Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi er endring cmoslo 2014

957 views

Published on

Å lage en digital strategi er enkelt. Kunsten er å få virksomheten til å følge den.

Dette foredraget vil først dekonstruere begrepet «digital strategi»:

• Hva er målet med strategien?

• Hvilke bestanddeler bør den bestå av?

• Hvordan kan vi jobbe med strategien slik at implementering og endring skjer fra første dag?

Deretter skal vi se på hvordan tankene i strategien kan bli en del av virksomhetens kollektive bevissthet.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

Strategi er endring cmoslo 2014

 1. 1. Oslo,  22.  mai Strategi  =  endring Content  meetup  Oslo
 2. 2. 04/10/14 2
 3. 3. 04/10/14 3 Mål:  sjøveien  *l   India Resultat:  
 Amerika  og  syfilis  
 4. 4. 04/10/14 4 «Kein  Plan  
 überlebt  die  erste   Feindberührung.»
 5. 5. 04/10/14 5
 6. 6. 04/10/14 6
 7. 7. 04/10/14 7 ?
 8. 8. 04/10/14 8
 9. 9. 04/10/14 Disposisjon I. Mål  -­‐  hva  ønsker  vi  oppnå   II. Målgrupper  og  behov  -­‐  hva  ønsker  målgruppene  våre   III.Harmonisering  av  våre  mål  og  målgruppenes  behov   IV.Målbilde  -­‐  historien  om  ønsket  situasjon   V. Veikart  med  Nltak  for  å  nå  ønsket  situasjon   VI.Konsekvenser  av  strategien 9
 10. 10. 05/13/13 #  1  -­‐  mål 10
 11. 11. 04/10/14 11 Hoved-­‐
 mål Delmål Måleparametere
 12. 12. Hvorfor har vi helsedirektoratet.no? 05/13/13 12
 13. 13. 05/13/13 Hvordan  skal  vi  gjøre  det?   • Et  brukervennlig  neSsted   • Godt  innhold   • En  mobilapp Mål  vs  virkemidler Hva  ønsker  vi  å  oppnå?   • Redusere  kostnader   • Øke  inntekter   • Forbedre  kundeNlfredshet 13
 14. 14. 04/10/14 14 Stjernskudd Oppdatert Høyt  i  Google Tilgjengelig LeO  å  finne  frem En  av  de  fem  beste  neOstedene  i  Norge Ikke  Flash
 15. 15. 04/10/14 15
 16. 16. 04/10/14 Til  sluS  endte  vi  her  ... 1.  Bidra  Nl  å  effekNvisere  og  kvalitetsforbedre  arbeidet  i  helse  og   omsorgssektoren
 2.  Bidra  Nl  at  myndigheter  og  beslutningstakere  tar  velinformerte  valg
     3.  EffekNvisere  arbeidet  i  Helsedirektoratet  ved  økt  selvbetjening  på   neS 16
 17. 17. 05/13/13 #  2  -­‐  målgrupper  og  behov   17
 18. 18. 04/10/14 Primære  målgrupper  (prioritert)   18 Målgruppe Segment 1.  Autorisert  helsepersonell  på  sykehus/klinikk Helsepersonell 2.  Helse-­‐,  sosial-­‐  eller  omsorgstjenester  (kommunalt/privat) Helsepersonell 3.  Kommuneforvaltning Forvaltning 4.  Fylkesmann  og  fylkeskommune  (forvaltning) Forvaltning 5.  Fastlege Helsepersonell 6.  AdministraNv  sNlling  ved  regionalt  helseforetak  (RHF),  helseforetak   (HF)  og  sykehus Forvaltning
 19. 19. 04/10/14 Sekundære  målgrupper  (uprioritert) 19 Målgruppe Segment Skole,  utdanning  og  forskning Utdanning Departement,  annet  direktorat  eller  statlig  etat Forvaltning Bruker-­‐  og  profesjonsorganisasjoner Interesse Media Media Disse  når  vi  gjennom  kommunikasjon  mot  primærmålgruppene
 20. 20. 04/10/14 Bruksbehov  helsedirektoratet.no • De  vikNgste  bruksoppgavene  er  knySet  Nl  å  finne:   –  faktabasert  kunnskap  (som  retningslinjer,  staNsNkk)   –  råd  og  anbefalinger  fra  Helsedirektoratet   –  lover,  regler  og  fortolkninger 20
 21. 21. 04/10/14 21 Målgruppene*våre*ønsker*å*møte*oss*i*mange* kanaler* 30.10.13* 7* Forprosjekt*–*Digitalisering*av*nasjonale*faglige*retningslinjer* EPJ* Ne:steder*og*intrane:* Mobile*enheter* Elektronisk*pasientjournal* Papir*
 22. 22. 04/10/14 22
 23. 23. 04/10/14 23
 24. 24. 05/13/13 #  3  -­‐  harmonisering  -­‐  oss  og  dem 24
 25. 25. Oss Dem Bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla bla ... WTF:(
 26. 26. 04/10/14 26
 27. 27. 04/10/14 27
 28. 28. Mål Brukerbehov
 29. 29. 04/10/14 Mål  og  brukerbehov  er  godt  harmonisert 29 Mål Brukerbehov Bidra  Nl  å  effekNvisere  og  kvalitetsforbedre  arbeidet  i   helse  og  omsorgssektoren Medisinske  retningslinjer Bidra  Nl  at  myndigheter  og  beslutningstakere  tar   velinformerte  valg Tall,  staNsNkk  og  analyse
 30. 30. Mål Brukerbehov Kjernesider Rappet  fra  @idaaa.  Modifisert  med  velsignelse  fra  @idaaa.  Masse  kred  7l  @idaaa
 31. 31. 04/10/14 31 EOerspurt  innhold Lite  eOerspurt  innhold  (vik*g  for  oss) Tall,  staNsNkk  og  analyse Innrapportering  av  data Folkehelse  (råd  og  anbefalinger) Kampanjer  (om  kampanjen,  hvordan  kan   helsepersonell  bidra  osv) Sammenkobling  og  kontekstualisering
 32. 32. 05/13/13 #  4  -­‐  målbilde 32
 33. 33. 04/10/14 Vår  historie Tjenesten  trenger  faktabasert  kunnskap  for  å  kunne  ta  rikNge  valg.   DeSe  gjelder  både  beslutningstakere  som  skal  forvalte  store   pengesummer  på  en  best  mulig  måte  og  sykehuslegen  som  i  løpet  av   to  minuSer  trenger  å  finne  svar  på  hva  han  eller  hun  skal  gjøre  med   pasienten  foran  seg.   AnsaSe  i  helsetjenesten  siSer  ikke  allNd  fremfor  en  PC.  Når  de  gjør   det,  bruker  de  oee  sine  egne  systemer  og  flater.   33
 34. 34. 04/10/14 Løsning Helsedirektoratet  skal  Nlby  ansaSe  i   helsetjenesten  myndighetsinformasjon  som   ikke  bare  gir  dem  det  de  trenger,     men  også  når  de  trenger  det,  der  de  er.     34
 35. 35. 04/10/14 35 Det  de  trenger,   når  de  trenger  det,   der  de  er
 36. 36. 04/10/14 «Det  de  trenger  ...»  -­‐  fra  push  vs  pull 36
 37. 37. 04/10/14 37 «...  når  de  trenger  det,  der  de  er»  -­‐  å  bryte  ut   av  neSleseren
 38. 38. 04/10/14 38 Åpne  data  som  kan  distribueres  *l  der   brukerne  fak*sk  er
 39. 39. 04/10/14 39 Ønsket'situasjon' 30.10.13' Tema%for%presentasjonen% 10' Share4 Point' EPJ% API%
 40. 40. 04/10/14 40 Government should only do what only government can do Sarah Richards @escmum
 41. 41. 05/13/13 #  5  -­‐  veikart  med  *ltak 41
 42. 42. 05/13/13 42 Tiltak Redesign  av  helsedirektoratet.no   Portering  Nl  ny  teknisk  plajorm Utarbeide  grensesniS  for  eksport  av  data  og  innhold Etablere  redaksjonsmodell  og  redaksjonsgruppe Vurdere  å  (sladdet) Vurdere  en  (sladdet)
 43. 43. 05/13/13 #  6  -­‐  konsekvenser 43
 44. 44. 04/10/14 44
 45. 45. 05/13/13 Strategi  -­‐  implementert 46
 46. 46. 04/10/14 47 Fra  papir   *l  bevissthet
 47. 47. 04/10/14 48
 48. 48. 04/10/14 49 #1:  Gjør  det  enkelt
 49. 49. 04/10/14 50 #2:  Involver
 50. 50. 04/10/14 51
 51. 51. 04/10/14 52
 52. 52. 04/10/14 53 #3:  Lag  historier
 53. 53. 04/10/14 54 Det  de  trenger,   når  de  trenger  det,   der  de  er
 54. 54. 04/10/14 55
 55. 55. 04/10/14 56
 56. 56. 04/10/14 57
 57. 57. 04/10/14 58
 58. 58. 04/10/14 59 #4:  Bruk  film
 59. 59. 04/10/14 60 «However  beau*ful   the  strategy,  you   should  occasionally   look  at  the  results.»
 60. 60. 04/10/14 61 #5:  Vis  konkrete   resultater
 61. 61. 04/10/14 62 #6:  Møt  kollegaene   dine  der  de  er
 62. 62. 05/13/13 • informasjonsplakater  (på  do)   • Foredrag   • IntraneS   • Møter   • osv 63 Vårt  målbilde Det  de  trenger  –  når  de  trenger  det,  der  de  er Helsetjenesten  og  forvaltningen  trenger  faktabasert  kunnskap  for  a  kunne  ta  rik ge  valg.  De e  gjelder   bade  beslutningstakere  som  skal  forvalte  store  pengesummer  pa  en  best  mulig  mate  og  sykehuslegen   som  i  løpet  av  to  minu er  trenger  a  finne  svar  pa  hva  han  eller  hun  skal  gjøre  med  pasienten  foran  seg.   AnsAnsa e  i  helsetjenesten  si er  ikke  all d  fremfor  en  PC.  Nar  de  gjør  det,  bruker  de  o e  sine  egne  systemer   og  flater.   Helsedirektoratet  skal,  gjennom  sin   lstedeværelse  pa  ne ,   lby  ansa e  i  helsetjenesten  og  forvaltningen   myndighetsinformasjon  som  ikke  bare  gir  dem  det  de  trenger  -­‐  men  ogsa  nar  de  trenger  det,  der  de  er.   Hva  vil  vi  oppnå 1.  Bidra   l  å  effek visere  og  kvalitetsforbedre  arbeidet  i  helse-­‐  og  omsorgssektoren 2.  Bidra   l  at  myndigheter  og  beslutningstakere  tar  velinformerte  valg 3.  Effek visere  arbeidet  i  Helsedirektoratet  ved  økt  selvbetjening  på  ne Hva  trenger  brukerne  våre •  Faktabasert  kunnskap   (som  retningslinjer,  sta s kk) •  Råd  og  anbefalinger   •  Lover,  regler  og  fortolkninge VI  FORNYER  HELSEDIREKTORATET.NO
 63. 63. 04/10/14 64 Quand  tu  veux   construire  un  bateau,   ne  commence  pas  par   rassembler  du  bois,   couper  des  planches   et  distribuer  du   travail,  mais  reveille   au  sein  des  hommes   le  desir  de  la  mer   grande  et  large.

 64. 64. 04/10/14 65 Hvis  du  vil  bygge  et   skip,  skal  du  ikke   samle  menn  for  å   skaffe  treverk  og   fordele  arbeidet   mellom  dem.  Gi   dem  i  stedet  lengsel   etter  det  vide,   uendelige  havet.
  
 65. 65. 05/13/13 Tusen  takk! Eirik  Hafver  Rønjum   @eirikhafver   eirik.hafver.ronjum@helsedir.no   00  47  92  40  31  65   66

×