Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praktichna robota 6

44 views

Published on

education

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Praktichna robota 6

  1. 1. ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 «АНІМАЦІЯ В СЛАЙДОВИХ ПРЕЗЕНТАЦІЯХ»
  2. 2. КАТЕРИНА ЛОГВИНІВНА ЮЩЕНКО (8 грудня 1919, Чигирин — 15 серпня 2001) — автор першої у світі мови програмування високого рівня («Адресної мови програмування»), науковець-кібернетик, доктор фізико- математичних наук, член-кореспондент АН УРСР (1976), заслужений діяч науки, лауреат премій Ради Міністрів СРСР, дійсний член Міжнародної академії комп'ютерних наук, двічі — Державної премії України, премії імені В. М. Глушкова. Нагороджена орденом княгині Ольги.
  3. 3. ГОДЛЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ (27 травня 1950) — український науковець в галузі автоматизованих систем управління. Доктор технічних наук, академік Академії наук вищої школи з напрямку «Інформатика і прикладна математика». Фундатор наукової школи управління розвитком складних розподілених систем. Член науково-методичної комісії МОН України з напрямку «Комп'ютерні науки». Член експертної ради з комп'ютерних наук і технологій та національної безпеки державної акредитаційної комісії України. Член експертної ради ВАК України з інформатики та приладобудування.
  4. 4. АНІСІМОВ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Закінчив механіко-математичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка (1965–1970). Захистив дисертацію за темою «Групи та контекстно-вільні граматики» (1972). У 1984 році захистив докторську дисертацію за темою «Рекурсивні перетворювачі інформації». Асистент (1970–1972), старший викладач (1972–1974), доцент (1974–1977) факультету кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка. Завідувач кафедри теоретичної кібернетики (1977–1980), завідувача кафедри математичної лінгвістики (1980–1984). З 1984 року — професор, завідувач кафедри математичної інформатики. З 2004 року — декан факультету кібернетики. Під час стажування у Стенфордському університеті в 1976–1977, Анатолій Анісімов був слухачем курсу «Мистецтво програмування» Дональда Кнута. Він же є автором передмови до третього видання першого тому впливового багатотомника «Мистецтво програмування» згадуваного вченого російською мовою.
  5. 5. БЕЙКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ (нар. 11 квітня 1937, Брідок, Заставнівський район Чернівецька область) — український учений у галузі інформатики. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2002 р. Створив наукову школу оптимального моделювання, прогнозування і керування. Вперше розв'язав проблему повної керованості неавтономних систем і побудував числові алгоритми для екстремального керування в диференційних іграх та ієрархічно-керованих системах. Керував спільними українсько-німецькими дослідженнями у розробках новітніх інформаційних технологій, читав лекції в університетах Німеччини, Канади, Бельгії, Австрії.

×