Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

איתן צבי דימנט חולק 5 טיפים להשקעה חכמה למתחילים.pptx

  1. ‫איתן‬ ‫צבי‬ ‫דימנט‬ ‫חולק‬5 ‫טיפים‬ ‫להשקעה‬ ‫חכמה‬ ‫למתחילים‬
  2. ‫איתן‬ ‫צבי‬ ‫דימנט‬ ‫איתן‬ ‫צבי‬ ‫דימנט‬ ‫הוא‬ ‫משקיע‬ ‫עסקי‬ ‫עם‬ ‫תשוקה‬ ‫לעזור‬ ‫לאחרים‬ ‫לכוון‬ ‫את‬ ‫מסלול‬ ‫הקריירה‬ ‫שלהם‬ ‫ולהשיג‬ ‫את‬ ‫היעדים‬ ‫העסקיים‬ ‫שלהם‬ . ‫בעסק‬ ‫שלו‬ , ‫דימנט‬ ‫איתן‬ ‫צבי‬ ‫מופיע‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫מרחבי‬ ‫העולם‬ ‫המעוניינים‬ ‫לשפר‬ ‫את‬ ‫חייהם‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫הכנסה‬ ‫נוספת‬ ‫בחשבונות‬ ‫הבנק‬ ‫שלהם‬ . ‫איתן‬ ‫צבי‬ ‫דימנט‬ ‫עזר‬ ‫לאלפי‬ ‫אנשים‬ ‫שמעוניינים‬ ‫להעלות‬ ‫את‬ ‫הרווחים‬ ‫שלהם‬ ‫תוך‬ ‫הימנעות‬ ‫מהטעויות‬ ‫שעשה‬ ‫בדרך‬.
  3. ‫התחל‬ ‫להשקיע‬ ‫מוקדם‬ ‫התחלה‬ ‫מוקדמת‬ ‫היא‬ ‫ההדרכה‬ ‫הפשוטה‬ ‫אך‬ ‫העמוקה‬ ‫ביותר‬ ‫שאתה‬ ‫יכול‬ ‫לעקוב‬ ‫אחריהם‬ . ‫השקעה‬ ‫מוקדמת‬ ‫מאפשרת‬ ‫לכסף‬ ‫שלך‬ ‫לעלות‬ ‫באופן‬ ‫אקספוננציאלי‬ ‫עם‬ ‫ריבית‬ ‫מורכבת‬ . ‫גם‬ ‫אם‬ ‫תתחילו‬ ‫עם‬ ‫סכום‬ ‫קטן‬ , ‫התחלה‬ ‫מוקדמת‬ ‫תעזור‬ ‫לכם‬ ‫להגיע‬ ‫לביטחון‬ ‫כלכלי‬ ‫ולעשות‬ ‫עבורכם‬ ‫עושר‬ ‫בעתיד‬ . ‫על‬ ‫ידי‬ ‫התחלת‬ ‫השקעה‬ ‫בשלב‬ ‫מוקדם‬ ‫בחיים‬ - ‫והפיכת‬ ‫השקעות‬ ‫להרגל‬ , ‫במקום‬ ‫עסקה‬ ‫בודדת‬- ‫אתה‬ ‫יכול‬ ‫להתחיל‬ ‫לבנות‬ ‫עושר‬ ‫רציני‬ ‫לאורך‬ ‫זמן‬ .
  4. ‫בניית‬ ‫תיק‬ ‫עבודות‬ ‫מגוון‬ ‫גיוון‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫הלקחים‬ ‫החשובים‬ ‫ביותר‬ ‫שמשקיע‬ ‫יכול‬ ‫ללמוד‬. ‫אם‬ ‫אתה‬ ‫מכניס‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫כספך‬ ‫להשקעה‬ ‫אחת‬ , ‫וזה‬ ‫עושה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫גרוע‬ , ‫אתה‬ ‫בעצם‬ ‫מחסל‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫החסכונות‬ ‫שלך‬ . ‫גישה‬ ‫נבונה‬ ‫יותר‬ ‫כרוכה‬ ‫בפיזור‬ ‫הכסף‬ ‫שלך‬ ‫בין‬ ‫סוגי‬ ‫נכסים‬ ‫שונים‬ : ‫מניות‬, ‫ח"אג‬, ‫סחורות‬, ‫"נדל‬ ‫ן‬ ‫וכדומה‬ ‫אומר‬ ‫איתן‬ ‫צבי‬ ‫דימנט‬ . ‫בדרך‬ ‫זו‬ , ‫אם‬ ‫כיתה‬ ‫אחת‬ ‫תיפול‬ , ‫ייתכן‬ ‫שאחרות‬ ‫עדיין‬ ‫יצליחו‬ - ‫ולא‬ ‫תאבד‬ ‫הכל‬ .
  5. ‫השקיעו‬ ‫באופן‬ ‫עקבי‬ ‫אין‬ ‫קיצורי‬ ‫דרך‬ ‫לשגשוג‬ ; ‫הדרך‬ ‫המתאימה‬ ‫ביותר‬ ‫לעשות‬ ‫עושר‬ ‫היא‬ ‫להשקיע‬ ‫סכום‬ ‫זעיר‬ ‫בעקביות‬. ‫בחרו‬ ‫סכום‬ ‫קטן‬ ‫שתוכלו‬ ‫להשקיע‬ ‫מדי‬ ‫חודש‬ ‫או‬ ‫רבעוני‬ ‫ולשמור‬ ‫על‬ ‫התחום‬ ‫הכלכלי‬. ‫ככל‬ ‫שתשקיעו‬ ‫זמן‬ ‫רב‬ ‫יותר‬ - ‫כך‬ ‫תוכלו‬ ‫לצפות‬ ‫לתשואות‬ ‫רווחיות‬ ‫יותר‬ .
  6. ‫צור‬ ‫תוכנית‬ ‫השקעות‬ ‫משלך‬ ‫אם‬ ‫אתה‬ ‫רוצה‬ ‫להפוך‬ ‫למשקיע‬ ‫מצליח‬ , ‫תצטרך‬ ‫תוכנית‬ ‫השקעה‬. ‫זוהי‬ ‫תוכנית‬ ‫המשחק‬ ‫שלך‬ , ‫רשימה‬ ‫של‬ ‫כל‬ ‫מה‬ ‫שמעורב‬ ‫בהשגת‬ ‫המטרות‬ ‫שלך‬ . ‫עם‬ ‫זאת‬ , ‫לפני‬ ‫שמתחילים‬ , ‫חשוב‬ ‫לוודא‬ ‫שיש‬ ‫לכם‬ ‫קצת‬ ‫כסף‬ ‫להשקעה‬ - ‫כדי‬ ‫שזה‬ ‫ייקרא‬ ‫תוכנית‬, ‫חייב‬ ‫להיות‬ ‫משהו‬ ‫על‬ ‫כף‬ ‫המאזניים‬ . ‫ייתכן‬ ‫שתרצה‬ ‫לשקול‬ ‫לדבר‬ ‫עם‬ ‫יועץ‬ ‫פיננסי‬ ‫או‬ ‫אנשי‬ ‫מקצוע‬ ‫אחרים‬ ‫שיכולים‬ ‫לעזור‬ ‫לך‬ ‫עם‬ ‫התוכנית‬ ‫שלך‬ .
  7. ‫עקוב‬ ‫אחר‬ ‫ההשקעות‬ ‫שלך‬ ‫זה‬ ‫הכרחי‬ ‫שתשתלט‬ ‫על‬ ‫הכסף‬ ‫שלך‬ . ‫ברגע‬ ‫שאתה‬ ‫יודע‬ ‫לאן‬ ‫הכסף‬ ‫שלך‬ ‫הולך‬ , ‫קל‬ ‫יותר‬ ‫לקבוע‬ ‫כמה‬ ‫אתה‬ ‫צריך‬ ‫לחסוך‬ ‫או‬ ‫להוציא‬ ‫כדי‬ ‫להשיג‬ ‫את‬ ‫המטרות‬ ‫שלך‬ . ‫הדרך‬ ‫הקלה‬ ‫ביותר‬ ‫לעשות‬ ‫זאת‬ ‫היא‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫יצירת‬ ‫תקציב‬ ‫ומעקב‬ ‫אחר‬ ‫ההוצאה‬ ‫החודשית‬ ‫שלך‬ . ‫אתה‬ ‫יכול‬ ‫גם‬ ‫להשתמש‬ ‫בתוכנות‬ ‫מימון‬ ‫אישי‬ ‫כגון‬ Mint ‫או‬ Wesabe ‫כדי‬ ‫לעזור‬ ‫לך‬ . ‫לעקוב‬ ‫אחר‬ ‫הכספים‬ ‫שלך‬ .
  8. ‫להודות‬ ‫אתה‬
Advertisement