Implementering av kliniske prosedyrer Øystein Eiring SI. April 2007.

1,385 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Implementering av kliniske prosedyrer Øystein Eiring SI. April 2007.

 1. 1. Implementering av lokale prosedyrer Øystein Eiring Redaktør Helsebiblioteket Psykisk helse Helsefaglig rådgiver Sykehuset Innlandet Overlege, spesialist i psykiatri DPS Hamar
 2. 2. Hva er implementeringsvitenskap? <ul><li>” The scientific study of methods to promote the systematic uptake of research findings and other evidence-based practices into routine practice, and, hence, to improve the quality and effectiveness of health services and care” </li></ul><ul><li>” A specified set of activities designed to put into practice an activity or program of known dimensions” </li></ul><ul><li>Welcome to implementation science. Implement Sci. 2006; 1: 1 </li></ul><ul><li>Implementation research. 2005. </li></ul>
 3. 3. Systematiske oversikter: De fem store <ul><li>1999: Getting evidence into practice </li></ul><ul><li>2004: Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies </li></ul><ul><li>2004: Diffusion of innovations in service organizations </li></ul><ul><li>2005: Implementation research: A synthesis of the literature </li></ul><ul><li>2007: WHO/Nasjonalt kunnskapssenter: Improving the use of research evidence in guideline development </li></ul>
 4. 4. 2004: Nummer to <ul><li>2004: Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies </li></ul><ul><li>En HTA-rapport </li></ul><ul><li>Basert på 235 forskjellige studier </li></ul><ul><li>Samarbeide mellom universiteter i Aberdeen, Calgary, Newcastle, Ottawa m.fl. </li></ul>
 5. 5. Resultat: enkle tiltak +14.1% 14 Reminders +7.0% 5 Tilbakemeld-ingssystemer +8.1% 5 Utdannings-materiell Median effekt-størrelse Antall CRCTer Tiltak
 6. 6. Resultat: enkle tiltak +1% 1 Workshop +21% 3 Tiltak med pasienter som mellomledd Median effekt-størrelse Antall CRCTer Tiltak
 7. 7. Pasienter som endringsagenter <ul><li>Før kontakt med behandler </li></ul><ul><ul><li>Selvutfyllingsskjema som tas med inn i samtalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasientinformasjon på internett </li></ul></ul><ul><ul><li>Datastøttede behandlingslinjer </li></ul></ul>
 8. 8. Sammensatte tiltak <ul><li>inklusive “utadrettet utdanning” </li></ul><ul><li>13 RCT </li></ul><ul><ul><li>Median effekt +6.0% (–4% to +17.4%) </li></ul></ul>
 9. 9. Konklusjoner <ul><li>Reminders viser seg gjentatte ganger å ha en viss effekt </li></ul><ul><li>Å dele ut utdanningsmateriell kan gi lite, men kostnadseffektivt utbytte </li></ul><ul><li>Å kombinere flere tiltak er ikke mer effektivt enn å bruke ett tiltak </li></ul>
 10. 10. Dette er ikke nødvendigvis sant... <ul><li>Oversikten tar kun med studier om helsepersonell </li></ul><ul><li>Hvordan ser det ut dersom vi inkluderer informasjon fra andre forskningområder? </li></ul>
 11. 11. 2005: Nummer fire <ul><li>Implementation research: a synthesis of the literature </li></ul><ul><li>Including empiriske stuider, meta-analyser, og littteraturoversikter </li></ul><ul><li>743 artikler inkludert etter kritisk gjennomgang </li></ul><ul><li>University of South Florida, 2005 </li></ul>
 12. 12. Kunnskapsgrunnlaget <ul><li>” The growing body of literature on implementation is sufficient to benefit human services”. </li></ul><ul><li>” Good evidence for what does not work, reasonable evidence for what does work” </li></ul>
 13. 13. Nye konklusjoner <ul><li>Kun å dele ut opplæringsmateriell er ineffektivt </li></ul><ul><li>Opplæring alene virker heller ikke </li></ul><ul><li>Vellykket implementering krever en langvarig tilnærming, på mange nivåer. </li></ul>
 14. 14. Bakgrunn <ul><li>Betydningen av kontekst </li></ul><ul><ul><li>Styrker og behov </li></ul></ul><ul><ul><li>” Ingenting om oss uten oss” </li></ul></ul>
 15. 15. En kombinasjon av tiltak <ul><li>Valg av klinikere og stab </li></ul><ul><li>Opplæring før og mens tiltaket pågår </li></ul><ul><li>Vedvarende coaching og mulighet for konsultering </li></ul><ul><li>Evaluering av stab </li></ul><ul><li>Systemer for å evaluere selve programmet </li></ul><ul><li>Velvilje og understøtte fra administrasjon og infrastruktur </li></ul><ul><li>Tiltak i forhold til overordnet policy, økonomi m.fl. </li></ul>
 16. 16. 1. Valg av stab <ul><li>Alle passer ikke til alle roller </li></ul><ul><li>Effektive intervjuteknikker fins </li></ul><ul><li>...men er et neglisjert forskningsområde </li></ul>
 17. 17. 2. Opplæring av fagfolk <ul><li>Å forberede folk på det de skal gjøre med ”Lær opp og håp det beste” virker ikke. </li></ul><ul><ul><li>Dette er den tradisjonelle måten innen psykisk helse/sosiale tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Er ineffektiv </li></ul></ul>
 18. 18. Opplæring: Hva er effektivt? <ul><li>Presenter kunnskapen </li></ul><ul><li>Gi realistiske demonstrasjoner, eks. innspilt på film </li></ul><ul><li>Sørg for muligheter til å praktisere og øve på nøkkel-ferdigheter i opplæringssituasjonen. </li></ul>
 19. 19. 3. Coaching av staben <ul><li>Supervisjon </li></ul><ul><li>Undervisning mens de driver praksis </li></ul><ul><li>Vurdering og tilbakemelding </li></ul><ul><li>Gi emosjonell støtte </li></ul>
 20. 20. 4. Evaluering av staben <ul><li>Evaluering av stabens </li></ul><ul><ul><li>etterlevelse </li></ul></ul><ul><ul><li>kontekst </li></ul></ul><ul><ul><li>kompetanse </li></ul></ul>
 21. 21. 5. Evaluering av programmet <ul><li>Bemanning </li></ul><ul><li>Organisasjon </li></ul><ul><li>Tjeneste </li></ul>
 22. 22. 6. En understøttende administrasjon <ul><li>Arbeider for å bygge ned barrierer for implementering </li></ul><ul><li>Støtter klinikerne ved å </li></ul><ul><ul><li>skape et velvillig miljø innad i organisasjonen i forhold til </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ressurser, inklusive finansiering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>fleksibilitet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>policy </li></ul></ul></ul>
 23. 23. 7. Intervensjoner på systemnivå <ul><li>tiltak for å sikre at ressurser og støtte vedvarer </li></ul><ul><ul><li>policy på divisjons-, foretaks- og regionalt nivå </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastruktur og teknisk støtte </li></ul></ul><ul><ul><li>lovverk </li></ul></ul><ul><ul><li>... med utgangspunkt i klinikeres perspektiv. </li></ul></ul>
 24. 24. Hovedkonklusjoner 1: <ul><li>Implementering av ny praksis kan lykkes hvis: </li></ul><ul><ul><li>nøye utvalgte klinkere gjennomgår koordinert opplæring, coaching, og hyppig evaluering </li></ul></ul><ul><ul><li>organisasjoner sørger for nødvendig infrastruktur til opplæring, kyndig supervisjon og coaching, og regelmessig evaluering av programmet og effekter av programmet </li></ul></ul>
 25. 25. Hovedkonklusjoner 2 <ul><ul><li>Implementering kan lykkes når </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>miljøer og pasienter er involvert i å velge ut og evaluere en ny praksis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nasjonal og regional finansiering, policy og regelverk skaper et velvillig miljø for implementering. </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Manual for å implementere <ul><li>Valg av stab for implementeringen -lærevillige og respekterte </li></ul><ul><li>Opplæring av ansatte før og under implementeringen </li></ul><ul><li>Vedvarende coaching og mulighet for konsultering </li></ul><ul><li>Evaluering av staben som implementerer </li></ul><ul><li>Systemer for å evaluere selve implementerings-programmet </li></ul><ul><li>Velvilje og understøtte fra administrasjon mv. (arbeidsgruppa) </li></ul><ul><li>Tiltak i forhold til overordnet policy, økonomi m.fl. (Shdir, SI m.fl.) </li></ul><ul><ul><li>Følger formel fra systematisk oversikt </li></ul></ul>

×