Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pananaliksik Gamit ang Internet

8,080 views

Published on

EPP 4- Aralin 11

Published in: Education
 • ♣♣ 10 Easy Ways to Improve Your Performance in Bed... ●●● https://tinyurl.com/rockhardxxx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • how to download the clips above?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! https://vk.cc/818RFv
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi there! Essay Help For Students | Discount 10% for your first order! - Check our website! https://vk.cc/80SakO
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pananaliksik Gamit ang Internet

 1. 1. Aralin 11 • Nagagamit ang web browser at ang basic features ng isang search engine sa pangangalap ng impormasyon
 2. 2. Mayroon kasi akong pag-uulat sa susunod na linggo tulad sa Entrepreneurship. Ang sabi ni Gng. David ay kailangan ko raw magsaliksik tungkol sa mga katangian ng isang magaling na entrepreneur. Sinabi pa niya na mas maganda kung mayroon akong maipakitang video tungkol dito. Marlon, bakit parang malalim ang iniisip mo?
 3. 3. Nakapagsimula ka na bang magsaliksik tungkol dito? Oo, kaya lang tila kulang pa ang mga impormasyong nakuha ko.
 4. 4. Huwag kang mag-alala, mayroon akong alma na makatutulong sa iyo. Ano iyon Marthy? Ang computer at internet! Kailangan lang nating saliksikin ang kailangan mong impormasyon sa tulong ng web browser at search engines.
 5. 5. • Nasubukan mo na bang magsaliksik gamit ang computer at internet? • Gusto mo ba itong subukan tulad ng gagawin ni Marlon? • Bakit kailangang matutuhan ang kasanayan sa pangangalap ng impormasyon gamit ang computer at internet?
 6. 6. • Ito ay ginagamit upang maghanap ng at makapunta sa iba’t ibang websites. • May kakayahan itong ipakita ang nilalaman ng isang website tulad ng teksto o larawan.
 7. 7. Window Buttons Display Window (H) Mga Bahagi ng Web Browser Next Tab Name Navigation Buttons New Tab E Bookmark Address Bar Scroll bar
 8. 8. Browser Window Buttons Back
 9. 9. Tab Name Back
 10. 10. Navigation Buttons Back
 11. 11. New Tab Back
 12. 12. Customize and Control Google Chrome Back
 13. 13. Bookmark this Page Back
 14. 14. Address Bar Back
 15. 15. Display Window Back
 16. 16. Scroll bar Back
 17. 17. Google Search Button Search Box I’m Feeling Lucky
 18. 18. 1. Kung ang paksa ay tiyak at naglalaman ng mga pangngalang pantangi at eksaktong parirala, ipaloob ang keywords sa panipi (“). Halimbawa: “Mga Matagumpay na Pilipinong Negosyante” o “Ang Huling El Bimbo.”
 19. 19. 2. Kung mahalagang maisama ang salita sa pananaliksik, i-type ang plus (+) sign bago ang keyword na nais maisama sa search results. Halimbawa: mga uri ng negosyo +pagkain
 20. 20. 3. Kung nais magsaliksik ng mga web pages na hindi naglalaman ng isang partikular na salita, i- type ang gitling (-) bago ang keywords na ayaw mong maging bahagi ng iyong search results. Halimbawa: polusyon-tubig, kung gusto mong hindi tungkol sa polusyon sa tubig ang mga resultang makuha mo
 21. 21. Tulungan natin si Marlon sa kaniyang pagsasaliksik tungkol sa paksang, “Mga Katangiang Taglay ng Isang Magaling na Entrepreneur.” Sundan ang sumusunod na pamamaraan:
 22. 22. Mga Pamamaraan: 1. Buksan ang inyong web browser (maaaring gamitin ang Internet Explorer, Mozilla Firefoz, o Google Chrome).
 23. 23. 2. I-type ang www.google.com sa address bar ng browser at pindutin ang Enter key. Ito ang website address ng Google search engine.
 24. 24. 3. Pag-isipang mabuti ang keywords na gagamitin sa pagsasaliksik ng mga katangiang dapat taglayin ng isang entrepreneur. I-type ang keywords sa search field.
 25. 25. 4. I-click ang search button. Magbubukas ang pahinang Search Results.
 26. 26. 5. I-click ang search result upang makita ang kabuuan ng webpage. 6. Suriin ang Search Results at tukuyin ang mga resultang pinakamakakatulong kay Marlon sa kaniyang pananaliksik. Maaari mong tingnan ang iba pang pahina ng search results sa pamamagitan ng pag-click ng susunod na mga pahina. Tingnan ang larawan sa ibaba.
 27. 27. Panuto: Piliin ang OO kung ay pahayag ay tama at HINDI naman kung ito ay mali. 1. Ang search engine ay ginagamit upang maghanap ng impormasyon sa internet. Oo Hindi
 28. 28. Next
 29. 29. Back
 30. 30. 2. Ginagamit ang web browser upang makapunta sa iba’t ibang websites. Oo Hindi
 31. 31. Next
 32. 32. Back
 33. 33. 3. Ang Mozilla Firefox ay isang web browser na binuo ng Google. Oo Hindi
 34. 34. Next
 35. 35. Back
 36. 36. 4. Ang search box ay bahagi ng search engine window kung saan dapat i-type ang keywords na gagamitin sa pagsasaliksik. Oo Hindi
 37. 37. Next
 38. 38. Back
 39. 39. 5. Ginagamit ang gitling (-) upang ipaloob ang mga tiyak na paksa, pangngalang pantangi, at eksaktong parirala sa pagsasaliksik gamit ang search engine. Oo Hindi
 40. 40. Next
 41. 41. Back

×