Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media haasteena ja mahdollisuutena

1,563 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalinen media haasteena ja mahdollisuutena

 1. 1. Sosiaalinen media haasteena ja mahdollisuutena Eija Kalliala http:// eijataina.wordpress.com / http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 2. 2. Esityksen rakenne <ul><li>Kuka olen? </li></ul><ul><li>Pedagogiset lähtökohdat oppimisen suunnitteluun </li></ul><ul><li>Mitä on sosiaalinen media? </li></ul><ul><li>Oman alan seuraaminen uutissyötteillä </li></ul><ul><li>Blogien monet mahdollisuudet </li></ul><ul><li>Wiki tiedon tuottamiseen ja Ning oppimisalustana </li></ul><ul><li>Elämyksellisyyttä kuvilla ja videoilla </li></ul><ul><li>Linkkien jakaminen ja luentojen tallentaminen </li></ul><ul><li>Verkkoyhteisöt </li></ul><ul><li>Tekijänoikeudet </li></ul>
 3. 3. Kuka olen? <ul><li>Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori vuodesta 1995 </li></ul><ul><ul><li>14 ammattikorkeakoulua, tietojenkäsittely </li></ul></ul><ul><ul><li>OPM:n ja OH:n verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinto vuonna 2002 </li></ul></ul><ul><li>Verkko-opettaja vuodesta 1997 </li></ul><ul><li>Kirjoja </li></ul><ul><ul><li>Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura -02) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura -09; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa) </li></ul></ul>
 4. 4. Pedagogiset lähtökohdat <ul><li>Opetettava asia ja kohderyhmä </li></ul><ul><li>Opettajan oma pedagoginen ajattelu </li></ul><ul><li>Opettajajohtoinen – oppijakeskeinen </li></ul><ul><li>Osaamisen tavoitteet </li></ul><ul><li>Oppimisprosessi </li></ul><ul><li>Ohjausprosessi </li></ul><ul><li>=> Työvälineet </li></ul><ul><li>Opiskelijalle selkeä kokonaisuus, ei pirstaleisia välineitä toisistaan irrallaan Lähde: Hanne Koli </li></ul>
 5. 5. Viestintä muuttuu <ul><li>Ennen </li></ul><ul><ul><li>Ovikello, puhelin </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskustelualueet </li></ul></ul><ul><li>Nyt </li></ul><ul><ul><li>Nopea tiedonvälitys katastrofeista, tapahtumista </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkostot, parviäly </li></ul></ul><ul><ul><li>” Koukussa ihmisiin, ei teknologiaan!” </li></ul></ul><ul><li>Tulevaisuus, jo nyt </li></ul><ul><ul><li>Mobiiliviestintä </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakaspalvelijat Twitterissä </li></ul></ul>
 6. 6. Mitä on sosiaalinen media? <ul><li>Jussi-Pekka Erkkola, v. 2009 </li></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla </li></ul></ul><ul><li>Tarmo Toikkanen, v. 2010 </li></ul><ul><ul><li>ei vain välineitä vaan toimintakulttuurin muutos </li></ul></ul><ul><ul><li>julkinen keskustelu, jakaminen, tiedonrakentelu </li></ul></ul><ul><ul><li>kuluttaja jakaa kokemuksensa tuotteesta ja palveluista koko maailmalle </li></ul></ul><ul><ul><li>oppija tavoittaa verkosta maailman huippuluennoijien luentotallenteet ja maailman parhaiden oppilaitosten oppisisällöt </li></ul></ul>
 7. 7. Ensimmäisiä kokemuksiani sosiaalisesta mediasta <ul><li>Audio- ja videoneuvottelut (TeamSpeak, Skype) </li></ul><ul><li>Blogi, artikkelit osana oppimismateriaalia </li></ul><ul><li>Yhteistyö Google Docsissa </li></ul><ul><li>RSS, uutissyötteiden lukija </li></ul><ul><li>Doodle tapaamisaikojen varaamiseen </li></ul><ul><li>Opiskelijaryhmän asiakasprojekti web2-välinein </li></ul><ul><li>Fle4 Wordpressillä </li></ul><ul><li>Valokuvia Flickriin, videoita YouTubesta </li></ul><ul><li>Verkkoyhteisöt Facebook, LinkedIn ja Ning </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul>
 8. 8. Oman alan seuraaminen uutissyötteillä <ul><li>RSS-syötteet </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU </li></ul></ul><ul><li>Uutissyötteiden lukuohjelmat: Bloglines, Google Reader </li></ul><ul><ul><li>www.google.com / reader </li></ul></ul><ul><li>Tietotulvan suodattaminen (15 minuutissa 200 uutislähdettä) </li></ul><ul><li>Muiden seuraaminen (blogit, jaetut linkit, Digg) </li></ul><ul><li>Verkostot (Twitter) </li></ul>
 9. 9. Blogien monet mahdollisuudet <ul><li>Pitkiä tai lyhyitä viestejä aikajärjestyksessä, tuorein ensin </li></ul><ul><li>Blogin ominaisuuksia </li></ul><ul><ul><li>Tekstiä, linkkejä, kuvia, videoita, erillisiä sivuja </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommentointi </li></ul></ul><ul><li>Esimerkkejä kurssiblogeista: </li></ul><ul><ul><li>http://avokurssi.wordpress.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://itk2010some.wordpress.com/ </li></ul></ul><ul><li>Mikroblogin ominaisuuksia (Twitter, Qaiku) </li></ul><ul><ul><li>Lyhyet viestit, kommentointi, seuraaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Esim. http://twitter.com/BARACKOBAMA </li></ul></ul>
 10. 10. Wiki tiedon tuottamiseen <ul><li>Yhteiskirjoittaminen </li></ul><ul><ul><li>Historia näkyvissä, kuka kirjoitti ja mitä </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY&feature=channel </li></ul></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Wikiversity </li></ul><ul><ul><li>Wikiopisto, jota kuka tahansa voi kehittää ja jossa kuka tahansa voi opiskella </li></ul></ul><ul><li>LeMill </li></ul><ul><ul><li>Wikillä toteutettu opettajien verkkoyhteisö </li></ul></ul><ul><li>Organisaation intranet </li></ul>
 11. 11. Ning oppimisalustana <ul><li>Perustaminen helppoa: www.ning.com </li></ul><ul><ul><li>Tulee maksulliseksi, ks. http://about.ning.com/announcement/?xg_source=www.ning.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Millainen ulkoasu? Toiminnot? Avoin vai suljettu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten aktivoidaan verkoston jäsenet tai opiskelijat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tapahtumien seuranta RSS-syöttein </li></ul></ul><ul><li>Esimerkkejä Ningeistä: </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöjä: sometu.ning.com, vinkkiverkko.ning.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Seminaari: matkaalkaa.ning.com </li></ul></ul><ul><ul><li>PLE: tsoini.ning.com/ </li></ul></ul>
 12. 12. Ning-ryhmän ominaisuuksia <ul><li>Tarjoaa lähes kaiken oppimisalustan yhteisöllisen toiminnallisuuden (wiki muualta) </li></ul><ul><li>Helppo liittää mukaan yrityskumppaneita ja asiantuntijoita </li></ul><ul><li>Pääsääntöisesti tekeminen ja sen tulokset näkyvissä ”koko maailmalle” </li></ul><ul><li>Jos käsitellään luottamuksellisia tietoja </li></ul><ul><ul><li>Tarkistettava tekijänoikeussopimukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelimen sijainti, mitä vaikuttaa tekijänoikeuksiin? </li></ul></ul><ul><ul><li>Varmistettava, etteivät tiedot näy ulkopuolisille </li></ul></ul>
 13. 13. Elämyksellisyyttä kuvilla ja videoilla <ul><li>Flickr </li></ul><ul><ul><li>Kuvia, tekijänoikeudet tarkistettava </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.flickr.com/creativecommons/ </li></ul></ul><ul><li>Wikimedia Commons </li></ul><ul><ul><li>CC-lisenssillä julkaistuja kuvia ja videoita </li></ul></ul><ul><li>YouTube </li></ul><ul><ul><li>Videoita, upotusmahdollisuus </li></ul></ul><ul><li>Skype, Messenger </li></ul><ul><ul><li>Opiskelijaryhmien keskinäiseen viestintään </li></ul></ul><ul><ul><li>Esim. lauluopetusta Skypessä </li></ul></ul>
 14. 14. Linkkien jakaminen ja luentojen tallentaminen <ul><li>Slideshare </li></ul><ul><ul><li>Diat, mukana voi olla myös opettajan puhe </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeuden-perusteet </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeus-opetuksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// www.slideshare.net /tarmot/ tekijnoikeus-creative-commons </li></ul></ul><ul><li>Delicious, Diigo </li></ul><ul><ul><li>Linkkien jakaminen seuraajille ja ryhmille (myös omat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opetuksessa: opiskelijaryhmä voisi ensin kerätä linkkejä aiheestaan ja sitten laatia niiden pohjalta referaatin lähteineen </li></ul></ul>
 15. 15. Verkkoyhteisöjä <ul><li>Facebook, ”vapaa-aikaan” </li></ul><ul><ul><li>Myös ryhmiä ja kursseja </li></ul></ul><ul><li>LinkedIn, ammattilaisyhteisö </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=IzT3JVUGUzM </li></ul></ul><ul><li>Second Life </li></ul><ul><ul><li>3-ulotteinen virtuaalimaailma </li></ul></ul><ul><ul><li>Monet oppilaitokset mukana </li></ul></ul><ul><li>Elgg http:// elgg.org / </li></ul><ul><ul><li>Tarvitsee oman palvelimen tai palveluntarjoajan </li></ul></ul>
 16. 16. LeMill-verkkoyhteisö <ul><li>Verkkoyhteisö oppimisresurssien löytämiseen, kehittämiseen ja jakamiseen, http://lemill.net/ </li></ul><ul><li>Kehitetty Suomen vetämässä EU-projektissa </li></ul><ul><li>Noin 9800 käyttäjää, 56 eri kieltä, 62 nimettyä maata, 464 ryhmää </li></ul><ul><li>Ryhmän resurssit: sisältö, menetelmät, työkalut, keskustelu </li></ul><ul><li>Kokoelma, esim. http://lemill.net/community/people/tarmo/collections/tietosuoja-ja-tekijanoikeudet </li></ul><ul><li>Sisältö, esim. http://lemill.net/content/lessonplans/itk10some-tyopaja-osa-1-organisoituminen </li></ul>
 17. 17. Tekijänoikeudet <ul><li>Koskevat teoskynnyksen ylittävää tuotosta </li></ul><ul><li>Tekijänoikeus on tekijällä, ellei muuta ole sovittu </li></ul><ul><ul><li>Tekijänoikeussopimukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Yksityiskäyttö, lainaaminen, plagiointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajan erityisoikeudet </li></ul></ul><ul><li>Creative Commons, creativecommons.fi/ </li></ul><ul><ul><li>BY, nimi mainittava </li></ul></ul><ul><ul><li>ND, ei johdannaisia </li></ul></ul><ul><ul><li>NC, ei kaupallinen </li></ul></ul><ul><ul><li>SA, sama lisenssi Lähde: Tarmo Toikkanen </li></ul></ul>
 18. 18. Visio sosiaalisen median tulevaisuudesta <ul><li>” Kaikki” yritykset tulevat sosiaaliseen mediaan </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median sovellukset yhdistyvät </li></ul><ul><li>Open id -autentikointi </li></ul><ul><li>Mobiilit päätelaitteet Lähde: Tarmo Toikkanen http://www.slideshare.net/tarmot/social-media-affordances </li></ul>

×