Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

S+Och+Tjä..

Seminarium

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

S+Och+Tjä..

  1. 1. SOCIALDEMOKRATERNA TJÄNSTEMÄNNEN = SANT? Välkommen till öppet seminarium En av Socialdemokraternas historiska styrkor har varit att det är ett parti för såväl arbetare som tjänstemän. Idag är läget annorlunda då väljarstödet bland tjänstemannagrupperna (TCO/SACO) sjunker kraftigt framförallt i Stockholm. Frågan är vad detta beror på och hur Socialdemokraterna kan bryta denna negativa trend. Vad tycker vår inbjudna panel? Vad tycker ni? Panel: Kajsa Borgnäs, S-studentförbundsordförande Eric Sundström, chefredaktör och ansvarig utgivare AiP Kristina Persdotter, utredare TCO Britta Lejon, förste vice ordförande i fackförbundet ST Linnea Björnstam, utredare Handelsanställdas förbund Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, skribent, proffstyckare m.m. Datum: 24 september Tid: 18.00 Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41 Arrangör: Stockholms arbetarekommun genom tjänstemannaprojektet För mer info kontakta: Annie Säll, ombudsman Stockholms arbetarekommun, annie.sall@socialdemokraterna.se Välkommen! Agera för förändring på socialdemokraterna.se/stockholm

×