Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Implementering – har vi noe valg?

1,176 views

Published on

Pasientmedvirkning forutsetter delt kunnskap mellom behandler og pasient. Et krasj-kurs i rasjonell beslutningsteori.

 • Be the first to comment

Implementering – har vi noe valg?

 1. 1. Implementering – har vi noe valg? <ul><li>Pasientmedvirkning forutsetter delt kunnskap </li></ul><ul><li>Et krasj-kurs i rasjonell beslutningsteori </li></ul>Øystein Eiring Spesialist i psykiatri Redaktør helsebiblioteket.no/psykiskhelse Avdelingssjef Sykehuset Innnlandet
 2. 11. Et beslutningstre
 3. 12. Handling 1 Handling 2
 4. 13. Handling 1 Handling 2 Hendelse
 5. 14. Handling 1 Handling 2 Hendelse Sannsynlighet
 6. 15. Handling 1 Handling 2 Hendelse Utfall Sannsynlighet
 7. 16. Ikke belaste på 3 måneder Belaste forsiktig fra første dag
 8. 17. Ikke belaste på 3 måneder Belaste forsiktig fra første dag Sena revner ikke River av sena en gang til
 9. 18. Ikke belaste på 3 måneder Belaste forsiktig fra første dag Sena revner ikke River av sena en gang til Går vanlig om 3 mnd Går vanlig om 9 mnd
 10. 19. Ikke belaste på 3 måneder Belaste forsiktig fra første dag Sena revner ikke River av sena en gang til Går vanlig om 3 mnd Går vanlig om 9 mnd 80% 20%
 11. 20. Ikke belaste på 3 måneder Belaste forsiktig fra første dag River av sena en gang til Sena revner ikke Sena revner ikke River av sena en gang til Går vanlig om 3 mnd Går vanlig om 9 mnd 80% 20%
 12. 21. Ikke belaste på 3 måneder Belaste forsiktig fra første dag River av sena en gang til Sena revner ikke Sena revner ikke River av sena en gang til Går vanlig om 6 mnd Går vanlig om 3 mnd Går vanlig om 9 mnd Går vanlig om 12 mnd 99% 1% 80% 20%
 13. 22. Hva hadde du gjort?
 14. 23. Ikke belaste på 3 måneder Belaste forsiktig fra første dag River av sena en gang til Sena revner ikke Sena revner ikke River av sena en gang til Går vanlig om 6 mnd Går vanlig om 3 mnd Går vanlig om 9 mnd Går vanlig om 12 mnd 99% 1% 80% 20%
 15. 24. Alle har ikke samme verdier <ul><li>Risikotoleranse </li></ul><ul><li>Fysisk aktivitet </li></ul>
 16. 25. Mye er usikkert <ul><li>80 % for alle pasienter? </li></ul><ul><li>For all slags rehabilitering? </li></ul><ul><li>For alle kirurger? </li></ul>
 17. 26. Å skjevfremstille er lett <ul><li>” Belaste”, ”rive av” </li></ul><ul><li>Hva tok vi ikke med? </li></ul>
 18. 27. Hva er en god beslutning? <ul><li>Tilfredshet? </li></ul><ul><li>Hvordan det faktisk gikk? </li></ul>
 19. 28. Ville du gitt pasienten valget? (og hvis du selv var pasient?)
 20. 29. Tre pasientroller Følger legens råd Selvstendig kunde Medbestemmeren
 21. 30. Gråsoneavgjørelser Minhas R. Clinical Evidence. BMJ Publishing Group, 2011
 22. 31. Noen eksempler Tilstand Dilemma Tidlig prostatakreft Kirurgi, stråleterapi eller avvente? Tidlig brystkreft Brystbevarende eller fjerne brystet helt? Forhøyet kolesterol Ta et statin? Atrieflimmer Ta warfarin for å forebygge slag? Depresjon Ta antidepressiva? MS Begynne med medisiner?
 23. 32. To reelle problemer Vet pasienten nok? Vet du nok om pasientens verdier?
 24. 33. Beslutningsverktøy
 25. 37. Skal støtte pasienten i å ta informerte valg i tråd med sine verdier Definisjon
 26. 38. … når én bestemt behandling ikke er hensiktsmessig for alle pasienter Definisjon
 27. 39. http://decisionaid.ohri.ca/AZlist.html Det fins mange
 28. 40. Og i Norge?
 29. 41. 7 tips til alle som tar valg sammen med pasienten
 30. 42. De fleste pasienter ønsker å delta i beslutninger <ul><li>Å bli møtt med respekt </li></ul><ul><li>… av en som er interessert og lytter </li></ul><ul><li>… kan være nok </li></ul>
 31. 43. Pasienter skyr beslutningstrær <ul><li>Uvisst om teori gir bedre verktøy </li></ul>
 32. 44. Generell kunnskap gjemmer individer <ul><li>Mister undergruppene </li></ul><ul><li>Stereotypier </li></ul>
 33. 45. Verdier er ikke stabile <ul><li>Inkonsistens er vanlig </li></ul><ul><li>Situasjonen betyr mest </li></ul><ul><li>Å kunne velge har uviss verdi </li></ul>
 34. 46. Usikkerhet er ofte en byrde <ul><li>Ikke alltid verdt det </li></ul><ul><li>Er ikke opplært i </li></ul><ul><li>En bieffekt av kunnskap </li></ul>
 35. 47. Valg tas ikke i ”ett punkt” <ul><li>Sosial sammenheng </li></ul><ul><li>Spredt i tid </li></ul>
 36. 48. Fortsatt uvisst hva en god beslutning er <ul><li>Informert? </li></ul><ul><li>I samsvar med verdier? </li></ul><ul><li>Satt ut i livet? </li></ul>
 37. 49. Fra kunnskap til valg

×