Transportní bezpečnost

Ekobalsro
České centrum
paletové & přepravní
bezpečnosti !
THE NEW SERVICE FOR YOU !
TESTOVACÍ CENTRUM EKOBAL
PRO ZÁTĚŽ PALETOVÉ JEDNOTKY & TRANSPORTNÍ BEZPEČNOST
Objektivní testování ?!
S ohledem na stále zpřísňující se legislativu v oblasti
bezpečnosti přepravy paletových jednotek a tlak ze strany B2B
partnerů na snižování nákladů na balení, vedlo spolu se
zužitkováním cca 20-til letých odborných znalostí a zkušeností k
sdružení a vývoji zařízení a metod
pro objektivní testování
stability palet a přepravní bezpečnosti.
Legislativa
Mezi běžné provozní
podmínky nepatří
pouze jízda konstantní
rychlostí po
rychlostních
komunikacích …………,
ale i prudká brždění a
rozjíždění, různé stavy
povrchu vozovky
Dle tohoto EU pokynu je zboží
balené stretch popř. shrink fólií
považováno za stabilní, pokud
vydrží náklon 26° bez jakékoliv
významné defor-mace.
Investujete do
bezpečnosti
Optimalizujte spotřebu
materiálu
Analyzujte dopady
Bezpečnost _ zaměřte na dokonalé
zabezpečení nákladu. Porovnávací
metodou bok po boku s vámi se vytváří
bezpečnostní zátěžový koncept, který
bude korespondovat jak s Vašimi
možnostmi, tak i platnými předpisy.
Optimalizace _ krokem vpřed. Vedle
základního cíle zajištění nákladu je
optimalizace balení. Výsledkem je pak
soulad mezi bezpečností, náklady a
udržitelností.
Analýza - bezpečnosti a optimalizace
umožňuje zajistit dostatečnou pevnost
paletové jednotky. Podrobná analýza
Vás však upozorní na všechny slabé a
silné stránky v oblasti balení a předá
podněty k případným zlepšením.
Stabilitu zboží
ovlivňuje
 pevnost primárního obalu produktu ( PET
láhev, kartón, sud, kbelík…..)
 skladba zboží na paletě (vazba balíků,
mezery, lícuje půdorys zboží s půdorysem
palety ...)
 kvalita obalu skupiny (kartón, skupinová
balení ve smrštitelné fólii…)
Materiály pro fixování zboží na
paletě:
• Stretch fólie
• Shrink fólie (tepelně
smrštitelná)
• Stretch hood
• Páskování (PP, PET,PES)
Stabilitu zboží
ovlivňuje
 kvalita proložek, jejich přítomnost,
četnost či úplná absence
 typ a síla fólie použité na obal palety
 způsob aplikace finálního obalu palety a
nastavení balícího programu na ovin
palety
Materiály pro fixování zboží na
paletě:
• Stretch fólie
• Shrink fólie (tepelně
smrštitelná)
• Stretch hood
• Páskování (PP, PET,PES)
3 x „P“ PFT & PTT & PDT
PalForceTest
Analýza fixačních sil paletových
jednotek
PalTransportTest
Transportní test paletových
jednotek s videozáznamem
PalDynTest
Test dynamické stability paletových
jednotek
PalForceTest
Test fixačních sil paletových jednotek
 Profesionální přenosná měřící souprava s
objektivním záznamem o retenční síle
 Reálně testuje kvalitu obalu a jeho tenze až ve
třech výškách
 Pomáhá dosáhnout optimálního poměru
spotřeba / kvalita
 Rychle vyhodnotí kvalitu stability obalu
 Zavádí ověřitelné standardy
PalForceTest
Test fixačních sil paletových jednotek
 Tenzometrická deska může být libovolně
opatřena hrotem pro ověření síly protržení
(proražení) fólie známého z technických listů
jako Dart Drop (metoda ASTM 1709)
Výsledkem testu „PFT“ je objektivní a
ověřitelný výstup
Díky tomuto testu se může kvalita obalu stát firemním
standardem a základem pro vznik pevné procedury
vnitropodnikové kontroly
 lze porovnávat kvalitu nabízených fólií
 kontrolovat změny obalového materiálu při optimalizaci
balícího programu
 kontrolovat stanovenou pevnost obalu
 měřit závislosti napětí fólie na teplotě okolí i její odolnost
proti protržení při balení
PalTransportTest
Transportní test pal. jednotek s videozáznamem
 Vysoce profesionální přenosná měřící souprava
tvořena párem technicky vybavených kamer
 Záznam transportu s měřením dynamických
parametrů
 Rychlost, polohu GPS a zrychlení, tzn. Přetížení ve
všech směrech
 Systém je tvořen párem testovacích kamer,
umístěných pod úhlem 90° k paletové jednotce
 Velikostí a upevněním jsou přizpůsobeny k
uchycení do nákladních vozidel
 Zpracování a vyhodnocení videa včetně
závěrečného vyhodnocení rizik
PalTransportTest
Transportní test pal. jednotek s videozáznamem
PalTransportTest
Transportní test
pal. jednotek s
videozáznamem
Výsledkem testu „PTT“ je objektivní a
ověřitelný výstup
Jedná se o záznam reálné přepravy za ztížených podmínek.
Díky absenci opory v ostatních paletách se veškeré chyby projeví mnohem
výrazněji.
Díky měřenému zrychlení a přetížení, je možné vyhodnotit vliv těchto veličin na
stabilitu palet.
Přes všechna laboratorní měření je právě ověření v reálném provozu skutečně
finální test pevnosti palet s různými způsoby zabalení.
PalDynTest
Test dynamické stability paletové jednotky
Zařízení je určeno pro dynamické měření kvality obalu na paletové
jednotce
 Zařízení umožňuje 2 typy zkoušek:
• statický / náklonový test = 26°
• dynamický test – nárazy
PalDynTest
Test dynamické stability paletové jednotky
PalDynTest
Test dynamické stability paletové jednotky
Ukázka:
 Dynamického testu
 Statického testu
Výsledkem testu „PDT“ je objektivní a
ověřitelný výstup
-50
0
50
100
150
200
250
1 1 1 1 1 1 1 1 1.51.51.51.51.51.51.51.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2.52.52.52.52.52.52.52.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3.53.53.53.53.53.53.53.5
Ráj.modrá š, proložka Duropack Ráj.jemne syc. Š. 5ti vrstv.prol. Raj.jemne syc. Š. 3 vrstvá kvalit.prol. Raj.modrá standard.výroba š.
Náraz 2
Náraz 3
Náraz 4 Náraz 5
Velikostvýchylky
Náraz 1
Úhel
Výsledkem testu „PDT“ je objektivní a
ověřitelný výstup
Objektivní posouzení stability palet za použití:
 Různých nastavení balicí technologie
 Různých typů fólie resp. pásek
 Různé skladby palety
 Různých primárních obalů (kartóny, skupinová fólie apod.)
 Různých druhů proložek
 Atd.
Umíme víc než balit !
. EKOBAL, spol. s r.o.
Vídeňská 172, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy
Tel: 234 144 111
Mail: mail@ekobal.cz
www.ekobal.cz
1 of 20

Recommended

Power Flex STRATOS Quality by
Power Flex STRATOS QualityPower Flex STRATOS Quality
Power Flex STRATOS QualityEkobalsro
2.6K views15 slides
FWSVA Series_Referenced Handbook Water Storage Container Inspection Guide in ... by
FWSVA Series_Referenced Handbook Water Storage Container Inspection Guide in ...FWSVA Series_Referenced Handbook Water Storage Container Inspection Guide in ...
FWSVA Series_Referenced Handbook Water Storage Container Inspection Guide in ...Sephora Yao Harman
1.4K views23 slides
WMS EVIDENT AJ.pptx by
WMS EVIDENT AJ.pptxWMS EVIDENT AJ.pptx
WMS EVIDENT AJ.pptxEkobalsro
49 views14 slides
Agro fólie MaxTech by
Agro fólie MaxTechAgro fólie MaxTech
Agro fólie MaxTechEkobalsro
297 views7 slides
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
24.3K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.7K views22 slides

More Related Content

Featured

Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.3K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K views27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K views21 slides
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides
12 Ways to Increase Your Influence at Work by
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K views64 slides

Featured(20)

Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) by Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views

Transportní bezpečnost

 • 1. České centrum paletové & přepravní bezpečnosti ! THE NEW SERVICE FOR YOU ! TESTOVACÍ CENTRUM EKOBAL PRO ZÁTĚŽ PALETOVÉ JEDNOTKY & TRANSPORTNÍ BEZPEČNOST
 • 2. Objektivní testování ?! S ohledem na stále zpřísňující se legislativu v oblasti bezpečnosti přepravy paletových jednotek a tlak ze strany B2B partnerů na snižování nákladů na balení, vedlo spolu se zužitkováním cca 20-til letých odborných znalostí a zkušeností k sdružení a vývoji zařízení a metod pro objektivní testování stability palet a přepravní bezpečnosti.
 • 3. Legislativa Mezi běžné provozní podmínky nepatří pouze jízda konstantní rychlostí po rychlostních komunikacích …………, ale i prudká brždění a rozjíždění, různé stavy povrchu vozovky Dle tohoto EU pokynu je zboží balené stretch popř. shrink fólií považováno za stabilní, pokud vydrží náklon 26° bez jakékoliv významné defor-mace.
 • 4. Investujete do bezpečnosti Optimalizujte spotřebu materiálu Analyzujte dopady Bezpečnost _ zaměřte na dokonalé zabezpečení nákladu. Porovnávací metodou bok po boku s vámi se vytváří bezpečnostní zátěžový koncept, který bude korespondovat jak s Vašimi možnostmi, tak i platnými předpisy. Optimalizace _ krokem vpřed. Vedle základního cíle zajištění nákladu je optimalizace balení. Výsledkem je pak soulad mezi bezpečností, náklady a udržitelností. Analýza - bezpečnosti a optimalizace umožňuje zajistit dostatečnou pevnost paletové jednotky. Podrobná analýza Vás však upozorní na všechny slabé a silné stránky v oblasti balení a předá podněty k případným zlepšením.
 • 5. Stabilitu zboží ovlivňuje  pevnost primárního obalu produktu ( PET láhev, kartón, sud, kbelík…..)  skladba zboží na paletě (vazba balíků, mezery, lícuje půdorys zboží s půdorysem palety ...)  kvalita obalu skupiny (kartón, skupinová balení ve smrštitelné fólii…) Materiály pro fixování zboží na paletě: • Stretch fólie • Shrink fólie (tepelně smrštitelná) • Stretch hood • Páskování (PP, PET,PES)
 • 6. Stabilitu zboží ovlivňuje  kvalita proložek, jejich přítomnost, četnost či úplná absence  typ a síla fólie použité na obal palety  způsob aplikace finálního obalu palety a nastavení balícího programu na ovin palety Materiály pro fixování zboží na paletě: • Stretch fólie • Shrink fólie (tepelně smrštitelná) • Stretch hood • Páskování (PP, PET,PES)
 • 7. 3 x „P“ PFT & PTT & PDT PalForceTest Analýza fixačních sil paletových jednotek PalTransportTest Transportní test paletových jednotek s videozáznamem PalDynTest Test dynamické stability paletových jednotek
 • 8. PalForceTest Test fixačních sil paletových jednotek  Profesionální přenosná měřící souprava s objektivním záznamem o retenční síle  Reálně testuje kvalitu obalu a jeho tenze až ve třech výškách  Pomáhá dosáhnout optimálního poměru spotřeba / kvalita  Rychle vyhodnotí kvalitu stability obalu  Zavádí ověřitelné standardy
 • 9. PalForceTest Test fixačních sil paletových jednotek  Tenzometrická deska může být libovolně opatřena hrotem pro ověření síly protržení (proražení) fólie známého z technických listů jako Dart Drop (metoda ASTM 1709)
 • 10. Výsledkem testu „PFT“ je objektivní a ověřitelný výstup Díky tomuto testu se může kvalita obalu stát firemním standardem a základem pro vznik pevné procedury vnitropodnikové kontroly  lze porovnávat kvalitu nabízených fólií  kontrolovat změny obalového materiálu při optimalizaci balícího programu  kontrolovat stanovenou pevnost obalu  měřit závislosti napětí fólie na teplotě okolí i její odolnost proti protržení při balení
 • 11. PalTransportTest Transportní test pal. jednotek s videozáznamem  Vysoce profesionální přenosná měřící souprava tvořena párem technicky vybavených kamer  Záznam transportu s měřením dynamických parametrů  Rychlost, polohu GPS a zrychlení, tzn. Přetížení ve všech směrech
 • 12.  Systém je tvořen párem testovacích kamer, umístěných pod úhlem 90° k paletové jednotce  Velikostí a upevněním jsou přizpůsobeny k uchycení do nákladních vozidel  Zpracování a vyhodnocení videa včetně závěrečného vyhodnocení rizik PalTransportTest Transportní test pal. jednotek s videozáznamem
 • 14. Výsledkem testu „PTT“ je objektivní a ověřitelný výstup Jedná se o záznam reálné přepravy za ztížených podmínek. Díky absenci opory v ostatních paletách se veškeré chyby projeví mnohem výrazněji. Díky měřenému zrychlení a přetížení, je možné vyhodnotit vliv těchto veličin na stabilitu palet. Přes všechna laboratorní měření je právě ověření v reálném provozu skutečně finální test pevnosti palet s různými způsoby zabalení.
 • 15. PalDynTest Test dynamické stability paletové jednotky Zařízení je určeno pro dynamické měření kvality obalu na paletové jednotce  Zařízení umožňuje 2 typy zkoušek: • statický / náklonový test = 26° • dynamický test – nárazy
 • 17. PalDynTest Test dynamické stability paletové jednotky Ukázka:  Dynamického testu  Statického testu
 • 18. Výsledkem testu „PDT“ je objektivní a ověřitelný výstup -50 0 50 100 150 200 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1.51.51.51.51.51.51.51.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2.52.52.52.52.52.52.52.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3.53.53.53.53.53.53.53.5 Ráj.modrá š, proložka Duropack Ráj.jemne syc. Š. 5ti vrstv.prol. Raj.jemne syc. Š. 3 vrstvá kvalit.prol. Raj.modrá standard.výroba š. Náraz 2 Náraz 3 Náraz 4 Náraz 5 Velikostvýchylky Náraz 1 Úhel
 • 19. Výsledkem testu „PDT“ je objektivní a ověřitelný výstup Objektivní posouzení stability palet za použití:  Různých nastavení balicí technologie  Různých typů fólie resp. pásek  Různé skladby palety  Různých primárních obalů (kartóny, skupinová fólie apod.)  Různých druhů proložek  Atd.
 • 20. Umíme víc než balit ! . EKOBAL, spol. s r.o. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Tel: 234 144 111 Mail: mail@ekobal.cz www.ekobal.cz