Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä on sosiaalinen media?

1,752 views

Published on

Koulutus Helsingin seudun kesäyliopistossa 8.6.2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mitä on sosiaalinen media?

 1. 1. Mitä on sosiaalinen media? Eija Kalliala http:// eijataina.wordpress.com / http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 2. 2. Taustani <ul><li>Tietojärjestelmäkehitystä vakuutusalalla vv. 1985-1995 </li></ul><ul><li>Yhdistyksen tiedottaja vv. 1992-1995 </li></ul><ul><li>Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995 -> </li></ul><ul><li>Opettanut ammattikorkeakoulussa mm. </li></ul><ul><ul><li>Multimedia yritysten käytössä vv. 1996-1998 </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkopalveluiden rakentaminen todellisille yrityksille v. 1997-> </li></ul></ul><ul><ul><li>Matka alkaa verkosta vv. 2008-2009 </li></ul></ul><ul><li>Tietokirjailija </li></ul><ul><ul><li>ATK/IT-alan kirjoja työryhmissä (Suomen Atk-kustannus 1990, 1992, 1993) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009 yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa; uusi korjattu painos tulossa tänä vuonna) http:// www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi / </li></ul></ul>
 3. 3. Koulutuksen sisältö <ul><li>Mitä on sosiaalinen media? </li></ul><ul><li>Blogit </li></ul><ul><li>Wikit </li></ul><ul><li>Kuvat, videot ja linkkien jako </li></ul><ul><li>Tekijänoikeudet </li></ul><ul><li>Yhteistyön välineitä </li></ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul><ul><li>Oman alan seuraaminen ja mikroblogit </li></ul>
 4. 4. Mitä on sosiaalinen media? <ul><li>Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla (Jussi-Pekka Erkkola 2009). </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media merkitsee toimintakulttuurin muutosta, osaamisen avointa jakamista, erilaisten sisältöjen linkittämistä uusiksi kokonaisuuksiksi. </li></ul><ul><li>Verkosta löytyvät huippuluennoijien luentotallenteet ja parhaiden oppilaitosten oppisisällöt. </li></ul><ul><li>Pecha Kucha sosiaalisesta mediasta eilen, tänään ja huomenna: http://www.slideshare.net/tarmot/some-eilen-ja-huomenna (Tarmo Toikkanen, http://tarmo.fi/ 22.5.2010) </li></ul>
 5. 5. Sosiaalinen media <ul><li>Mahdollisuuksia </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkostoituminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoimuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Oman osaamisen jakaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oman alan seuraaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Valtava tarjonta </li></ul></ul><ul><li>Varauduttava </li></ul><ul><ul><li>Tekijänoikeudet, CC-lisenssi </li></ul></ul><ul><ul><li>Häiriköt, tietomurrot - tietoturva, autentikointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelimen sijainti ja luottamuksellisten tietojen käsittely </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietotulva, infoähky </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediakriittisyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Jatkuva muutos </li></ul></ul>
 6. 6. Blogit <ul><li>Verkkopäiväkirja, tuorein juttu ensimmäisenä </li></ul><ul><li>Kommentointimahdollisuus ja syötteet, RSS </li></ul><ul><li>Blogosfääri, blogien välinen keskustelu ja viittaukset </li></ul><ul><li>Blogin perustaminen: http://www.blogger.com/ </li></ul><ul><li>http:// fi.wikibooks.org / wiki / Viisautta_blogin_käyttöön </li></ul><ul><li>Muutamia blogeja </li></ul><ul><ul><li>Anne Rongas, http://opeblogi.blogspot.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarmo Toikkanen, http://tarmo.fi/blog/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuija Aalto, http://www.tuhatsanaa.net/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Kotus, http://www.focis.fi/ -> KOTUS-BLOGI </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoimet verkostot oppimiseen, http://www.avoinvirta.fi/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Jukka Kemppinen, http://kemppinen.blogspot.com/ </li></ul></ul>
 7. 7. Wikit <ul><li>Wikipedia, http:// fi.wikipedia.org / </li></ul><ul><li>http:// www.youtube.com /watch?v=-dnL00TdmLY&feature=channel </li></ul><ul><li>Wikin perustaminen, http://www.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>http:// fi.wikibooks.org / wiki / Viisautta_wikin_tekoon </li></ul><ul><li>Muutamia wikejä </li></ul><ul><ul><li>Sometime 2011, http://sometime2011.purot.net/ </li></ul></ul><ul><ul><li>AVOn Someoppi, http://someoppi.wikispaces.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Häme-Wiki, http://www.hamewiki.fi/wiki/Etusivu </li></ul></ul><ul><ul><li>Metropolia, https://wiki.metropolia.fi/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikiopiston kurssi, http://fi.wikiversity.org/wiki/Vapaiden_ja_avointen_oppiresurssien_tuottaminen </li></ul></ul>
 8. 8. Kuvat, videot, linkkien jako <ul><li>Säiliöitä </li></ul><ul><ul><li>Kuvia, Flickr, Wikimedia, CC-lisenssi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.flickr.com / creativecommons / </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// commons.wikimedia.org / </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Videoita, YouTube , Bambuser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sosiaalisen median koulutus Oulussa v. 2009 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Musiikkia, Jamendo , Magnatune </li></ul></ul><ul><li>Linkkien jako </li></ul><ul><ul><li>Hyvät linkit mukana kaikkialla, ei vain yhden työaseman selaimessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Linkkejä voi jakaa ryhmälle ja seuraajille </li></ul></ul><ul><ul><li>Delicious , Diigo </li></ul></ul>
 9. 9. Tekijänoikeus <ul><li>Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia. </li></ul><ul><li>Syntyy materiaalin tekijälle. </li></ul><ul><li>Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella. </li></ul><ul><li>Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä. </li></ul><ul><li>Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen. </li></ul><ul><li>Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen. </li></ul><ul><li>Creative commons ( http:// creativecommons.fi ) </li></ul><ul><li>Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura 2011, http://www.opettajantekijanoikeus.fi/ </li></ul><ul><li>Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas: http:// www.kopiraitti.fi </li></ul><ul><li>Edu.fi, opettajan verkkopalvelu ( http://www.edu.fi/ ) -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa </li></ul><ul><li>Kotek, tekijänoikeushanke http://www.facebook.com/kotekhanke </li></ul>
 10. 10. Yhteistyön välineitä <ul><li>Verkon toimisto-ohjelmistot, kalenterit ym. </li></ul><ul><ul><li>Google docs , toimisto-ohjelmistoja verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>DropBox , tiedostojen jakoa verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Doodle , tapaamisten sopimista verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Google Calendar , kalenteri verkossa </li></ul></ul><ul><li>Samanaikainen viestintä </li></ul><ul><ul><li>Skype </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ilmaiset verkkopuhelut ja videot, chat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arkielämässä suosittu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ammattikäytössä tietoturva voi nousta esteeksi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Google Talk , MSN Messenger </li></ul></ul><ul><ul><li>Todaysmeet </li></ul></ul>
 11. 11. Yhteisöt <ul><li>Facebook </li></ul><ul><ul><li>Kaveriverkosto, ”siellä ovat kaikki” </li></ul></ul><ul><ul><li>Myös yrityksiä, yhteisöjä, tapahtumia </li></ul></ul><ul><li>LinkedIn </li></ul><ul><ul><li>Ammattilaisverkosto, CV, käytetään rekrytoinnissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ammattilaisten keskusteluja </li></ul></ul><ul><li>Second Life </li></ul><ul><ul><li>Kolmiulotteinen virtuaalimaailma </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-kouluttajien kiertokäynti </li></ul></ul><ul><li>Pienverkosto Ning </li></ul><ul><ul><li>Aiemmin suosittu, muuttunut maksulliseksi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sometu , opetuksesta kiinnostuneille </li></ul></ul>
 12. 12. Oman alan seuraaminen <ul><li>RSS-syötteiden lukuohjelmat, esim. Google Reader </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkolehdet, blogit ym., jotka tarjoavat rss-syötteen </li></ul></ul><ul><li>Muiden seuraaminen </li></ul><ul><ul><li>jaetut linkit, Delicious , Diigo </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter ja Qaiku , mikroblogeja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nopea tiedottaminen, 140 merkkiä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.slideshare.net / Flightpath / good-tweet-vs-bad-tweet-a-guide-to-being-not-boring-on-twitter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://twitter.com/arongas (Anne Rongas) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// twitter.com / tarmotoikkanen (Tarmo Toikkanen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://twitter.com/TarjaHalonen (Tarja Halonen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://twitter.com/BarackObama (Barack Obama) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Myös esim: luennon reaaliaikainen kommentointi </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Uusi teknologia pähkinänkuoressa <ul><li>Verkostoja: http://www.linkedin.com/ , http://www.facebook.com/ , http://www.myspace.com/ , http:// secondlife.com / , http://www.ning.com/ , http://elgg.org/ , http:// lemill.net / </li></ul><ul><li>Mikroblogeja: http://twitter.com/ , http://www.qaiku.com/ </li></ul><ul><li>Säiliöitä: http://www.youtube.com/ , http://www.flickr.com/ , http://www.slideshare.net/ </li></ul><ul><li>Pikaviestimiä: http:// www.skype.com / </li></ul><ul><li>Uutissyötteiden lukuohjelma: http://www.google.com/reader </li></ul><ul><li>Linkkien jakopalveluita: http://delicious.com/ , http:// www.diigo.com / </li></ul><ul><li>Blogeja, http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_käyttöön </li></ul><ul><li>Wikejä, http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon </li></ul><ul><li>Google, sivustot, tiedostot, kalenteri… </li></ul>

×