Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teritoriju mārketings Ogas, rozīnes un pipari - kā atrast, izaudzēt un pārdot? Igors Klapenkovs Jelgava, 28.10.2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIX – 54 direct flight destinations
 
 
Ikdienas problēmas pašvaldībās <ul><li>Bezdarbs </li></ul><ul><li>Iedzīvotāju aizbraukšana </li></ul><ul><ul><li>lielākas ...
Pašvaldību intereses <ul><li>Augoši budžeta ieņēmumi </li></ul><ul><li>Augoša iedzīvotāju, uzņēmumu labklājība </li></ul><...
Pašvaldību intereses <ul><li>Saglabāt & paplašināt esošos uzņēmumus </li></ul><ul><li>Veicināt uzņēmumu izveidi un attīstī...
Iespējamās attīstības stratēģijas Iedzīvotāju sastāvs Iedzīvotāju skaits Ārējās investīcijas Eksports Esošie uzņēmumi Jaun...
Investoru vietas izvēles kritēriji <ul><li>Ekonomiskais izdevīgums </li></ul><ul><ul><li>Ražošanas izmaksas </li></ul></ul...
Investoru vietas izvēles kritēriji <ul><li>Ekonomikas attīstības līmenis, stabilitāte </li></ul><ul><li>Politiskie faktori...
Investoru vietas izvēles kritēriji <ul><li>Attālums no “mājām” </li></ul><ul><li>Personiskās saiknes </li></ul><ul><li>Tra...
Pircēju lomas lēmumu pieņemšanā <ul><li>Ierosinātājs </li></ul><ul><ul><li>persona, kas saskata problēmu, vajadzību vai i...
Lēmumu pieņemšana <ul><ul><li>Avots: Kotler P., Haider D.H., Irving R. „Marketing Places: Attracting Investment, Industry,...
Teritorijas mārketinga mērķis <ul><li>Davidson & Rogers: </li></ul><ul><li>“ ekonomiski izdevīgā veidā pievērst potenciālo...
Teritorijas mārketinga mērķis <ul><li>Kotlers: </li></ul><ul><li>veicināt teritorijas vērtības un tēlu, lai potenciālie kl...
Teritorijas mārketings <ul><li>Virzot teritorijas tirgū, jāizvērtē: </li></ul><ul><ul><li>Kuras personas, ar kādām lomām i...
Pašvaldības atbildības jomas <ul><li>Plānošana </li></ul><ul><li>Infrastruktūras un transporta attīstība </li></ul><ul><li...
Pašvaldības atbildības jomas <ul><li>Drošība </li></ul><ul><li>Medicīniskā aprūpe </li></ul><ul><li>Ugunsdrošība </li></ul...
Pašvaldības atbildības jomas <ul><li>Pilsētbūvniecība, pilsētas dizains </li></ul><ul><li>Apskates objekti un piesaistes v...
“Mājasdarbs&quot; <ul><li>Redzējums un prioritāšu noteikšana </li></ul><ul><ul><li>kādu galamērķis redz savu attīstību </l...
“Mājasdarbs” <ul><li>Dažādot teritorijas ekonomiku </li></ul><ul><ul><li>Spēja ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem </l...
Teritorijas mārketinga instrumenti Pēc Davidson & Rogers, 2006 Partnerības, pazīšanās, tīkli „ Vēstnieku” programmas P...
Marketing-Mix Teritorijas Mārketingā <ul><li>Produkts (product); </li></ul><ul><li>Vieta (place); </li></ul><ul><li>Cena...
Stratēģiskais teritorijas mārketings <ul><li>Audits </li></ul><ul><ul><li>SVID – uzsvars: stiprās puses, resursi un iespēj...
Stratēģiskais teritorijas mārketings Stratēģiskais teritorijas mārketings Tūristi, pasākumi, viesi Iedzīvotāji, darbaspēks...
Teritorijas tēla attīstība <ul><li>Teritorijas tēlam jābūt: </li></ul><ul><ul><li>Piemērotam / galamērķim atbilstošam </li...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Augstskola igors klapenkovs

657 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Augstskola igors klapenkovs

 1. 1. Teritoriju mārketings Ogas, rozīnes un pipari - kā atrast, izaudzēt un pārdot? Igors Klapenkovs Jelgava, 28.10.2011.
 2. 15. RIX – 54 direct flight destinations
 3. 18. Ikdienas problēmas pašvaldībās <ul><li>Bezdarbs </li></ul><ul><li>Iedzīvotāju aizbraukšana </li></ul><ul><ul><li>lielākas pilsētas reģionā, Rīga, ārzemes </li></ul></ul><ul><li>Uzņēmēji – cīnās par izdzīvošanu </li></ul><ul><ul><li>trūkst kvalificēta darbaspēka </li></ul></ul><ul><li>Sociālās problēmas </li></ul><ul><li>Bieži nepietiekama infrastruktūra </li></ul><ul><li>Nepietiekami pašvaldību budžeti </li></ul>
 4. 19. Pašvaldību intereses <ul><li>Augoši budžeta ieņēmumi </li></ul><ul><li>Augoša iedzīvotāju, uzņēmumu labklājība </li></ul><ul><li>Ilgtspēja </li></ul><ul><li>Ilgstošas konkurētspējas priekšrocības </li></ul>
 5. 20. Pašvaldību intereses <ul><li>Saglabāt & paplašināt esošos uzņēmumus </li></ul><ul><li>Veicināt uzņēmumu izveidi un attīstību </li></ul><ul><li>Veicināt ārējo investīciju pieplūdumu </li></ul><ul><li>Veicināt uzņēmumu eksportu </li></ul><ul><li>Piesaistīt tūristus un darījuma viesus </li></ul><ul><li>Palielināt iedzīvotāju skaitu </li></ul><ul><li>Izmainīt iedzīvotāju sastāvu </li></ul>
 6. 21. Iespējamās attīstības stratēģijas Iedzīvotāju sastāvs Iedzīvotāju skaits Ārējās investīcijas Eksports Esošie uzņēmumi Jauni uzņēmumi Pasākumi (sports, izklaide, zinātne) Darījuma viesi Tūrisms Pašvaldību intereses
 7. 22. Investoru vietas izvēles kritēriji <ul><li>Ekonomiskais izdevīgums </li></ul><ul><ul><li>Ražošanas izmaksas </li></ul></ul><ul><ul><li>Riski (piegādes, darbaspēks, nauda, drošība) </li></ul></ul><ul><li>Specifiskas kvalitātes prasības </li></ul><ul><ul><li>infrastruktūra </li></ul></ul><ul><ul><li>darbaspēka kvalifikācija, </li></ul></ul><ul><ul><li>saistītie pakalpojumi, piegādes </li></ul></ul><ul><li>Mērķa tirgu un piegādes ģeogrāfija </li></ul><ul><ul><li>Izejvielas </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietējais tirgus </li></ul></ul><ul><ul><li>Mērķa noieta tirgi </li></ul></ul><ul><ul><li>Transports un loģistika </li></ul></ul><ul><li>Pieredze, tradīcijas konkrētajā jomā </li></ul>
 8. 23. Investoru vietas izvēles kritēriji <ul><li>Ekonomikas attīstības līmenis, stabilitāte </li></ul><ul><li>Politiskie faktori, stabilitāte </li></ul><ul><li>Tiesiskie apstākļi </li></ul><ul><li>Tehnoloģiskie apstākļi </li></ul><ul><li>Klimatiskie apstākļi, sezonalitāte </li></ul>
 9. 24. Investoru vietas izvēles kritēriji <ul><li>Attālums no “mājām” </li></ul><ul><li>Personiskās saiknes </li></ul><ul><li>Transporta savienojamība </li></ul><ul><li>Emocionālais pievilcīgums </li></ul><ul><li>Mentālā tuvība </li></ul><ul><li>Uzticamība </li></ul>
 10. 25. Pircēju lomas lēmumu pieņemšanā <ul><li>Ierosinātājs </li></ul><ul><ul><li>persona, kas saskata problēmu, vajadzību vai iespēju [...]; </li></ul></ul><ul><li>Iespaidotājs </li></ul><ul><ul><li>persona, kas iesaistās kādā lēmuma pieņemšanas posmā, un kurai ir zināma ietekme uz lēmumu; </li></ul></ul><ul><li>Lēmuma pieņēmējs </li></ul><ul><ul><li>persona, kas pieņem starp-lēmumu vai gala lēmumu; </li></ul></ul><ul><li>Apstiprinātājs </li></ul><ul><ul><li>persona, kura var apsiprināt vai noraidīt gala lēmumu; </li></ul></ul><ul><li>Pircējs </li></ul><ul><ul><li>persona, kas īsteno gala lēmumu, veic pasūtījumu; </li></ul></ul><ul><li>Lietotājs </li></ul><ul><ul><li>persona, kura patērē gala produktu vai pakalpojumu.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Avots: Kotler P., Haider D.H., Irving R. „Marketing Places: Attracting Investment, Industry, Tourism to Cities, States, and Nations” </li></ul></ul>
 11. 26. Lēmumu pieņemšana <ul><ul><li>Avots: Kotler P., Haider D.H., Irving R. „Marketing Places: Attracting Investment, Industry, Tourism to Cities, States, and Nations”, 1993 </li></ul></ul>Gala lietotāji Pircēji Budžeta turētāji - akcepts Faktiskie lēmumu pieņēmēji Ietekmētāji Lēmumu pieņemšana
 12. 27. Teritorijas mārketinga mērķis <ul><li>Davidson & Rogers: </li></ul><ul><li>“ ekonomiski izdevīgā veidā pievērst potenciālo pircēju uzmanību teritorijai” </li></ul><ul><li>“ fokusē uz attiecību veidošanu ar pircējiem un ieinteresētajām pusēm, pretstatā tikai fokusam uz pārdošanu.” </li></ul>Avots: Davidson R., Rogers T., “Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conventions and Business Events”, 2006
 13. 28. Teritorijas mārketinga mērķis <ul><li>Kotlers: </li></ul><ul><li>veicināt teritorijas vērtības un tēlu, lai potenciālie klienti būtu pilnībā zinoši par teritorijas īpašajām priekšrocībām </li></ul><ul><li>tēla veidošanas aktivitātes – pēc citu „mājasdarbu” veikšanas: </li></ul><ul><ul><li>kad teritorija sasniegusi tādu produkta kvalitāti, ar kādu tā vēlas palikt klienta apziņā </li></ul></ul><ul><ul><li>Avots: Kotler P., Haider D.H., Irving R. „Marketing Places: Attracting Investment, Industry, Tourism to Cities, States, and Nations”, 1993 </li></ul></ul>
 14. 29. Teritorijas mārketings <ul><li>Virzot teritorijas tirgū, jāizvērtē: </li></ul><ul><ul><li>Kuras personas, ar kādām lomām iesaistītas vietas produktu vai pakalpojumu pirkšanas lēmuma pieņemšanā un īstenošanā; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kādus kritērijus izmanto dažādie lēmumu pieņēmēji; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kādi ir tipiskie modeļi lēmuma par konkrētu teritorijas pakalpojumu pirkšanu ierosināšanai, iespaidošanai, pieņemšanai.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Avots: Kotler P., Haider D.H., Irving R. „Marketing Places: Attracting Investment, Industry, Tourism to Cities, States, and Nations” </li></ul></ul>
 15. 30. Pašvaldības atbildības jomas <ul><li>Plānošana </li></ul><ul><li>Infrastruktūras un transporta attīstība </li></ul><ul><li>Galamērķa mārketings un info. izplatīšana </li></ul><ul><li>Kongresu un pasākumu vietu uzturēšana </li></ul><ul><li>Kvalitātes standartu uzturēšana & veicināš. </li></ul><ul><li>Piegāžu nepārtrauktība </li></ul><ul><ul><li>(elektrība, ūdens, u.tml.) </li></ul></ul>
 16. 31. Pašvaldības atbildības jomas <ul><li>Drošība </li></ul><ul><li>Medicīniskā aprūpe </li></ul><ul><li>Ugunsdrošība </li></ul><ul><li>Apkārtējās vides uzturēšana </li></ul><ul><ul><li>(tīras ielas, sakopti parki) </li></ul></ul><ul><li>Pakalpojumu sniedzēju izglītoš. & apmācība </li></ul><ul><li>Produktu attīstības un pilnveidoš. </li></ul>
 17. 32. Pašvaldības atbildības jomas <ul><li>Pilsētbūvniecība, pilsētas dizains </li></ul><ul><li>Apskates objekti un piesaistes vērtības </li></ul><ul><ul><li>kultūra, vēsture, daba </li></ul></ul><ul><li>Cilvēki </li></ul><ul><ul><li>dzīvesveids, stereotipi, izglītības līmenis, draudzīgums, vide </li></ul></ul><ul><li>Augstskolas un pētniecība </li></ul><ul><li>Uzņēmējdarbība un inovācijas </li></ul>
 18. 33. “Mājasdarbs&quot; <ul><li>Redzējums un prioritāšu noteikšana </li></ul><ul><ul><li>kādu galamērķis redz savu attīstību </li></ul></ul><ul><li>Uz tirgu orientēta stratēģiskā plānošana (process) </li></ul><ul><li>Piemērot tirgus domāšanu attieksmē pret produktiem, mārketingu un klientiem </li></ul><ul><li>Iestrādāt kvalitāti savos produktos un pakalpoj. </li></ul><ul><ul><li>Konkurētspējas priekšrocība </li></ul></ul><ul><li>Apgūt mārketinga iemaņas & pieredzi </li></ul><ul><ul><li>kā efektīvi novadīt līdz mērķa grupām savas konkurētspējas priekšrocības </li></ul></ul>
 19. 34. “Mājasdarbs” <ul><li>Dažādot teritorijas ekonomiku </li></ul><ul><ul><li>Spēja ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem </li></ul></ul><ul><ul><li>Attīstīt spēcīgu vietējo pieprasījumu + tirgu </li></ul></ul><ul><li>Aizvien vairāk jāpaļaujas uz privāto sektoru </li></ul><ul><ul><li>sadarbība + valsts funkciju īstenošana </li></ul></ul><ul><li>Jāsaprot, kā gūt labumu no teritorijas vērtībām: </li></ul><ul><ul><li>tradīcijām, dabas resursiem, cilvēkiem, kompetencēm </li></ul></ul><ul><ul><li>vai arī: pārmaiņu process vēlamajā virzienā </li></ul></ul><ul><li>Atbilstošas organizācijas & struktūras & procedūras </li></ul><ul><ul><li>kuras ļautu galamērķim saglabāt iekarotās pozīcijas </li></ul></ul>
 20. 35. Teritorijas mārketinga instrumenti Pēc Davidson & Rogers, 2006 Partnerības, pazīšanās, tīkli „ Vēstnieku” programmas Pārdošanas vizītes Galamērķa iepazīšanas vizītes Gadatirgi Sabiedriskās attiecības Reklāmas izvietošana Publikāc. internets, mājas lapa Tiešais mārketings Klientu attiecību vadība Teritorijas mārketinga instrumenti
 21. 36. Marketing-Mix Teritorijas Mārketingā <ul><li>Produkts (product); </li></ul><ul><li>Vieta (place); </li></ul><ul><li>Cena (price); </li></ul><ul><li>Veicināšana tirgū (promotion); </li></ul><ul><li>Cilvēki (people); </li></ul><ul><li>Infrastruktūra (physical evidence); </li></ul><ul><li>Vide (physical environment); </li></ul><ul><li>Pirkšanas process (purchasing process); </li></ul><ul><li>Iepakojums (packaging); </li></ul><ul><li>Līdzdalība (participation); </li></ul>Avots: Davidson R., Rogers T., “Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conventions and Business Events”, 2006
 22. 37. Stratēģiskais teritorijas mārketings <ul><li>Audits </li></ul><ul><ul><li>SVID – uzsvars: stiprās puses, resursi un iespējas </li></ul></ul><ul><li>Vienots redzējums un mērķi </li></ul><ul><ul><li>KO gribam sasniegt </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedzīvotāju iesaiste: kā gribētu, lai novads/pilsēta attīstās </li></ul></ul><ul><li>Stratēģija: KĀ sasniegsim izvēlēto mērķi </li></ul><ul><li>Darbības plāns </li></ul><ul><ul><li>Ar KĀDĀM darbībām varēsim īstenot izvēlētās stratēģijas </li></ul></ul><ul><li>Resursi, īstenošana </li></ul><ul><ul><li>Konkrēti: termiņi, budžeti, atbildīgie, rezultāti </li></ul></ul><ul><li>Uzraudzība un novērtēšana </li></ul><ul><ul><li>Prasīt no atbildīgajiem konkrētus rezultātus </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvērtēt izvēlētās stratēģijas </li></ul></ul><ul><ul><li>Avots: Kotler P., Haider D.H., Irving R. „Marketing Places: Attracting Investment, Industry, Tourism to Cities, States, and Nations” </li></ul></ul>
 23. 38. Stratēģiskais teritorijas mārketings Stratēģiskais teritorijas mārketings Tūristi, pasākumi, viesi Iedzīvotāji, darbaspēks Uzņēmumi un investīcijas Eksports Tūristi, atpūta Darījuma viesi Profesionāļi (ārsti, inženieri) Augstu kvalificēti darbinieki Turīgas ģimenes Investori un uzņēmēji Strādnieki Noturēt un attīstīt esošos uzņēmumus Piesaistīt uzņēmumus no citām vietām Piesaistīt investīcijas Veicināt jaunu uzņēmumu rašanos Latvija, tuvējā apkārtne Starptautiskie tirgi Pasākumi (zinātne, sports, izklaide)
 24. 39. Teritorijas tēla attīstība <ul><li>Teritorijas tēlam jābūt: </li></ul><ul><ul><li>Piemērotam / galamērķim atbilstošam </li></ul></ul><ul><ul><li>Reālistiskam </li></ul></ul><ul><ul><li>Pielietojamam </li></ul></ul><ul><ul><li>Ticamam </li></ul></ul><ul><ul><li>Vienkāršam </li></ul></ul><ul><ul><li>Tam ir jāuzrunā un emocionāli jāierosina konkrētu mērķa grupu domas & rīcību </li></ul></ul><ul><ul><li>Tam ir jābūt atšķirīgam / unikālam </li></ul></ul>

×