Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. janis rozenbergs

724 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3. janis rozenbergs

 1. 1. Cēsu pašvaldības iniciatīvas uzņēmējdarbības atbalstam Jānis Rozenbergs Cēsu novada pašvaldība priekšsēdētāja vietnieks
 2. 2. Cēsu novada pašvaldība <ul><li>Teritorija – 171.73 km 2 </li></ul><ul><li>C ē sis – 19.28 km 2 </li></ul><ul><li>Vaive s pagasts – 152.45 km 2 </li></ul><ul><li>Iedzīvotāji – 19 238 </li></ul><ul><li>C ē sis – 91% </li></ul><ul><li>Vaive s pagasts – 9% </li></ul>
 3. 3. Uzņēmējdarbība <ul><li>20 10.gadā – Cēsis reģistrēti 2344 uzņēmumi ( ~600 ekonomiski aktīvi ) </li></ul><ul><li>Nozaru sadalījums: </li></ul><ul><li> 39% mazum un vairumtirdzniecība </li></ul><ul><li> 11% pakalpojumi </li></ul><ul><li> 10% ražošana </li></ul><ul><li> 8% celtniecība </li></ul><ul><li> 8% transports </li></ul><ul><li> 6% nekustamā īpašuma operācijas </li></ul><ul><li> 3% viesnīcas un restorāni </li></ul><ul><li> 15% cits </li></ul>
 4. 4. Uzņēmumi C ē sis
 5. 5. Novietojums Vidzemes plānošanas reģions Starp divām automaģistrālēm A2 R ī ga – Sigulda - Veclaicene A3 Inčukalns – Va lmiera – Valka Dzelzceļš Rīga – Valka - Tartu Priekuļu lidlauks
 6. 6. Darba tirgus pieejamība <ul><li>Attālumi no Cēsīm : </li></ul><ul><li>R ī ga 87 km </li></ul><ul><li>Krievijas robeža193 km </li></ul><ul><li>Valmiera 30 km </li></ul><ul><ul><li>26.7 tūkst. iedzīvotāji </li></ul></ul><ul><li>Sigulda 40 km </li></ul><ul><ul><li>11.3 tūkst. iedzīvotāji </li></ul></ul><ul><li>Smiltene 54 km </li></ul><ul><ul><li>5.7 tūkst. iedzīvotāji </li></ul></ul><ul><li>Limbaži 46 km </li></ul><ul><ul><li>8.3 tūkst. iedzīvotāji </li></ul></ul><ul><li>Madona 86 km </li></ul><ul><ul><li>9.6 tūkst. iedzīvotāji </li></ul></ul>
 7. 7. Cēsis Vidzemē <ul><ul><li>Cēsis ir ģeogrāfiskais centrs Vidzemes ekonomiskās attīstības teritorijai, ko veido trīsstūris starp Valmieru – Smilteni - Siguldu </li></ul></ul><ul><ul><li>Teritorijas raksturojums: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aizņem 12% no Vidzemes teritorijas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dzīvo apmēram 100 000 iedzīvotāju (42% no Vidzemes iedzīvotājiem) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>teritorijā atrodas 59% no reģionā esošajām darba vietām rūpniecībā </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>laba ceļu struktūra un labi sabiedriskā transporta savienojumi </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Cēsis – Valmiera - Smiltene
 9. 9. Darba tirgus Cēsu rajonā
 10. 10. Ražošanas teritorijas Cēsīs Centrs Ražošanas teritorijas Attīstības teritorijas Dzīvojamā apbūve Dabas teritorijas Apbūves struktūra Cēsīs
 11. 11. Augstākā un profesionālā izglītība <ul><ul><li>Cēsu profesionālā vidusskolas mācību programmas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enerģētika un elektrotehnika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metālapstrāde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Būvniecība </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kokizstrādājumu izgatavošana </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cēsu mūzikas vidusskola </li></ul></ul><ul><ul><li>Priekuļu lauksaimniecības tehnikums </li></ul></ul><ul><ul><li>Rīgas Tehniskā Universitāte (klātienes filiāle) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rīgas Pedagoģijas un Vadības Augstskola </li></ul></ul><ul><ul><li>Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola </li></ul></ul><ul><ul><li>Turība </li></ul></ul>
 12. 12. Investīcijas infrastruktūrā <ul><li>Izglītības iestādes </li></ul><ul><li>Ielas un ielu apgaismojums </li></ul><ul><li>Ūdens un kanalizācijas sistēmas </li></ul><ul><li>Siltumapgāde </li></ul><ul><li>Tūrisma un kultūras infrastruktūra </li></ul><ul><li>Sociālā infrastruktūra </li></ul><ul><li>Daudzdzīvokļu māju būvniecība </li></ul>
 13. 13. Pašvaldības atbalsta instrumenti <ul><ul><li>Saistošie noteikumi par Nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm </li></ul></ul><ul><ul><li>Teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai </li></ul></ul><ul><ul><li>Jauna teritorijas plānojuma izstrāde – vairāk teritorijas biznesam </li></ul></ul><ul><ul><li>Sadarbība ar LIAA Polaris ietvaros </li></ul></ul><ul><ul><li>Biznesa inkubators «Magnuss» </li></ul></ul><ul><ul><li>Zinātnes muzejs «Z(in)oo» </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktiskas palīdzības saistībā ar inženiertīklu turētājiem </li></ul></ul><ul><ul><li>VARAM projekta ietvaros izveidot investīciju profila paraugu </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>PALDIES PAR UZMANĪBU! </li></ul>

×