6 politiska metoder in the city

721 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6 politiska metoder in the city

 1. 1. 6 politiska metoder in the city Sq2540sthlms handbok för nya sätt att bedriva politik
 2. 2. Sex metoder in the city Sida 2 För snart ett år sedan startade nätverket sq2540sthlm. Sq2540sthlm är ett nätverk som i sin organiska form kommit att engagera runt 200 unga kvinnor i Stockholm. Den gemensam- ma nämnaren är enkel och tydlig; vi vill ha en ny regering och alla kan vara med och bidra! Nätverket har utifrån nya koncept såsom Ännu en träff, Ännu en bokträff, Politiska Dinnerpar- ties och events nått engagerade individer som traditionell partipolitik har svårt att nå. Vi vill med denna handbok dela med oss av våra erfarenheter och förhoppningsvis inspirerar andra till att tänka nytt och våga!
 3. 3. Sida 3 Sex metoder in the city 1. Det är bara döda fiskar som flyter med strömmen Människor tänker olika och vill olika saker. Politik är vik- tigt för många men formen för det politiska engagemanget är inte längre självklar. Politiska partier uppfattas lätt ut- ifrån som stora, tunga och svåra att förändra. Men flödet av idéer och tankar utifrån är viktigt och för att nå nya människor, och med dem nya influenser, är det viktigt att våga tänka annorlunda! Inför EU-valet våren 2009 arrangerade Sq2540sthlm modeeventet ”Vote – in the name of fashion”. Idén växte fram ur diskussioner om mil- jö och hållbarhet. Arrange- manget uppmärksammade EU-valet genom att knyta politiska frågor om miljö och arbetsrätt till mode och de- sign. Eventet gästades av Ca- rin Jämtin och Åsa Westlund och besöktes av runt 200 per- soner. Eventet hade aldrig varit möjligt utan influenser utifrån. Genom att kombinera politisk erfarenhet med nya per- spektiv på vad som faktiskt är möjligt skapade sq2540sthlm en unik arena för politiskt meningsutbyte.
 4. 4. Sex metoder in the city Sida 4 2. Snöbollseffekten – att nå många genom det lilla När Sq2540sthlm startade skedde det i liten skala. Vi bjöd in våra vänner på middagar och diskuterade politik. Snabbt insåg vi att det var i dessa mindre sammanhang som vi blev ärliga och raka, som vi lyssnade på varandra och lät oss påverkas. Vi tror på närhet. Genom att träffas i mindre grupper ska- par vi trygga miljöer för samtal där alla vågar prata och prova nya tankar. Det sänker trösklarna och höjer taken och det är dessa sammanhang som ofta berör mest. Att investera tid och energi att arrangera aktiviteter för ett få- tal personer där alla kan ta plats och ges möjlighet att sy- nas ger också stor effekt. Sq2540sthlm arrangerar kontinuerligt Ännu En Bok- träff. Tillsammans med en politiker väljer vi ut en bok, exempelvis Barack Obamas ”Min far hade en dröm” och Eva Fran- chells ”Väninnan”, som vi se- dan diskuterar tillsammans. Samtalen kretsar naturligtvis kring bokens innehåll men ut- vecklas ofta till en allmänpo-
 5. 5. Sida 5 Sex metoder in the city litisk diskussion om möjligheter och utmaningar. Ännu En Bokträff når, liksom alla av nätverkets aktiviteter, så många fler än de som närvarar. Både de deltagande kvinnorna och politikern berättar för andra om vad de varit med om och vilka samtal som förts. Och så sätts snöbollen i rullning. 3. Fokusera på det politiska samtalet Flygblad och nyhetsbrev i all ära, men envägskommunika- tion uppskattas inte av alla. Att få politiska budskap skrivna på näsan kan ibland göra mer skada än nytta. Sq2540sthlm har därför arrangerat ”Politiska Dinnerparties” för att skapa forum för politiska samtal mellan politiker och unga kvin- nor. Ofta hörs klagomål från de etablerade partierna om att de har svårt att möta väljare och de politiskt intresserade. De får inte in nytt blod i partiet och medelåldern ökar. Samti- digt klagar våra vänner på att de inte vet var de ska göra av sitt politiska engagemang och att de längtar efter politiska samtal. Sq2540sthlm har därför försökt vara bryggan mellan de två. Allt hållbart engagemang bygger på att det är roligt och därför har det varit viktigt att använda sammanhang som känns naturliga för de vi vill nå.
 6. 6. Sex metoder in the city Sida 6 Enligt vårt koncept lagar de två som är värdar en enkel mid- dag att bjuda tio av sina vänner samt en etablerad politiker på. När alla slagit sig ner och presenterat sig berättar politi- kern lite om de frågor som intresserar henne och sedan är samtalet varit igång. De lilla sammanhanget gör att alla runt bordet kommer till tals samt att nya, ännu inte färdigtänkta tankar, vågar prövas. TIPS TILL DIG SOM VILL ORDNA ETT POLITISKT DINNERPARTY! • Om det är många runt middagsbordet som inte känner varandra så kan det vara bra att låta alla gäster skriva ner frågor till politikern och lägga i en skål. Värdinnorna läser då och då upp en lapp och ingen behöver ställa sin egen fråga. • Låt alla middagsgäster skriva upp sina namn och mai- ladresser på en lista så att de kan kontaktas i efterhand för andra aktiviteter. Förklara att det inte går till parti- kansliet utan endast ska användas för liknande aktivite- ter. Var sedan noga med att den information som skick- as till dem känns relevant för dem och inte är en parti- politisk propaganda. • Be de som du bjuder att ta med sig en vän, på det sättet blir gruppen mer mixad än om det bara är dina vänner. • Det absolut viktigaste: Politikern är INTE inbjuden för att föreläsa om socialdemokratisk politik utan hon är där för att delta i ett samtal där alla middagsgäster ges samma utrymme att delta. Det är samtalet som ska vara i fokus – inte politikern.
 7. 7. Sida 7 Sex metoder in the city Vår erfarenhet är attt: • 8-10 personer är ett lagom antal • Enkel mat är att föredra • Det är bra om värdinnorna presenterar syftet med kväl- len och också säger något om hur länge middagen för- väntas hålla på. 4. Hitta forum som känns naturliga I det offentliga samtalet ges ofta intrycket att vår generation inte skulle bry sig om politik. Det är naturligtvis nonsens! Att partierna och deras ungdomsförbund tappar medlem- mar beror på annat. Från politikens sida gäller det att iden- tifiera vilka som ska nås och var dessa människor befinner sig. Vilka platser och sammanhang som känns naturliga för
 8. 8. Sex metoder in the city Sida 8 dem? Vilka frågeställningar är relevanta för dem? Genom att anpassa sin verksamhet efter detta kan möten, träffar och andra aktiviteter arrangeras anpassade till de som fak- tiskt ska nås. Var sjätte tisdag arrangerar Sq2540sthlm afterworken Ännu En Träff. Runt sextiden möts vi upp på en centralt be- lägen bar i Stockholm för samtal och nätverkande. Vi an- vänder oss av facebook för att hålla kontakt med alla som vill komma och annonserar även varje träff via vår hemsi- da. Genom att bjuda in våra vänner till Ännu En Träff och låta dem att bjuda in sina vänner når vi hundratals perso- ner varje gång. Och genom ett tydligt deltagarfokus där vi anpassar på vilket sätt vi möts, var vi möts och när vi gör det, har Ännu En Träff blivit något av en succé.
 9. 9. Sida 9 Sex metoder in the city 5. Hitta nya arbetsformer Ett politiskt åtagande i en förening kan för många kännas som ett stort steg. Att binda upp sig på att kontinuerligt delta vid möten varje onsdag är inte heller möjligt för alla. Sq2540sthlm är ett löst sammansatt nätverk. Våra möten är öppna för de som vill och det finns aldrig något tvång. Vi arbetar alltid i projektform och det finns alltid aktivite- ter för intresserade personer att engagera sig i. Det finns också alltid ett tydligt avslut på varje projekt och alla akti- va avgör själva i vilken mån de vill engagera sig. Vi anpassar också vår kommunikation till nya kanaler och kommunicerar via maillistor, facebook och twitter. Om någon inte kan delta vid ett möte men gärna vill vara delaktig ser vi till att ha telefonkontakt med den personen under mötets gång. Tanken är återigen att målgruppsanpassa så mycket som möjligt.
 10. 10. Sex metoder in the city Sida 10 6. Planera aldrig en aktivitet du aldrig själv skulle besöka! … och så fort något känns tråkigt och inte längre ger ener- gi – lägg ner det! Du är en ambassadör för ditt parti, din förening eller den fråga du driver. Om inte du tycker det du gör är kul kommer du inte lyckas attrahera nya att en- gagera sig. Snarare tvärtom. Sq2540sthlm försöker alltid ha något roligt och inspire- rande projekt på gång. Förutom bokträffar, afterworks och middagar utvecklar vi ständigt nya koncept och ak- tiviteter baserade på idéer som vi alla tycker känns kul. Exempel på detta är modevisningen ”Vote-in the name of fashion” eller eventet Sthlm Fjutjör som uppmärksam- mar Entreprenörskap genom kvinnors innovation i sam- hällets olika sfärer.
 11. 11. Sex metoder in the city För mer info om oss och vår verksamhet ta en titt på vår hemsida eller kontakta oss på mail sq2540sthlm@gmail.com www.sq2540sthlm.se

×