Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forkostseminar mobil 2. november 2011

1,685 views

Published on

Foredrag om mobil holdt i regi av Netlife Research 2. november 2011

Published in: Design
 • Be the first to comment

Forkostseminar mobil 2. november 2011

 1. 1. Mobil – frokostseminar Eirik Hafver Rønjum 2. november 2011
 2. 2. Mobil ?
 3. 3. Kilde: A-pressen, 2011
 4. 4. Tips Sjekk statistikken for skjermoppløsning på eget nettsted.
 5. 5. Mobil - kontekst
 6. 6. En dag i livet til en iPad Kilde: A-pressen, 2011
 7. 7. En dag i livet til en iPhone Kilde: A-pressen, 2011
 8. 8. Mobil – bruksoppgaver(eller tjenester)
 9. 9. Tips Sammenstill informasjon/bruksoppgaver på nettstedet ditt mot skjermstørrelsen til brukerne.
 10. 10. Mobil – geolokasjon
 11. 11. Mobil
 12. 12. Intet mobilt internett, men …Ufokuserte nettsteder Begrensende mobilversjoner
 13. 13. Kilde: A-pressen, 2011
 14. 14. Design for ”mobil” – ulikealternativer
 15. 15. #1 – Funksjonell tilpasning• Mulig å bruke på mindre skjermer• Ikke Flash, Silverlight osv …
 16. 16. #2 - Optimalisert nettsted• Nettleser-sniffing på tjener• Responsiv design
 17. 17. #3 – Hybrid applikasjon
 18. 18. Proprietært skall HTML CSS JS
 19. 19. #4 – Proprietær applikasjon
 20. 20. Frekvens
 21. 21. Don t believe the hype
 22. 22. Disruption will only Fragmenteringen vilaccelerate. The bare akselerere.quantity and diversity of Mengden og mangfoldetconnected devices— av tilkoblede enheter -many of which we mange som vi ikke harhavent imagined yet— forestilt oss ennå, vilwill explode, as will the eksplodere. Det vil ogsåquantity and diversity of mengden og mangfoldetthe people around the av mennesker verdenworld who use them. rundt som bruker dem.
 23. 23. Our existing Våre eksisterendestandards, standarder,workflows, and arbeidsflyt oginfrastructure wont infrastruktur vilhold up. Todays ikke strekke til.onslaught of devices is Dagens mange enheteralready pushing them to presser dem allerede tilthe breaking point. bristepunktet. De vilThey cant withstand ikke tåle fremtiden.whats ahead.
 24. 24. Proprietary Proprietæresolutions will løsninger vildominate at first. dominere iInnovation necessarily begynnelsen.precedes Innovasjon kommerstandardization. nødvendigvis førTechnologists will standardisering.scramble to these Teknologer vil brukesolutions before disse løsningene, før derealizing (yet again) innser (nok en gang) atthat a standardized en standardisertplatform is needed to plattform er nødvendigmaintain sanity. for å opprettholde forstanden.
 25. 25. The standards Prosessen med åprocess will be standardisere vil gåpainfully slow. We smertefullt tregt. Viwill struggle with (and vil slite med (og til slutteventually agree upon) bli enige om)appropriate standards. hensiktsmessigeDuring this period, the standarder. I denneweb will fall even perioden vil web-enfurther behind havne enda lenger bakproprietary solutions. proprietære løsninger.
 26. 26. But theres hope. While Men det er håp. Selv omwe cant know exactly vi ikke vet nøyaktig hvawhat the future will fremtiden bringer, kan vi:bring, we can:1. Acknowledge and 1. Erkjenne og omfavne embrace uforutsigbarhet. unpredictability. 2. Tenke og oppføre oss2. Think and behave in på en fremtidig- a future-friendly vennlig måte. way.3. Help others do the 3. Hjelp andre å gjøre det same. samme.The future is ours to Det er vår oppgave å gjøremake — friendly. fremtiden – vennlig.
 27. 27. Ta vel imot Ida … … men først en pause
 28. 28. Eirik Hafver Rønjumeirik@netliferesearch.com92 40 31 65@EirikHafver

×