Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dele kunnskap

692 views

Published on

Foredrag på HealthWorld-konferansen i Oslo november 2010.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dele kunnskap

 1. 1. Å dele kunnskap Problemene Målet Nye løsninger
 2. 2. HELSEBIBLIOTEKET Forskningsbasert kunnskap fra kildene – helt frem til pasientmøtet Forskningsbasert kunnskap fra kildene – helt frem til pasientmøtet
 3. 3. INNLANDET
 4. 4. Problemene Forskning Praksis KunnskapKunnskap Rørsystemer
 5. 5. Problemene Forskning Praksis KunnskapKunnskap Rørsystemer Svak forskning Dårlig filtrering
 6. 6. Problemene Forskning Praksis KunnskapKunnskap Rørsystemer Svak forskning Dårlig filtrering Lukkede siloer Mangel på standarder
 7. 7. Problemene Forskning PraksisRørsystemer Svak forskning Dårlig filtrering Lukkede siloer Mangel på standarder Ikke i samsvar KunnskapKunnskap
 8. 8. SVAK FORSKNING 3 av 4 studier har lav kvalitet 199 av 200 er ikke relevante
 9. 9. Dårlig filtrering Enkeltstudier uten kvalitetsvurdering Kvalitetsvurderte studier Retningslinjer Oppsummerte studier Oppslagsverk I journal Kortfattet, relevant og pålitelig
 10. 10. Rørsystemene Internasjonal forskning Nasjonale retningslinjer Lokale prosedyrer
 11. 11. Rørsystemene Retningslinjer ikke i journal Prosedyrer på intranett Mangel på standarder Internett et fremmedord
 12. 12. Ikke i samsvar
 13. 13. PROBLEMENE Forskning PraksisRørsystemer Svak forskning Dårlig filtrering Lukkede siloer Mangel på standarder Uten forskning
 14. 14. MÅLET 1800-tallet
 15. 15. Tre revolusjoner 1800-tallet 1900-tallet
 16. 16. Tre revolusjoner 1800-tallet 1900-tallet
 17. 17. Tre revolusjoner 1800-tallet 1900-tallet 2000-tallet
 18. 18. Tre revolusjoner 1800-tallet 1900-tallet 2000-tallet InternettPasienter Kunnskap
 19. 19. PIPELINES...
 20. 20. Flyt av kunnskap
 21. 21. Map of medicine
 22. 22. Nyeløsninger
 23. 23. Bedre filtrering
 24. 24. Bedre rørsystemer
 25. 25. Bedre rørsystemer Forskning mates rett inn Retningslinjer mates rett inn Tilpasses og utvides lokalt Forfatter- og presentasjonsverktøy i ett Integreres i pasientjournal
 26. 26. Forskning i praksis EviCare: Generell kunnskap kombinert med... individuelle pasientdata som beslutningsstøtte for helsepersonell og pasienter
 27. 27. Fordelene Forskning PraksisRørsystemer Relevant, kortfattet, pålitelig kunnskap + Effektive rørsystemer = Bedre behandling = Bedre helse = Bedre samhandling = Færre feil KunnskapKunnskap
 28. 28. Å dele kunnskap Problemene Målet Nye løsninger

×