2010 09 08 måling frokostseminar

1,810 views

Published on

2010 09 08 måling frokostseminar

 1. 1. Brukernes oppgaver, ikke sidevisninger<br />Bjørn Bergslien og Eirik Hafver Rønjum<br />
 2. 2. ”The old metricsare broken” – Gerry McGovern<br />
 3. 3. Oppgaver<br />
 4. 4. Hvor lett er det for brukerne å få utført sine oppgaver?<br />Identifiser de viktigste bruksoppgavene<br />Finn ut hvor enkelt (eller vanskelig) det er for brukerne å utføre disse oppgavene <br />Basert på undersøkelsene - optimaliser nettstedet og bygg opp under kjerneoppgavene<br />Kontinuerlig forbedring av nettstedet<br />
 5. 5. Hvordan måle oppgavene?”Task measurement”<br />
 6. 6. Trinn 1: Finn oppgavene<br />Finn de 10 (ellerflere) mestetterspurtebruksoppgavene:<br />Customer Carewords<br />Mestbesøktesider<br />I søkeloggen<br />Brukerintervjuer<br />Personas/brukerprofiler<br />Sunnfornuft<br />
 7. 7. Trinn 2: Rekrutter deltakere<br />Rekrutter 15-20 representative brukere<br />Kunder<br />Eksisterendeansatte<br />Potensielleansatte<br />Studenter<br />Presse<br />
 8. 8. Trinn 3: Utfør målingene<br />Be deltakerneutføreoppgavene - en etter en - så fort sommulig<br />Måltidendet tar for brukerenåutførehveroppgave<br />Observer utfordringerog positive funnunderveis<br />Hvermåling tar 30 til 90 minutter<br />Målingenutføres med én person omgangen<br />Liknertradisjonellbrukertest, men vi tenkerikkehøytogdiskutererikkeunderveis<br />
 9. 9. Trinn 4: Beregn og rapporter<br />Tremuligeutfallavmålingene:<br />Suksess<br />Mislykket<br />Katastrofe<br />
 10. 10. Trinn 4: Beregn og rapporter<br />Resultat: Suksess<br />Brukerenklarte å løseoppgaven.<br />Vi registrertehvorlangtiddettok.<br />
 11. 11. Trinn 4: Beregn og rapporter<br />Resultat: Mislykket<br />Brukergir opp.<br />Oppgavenikkegjennomførtpårimeligtid.<br />
 12. 12. Trinn 4: Beregn og rapporter<br />Resultat: Katastrofe<br />Brukergjennomføreroppgaven,men resultateterfeil.<br />Eksempel: En student finnerut via nettsidennårhanskalopptileksamen, men datoenerfeil.<br />
 13. 13. Trinn 4: Beregn og rapporter<br />
 14. 14. Trinn 4: Beregn og rapporter<br />Task PerformanceIndicator(TPI) er et ”totaltall” som indikerer hvor bra eller dårlig nettstedet ditt ligger an<br />Dette trenger du for å regne ut TPI:<br />Suksessrate: Prosentandel vellykkede forsøk på å løse oppgaven. Det ideelle tallet er 100%.<br />Optimal tid: Estimert tid til å fullføre oppgaven.<br />Gjennomsnittstid: Den tiden brukerne faktisk brukte til å gjennomføre oppgaven.<br />
 15. 15. Trinn 4: Beregn og rapporter<br />Slik regner du ut:<br />TPI = suksessrate x<br />Optimal tidgjennomsnittlig tid<br />
 16. 16. Trinn 4: Beregn og rapporter<br />Eksempel:<br />Optimal tid: 40 sekunder<br />Gjennomsnittlig tid: 100 sekunder<br />Optimal tid / gjennomsnittlig tid = 40%<br />9 av 15 gjennomførte oppgaven = suksessrate 60%<br />TPI = 0,6 x 0,4 = 0,24 = 24%<br />
 17. 17. Eksempel<br />
 18. 18. Top 20 Tasks<br />
 19. 19. Oppgave:<br />HvaertittelenpåBoks 1.2 på side 73 irapporten OECD Employment Outlook 2009?<br />Task Performance<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Trinn 5: Forbedre nettstedet<br />Målingene gjør at du kan forbedre nettstedet og sette bruksoppgavene i fokus<br />
 30. 30. Trinn 6: Utfør nye målinger<br />Målet er kontinuerlig forbedring av nettstedet<br />
 31. 31. Hvorfor feiler nettstedet?<br />Dårlig søk<br />Uforståelig navigasjon<br />Utdatert innhold<br />
 32. 32. Hva irriterer brukerne dine?<br />CustomerCentricIndex<br />
 33. 33. Dette måler vi<br />Innholdsfaktorer<br />Sosiale faktorer<br />Informasjonsarkitektur og design<br />
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38. UiO<br />CustomerCentricIndex – mars 2009, <br />2230 svar<br />
 39. 39.
 40. 40. Customer Centric Index<br />
 41. 41. Voting spread<br />
 42. 42. Where to invest resources<br />
 43. 43. Action priorities<br />
 44. 44.
 45. 45. Thon Hotels<br />CustomerCentricIndex – mars 2010, <br />2688 svar<br />
 46. 46.
 47. 47. Customer Centric Index<br />
 48. 48. Spredning av stemmer <br />
 49. 49. Hvor bør dere investere ressursene<br />
 50. 50. Aksjonpunkter - prioritert <br />
 51. 51. Benchmarking<br />CustomerCentricIndex<br />
 52. 52.
 53. 53. Takk for oss<br />Eirik Hafver Rønjum<br />eirik@netliferesearch.com<br />924 03 165<br />http://twitter.com/eirikhafver<br />Bjørn Bergslien<br />bjorn@netliferesearch.com<br />915 92 886<br />http://twitter.com/bbergslien<br />

×