Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Branntest av liggeunderlag

497 views

Published on

Branntest av liggeunderlag

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Branntest av liggeunderlag

  1. 1. Brannotat - Branntesting av underlag Side 1 av 7 Notat Brannrisiko ved overnatting – Branntesting av liggeunderlag Dato 13.01.2012 Dok nr Til Samarbeidsgruppen Fra OF v/ Pål Cappelen Produkter Følgende produkter ble testet: Test Butikk Navn Type Produsert Størrelse (cm) Materiale 1 Jysk Open Air Selvoppblåsende Kina/(for Jysk) 190 x 65 x 7,5 Polyester/PU- skum 2 Jysk Intex Oppblåsbar Kina/(Intex) 183 x 203 x 22 Vinyl m/rayonstoff 3 XXL Scin Micro Selvoppblåsende EU/(Vietnam?) 185 x 50 x 3 Polyuretane 4 XXL Relax Oppblåsbar Kina/(Jilong) 191 x 73 x 22 5 Clas Olsson Asaklitt Selvoppblåsende Kina 198 x 63,5 x 3 Skumkjerne 6 Jysk Open Air Selvoppblåsende Kina/(for Jysk) 190 x 65 x 7,5 Polyester/PU- skum Testmetode Branntestene ble utført på OBREs øvingsområde på Lahaugmoen (Gjelleråsen). Formålet med branntesten var å dokumentere hvor lett antennelig forskjellige typer liggerunderlag er, og å registerer brann- og røykutviklingen. Branntestingen var uformell i den forstand at den ikke ble utført etter en bestemt standard: 1. Ved de utendørs branntestene ble liggeunderlagene lagt direkte på hardtråkket snø. 2. En brennende propanflamme ble holdt i 3-5 cm avstand fra liggeunderlaget i et par sekunder. 3. Dersom liggeunderlaget ble antent og brant videre selvstendig, ble brann- og røykutvikling registrert visuelt med video og bilder. 4. Dersom brannen stoppet av seg selv, ble propanflammen brukt i en lenger tidsperiode for å forsøke å antenne liggeunderlaget igjen. 5. Test 1-5 skjedde utendørs, mens test 6 skjedde inne i en container. Samme testmetode ble brukt. Deltakere Følgende deltakere var til stede under testingen som var torsdag 12. januar 2012, kl 12 - 15: Frank Andersen (BRE), Arild Lokna (BRE), Sigurd Folgerø Dalen (BRE), Jan-Einar Evensen (Oslo Forsikring) og Pål Cappelen (Oslo Forsikring), Konklusjon Det er stor forskjell i brannutviklingen på de forskjellige liggeunderlagene. De fleste er lett antennelig ved en pilotflamme. Stor røykutvikling fra de fleste underlagene. Svart og giftig røyk dannes umiddelbart og vil ved innendørs bruk være kritisk mhp evakuering.
  2. 2. Brannotat - Branntesting av underlag Side 2 av 7 Test 1 Butikk Navn Type Produsert Størrelse (cm) Materiale Jysk Open Air Selvoppblåsende Kina/(for Jysk) 190 x 65 x 7,5 Polyester/PU-skum Bruk: Primært egnet for telting og utendørs bruk Kommentar til branntesten: Emballasjen var ikke påført noen advarsel mhp brann. Tente etter kort tid med pilotflamme – lett antennelig Flammespredningen var rask Stor røykproduksjon Bilde 1: Etter ca 30 sekunder Bilde 2: Etter ca 1 minutt Bilde 3: Etter ca 1 ½ minutt Bilde 4: Etter ca 2 mniutter Bilde 5: Slukket brann Sæterbråten skole
  3. 3. Brannotat - Branntesting av underlag Side 3 av 7 Test 2 Butikk Navn Type Produsert Størrelse (cm) Materiale Jysk Intex Oppblåsbar Kina/(Intex) 183 x 203 x 22 Vinyl m/rayonstoff Bruk: Egnet for både innendørs og utendørs bruk Kommentar til branntesten: Emballasjen var påført: «Advarsel: Må ikke brukes i nærheten av ild» Tente vanskelig med pilotflamme Selvslokkende etter kort tid Tilsatt brannhemmende kjemikalier? Bilde 1: Tenning med pilotflamme Bilde 2: Etter ca 30 sekunder Bilde 3: Langvarig pilotflamme. Det ble da en viss størrelse på flammene, men disse slokket også selv etter en kort tid. Bilde 4: Forsøk på å tenne motsatt side, dvs der det ikke er stoff. Også denne siden var vanskelig å antenne.
  4. 4. Brannotat - Branntesting av underlag Side 4 av 7 Test 3 Butikk Navn Type Produsert Størrelse (cm) Materiale XXL Scin Micro Selvoppblåsende EU/(Vietnam?) 185 x 50 x 3 Polyuretane Bruk: Primært egnet for telting og utendørs bruk Kommentar til branntesten: Emballasjen var ikke påført noen advarsel mhp brann. Tente etter kort tid med pilotflamme – lett antennelig Flammespredningen var rask Stor røykproduksjon Bilde 1: Etter ca 30 sekunder Bilde 2: Etter ca 1 minutt Bilde 3: Etter ca 1 ½ minutt Bilde 4: Etter ca 2 mniutter Bilde 5: Slukket brann
  5. 5. Brannotat - Branntesting av underlag Side 5 av 7 Test 4 Butikk Navn Type Produsert Størrelse (cm) Materiale XXL Relax Oppblåsbar Kina/(Jilong) 191 x 73 x 22 Bruk: Egnet for både innendørs og utendørs bruk Kommentar til branntesten: Emballasjen var påført: «Advarsel: Må ikke brukes i nærheten av ild» Tente etter kort tid med pilotflamme – lett antennelig Flammespredningen var rask – særlig det første minuttet med mye luft i madrassen Stor røykproduksjon Bilde 1: Etter ca 30 sekunder Bilde 2: Etter ca 1 minutt Bilde 3: Etter ca 1 ½ minutt Bilde 4: Etter ca 2 minutter Bilde 5: Slukket brann Norway Cup – Tåsen skole
  6. 6. Brannotat - Branntesting av underlag Side 6 av 7 Test 5 Butikk Navn Type Produsert Størrelse (cm) Materiale Clas Olsson Asaklitt Selvoppblåsende Kina 198 x 63,5 x 3 Skumkjerne Bruk: Primært utendørs Kommentar til branntesten: Emballasjen var ikke påført noen advarsel mhp brann. Tente etter kort tid med pilotflamme – lett antennelig Flammespredningen var moderat Middels røykproduksjon Bilde 1: Etter ca 30 sekunder Bilde 2: Etter ca 1 minutt Bilde 3: Etter ca 1 ½ minutt Bilde 4: Etter ca 2 mniutter Bilde 5: Slukket brann
  7. 7. Brannotat - Branntesting av underlag Side 7 av 7 Test 6 Butikk Navn Type Produsert Størrelse (cm) Materiale Jysk Open Air Selvoppblåsende Kina/(for Jysk) 190 x 65 x 7,5 Polyester/PU-skum Bruk: Primært egnet for telting og utendørs bruk Kommentar til branntesten: Emballasjen var ikke påført noen advarsel mhp brann. Tente etter kort tid med pilotflamme – lett antennelig Flammespredningen var rask Stor røykproduksjon Bilde 1: Etter ca 1 minutt Bilde 2: Etter ca 2 minutter tatt inne fra containeren. Røyken fylte mer enn halvparten av containeren. Bilde 3: Etter ca 1 minutt. Containeren ble raskt fylt med røyk i ca halvparten av høyden. Bilde 4: Etter ca 3 minutt. Containeren ble raskt fylt med røyk i mer enn halvparten av høyden.

×