Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[FILIPINO 8] - Kaugnayang Lohikal

Try lang po mag-upload. Sana po makatulong sa mga magda-download. =>

 • Login to see the comments

[FILIPINO 8] - Kaugnayang Lohikal

 1. 1. MGA KONSEPTONG MAY KAUGNAYANG LOHIKAL FIIPINO 8 | 2016.12.05
 2. 2. Anu-ano ang uri ng kaugnayang lohikal?
 3. 3. Mga Kaugnayang Lohikal 1. Dahilan at Bunga 2. Paraan at Layunin 3. Paraan at Resulta 4. Kondisyon at Bunga/Kinalabasan
 4. 4. 1. Dahilan at Bunga Halimbawa: Si Liza ang itinanghal na kampeon, kaya’t lubos ang kanyang galak. DAHILAN: “Si Liza ang itinanghal na kampeon.” PANG-UGNAY: “kaya’t” BUNGA: “…lubos ang kanyang galak.”
 5. 5. 1. Dahilan at Bunga Halimbawa: Hindi natuloy ang pagpupulong dahil ang ulan ay malakas. BUNGA: “Hindi natuloy ang pagpupulong.” PANG-UGNAY: “dahil” DAHILAN: “…ang ulan ay malakas.”
 6. 6. 2. Paraan at Layunin Halimbawa: Lumuwas siya ng Maynila, upang maghanap ng trabaho. PARAAN: “Lumuwas siya ng Maynila” PANG-UGNAY: “upang” LAYUNIN: “maghanap ng trabaho”
 7. 7. 2. Paraan at Layunin Halimbawa: Para hindi antukin habang nagbabasa, nagtimpla si Leo ng kape. PARAAN: “Natimpla si Leo ng kape” PANG-UGNAY: “para” LAYUNIN: “hindi antukin habang nagbabasa”
 8. 8. 3. Paraan at Resulta Halimbawa: Sa pagkakaisa at pagtutulungan, naipanalo ng 8- Celsius ang paligsahan. PARAAN: “pagkakaisa at pagtutulungan.” PANG-UGNAY: “sa” RESULTA: “naipanalo ng 8-Celsius ang paligsahan”
 9. 9. 3. Paraan at Resulta Halimbawa: Nakaipon siya ng malaking halaga sa pagtitinda lamang ng lumpia. PARAAN: “Pagtitinda lamang ng lupia.” PANG-UGNAY: “sa” RESULTA: “Nakaipon siya ng malaking halaga”
 10. 10. 4. Kondisyon at Bunga a. Salungat sa katotohanan ang kondisyon. b. Haypotetikal ang kondisyon.
 11. 11. 4. Kondisyon at Bunga a. Salungat sa katotohanan ang kondisyon. Halimbawa: Kung inagahan mo ang pagpunta, nakakuha ka sana ng pagsusulit. KONDISYON: “inagahan mo ang pagpunta” PANG-UGNAY: “kung” BUNGA: “nakakuha ka sana ng pagsusulit”
 12. 12. 4. Kondisyon at Bunga b. Haypotetikal ang kondisyon. Halimbawa: Kapag (o kung) maganda ang panahon bukas, pupunta tayo sa perya. KONDISYON: “maganda ang panahon bukas” PANG-UGNAY: “kapag” (o kung) BUNGA: “pupunta tayo sa perya”
 13. 13. Mga Kaugnayang Lohikal 1. Dahilan at Bunga 2. Paraan at Layunin 3. Paraan at Resulta 4. Kondisyon at Bunga/Kinalabasan
 14. 14. Gawain: Gamit ng mga salitang nagpapakita ng kaugnayang lohikal, sabihin ang kaisipang isinasaad ng bawat larawan.
 15. 15. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Anu-ano ang ipinakikita ng mga larawan? 2. Nagsilbing daan ba ang mga larawan upang maimulat ka sa mga katotohanan ng mga kaganapan sa iyong lipunan?

×