Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

POSO - podsumowanie

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

POSO - podsumowanie

 1. 2. Poznański Okrągły Stół Odpadowy Spotkanie plenarne 6 maja 2010 Podsumowanie prac za okres listopad 2009 – marzec 2010
 2. 3. <ul><li>Uczestnicy obrad Poznańskiego Okrągłego Stołu Odpadowego : </li></ul><ul><li>przedstawiciele samorządów gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego </li></ul><ul><li>pozarządowe organizacje ekologiczne (POE) </li></ul><ul><li>radni i mieszkańcy Gminy Czerwonak </li></ul><ul><li>przedstawiciele firm komunalnych z terenu Aglomeracji Poznańskiej </li></ul>Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 3. 4. <ul><li>Grupy Robocze Poznańskiego Okrągłego Stołu Odpadowego: </li></ul><ul><li>Grupa Techniczna - koordynator Krzysztof Krauze </li></ul><ul><li>Grupa Samorządowa – koordynator Krzysztof Mączkowski </li></ul><ul><li>Grupa „Drogi-COŚ” – koordynator Waldemar Filipowicz </li></ul><ul><li>Grupa „Informacja-Edukacja” – koordynator Elżbieta Olędzka-Koprowska </li></ul>Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 4. 5. W okresie od listopada 2009 do marca 2010 odbyło się 15 spotkań Grup Roboczych oraz 1 spotkanie plenarne Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 5. 6. Rekomendacje ogólne Poznańskiego Okrągłego Stołu Odpadowego Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 6. 7. <ul><li>Kontynuowanie prac Poznańskiego Okrągłego Stołu Odpadowego na etapie finalizowania dokumentacji dla Projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”; </li></ul><ul><li>Strona internetowa www.ekokonsultacje.pl powinna pełnić rolę platformy informacyjnej dla wszystkich osób i grup oraz pomiotów instytucjonalnych zainteresowanych Projektem; </li></ul><ul><li>Wsparcie dla tworzenia Związku Międzygminnego na etapie wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami; </li></ul><ul><li>Konieczność wprowadzenia spójnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami na terenie gmin uczestniczących w projekcie. </li></ul>Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 7. 8. Rekomendacje Grupy „Informacja-Edukacja” Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 8. 9. <ul><li>Stworzenie spójnego programu edukacji ekologicznej w dziedzinie gospodarki odpadami dla gmin uczestniczących w projekcie (a w przyszłości dla całego powiatu poznańskiego), finansowanego z budżetu samorządu lokalnego; </li></ul><ul><li>Powołanie instytucji koordynującej, która będzie zajmowała się wdrożeniem programu edukacji ekologicznej na terenie ww. gmin; </li></ul><ul><li>3. Wykorzystanie strony internetowej www.ekokonsultacje.pl do popularyzowania akcji edukacyjnych związanych z projektem; </li></ul><ul><li>4. Konieczność kontynuowania prac grupy Informacja-Edukacja w kolejnych miesiącach 2010 r. </li></ul>Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 9. 10. Rekomendacje Grupy „Drogi – COŚ” Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 10. 11. <ul><li>Prowadzenie stałego monitoringu realizacji planu wywozu osadów pościekowych z terenu COŚ i przekazywanie informacji na ten temat mieszkańcom gminy Czerwonak; </li></ul><ul><li>Uruchomieniu skutecznego kanału przepływu informacji z Aquanetu na temat sytuacji w COŚ, dla mieszkańców gminy Czerwonak za pośrednictwem WGKiM UMP oraz stron intenetowych - www.ekokonsultacje.pl oraz oficjalnej strony gminy Czerwonak; </li></ul><ul><li>Podtrzymywanie bieżących kontaktów między spółką Aquanet a przedstawicielami gminy Czerwonak w sprawie rozwiązania problemu uciążliwości odorowych na terenie COŚ; </li></ul>Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 11. 12. <ul><li>Uwzględnienie wniosku mieszkańców gminy Czerwonak dotyczącego nowych rozwiązań komunikacyjnych na ulicy Gdyńskiej - tj. wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z ul. Chemicznej w ul. Gdyńską; </li></ul><ul><li>Kontynuowanie spotkań grupy Drogi-COŚ w kolejnych miesiącach 2010 r. </li></ul>Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 12. 13. Rekomendacje Grupy Samorządowej Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 13. 14. <ul><li>Do czasu rejestracji Związku Międzygminnego Grupa Samorządowa ma pełnić rolę platformy wymiany informacji i koordynowania współpracy w dziedzinie gospodarki odpadami dla gmin uczestniczących w projekcie; </li></ul><ul><li>Konieczność wypracowania wspólnych standardów i zasad dla wszystkich gmin, które zgłosiły akces do udziału w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami; </li></ul><ul><li>Przeprowadzenie przez WIOŚ kontroli w gminach, które zgłosiły akces do Związku Międzygminnego pod kątem przygotowania do udziału w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami. </li></ul>Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 14. 15. Rekomendacje Grupy Technicznej Poznański Okrągły Stół Odpadowy
 15. 16. <ul><li>Połączenie prac grupy technicznej i samorządowej w celu skutecznego monitorowania procesu tworzenia spójnego systemu gospodarki odpadami; </li></ul><ul><li>Przekazanie zainteresowanym aktualnej informacji na temat wyników prowadzonego monitoringu w zakresie oddziaływania COŚ i EC Karolin na środowisko; </li></ul><ul><li>Rozważenie możliwości pilotażowej segregacji odpadów komunalnych z podziałem na frakcje suche i mokre. </li></ul>Poznański Okrągły Stół Odpadowy

×