Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa

2,401 views

Published on

Koulutus Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa yhdessä TJS:n kanssa 26.9. ja 17.10.2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa

 1. 1. Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa Eija Kalliala http://www.haaga-helia.fi/ http://eijakalliala.fi/ http://www.linkedin.com/in/eijakalliala STUDIO-HANKE
 2. 2. Taustani <ul><li>Tietojärjestelmäkehitystä vakuutusalalla vv. 1985-1995 </li></ul><ul><li>Yhdistyksen tiedottaja vv. 1992-1995 </li></ul><ul><li>Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995 -> </li></ul><ul><ul><li>14 ammattikorkeakoulua, satoja opintojaksoja, tuhansia opiskelijoita, kymmenessä ensimmäisessä vuodessa yli 2500 suoritusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Opetushallituksen ja opetusministeriön verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinto ITK-konferenssissa 18.4.2002 </li></ul></ul><ul><li>Monimuotoista opetusta verkossa vuodesta 1997 </li></ul><ul><ul><li>Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aiheita mm. multimedia, verkkopalvelu, ”Matka alkaa verkosta” </li></ul></ul><ul><li>Kirjoja </li></ul><ul><ul><li>Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa, uusi laajennettu painos tulossa tammikuussa 2012) http:// www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi / </li></ul></ul>
 3. 3. Koulutuksen sisältö <ul><li>Mitä on sosiaalinen media? </li></ul><ul><li>Käytännön esimerkkejä opetuksesta </li></ul><ul><li>Tiedon jakamisen teknologioita </li></ul><ul><li>Tekijänoikeudet </li></ul><ul><li>Reaali- ja eriaikainen ohjaus </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen tiedon jakaminen, käsittely ja rakentaminen </li></ul><ul><li>Yhteisöjen hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa </li></ul><ul><li>Valmiiden digitaalisten materiaalien hyödyntäminen </li></ul>
 4. 4. Sosiaalinen media <ul><li>Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla ( Jussi-Pekka Erkkola 2008). </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media merkitsee toimintakulttuurin muutosta, osaamisen avointa jakamista, erilaisten sisältöjen linkittämistä uusiksi kokonaisuuksiksi. </li></ul><ul><li>Verkosta löytyvät huippuluennoijien luentotallenteet ja parhaiden oppilaitosten oppisisällöt. </li></ul><ul><li>Pecha Kucha sosiaalisesta mediasta eilen, tänään ja huomenna: http://www.slideshare.net/tarmot/some-eilen-ja-huomenna (Tarmo Toikkanen, http://tarmo.fi/ 22.5.2010) </li></ul>
 5. 5. Käytännön esimerkkejä: oppijat <ul><li>Oppijat löytävät ryhmätyövälineitä </li></ul><ul><ul><li>Opettaja luo: oppimisalustan keskustelualue, chat ja wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppijat voivat itse ottaa käyttöönsä; Skype , Dropbox , Google.docs </li></ul></ul><ul><li>Oppiminen näkyväksi, tutkivan oppimisen tiedonrakenteluympäristö Fle4 </li></ul><ul><li>Oppijoiden itse työstämä kurssiwiki </li></ul><ul><li>Oppija voi linkittää kurssituotoksensa omaan verkkoportfolioonsa (CV) </li></ul><ul><li>Oppija voi tarvita oppimistuotoksiaan työnhaussa </li></ul>
 6. 6. Käytännön esimerkkejä: opettajat <ul><li>Avoimet oppimismateriaalit CC-lisenssillä </li></ul><ul><ul><li>Wikiopistossa: Vapaiden ja avointen oppimisresurssien tuottaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikispacessa: Sosiaalisen median oppimisympäristöt </li></ul></ul><ul><ul><li>LeMillissä (sisältö, menetelmät, välineet, oppimistarina): Tietosuoja ja tekijänoikeudet , Tietojärjestelmäprojekti ja muutos </li></ul></ul><ul><ul><li>Slidesharessa (diat ja mahdollisesti ääni): Anne Rongas , Tarmo Toikkanen , Harto Pönkä , Eija Kalliala </li></ul></ul><ul><li>Kurssiblogeja (ohjeita, oppijoiden blogeja) </li></ul><ul><ul><li>Avokurssi , Sometoitumassa </li></ul></ul>
 7. 7. Sosiaalinen media <ul><li>Mahdollisuuksia </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkostoituminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoimuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Oman alan seuraaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Valtava materiaalitarjonta </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajan ja opiskelijoiden osaamisen jakaminen </li></ul></ul><ul><li>Varauduttava </li></ul><ul><ul><li>Tekijänoikeudet, CC-lisenssi </li></ul></ul><ul><ul><li>Häiriköt, tietomurrot - tietoturva, autentikointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelimen sijainti ja luottamuksellisten tietojen käsittely </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietotulva, infoähky </li></ul></ul><ul><ul><li>Jatkuva muutos </li></ul></ul>
 8. 8. Uusi teknologia pähkinänkuoressa <ul><li>Verkostoja: LinkedIn , Facebook , MySpace , SecondLife , Ning , Elgg , LeMill , Google + , HeiaHeia </li></ul><ul><li>Mikroblogeja: Twitter , Qaiku </li></ul><ul><li>Säiliöitä: YouTube , Bambuser , Flickr , Picasa , SlideShare , AudioBoo , Wikipedia , Wikimedia </li></ul><ul><li>Pikaviestimiä: Skype </li></ul><ul><li>Uutissyötteiden lukuohjelma: Google Reader </li></ul><ul><li>Linkkien jakopalveluita: Diigo , Delicious </li></ul><ul><li>Blogeja, ohje ” Viisautta blogin käyttöön ” </li></ul><ul><li>Wikejä, ohje ” Viisautta wikin tekoon ” </li></ul><ul><li>Muita: Doodle , Dropbox , Todaysmeet , Foursquare </li></ul><ul><li>Google, sivustot, tiedostot, kalenteri, verkosto.. </li></ul>
 9. 9. Teknologisia mahdollisuuksia <ul><li>Miten valitaan, mitä välineitä otetaan käyttöön? </li></ul><ul><li>Miten välineiden käyttöön perehdytään? </li></ul><ul><li>Lähtökohta: pedagogiikka, opetettava asia ja kohderyhmä ratkaisevat (teknologia ei ole itseisarvo) </li></ul><ul><li>Wiki ja Google.docs yhteiseen tuottamiseen, blogi reflektointiin ja argumentointiin </li></ul><ul><li>Audio- ja videoneuvottelu, pikaviestimet, mikroblogit </li></ul><ul><ul><li>Auttavat orientoinnissa, ryhmätöissä, ohjauksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisen ajan löytäminen voi olla vaikeaa </li></ul></ul><ul><li>Säiliöt oppimismateriaalien ja -tuotosten jakamiseen </li></ul><ul><li>Oppimisalusta vai sosiaalinen verkosto? </li></ul><ul><li>Valmiit materiaalit ja koulutukset (CC-lisenssi) </li></ul>
 10. 10. Tekijänoikeus <ul><li>Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia. </li></ul><ul><li>Syntyy materiaalin tekijälle. </li></ul><ul><li>Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella. </li></ul><ul><li>Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä. </li></ul><ul><li>Creative commons ( http:// creativecommons.fi ) </li></ul><ul><li>Edu.fi, opettajan verkkopalvelu ( http:// www.edu.fi / ) -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa </li></ul><ul><ul><li>Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen. </li></ul></ul><ul><li>Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas, Finn Lectura 2011: http://www.opettajantekijanoikeus.fi/ </li></ul><ul><li>Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/tarmot/mit-opettajan-tulisi-tiet-tekijnoikeudesta </li></ul>
 11. 11. Tietosuoja ja tietoturva <ul><li>Tietosuoja </li></ul><ul><ul><li>Henkilötietoluetteloja saa julkaista vain, jos niihin on saatu kaikilta asianomaisilta lupa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijalistat sähköpostiosoitteineen verkossa ovat henkilötietoluetteloja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietosuojalainsäädäntö voi vaikuttaa palvelin- ja sovellusratkaisuun. </li></ul></ul><ul><li>Tietoturva </li></ul><ul><ul><li>Autentikointi, palomuurit </li></ul></ul><ul><ul><li>Haittaohjelmat, nettirikollisuus, identiteettivarkaudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Erilaisilla palvelimilla ja eri sovelluksissa olevien tietojen varmistaminen </li></ul></ul>
 12. 12. Reaali- ja eriaikainen ohjaus <ul><li>Samanaikainen; puhuminen tai kirjoittaminen </li></ul><ul><ul><li>Mihin soveltuu? Orientaatio, kysymykset ja vastaukset, keskustelu, palaute, ongelmatilanteiden selvittely </li></ul></ul><ul><ul><li>Millä välineillä? Video- ja audioneuvottelut, pikaviestimet, chat </li></ul></ul><ul><li>Eriaikainen; kirjoittaminen </li></ul><ul><ul><li>Mihin soveltuu? Tehtävät, muistutukset, kysymykset ja vastaukset, palaute </li></ul></ul><ul><ul><li>Millä välineillä? Keskustelualueet, mikroblogit, blogit, verkkoyhteisöt </li></ul></ul>
 13. 13. Yhteisöllinen tiedon jakaminen, käsittely ja rakentaminen <ul><li>Opettajat </li></ul><ul><ul><li>Yhteisohjauksen suunnittelu ja toteuttaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiantuntijayhteisöissä työskentely </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimismateriaalien yhteisöllinen tuottaminen ja jakaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Valmiiden oppimismateriaalien etsiminen, analysointi ja työstäminen </li></ul></ul><ul><li>Opiskelijat </li></ul><ul><ul><li>Ryhmätyöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedonrakentelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertaistuki </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentely toimeksiantajan, kollegoiden tai kavereiden kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>Osaamisen ja tuotosten jakaminen (portfolio) </li></ul></ul>
 14. 14. Oppijoiden ryhmätöitä <ul><li>Parhaimmillaan oppiminen on muutosta eikä vain tiedon kasaamista tiedon päälle. </li></ul><ul><li>Ihminen oppii vuorovaikutuksessa muiden kanssa </li></ul><ul><ul><li>Hän saa uusia ideoita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hän voi testata muilla omia ajatuksiaan ja ideoitaan, kyseenalaistaa ja perustella niitä. </li></ul></ul><ul><li>Tehtäviä ei palauteta vain opettajalle vaan myös kaikille muille oppijoille </li></ul><ul><ul><li>Annetaan ja saadaan kannustusta ja rakentavaa palautetta. </li></ul></ul><ul><li>Ryhmä tukee ja innostaa, pitää mukana. </li></ul><ul><li>Tähän tarvitaan yhteisöllisyyttä tukevia ympäristöjä ja välineitä. </li></ul>
 15. 15. Oppijoiden ryhmätöitä <ul><li>Oppimisalusta </li></ul><ul><ul><li>Keskustelualue, chat, wiki, tiedostojen jako </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehtävät voidaan palauttaa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vain opettajalle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Näkyviin kaikille oppijoille </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tuotokset jäävät oppimisalustalle, joka sulkeutuu </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen media </li></ul><ul><ul><li>Facebook , Skype, Twitter, blogi, wiki, Flickr, YouTube, Google + </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisöllinen vuorovaikutus ja työskentely, myös ulkopuolisten kanssa (toimeksiantajat, asiantuntijat, kollegat, kaverit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuotokset voidaan näyttää kaikille, kulkevat oppijan mukana, voidaan yhdistää ja linkittää uusiin tuotoksiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppijan henkilökohtainen oppimisympäristö, Personal Learning Environment </li></ul></ul>
 16. 16. Lisää yhteistyön välineitä <ul><li>Verkon toimisto-ohjelmistot, kalenterit ym. </li></ul><ul><ul><li>Google docs , toimisto-ohjelmistoja verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>DropBox , tiedostojen jakoa verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Doodle , tapaamisten sopimista verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Google Calendar , kalenteri verkossa </li></ul></ul><ul><li>Samanaikainen viestintä </li></ul><ul><ul><li>Skype </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ilmaiset verkkopuhelut ja videot, chat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arkielämässä suosittu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ammattikäytössä tietoturva voi nousta esteeksi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Google Talk , MSN Messenger </li></ul></ul><ul><ul><li>Todaysmeet </li></ul></ul>
 17. 17. Yhteisöjen hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa <ul><li>Yhteisöpalvelu oppimisalustaksi tai -ympäristöksi ( Ning , Facebook , SecondLife ) </li></ul><ul><li>Yhteisöstä vinkkejä ja tukea omaan opetukseen ( Vinkkiverkko , Sometu , LinkedIn ) </li></ul><ul><li>Yhteisöstä oppimismateriaalia ( LeMill , Wikiopisto , säiliöt) </li></ul><ul><li>Oppimismateriaalin tuottaminen yhdessä yhteisössä ( LeMill , Wikiopisto ) </li></ul><ul><li>Yhteisöstä asiantuntijoita opetukseen ( LinkedIn , Twitter , Qaiku , Facebook , Sometu , Google + ) </li></ul><ul><li>Oman osaamisen jakaminen yhteisössä ( Facebook , Twitter , Qaiku , LinkedIn , Google + ) </li></ul><ul><li>Yhteisöstä tukea oppimistehtäviin ja oppimiseen ( Facebook , Twitter , Qaiku , LinkedIn , Google + ) </li></ul>
 18. 18. Verkkoyhteisöjä <ul><li>Facebook </li></ul><ul><ul><li>Kaveriverkosto, ”siellä ovat kaikki” </li></ul></ul><ul><ul><li>Myös yrityksiä, yhteisöjä, tapahtumia </li></ul></ul><ul><li>LinkedIn </li></ul><ul><ul><li>Ammattilaisverkosto, CV, käytetään rekrytoinnissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ammattilaisten keskusteluja </li></ul></ul><ul><li>Google + </li></ul><ul><ul><li>Avattu kesällä 2011, ”haastaa Facebookin ja Twitterin” </li></ul></ul><ul><li>Second Life </li></ul><ul><ul><li>Kolmiulotteinen virtuaalimaailma </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-kouluttajien kiertokäynti </li></ul></ul><ul><li>Pienverkosto Ning </li></ul><ul><ul><li>Aiemmin erittäin suosittu opetuksessa, muuttunut maksulliseksi </li></ul></ul>
 19. 19. Opettajien yhteisöjä <ul><li>Sometu </li></ul><ul><ul><li>Sosiaalisen median oppimissovelluksista kiinnostuneiden yhteisö, tutkijoille ja kehittäjille </li></ul></ul><ul><li>Vinkkiverkko </li></ul><ul><ul><li>Oppimisen ja opettamisen verkkoja, kysymyksiä, neuvoja </li></ul></ul><ul><li>LeMill </li></ul><ul><ul><li>Verkkoyhteisö avointen oppimisresurssien löytämiseen, kehittämiseen ja jakamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehitetty Suomen vetämässä EU-projektissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Yli 21 000 käyttäjää, 61 kieltä, 68 maata </li></ul></ul>
 20. 20. Valmiiden digitaalisten materiaalien hyödyntäminen <ul><li>Säiliöt: kuvia, dioja, videoita, ääntä, musiikkia </li></ul><ul><li>Blogit: asiantuntemusta, mielipiteitä, ryhmäblogeja </li></ul><ul><li>Wikit: yhdessä tuotettua materiaalia </li></ul><ul><li>Toimisto-ohjelmisto verkossa: yhteistuottamiseen </li></ul><ul><li>Linkkienjakopalvelut: kirjanmerkit verkossa </li></ul><ul><li>Uutissyötteiden lukuohjelmat: kiinnostavien lähteiden seuraaminen </li></ul>
 21. 21. Säiliöitä ja blogeja <ul><li>Säiliöitä </li></ul><ul><ul><li>Kuvia, Flickr , Wikimedia , CC-lisenssi </li></ul></ul><ul><ul><li>Videoita, Youtube , Bambuser </li></ul></ul><ul><ul><li>Dioja, Slideshare </li></ul></ul><ul><ul><li>Ääntä, Audioboo </li></ul></ul><ul><ul><li>Musiikkia, Jamendo , Magnatune (CC – ei-kaupallinen käyttö) </li></ul></ul><ul><li>Opetukseen liittyviä blogeja </li></ul><ul><ul><li>Anne Rongas , Heli Nurmi , Irmeli Pietilä , Irma Mänty </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media opetuksessa , Opettajan tekijänoikeus </li></ul></ul>
 22. 22. Wikejä <ul><li>Yhteisöllinen tuottaminen , historia näkyvissä </li></ul><ul><li>Wikispaces , wikejä jokaiselle </li></ul><ul><ul><li>Somen lukiokurssi / </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajan materiaalia, saksan kielen opiskeluun </li></ul></ul><ul><li>Purot , suomalainen wikipalvelu </li></ul><ul><li>Wikimedia , kuvia cc-lisensseillä </li></ul><ul><li>Wikipedia , yhteisöllisesti syntyvä tietosanakirja </li></ul><ul><ul><li>Tutkiva oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media </li></ul></ul><ul><li>Wikiopisto , avoimeen opiskeluun, verkostoitumiseen, oppimismateriaalien tuottamiseen </li></ul><ul><li>LeMill , verkkoyhteisö avointen oppimisresurssien löytämiseen, tekemiseen ja jakamiseen </li></ul>
 23. 23. Oman alan seuraaminen <ul><li>RSS-syötteiden lukuohjelmat , </li></ul><ul><ul><li>esim. Google Reader </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkolehdet, blogit ym., jotka tarjoavat rss-syötteen </li></ul></ul><ul><li>Muiden seuraaminen </li></ul><ul><ul><li>jaetut linkit, Delicious , Diigo </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikroblogit Twitter ja Qaiku </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hyvä ohje Twitter-kieleen (140 merkkiset viestit) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Myös esim: luennon reaaliaikainen kommentointi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esa Kukkasniemi (Vuorenmäen oppimiskeskuksen rehtori) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anne Rongas (Sometutkailija, Miehikkälä – Tampere) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tarmo Toikkanen (Koulutuspsykologi, tutkija) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pauliina Mäkelä (Suomen Twitter-kuningatar, Tampere) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teemu Arina (Dicolen toimitusjohtaja) </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Lopuksi <ul><li>Sosiaalinen media mahdollistaa yhteisöllisyyden, yhteistyön ja jakamisen. </li></ul><ul><li>Olennaista on </li></ul><ul><ul><ul><li>opettajan tai opettajayhteisön, pedagogiikan asiantuntijoiden, näkemys siitä, mitä tarvitaan opetuksessa tietystä aiheesta tietylle oppijajoukolle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>oppijoiden valmiudet tietynlaiseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen. </li></ul></ul></ul>

×