Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nk birojs kalnins

520 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nk birojs kalnins

 1. 1. Kā pārņemt biznesa plānošanas principus teritorijas attīstības plānošanā <ul><li>Neils Kalniņš </li></ul><ul><li>SIA “NK Konsultāciju birojs” valdes priekšsēdētājs </li></ul>
 2. 2. <ul><li>KĀ un KĀPĒC </li></ul>Prezentācijas nosaukums
 3. 3. Darbošanās motivācija Pašvaldības “biznesa plāns” <ul><li>Puses vieno vēlme vairot kapitālu </li></ul><ul><li>Viens bez otra nevar pastāvēt </li></ul><ul><li>Nepārtraukta cīņa par resursiem </li></ul>Uzņēmējam Pašvaldībai Gūt peļņu realizējot savu biznesa ideju Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana plānojot rīcības ilgtspējīgi un piesaistot investīcijas
 4. 4. Plānošana biznesā un pašvaldībā Prezentācijas nosaukums
 5. 5. BP un AP ne tikai dokuments, bet arī process Pašvaldības “biznesa plāns” Ideja Plāns Resursi Iniciatīva un apņēmība Realizācija
 6. 6. Biznesa plānu un attīstības programmu raksturojošais Pašvaldības “biznesa plāns” Kas raksturo biznesa plānu? Kas raksturo attīstības programmu? Vispārēja informācija par uzņēmumu t.sk. vadība, nozares raksturojums, konkurentu analīze Pašreizējās situācijas analīze, t.sk. funkcionālo saišu un SVID analīze Darbības raksturojums, produkti, pakalpojumi Novada specializācija Mārketinga plāns – cenas, izplatīšana, reklāma Stratēģija, rīcības plāns Projekta realizācijas izklāsts (darbības plāns) Rīcības plāns Finanšu plāns Investīciju plāns
 7. 7. Biznesa plānu un attīstības programmu raksturojošais Pašvaldības “biznesa plāns” Kas raksturo biznesa plānu? Kas raksturo attīstības programmu? Vērtē kompetenta bankas kredītkomiteja – dot vai nedot resursus Vērtē kompetentas iestādes bez tiesībām piešķirt resursus Produktu vērtē tirgus un ietekmē konkurenti Sasniegto vērtē iedzīvotājs ar tiesībām emigrēt..  Uzrauga īpašnieki kuri vēlas ilgtermiņa pozitīvus rezultātus Uzrauga politiķi kuri primāri raugās sasaukuma ietvaros Rīcības primāri vērstas uz mērķa sasniegšanu Rīcības atkarības no politiskās situācijas Izdevumi nedrīkst pārsniegt ienākumus Neskaidra robeža un atbildība
 8. 8. Noderīgie biznesa plānošanas principi <ul><li>Apzināties savus biznesa mērķus </li></ul><ul><li>Plānošanas procesā iesaistīt visas puses </li></ul><ul><li>Sadzirdēt un izmantot pušu viedokli </li></ul><ul><li>Plānot reāli, mērķtiecīgi, lai sasniegtu rezultātu </li></ul><ul><li>Izprast rezultāta būtību un ietekmi </li></ul><ul><li>Šodien neesot ieņēmumiem rīt nebūs izdevumu </li></ul>Pašvaldības “biznesa plāns”
 9. 9. Negatīvie plānošanas piemēri <ul><li>Attīstības programma “dizaina priekšmets” </li></ul><ul><li>Plāno atrauti no ieinteresētajām sabiedrības daļām </li></ul><ul><li>Neievērtē demogrāfiskās tendences </li></ul><ul><li>Neapzinās un nerespektē budžeta robežas </li></ul><ul><li>Tērē nedomājot kā pelnīs </li></ul><ul><li>Pašvaldība plāno biznesa parku, nerespektējot ka viņai nav zemes šādam mērķim... </li></ul><ul><li>Nav redzējuma par resursu attīstību un sadarbību </li></ul>Prezentācijas nosaukums
 10. 10. Pozitīvie plānošanas piemēri <ul><li>Attīstības programma vairāk ir process ne dokuments </li></ul><ul><li>AP tapšanā iesaistītas ieinteresētas puses </li></ul><ul><li>AP ikdienas darba rīks </li></ul><ul><li>AP budžeta plānošanas rīks </li></ul><ul><li>AP darba novērtēšanas rīks </li></ul><ul><li>AP regulāri izvērtēta un precizēta </li></ul><ul><li>Darbojas pastāvīgas konsultatīvās grupas – uzņēmēju padome </li></ul>Prezentācijas nosaukums
 11. 11. Kopsavilkums <ul><li>Ir vērts pamēģināt runāt vienā valodā respektējot un izprotot vienam otra principus un iepriekšējo pieredzi </li></ul>Prezentācijas nosaukums

×