Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liaa peteris zarins

1,025 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liaa peteris zarins

 1. 1. Pašvaldību investīciju piesaistes iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai, labās un sliktās prakses piemēri 2011. gada oktobris
 2. 2. MĒRĶI TERITORIJAS ATTĪSTĪŠANĀVeikt uzņēmējdarbību Atbalstīt uzņēmējdarbībuLīdzekļu ieguldīšana objektos, kas:1) nerada/mazina zaudējumus2) nav jāuztur no pašvaldības budžeta3) rada papildus ienākumus
 3. 3. PAŠVALDĪBAS IEGUVUMI INVESTĪCIJU PIESAISTĒ Jauni projekti Darba vietas Tēls Nodokļi Uzlabojumi
 4. 4. KĀDĒĻ VĒLAMAS (ĀRVALSTU) INVESTĪCIJAS? Nodarbināto skaits, % Apgrozījums uz vienu nodarbināto, Ls 70,000 65,012 60,000 21.3% 50,000 40,000 78.7% 30,000 25,266 20,000 10,000 Uzņēmumos ar ārvalstu kapitālu 0 Uzņēmumos ar LV kapitālu Uzņēmumos ar Uzņēmumos ar ārvalstu kapitālu LV kapitāluAvots: Lursoft (dati par 2010. gadu)
 5. 5. ĀRVALSTU TIEŠĀS INVESTĪCIJAS... ir citas valsts rezidentaieguldījums LV uzņēmumapamatkapitālā(vismaz 10%)Uzskaita:• pašu kapitālā• re-investētā peļņā• citā kapitālāInvestors nav “bagāts tēvocis”…Viņš vienmēr vēlas nopelnīt un nopelnīt daudz!
 6. 6. KĀDAS INVESTĪCIJAS LATVIJAI IR NEPIECIEŠAMAS?Ieteicamie kritēriji investīcijuprojektu veicināšanai, izvēlei,atbalstam- Eksporta veicināšana- Importa aizvietošana- Jaunas tehnoloģijas- Inovatīvi produkti/risinājumi- Konkurences veicināšana
 7. 7. EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA- Esošo un potenciālo resursu analīze- Resursu potenciālās izmantošanas novērtējumsApkopot/analizēt informāciju par pašvaldības kapacitātiSniegt informāciju par pašvaldības resursiem un prioritātēm potenciāliem investoriem,uzņēmējiem, LIAA, u.c.Mērķis:Pašvaldības piedāvājuma sagatavošana(vietējam/ārvalstu uzņēmējam)Līdzekļi:• Pašvaldības darbinieks/struktūrvienība• Ekspertu piesaiste (valsts, reģiona, NVO)• Dialogs ar vietējiem uzņēmējiem
 8. 8. KRITĒRIJI RESURSU IZVĒRTĒŠANAI – Infrastruktūras nodrošinājums/kapacitāte – Darbaspēks, darba spēka pieejamība – Dabas resursi – Zināšanas (izglītības līmenis, iespējas, tehnoloģiskais nodrošinājums un tā attīstība u.c.) – Privātā sektora aktivitāte – spēja/vēlme iesaistīties – Citi pašvaldības īpašie “bonusi”, priekšrocības (USP*) * USP – Unique Selling Point (unikālais pārdošanas piedāvājums)
 9. 9. Piemērs (I): Resursi• Iedzīvotāju skaits: 8 000 (6 000 darba spējīgā vecumā(4 000 nodarbinātie))• Attālums no Rīgas- 250 km,• Sabiedriskais transports: starp novada centru un Rīgu autobuss kursē 3 reiz dienā abos virzienos, bet no novada centra uz apkārtējiem novadiem 1-2 reizes dienā abos virzienos.• Kvalifikācijas: pamatā pārtikas tehnologi (piena, gaļas pārstrāde), kokapstrādes operatori, lauksaimnieki.• 40% teritorijas klāj meži, 50% teritorijas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 10% - dzīvojamā apbūve, u.c.• 5 kokzāģētavas, 3 lielas saimniecības, kas apstrādā 50% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 1 piena pārstrādes rūpnīca, 1 dzīvnieku kautuve, 1 neliela automehāniķu darbnīca, 1 pansionāts, 6 veikali un 2 benzīntanki, u.c.• Kvalitatīvi (efektīvi) IKT pakalpojumi (infrastruktūra) pieejama vienīgi novada centrā.• Nekustamie īpašumi ar esošu un perspektīvā plānotu industriālu izmantošanu ir privātpersonu īpašumā.
 10. 10. Piemērs (II): Ēnu novads• Noteiktās nozares: kokapstrāde, lauksaimniecība, pārtikas rūpniecība, transports un loģistika, mašīnbūve un metālapstrāde, informāciju tehnoloģijas, kā arī tūrisms.• Publiskās investīcijas: Novada centrā veiktas investīcijas apkures, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas modernizēšanā un pilnveidošanā. Investīcijas publisko ceļu sakārtošanā, skolas sporta laukuma un jaunas halles būvniecībā, kultūras nama atjaunošanā, novada muzeja izveidē, tūrisma taku izveidē.• Pašvaldībā pastāv profesionālās izglītības programma pārtikas pārstrādes tehnologiem.• Pašvaldības mājas lapā ir īss apraksts latviešu valodā par to, ka pašvaldībā ir uzņēmējdarbībai draudzīga vide.
 11. 11. Piemērs (III): Saules novads• Noteiktās nozares: kokapstrāde, lauksaimniecība, pārtikas rūpniecība, sociālā aprūpe un informāciju tehnoloģijas.• Publiskās investīcijas: novada centrā veiktas investīcijas komunikāciju infrastruktūras sakārtošanā, tai skaitā līdz industriālo objektu robežām. Plānotas investīcijas pašvaldībai piederošu industriālo teritoriju un ēku attīstība.• Iespēju robežās pašvaldība izmanto nodokļu atlaižu iespējas.• Notiek profesionālās izglītības sistēmas pielāgošana darba tirgus (esošo uzņēmumu) vajadzībām.• Pašvaldības attīstības pārvaldē ir atsevišķs darbinieks, kas nodarbojas ar ārvalstu un vietējo uzņēmēju apkalpošanu.• Pašvaldības mājas lapā pieejama detalizēta informācija par pašvaldības resursiem, darba spēka kvalifikācijām, atalgojuma līmeņiem, uzņēmējdarbībai perspektīvajām nozarēm un projektiem, nekustamajiem īpašumiem uzņēmējdarbības attīstīšanai, pašvaldības atbalstu, u.c. Visa informācija detalizēti pieejama kā LV, tā EN un RU.• Sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem tiek izstrādāti potenciālie projekti ar būtisku ieguvumu pašvaldības attīstībai.
 12. 12. Salīdzināmā priekšrocība• Relatīvā priekšrocība jeb salīdzināmā priekšrocība ekonomikā kādas lietas ražošanā ir tad, ja tās alternatīvās (salīdzinošās) izmaksas, lai ražotu konkrēto preci, ir zemākas nekā citiem.• Alternatīvas izmaksas - vislielākais iespējamais ieguvums, kāds varētu būt, izmantojot esošos resursus citādā veidā.
 13. 13. MĒŖĶA NOZARES INVESTĪCIJU PIESAISTEI (1)Mērķa nozares ārvalstu investīciju piesaistei -KokapstrādePirmapstrādes produktu (izejvielu) izmantošana augstākas pievienotās vērtībasproduktu (piemēram, mēbeļu) ražošanai.Mēbeļu ražošana, līmētu konstrukciju izmantošana celtniecībā; vairākstāvu kokaēku celtniecība, citu koksnes produktu izstrāde, dažādoti Latvijā saražotāskoksnes izejmateriāli.Jaunu koksnes izejmateriālu pielietošanas veidu noteikšana.Metālapstrāde, mašīnbūve un elektronikaGala produkta ražošanas attīstība dažādos mašīnbūves segmentos (iekārtas,tehnoloģiskais aprīkojums, transporta līdzekļu ražošana, u.c.), lai izmantotuesošos Latvijas apakšpiegādātājus un orientētos uz augstas pievienotāsvērtības produktu ražošanu.Specifiskas metālu virsmu apstrādes tehnoloģijas.Transports un loģistikaJaunu pārvadājumu virzienu attīstība, it īpaši Vidusāzijas un Ķīnas virzienā,pārvadājumu un pārkrauto kravu apjomu palielināšana, piesaistot jaunus kravuveidus.Pārstrādes vai ar loģistiku saistītu pakalpojumu attīstīšana brīvostu un speciāloekonomisko zonu teritorijās.Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģija 2011.-2015.gadam (projekts)
 14. 14. MĒŖĶA NOZARES INVESTĪCIJU PIESAISTEI (2)Mērķa nozares ārvalstu investīciju piesaistei -Informācijas tehnoloģijasJaunu lietojumprogrammu (aplikāciju) izstrādes centru veidošana,tīmekļa vietņu dizaina veidošana.Programmu veidošana spēļu un apmācības vajadzībām lietošanaidatoru vai mobilo iekārtu vidē.Lielu multinacionālo kompāniju ārpakalpojumu centribiznesa procesu apkalpošanai,attālinātas apkalpošanas centru veidošana.Zaļās tehnoloģijasEnerģijas (elektroenerģija, siltumenerģija) vai attiecīgās enerģijasnesēja (piemēram, biogāze, otrās paaudzes biodegviela, granulas u.c.)ražošana, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus, pretstatāizejvielu (piemēram, rapši, kārkli u.c.) ražošanai.Efektīvāku tehnoloģiju ieviešana.Jaunu iekārtu ražošana atjaunojamās enerģijas iegūšanai unuzkrāšanai, kā arī vides aizsardzībai.Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģija 2011.-2015.gadam (projekts)
 15. 15. MĒŖĶA NOZARES INVESTĪCIJU PIESAISTEI (3)Mērķa nozares ārvalstu investīciju piesaistei -Dzīvības zinātnesJaunu produktu radīšana, balstoties uz jaunākajiem pētījumiem biotehnoloģijuun farmācijas jomās.Jaunu medicīnisko iekārtu un farmācijas produktu ražošanas iekārtu izstrāde.Veselības aprūpeVeselības tūrisms, kas ietver organisma vispārējā stāvokļa un labsajūtasuzlabošanu, kā arī slimību profilaksi, ārstēšanu un rehabilitāciju.Kūrortu, rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana, vecāka gada gājuma cilvēkuaprūpe.Jaunu veselības aprūpes metožu izstrāde (piemēram, telemedicīna u.tml.).* Pārtikas ražošana …Pārtikas produktu ražošanai ar augstu pievienoto vērtību.Jaunu tehnoloģiju izstrādē un pielietošanā.Jaunu pārtikas produktu izejmateriālu pielietošanas, pārstrādes uniepakošanas veidu izpētē un ieviešanā.Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģija 2011.-2015.gadam (projekts)
 16. 16. KontaktinformācijaLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra:Guntis LauskisPēteris ZariņšInvestīciju projektu departamentsT. 6703 9471T. 6703 9473Guntis.Lauskis@liaa.gov.lvPeteris.Zarins@liaa.gov.lv
 17. 17. Paldies par uzmanību!

×