Ilo irti yrittäjyydestä Neilimo

565 views

Published on

Miten käytän liiketoimintamalleja johtamisessa? Vuorineuvos, taloustiet.tri Kari Neilimon esitys Ilo irti yrittäjyydestä -tilaisuudessa 5.6.2013.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ilo irti yrittäjyydestä Neilimo

 1. 1. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechMiten käytän liiketoimintamallejajohtamisessa?Kari Neilimovuorineuvos, taloustiet.triIlo irti yrittäjyydestäHelsinki5.6.20131
 2. 2. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechMikä on uuden talouden pelkistetty sanoma yritys-toiminnalle? Missä ovat menestymisen peruskivet 2010-luvulla?1. Uusi maailma perustuu aineettomien tuotannontekijäin varaan yhäenemmän. Osaaminen ja tiedolla johtaminen korostuvat. Osaava johtoon tulevaisuuden menestystekijä2. Asiakaslähtöisen liiketoiminta-ajattelun ja palveluliiketoimintojenosaamisen merkitys kasvaa3. Digitalisaatio lävistää yritykset, julkisen sektorin ja kotitaloudet.Asiakkaat ovat verkossa – missä ovat yritykset?4. Kokonaisuudet ja yksityiskohdat on hallittava samanaikaisesti -liiketoiminta verkottuu liiketoimintamalleissa arvoketjuiksi japartneriusmalleiksi. Innovatiivisilla liiketoimintamalleilla kilpailuetua5. Yrityksellä on usein samanaikaisesti lokaali, regionaali ja globaalinäkökulma liiketoimintaan6. Teollisuuden ja palveluliiketoimintojen rajat häviävät ja toiminnotyhdistyvät – toimiala-ajattelu menettää merkitystään. Liiketoiminnanarvoketjujen hallinnan merkitys kasvaa2
 3. 3. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechLiikkeenjohdon näkökulmia digitalisaatioon• Tieto muuntuu bittimuotoon. Liki rajaton mahdollisuus käyttää tietoahyväksi johtamisessa. Tiedolla johtamisen maailma. Onkojohtaminen informaatioammatti?• Digitalisaatio muuntaa liiketoimintamalleja – liikkeenjohdonosaamisen merkitys kilpailuetua tuottavien, digitaalisuuttahyödyntävien monikanavaisten liiketoimintamallien luonnissakorostuu• Sähköisen liiketoiminnan maailma ja ebusiness/ecommerce3
 4. 4. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechÄlykäs johtaminen: Liiketoimintaosaaminen jatiedolla johtamisen merkitys korostuvat uudessataloudessa• Muutoksen, kasvun ja osaamisen hallinnan yrityskokonaisuudenosalta - tiedolla johtaminen liittyy yhä useammin menestyvienyritysten liiketoimintakonsepteihin• Kokonaisuuden pelkistykset eli liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat• Kansainvälisyyden liikkeenjohdon ajattelu- ja toimintatavoissa• Strategiaosaamisen liiketoimintaosaamisen keskeisenä osa-alueena– strateginen kyvykkyys, operatiivinen tehokkuus ja henkilöstönmukaan saaminen toimintaan• Kyvyn tarkastella yritystoiminnan kannattavuutta pitkällätähtäyksellä• Innovatiivisuuden korostaminen yritystoiminnan uusien ratkaisujenkehittämisessä4
 5. 5. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/Edutech Liiketoimintamalli – mitä se on ja miten senavulla voidaan johtaa liiketoimintoja5Liiketoimintamalli on yksinkertaistettu kuvaus siitä,miten yrityksen liiketoiminnan ansaintalogiikka onjärjestetty. Liiketoimintamalli yhdistää sekä arvonluomisen että ansaitsemisen samaan liiketoiminnanjohtamismalliin.
 6. 6. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/Edutech Liiketoimintamallin ydinelementit -”Liiketoimintamalli on visio”Toimintalogiikan osaaminen -kustannustehokkuus Tieto ja ymmärrysmarkkinoista ja liiketoiminta-alueesta Konseptit, ketjut, prosessit jatoimipaikat AnsaintalogiikkaJohtamisosaaminen Prosessiorganisaationjohtaminen ja toiminnanymmärrys Kyky päätöksentekoon,sitoutumiseen jauudistumiseenHR- ja IT- osaaminen Tieto ja ymmärryshenkilöstöstä Tiedolla johtamisen jainformaation merkityksenymmärrys Johtaminen OsaaminenAsiakkuusosaaminen Tieto ja ymmärrysasiakkaista Fokusointi jaemotionaalisuus Viestintä jamarkkinointiMenestys-strategiaonnistuneidenvalintojensummana6
 7. 7. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/Edutech Liiketoimintamalli johtamisen viitekehyksenä jastrategian operationaalistuksenaMiitä arvoatuotammeasiakkaille?Asiakasseg-mentitAsiakkuuksienhallintaJakelukanavatTärkeimmätliiketoiminta-alueet,tuotteet,palvelutYdinresurssitKeskeisetyhteistoi-minta-kumppanitKustannusrakenne Liike- ja muun toiminnan tulovirratSopivatmittarit osa-alueittan?Johtamis-järjestelmä?Johto - mitätavoittelemme jamiksi?Suunnitelma,jolla tavoitesaavutetaan –budjetti?Mittareidentavoitteet?Vastuu jamahdollisuus?
 8. 8. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechCase S-ryhmä: Uudet toimintamallit asettavatjohtamiselle ja osaamiselle uudentasoisiahaasteita• Moniulotteinen toiminta-areenan laajennus tuomukanaan kyvykkyyshaasteen: prosessien, työkalujen,osaamisen ja henkilöstön on skaalauduttava jopamoninkertaisiksi• Toimintamalli linkittää toiminta-areenat ja kyvykkyydet.Eri areenoilla asemoidutaan eri tavoin ja niille tarvitaanomat vahvuusetunsa, resurssinsa ja kyvykkyytensä.Toimintamalli summaa omat vahvuusedut, resurssit jakyvykkyydet yhdeksi johdettavaksi kokonaisuudeksi8
 9. 9. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/Edutech Arvoketjutyyppistä palvelutoimintamalliaintegroivia tekijöitä• Vahva yhteinen tahtotila ja arvot• Yhteiset johtamismallit ja käsitteistö• Avainasiakkuuksien ja yhteistyökumppanuuksien hallinta• Kokonaisuutta korostavat johtamis- ja kannustinjärjestelmät• Prosessiajattelu sisäisten ja ulkoisten raja-aitojen kaatajana• Osaamisen hallinta ja parhaiden käytäntöjen jakaminen;osaamiskeskukset• Jaetut palvelut• Yhtenäiset/yhteiset IT alustat9
 10. 10. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechAnalyysiä ja kokemuksia asiakaslähtöisentoimintamallin uudistamisenlähtökohtatilanteista• Toimintokokonaisuudet pilkkoutuvat erillisiksipalasiksi - osaoptimointi tyypillistä• Tieto ei kulje eri organisaatioyksiköiden välilläriittävästi• Toimintokokonaisuuden sisällä roolit epäselviä jatoiminnoissa päällekkäisyyksiä erityisesti palvelu- jatukitoimintojen kentissä• Partnereita ja asiakkaita ei ole ymmärretty osaksisamaa arvoketjua, vaan usein vastapuoliksi ja jopakilpailijoiksi10
 11. 11. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechAsiakaslähtöisen arvoketjutyyppisentoimintamallin keskeisiä tavoiteltaviaominaisuuksia ovat• Koko arvoketjun ohjaus kokonaisoptimaalisesti vs.nykyinen suboptimointi• Palvelutoimintoihin kytkettyjen asiakassuhteidenhallinta asiakastietokantoihin perustuen – palvelut,kanavat, toimintamallit ja asiakasfragmentaatio• Monikanavainen arvoketjujärjestelmä• Automatisoitujen tukipalvelujen kehittäminen• IT-arkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen suuntaaminentukemaan liiketoimintojen sekä palvelu- jatukitoimintojen johtamista11
 12. 12. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechMarket-kaupan liiketoimintaosaaminenTuottaja Hankinta JakeluProsessin johtaminenHenkilöstön ohjausKetju-ohjausMyymälä Asiakas1.Tavarantoimittajayhteistyö1 1 1 12.Saatavuushallinta2 23.Valikoimahallinta3 34.Hintahallinta4 45. Tilahallinta5 56.Asiakashallinta6 6 6Osuuskauppa jamarket-yksiköntoiminnanjohtaminenHankinta- jajakelutoiminnotProsessinomistaja jakokoarvoketjunjohtaminensekäliiketoiminta-mallienkehittäminen12
 13. 13. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/Edutech Asiakaslähtöisen arvoketjun johtamisenhaasteet – kokemuksia arvoketjujenkehittämisestä ja implementoinnistaArvoketjuajattelun sisäistäminen koko organisaatiossa japartnerverkostossa– Näkyminen toimintojen ja palveluyksiköiden tavoitteissa jatoiminnoissa– Kouluttaminen arvoketjuajatteluun sekä tiedon jakaminenArvoketjun johtaminen strategisena ratkaisuna– Prosessinomistajan rooli– Asiakaslähtöisyys– Yhteistyösopimukset tukemaan arvoketjun johtamistaIT-struktuurin kytkeminen tukemaan arvoketjun johtamista– IT-arkkitehtuuriprojektit– Toimintamallin ja IT:n yhdistäminen johtamisprosesseissa13
 14. 14. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/Edutech Asiakaslähtöisen arvoketjun johtamisenhaasteetTiedolla johtamisen korostuminen– Tulosten benchmarking ja mittaus, parhaat käytännötesille– Tiedon avoimuus ja jakaminenPalvelukeskusten synnytys– Osaamisen keskittäminen ja jakaminenArvoketjun eri toimijoiden roolien ja vastuiden määrittely– Prosessinomistajien vastuualue ja tehtävätArvoketjujen sisäisten ja arvoketjujen välisten synergioidenetsintä– Varsinaiset palvelu- ja tukipalvelutoiminnot– Konserni-, organisaatio-, partnerit ja asiakkaat14
 15. 15. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechStrategisen kumppanuuden rakentaminenverkostoituneessa palveluliiketoiminnassaYhteinen omistus voi tukea partneriutta4.Yhteiset strategiset tavoitteet ja(WIN-WIN-WIN) kannustimet.Laajennetut ohjaustavoitteet ja mittarit4. Johtamisen integrointi strategisella jataktisella johtamistasolla3. Järjestelmien integrointi toisiinsa,yhteiset päätöskriteerit ja johdonkeskustelut3. Päätöksenteon integrointi;osaoptimoinnista kokonaisoptimointiin2. Avoin ja jaettu informaatio. Tiedon jaosaamisen jakaminen2. Partneriusinformaatiojärjestelmätasolla1. Vuosisopimus, yhteistyösopimus japartnersopimus1. Sopimuspohjainen partneriusliiketoiminnassaPartneriuden sisältöPartneriuden näkökulmaSyveneväpartnerius15
 16. 16. Tampereenyliopisto/Tampereenteknillinenyliopisto/EdutechKiitos. Kysymyksiä?16

×