Bi mat thanh cong tu nhat ban

1,086 views

Published on

Bí mật thành công từ Nhật Bản

Published in: Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bi mat thanh cong tu nhat ban

 1. 1. Năng su t và 5S Bí m t s thành công t i Nh t b n 10/11/2006H i th o chia s kinh Hajime SUZUKInghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 1
 2. 2. Làm th nào ngư i Nh t ã thành công trong các ngành công nghi p ? 1. nh hư ng khách hàng 2. Quan ni m v năng su t 3. Th c hành nh ng i u cơ b n nh t 4. Tích h p các ho t ngH i th o chia s kinh Hajime SUZUKInghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 2
 3. 3. nh hư ng khách hàng 1. Th a mãn khách hàng Ch t lư ng & s lư ng Công ty Khách hàng 2. Công o n sau là khách hàng Ch t lư ng & Ch t lư ng & s lư ng s lư ng Tinh ch L p ráp Ngu iH i th o chia s kinh Hajime SUZUKInghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 3
 4. 4. Quan ni m v năng su t 1. 3 nguyên t c ch o 2. P, Q, C, D, S và M 3.Cho t t c m i ngư i, b i t t c m i ngư iH i th o chia s kinh Hajime SUZUKInghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 4
 5. 5. Th c hành nh ng i u cơ b n nh t - 5S “5” t ti ng nh t 1) Seiri – Sàng l c 2) Seiton – S p x p 3) Seiso – S ch s 4) Seiketsu – Săn sóc 5) Shitsuke – S n sàngH i th o chia s kinh Hajime SUZUKInghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 5
 6. 6. Th c hi n nh ng i u cơ b n nh t – Cách ti p c n th c ti n B t u t nh ng vi c nh 1. khu v c làm i m 2. do nhóm d án 3. t p trung n l cH i th o chia s kinh Hajime SUZUKInghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 6
 7. 7. Th c hành nh ng i u cơ b n nh t – Y u t thành công1. Cam k t c a lãnh o 1) Th i gian c a b n thân (cho y ban, và cho các phân xư ng) 2) Ngân sách (theo ch c bi t dành cho nhóm d án ) 3) Con ngư i (Trư ng d án, i u ph i viên)2. Th c hi n liên t C n 1 năm có th xây d ng nh ng n n t ng u tiênH i th o chia s kinh Hajime SUZUKInghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 7
 8. 8. Các ho t ng tích h p M c tiêu <Gi i quy t <Productivity> V n PQCDSM< 5S > Hi u qu > •Năng su t•Seiri • i u ki n •Tho mãn •L i t t nh t •Ch t lư ng khách hàng nhu n•Seiton •Dòng •Chi phí •Hi u qu và •Cu c•Seiso s n xu t an toàn s ng •Giao hàng trong công ty tươi p•Seiketsu •Ki m soát b ng h. nh •An toàn•Shitsuke •PDCA •Tinh th n H i th o chia s kinh Hajime SUZUKI nghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 8
 9. 9. Chúc các b n có năng su t cao hơn B ng cách th c hành liên t c 5S. Xin c m ơn !!H i th o chia s kinh Hajime SUZUKInghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 9
 10. 10. Phương pháp th c ti n th c hi n 5S 5S là Công c Cơ b n và vô cùng h u d ng KAIZEN Mr. Hajime SUZUKI (K sư cao c p, C v n JPC- SED, Chuyên gia JICA, Chuyên gia APO)Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 0 Global Consulting, Japan
 11. 11. L ch s 5S ?T i Nh t B n,・ 5S ư c th c hành trong nhi u năm v i ý nghĩa ph bi n là Seiri Seiton ĩ 整頓整理」 「整頓整理」 h tr cho ho t ng An toàn, Ch t lư ng, Hi u su t và Môi trư ng.・ Năm 1986, cu n sách u tiên v 5S ư c xu t b n, t ó 5S ph bi n nhanhchóng..・ T i các công ty phát tri n, 5S ư c th c hành thư ng xuyên và duy trì m ccao. T i Singapore,・ 5S b t u ư c th c hi n t i m t công ty m u trong D án Năng su t JICA vàonăm 1986.・ Sau ó nó tr thành ho t ng qu c gia t dư i U ban 5S.・ Hi n nay nó ã t t i c p cao r t nhi u t ch c.T i nhi u qu c gia,・ 5S ã r t thành công trong giai o n ban u, nhưng sau m t th i gian, nó nhanh chóng tr nên h i h t, hình th c và không h u ích do b áp d ng sai. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 1 Global Consulting, Japan
 12. 12. 5S b t ngu n t 5 t ti ng Nh t b t u b ng ch S Khi b n tìm trong sách, 5S thông thư ng ư c gi i thích như sau. Nh ng gi i thích này t t cho giai o n ban u nhưng c n ư c s a i áp d ng trong th c ti n. Seiri(整理) (整理) : L c ra nh ng v t không c n thi t t i nơi làm vi c và lo i b chúng. Seiton(整頓) (整頓) : S p x p ngăn n p nh ng v t c n thi t sao cho có th d dàng l y chúng ra s d ng. Seiso (清掃) 清掃) 清掃 : D n s ch s hoàn toàn nơi làm vi c không còn b i bám trên sàn, máy móc và trang thi t b . Seiketsu(清潔): Duy trì tiêu chu n cao v gi gìn v sinh và s p (清潔) x p nơi làm vi c g n gàng vào m i lúc. Shituke(躾) ( : ào t o m i ngư i t giác tuân theo quy t c gi gìn th t t t nơi làm vi c.Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 2 Global Consulting, Japan
 13. 13. 5S là gì? i m m u ch t c a 5S (5S th c ti n) “5S” là m t trong nh ng “Công c ” cơ b n và vô cùng h u d ng cho KAIZEN C i ti n Qu n lý S n xu t, n u ư c áp d ng m t cách úng n. i m m u ch t: 1) Giai o n 1: 5S thông thư ng (Vidu VN 1-1., VN 2-1., VN 3.) Dù th nào cũng th c hành nó, r i b n s th y i u khác bi t. ũ 2) Giai o n 2: 5S th c ti n Th c hành v i suy nghĩ “ ĩ i tư ng c a 5S t i m i nơi làm vi c” gi i quy t v n hi u qu , ó là, 1) i u ki n t t nh t 2) Dòng s n xu t 3) Ki m soát b ng hình nh 4) PDCATháng 11/2006 Hajime SUZUKI 3 Global Consulting, Japan
 14. 14. 5S th c ti n: 5S do Ô. SUZUKI s a iSeiri(整理: (整理 L c ra và “di d i” nh ng v t không c n và “l ng không c n (c a nh ng v t c n thi t)” ra kh i nơi làm vi cSeiton(整頓): (整頓 S p x p- - dùng. Nh ng v t này cũng ph i ư c s p x p trong “ i u ki n t t” (s n sàng dùng) và “ m b o an toàn” (không b dùng sai ngăn ng a s c )Seiso (清掃): 清掃) 清掃 Làm s ch - - ho c thi t b . Làm b ng cách lu ý n i t ng, “thu l m rác mà không v t lung tung” nơi làm vi c s ch s , “t y s ch b i mà không gây h h i s n ph m” i v i nh ng s n ph m s n sàng, “ki m tra và s a ch a tr ng thái b t thư ng” o - -Seiketsu(清潔): “Ngăn ng a b i b n và gi v sinh (清潔) m c cao” “Duy trì v sinh cao”Shituke(躾): ( (Không s a i, nhưng v i nh ng nhà máy m i thành l p thì nh ng quy t c, quy nh và tiêu chu n công vi c ph i ư c t ra trư c) Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 4 Global Consulting, Japan
 15. 15. “Seiri” là gì? Các ví dụ về Seiri. Seiri” Seiri.・ “Seiri” là chọn ra những vật không cần thiết và lượng không Seiri” chọ nhữ thiế cần thiết của những vật cần dùng. thiế nhữ ng. Cần có tiêu chuẩn rõ ràng với các ví dụ như sau. chuẩ như sau.・ Nơi làm việc khác nhau và đối tượng khác nhau sẽ có những việ khá khá nhữ tiêu chuẩn khác nhau. chuẩ khá nhau.・ Tại dây chuyền sản xuất, chỉ để đủ lượng cần thiết cho hoạt chuyề xuấ chỉ thiế hoạ động hàng ngày. Bắt đầu là 1 ngày, rồi giảm xuống ½ ngày, - - - . ngà ngà giả xuố ngà・ Đối với những vật nhỏ, có thể để lượng nhiều hơn cần thiết sao nhữ nhỏ thể nhiề thiế cho không ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất và công việc. chuyề xuấ việTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 5 Global Consulting, Japan
 16. 16. Sử dụng “nhãn đỏ” sẽ rất hiệu quả hiệ quả để nhận biết rõ ràng những vật không cần thiết. nhậ biế nhữ thiế (từng thứ một cho thứ nhữ những vật lớn) (cho một nhóm rất nhiều nhó nhiề nhữ những vật không cần thiết thiế thiế và cần thiết lẫn lộn )Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 6 Global Consulting, Japan
 17. 17. Nói là “Seiri, Seiton” Seiri, Seiton”nhưnhưng không thực hành. thự nh. 整 理 整 頓 出所:マンガ「5S」, 平野裕之、日刊工業新 聞社 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 7 Global Consulting, Japan
 18. 18. Ví dụ về nhãn vàng và nhãn đỏ để “Seiri” Seiri” 1) Criteria in this area Red tag: Yellow tag: Date 2) Put continuous No. 3) When completed, keep tag in file By Location Item (s) Quantity Actions: 1) Move to 2) Sell as 3) Discard as temporary scrap rubbish area By when By whom CompletedTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 8 Global Consulting, Japan
 19. 19. loạ nhữPhân loại những vật Vứt hếtkhông cần thiết thiế chú chúng đi ? Phân loại là chìa khoá cho những vật không cần loạ chì khoá nhữ thiế thiết Cần tạo ra tiêu chu n riêng. riêng. Seiri 出所:5Sテクニック, 工場管理編集部、日刊工業新 聞社Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 9 Global Consulting, Japan
 20. 20. Seiri,Seiri, Seiton tại dây chuyền sản xuất chuyề xuấ Hi n tr ng: Quá nhi u lư ng dư th a c a s n ph m d dang t i nơi làm vi c Sơ b trí xu t Ch lư ng c n thi t c a s n ph m d dang t i nơi làm vi cTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 10 Global Consulting, Japan
 21. 21. “Seiton” là gì ? Ví dụ về Seiton. Seiton” Seiton. Sau khi “Seiri”, nơi làm vi c ch còn l i nh ng v t c n thi t và s lư ng dùng hàng ngày. “Seiton” là s p x p ngăn n p nh ng v t và lư ng này sao cho ti n s d ng. Vi c này t t cho Dòng s n xu t và Ki m soát b ng hình nh công vi c hi u qu , nhưng nó chưa t t có i u ki n t t nh t cho công vi c hi u qu và an toàn. Nh ng v t và lư ng c n thi t ph i ư c x p không ch theo tr t t mà còn, trong “ i u ki n t t” (s n sàng dùng), “ m b o an toàn” (không b dùng sai ngăn ng a s c ) và “d làm theo” vào m i lúc.Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 11 Global Consulting, Japan
 22. 22. Ví dụ: Góc lối đi “Mục tiêu” = Kiểm soát bằng hình ảnh để công việc tự nhiên và an toàn tiêu” Kiể soá việ toà N u góc th này thì có ư c không? Lối đi chính chí Góc của lối đi chí chính 出所:5S改善ノウハウ集, 長田 貴、日本能率 協会 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 12 Global Consulting, Japan
 23. 23. Ví dụ: Giá có tên vật, min và max Giá “Mục tiêu” = Kiểm soát bằng hình ảnh cho công việc hiệu quả tiêu” Kiể soá việ hiệ quả Max. Min. 出所:5S定着化ワンツースリー, 平野裕之、日刊工業新 聞社Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 13 Global Consulting, Japan
 24. 24. Ví dụ: Chụp ảnh, cùng vị trí và cùng hướng Chụ trí Trư Trước, -, -, Bước 3, Trư Trước - - Bước 3 Cùng hướng出所:5Sテクニック,聞社 工場管理編集部、日刊工業新 Cùng vị trí tríTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 14 Global Consulting, Japan
 25. 25. Các ví dụ về Seiton tốt Phả Phải trong điều kiệ kiện Tốt! ng! Sẵn sàng để dùng! lối đi công cụ và thiết bị đo lường thiếpallet cầnthéthép cần trục trụcống công cụ và khuônfile tài liệu tại văn liệphòng Tốt 出所:5Sテクニック, 工場管理編集部、日刊工業新 Tốt 聞社 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 15 Global Consulting, Japan
 26. 26. Ví dụ về Seiton bậc cao Dễ dàng làm theo Không dễ làm theo 出所:5S改善ノウハウ集, 長田 貴、日本能率 協会Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 16 Global Consulting, Japan
 27. 27. Ví dụ về Seiton bậc cao (File tài liệu) liệ Tên người đang dùng Bất cứ ai cũng Tách có thể biết được riêng tài là ai đang dùng nó. liệu đang dùng Khi có người đang dùng một tài liệu nào đó, không ai biết được là ai đang dùng nó. 出所:5S改善ノウハウ集, 長田 貴、日本能率 協会Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 17 Global Consulting, Japan
 28. 28. “Seiso” là gì? Seiso” Ví dụ về Seiso. Seiso. “Seiso” có nghĩa là d n d p nhưng có r t nhi u cách tuỳ thu c vào i u ki n t nhiên t i nơi làm vi c. Nơi làm vi c không b i b n: Thu lư m rác mà không v t lung tung Lau s ch s n ph m d dang và thành ph m: T y b i b n th t nh nhàng và c n th n mà không làm hư h i Seiso-ki m tra máy móc và thi t b : Ki m tra tr ng thái b t thư ng b ng cách lám s ch hoàn toàn, và s a ch a tr ng thái b t thư ng S d ng công c làm s ch thích h p như khăn lau, hoá ch t, v.v.Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 18 Global Consulting, Japan
 29. 29. Dùng chổi quét sàn. Đã tốt chưa? chổ qué chưTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 19 Global Consulting, Japan
 30. 30. Thiế Thiết bị Rửa bằng nước cho mắt kính mica, đã tốt chưa ? chưTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 20 Global Consulting, Japan
 31. 31. Làm sạch bằng khăn lau thường ở khâu Kiểm tra cuối cùng, thế đã tốt chưa ? khă thư Kiể cuố ng, thế chưTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 21 Global Consulting, Japan
 32. 32. Máy rửa siêu âm Đây phươ phá Đây là phương pháp rửa không gây hại. ươngTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 22 Global Consulting, Japan
 33. 33. Seiso-Kiể Seiso-Kiểm tra Có gì khá khác Lau thường thư dọn kỹ ? lưỡng Tự bảo Sửa dưỡng ngay chỗ chỗ này 出所:マンガ「5S」, 平野裕之、日刊工業新 聞社 Kiể tra. Seiso là Kiểm tra.Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 23 Global Consulting, Japan
 34. 34. Ví dụ về Seiso- Kiểm tra Seiso- KiểHopper and Pre-heater of Injection Molding Seiso- Seiso-Inspection of Pre-heater Pre- Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 24 Global Consulting, Japan
 35. 35. Bắt đầu “Seiso-Kiểm tra” như thế nào Seiso-Kiể tra” như thế ở đâu có hàng trăm cái máy giống nhau tră giố trong cùng một khu vực như “máy dệt” trong xưởng dệt. 400 máy dệt Kiể soá hiệ quả Kiểm soát hiệu quả theo tổ thể Không thể dùng máy khở khởi động máy. tiế đượ Không cách nào cải tiến được ! Tổ 15 Tổ 16 Chọ Chọn máy thí điểm (mẫu) thí thự hiệ và thực hiện Seiso-Kiể Seiso-Kiểm tra toàn bộ toà Tổ 11 Tổ 12Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 25 Global Consulting, Japan
 36. 36. Ví dụ về Seiso- Kiểm tra Seiso- KiểTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 26 Global Consulting, Japan
 37. 37. Ví dụ về Seiso- Kiểm tra Seiso- Kiể Điểm màu trắ trắng để kiểm tra kiể nhanh, thư nhanh, thường xuyên Ốc bị long ra OK long ốcTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 27 Global Consulting, Japan
 38. 38. Ví dụ về Seiso- Kiểm tra Seiso- Kiể Dây Một điện đoạn và dây bị băng hở dính vàng Dụng cụ vệ sinh Dụng cụ đã bị thay đổi trí vị trí (băng dính ng) vàng)Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 28 Global Consulting, Japan
 39. 39. Nên bắt đầu “Seiso-Kiểm tra” như thế nào Seiso-Kiể tra” như thế ở đâu một máy dệt lại có hàng trăm bộ phận như “Đánh sợi” ? tră phậ Nhãn và đánh dấu kiểm kiể phậ tra từng bộ phận để thu thậ thập dữ liệu về các sự cố liệ phậ xảy ra ở mội bộ phận 1 chuyền có 480 bộ phận chuyề phậTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 29 Global Consulting, Japan
 40. 40. Có thể thực hiện Seiso-Kiểm tra hiệu quả dựa trên dữ liệu này thể thự hiệ Seiso-Kiể hiệ quả liệ Bằng cách nỗ lực hơn nữa trước những vấn đề khó giải quyết này. trư nhữ khó giả quyếTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 30 Global Consulting, Japan
 41. 41. “Seiso- Kiểm tra toàn bộ” Seiso- Kiể toà là bước đầu để TPM (Duy trì Năng suất Tổng thể) Cấp độ của iều kiện máy móc kiệ Nên ở một cấp độ Seiso-Kiể Seiso-Kiểm tra Seiso-kiể Seiso-kiểm tra ngà hàng ngày toàn bộ toà Seiso-Kiể Seiso-Kiểm tra toà toàn bộ ban đầu Cấp độ thực tế (tình thự trạ thự trạng thực tế) 0 5 NămTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 31 Global Consulting, Japan
 42. 42. “Seiketsu” là gì? Ví d v Seiketsu. Nghĩa g c c a t ĩ ti ng Nh t “Seiketsu” là “v sinh”. Trong 5S thông thư ng, “Seiketsu” ư c nh nghĩa là ĩ mb o các ho t ng Seiri, Seiton và Seiso c p cao, tuy nhiên m i ho t ng Seiri, Seiton và Seiso u có r t nhi u c p và nên ư c liên t c duy trì và nâng c p. “Seiketsu” là ho t ng c p cao hơn nhi u ch không ph i ch d ng vi c m b o các ho t ng Seiri, Seiton và Seiso c p cao. Ho t ng này giúp ngăn ng a kh i b i b n c p mà m t thư ng không th nhìn th y ư c. Ví d như phòng v sinh trong công nghi p IC, phòng v sinh trong b n vi n …. Chìa khoá th c hi n thành công “Seiketsu” là “ngăn ng a” và “v sinh”Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 32 Global Consulting, Japan
 43. 43. Ví dụ về Seiketsu, Ngăn ngừa Seiketsu, Ngă ngừ Bằng Kaizen, đã đạt đến một cấp độ của Máy gây bụi Seiketsu” “Seiketsu” Bước Kaizen thứ nhất, vẫn thứ nhấ chư chưa đạt được cấp độ của đượ Kết quả của Kaizen quả Seiketsu. Seiketsu. 98 phon 394 g/day Đỡ bụi Đỡ ầm 92 phon 54 g/day 出所:5Sテクニック, 工場管理編集部、日刊工業新 聞社Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 33 Global Consulting, Japan
 44. 44. Sự cần thiết của Seiketsu, Ngăn ngừa thiế Seiketsu, Ngă ngừ Vòng bi của chuyên gia Nachi người Nhật trong ngư Nhậ túi vô trùng trù Chuyên gia Nachi đã tìm ra nguyên nhân gây ra tiếng ồn là do “bụi bẩn” tiếTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 34 Global Consulting, Japan
 45. 45. Sản xuất động cơ điện xuấ chuyề cuố Dây chuyền lắp ráp cuối cùng Dây chuyền lắp ráp cuối cùng cần phải “không bụi bẩn” khôngTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 35 Global Consulting, Japan
 46. 46. Sự cần thiết của Seiketsu, Ngăn ngừa thiế Seiketsu, Ngă ngừ nghệ hiệ Công nghệ hiện nay nghệ trự tiế Công nghệ mới, lên khuôn trực tiếp Sau khi phun nguyên liệu vào khuôn liệ Nhậ Nhập film đã in sẵn từ Nhật Nhậ bắt đầu quy trình In trì Phun vào film đã in sẵn In ấn cần rất nhiều nhân lực nhiề Loạ trì Loại bớt quy trình in và thời gian sản xuất dài. thờ xuấ Phế phẩm cao trong quá trình phun nguyên Phế phẩ quá trì liệ liệu vào khuôn gây tốn kém Tỉ lệ phế phẩm cao. phế phẩ cao. ngă ngừ sự sạch sẽ, “ngăn ngừa” cần ở cấp độ cao hơn nhiều nhiề Giới thiệu công nghệ mới, tuy nhiên, - - Giớ thiệ nghệ nhiên, liệ khi phun nguyên liệu vào khuônTháng 11/2006 Hajime SUZUKI 36 Global Consulting, Japan
 47. 47. Ví dụ về Seiketsu, Ngăn ngừa Seiketsu, Ngă ngừ Bộ lọc quạt quạ Nắp Bàn làm việc không bụi bẩn việ Bàn làm việc hiện thời việ hiệ thờ nhờ khí nhờ ống hút khí 出所:5S改善ノウハウ集, 長田 貴、日本能率 協会Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 37 Global Consulting, Japan
 48. 48. nghĩ Seiketsu” Vệ Ý nghĩa gốc của từ “Seiketsu”: Vệ sinh ngăn ng a b nh t t, ・ Trong công nghi p th c ph m ・ Trong b nh vi n Cùng v i hư ng d n c a chuyên gia Nh t B n, Vi t Nam ã t ch c các ho t ng phòng ng a SARS thành công)Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 38 Global Consulting, Japan
 49. 49. Nước siêu sạch (tinh khiết) khiế Cho đến gần đây, người ta sản xuất nước bằng cách cho nước muối vào nước, rồi cho điện phân. Theo phương pháp mới, nước tinh khiết được sản xuất bằng cách cho acid sulfuric loãng vào thay vì cho nước muối, rồi cho điện phân. Nước tinh khiết cung cấp phạm vi ứng dụng rộng rãi giúp rửa sạch hoàn toàn đồ vật và đảm bảo vệ sinh ở cấp độ cao trong bệnh viện, nhà máy sản xuất thực phẩm, trong nông nghiệp… Đó chính là Seiketsu. Ngăn ngừa khỏi bụi bẩn còn hơn cả Seiso. Có thể thu thập thêm thông tin từ internet.Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 39 Global Consulting, Japan
 50. 50. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 40 Global Consulting, Japan
 51. 51. “Shitsuke” là gì? Shitsuke” Ví dụ về Shitsuke“Shitsuke” trong tiếng Nhật được viết là: 躾, Shitsuke”Là sự kết hợp giữa chữ 身(cơ thể) và chữ 美 (đẹp), (là chữ Hán của thểtiếng Nhật, chữ Trung quốc).Hoạt động này có nghĩa là mọi người tự giác gữ gìn bản thân/nơi làmviệc của mình sạch đẹp bằng các nội quy, quy tắc và tiêu chuẩn làmviệc.Hoạt động này hướng tới cấp độ tự phát triển rất cao và không hề dễdàng.Vì vậy, trong các hoạt đông 5S, trước hết hãy để mọi người tuân theoSeiri, Seiton, Seiso và Seiketsu ở cấp độ hợp lý.Khi một nhà máy/ công ty bắt đầu đi vào hoạt động, nên triển khaihoạt động “Shitsuke” trước tiên để phát triển quan điểm mới và ở cấpđộ cao của đội ngũ nhân viên.Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 41 Global Consulting, Japan
 52. 52. “Shitsuke “ trong hoạt động hàng ngày hoạ ngàVào thời kỳ đầu của công nghiệp hoá, rất nhiều nhân viên xuất thân từ cácvùng quê, những nơi mà thời gian làm việc, cách làm việc, phương pháplàm việc, tất cả mọi thứ đều rất không theo quy củ.Nhưng trong nhà máy, tất cả mọi người đều phải tuân theo nội quy, quyđịnh và phương pháp làm việc để tạo ra nơi làm việc hiệu quả và an toànvì đồng lương của chính họ.・Xin nghỉ phải báo trước・Đến trước 10 phút và ra về sau 10 phút・Thông tin giữa các ca・Không ăn tại nơi làm việc・Không tán gẫu và điện thoại trong khi làm việc・Mặc đồng phục và đi giày chỉnh tề・Tuân theo các tiêu chuẩn làm việc,・Tuân theo Seiri, Seiton, Seiso và Seiketsu・… Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 42 Global Consulting, Japan
 53. 53. Tình huống về Công ty máy trợ thính tại Singapore huố trợ thíÔng Tan được giao nhiệm vụ đổi mới hoàn toàn một công ty. đượ nhiệ hoà toà ty.Ông đã quan sát và thấy rằng các nhân viên đều có kỹ năng tốt nhưng thái độ làm việc lại kém thấ như thá việdo công ty đã buông lỏng công tác quản lý nhân viên trong thời gian dài. quả thờÔng quyết định dời nhà máy tới một địa điểm mới và thay đổi thái độ làm việc kém đã diễn ra quyế nhà thá việ diễtrong suốt thời gian dài trước đó. Đây chính là một thử thách lớn của “Shitsuke”. suố thờ trư Đây chí thử thá Shitsuke”1) Phân biệt tư và công rõ ràng biệ Trư đây Trước đây: Bàn làm việc có ngăn kéo để các vật dụng cá nhân việ ngă Ghế Ghế có tay vịn để thư giãn thư Bây giờ : Bàn làm việc đã được thay đổi để phục vụ công việc bằng giờ việ đượ phụ việ cáchthá ngătháo các ngăn kéo ra Ghế đã được thay đổi để phục vụ công việc bằng cách tháo tay vịn Ghế đượ phụ việ thá2) Tạo góc nghỉ ngơi riêng chỗ lối vào của nhà máy nghỉ ngơ chỗ nhà cùng với các tủ cá nhân và máy bán hàng tự động3) Đưa ra tiêu chuẩn tác nghiệp, kiểm soát rõ ràng các linh kiện, bán thành Đưa chuẩ nghiệ kiể soá kiệ thà phẩm và phẩthà phẩthành phẩm, lập sơ đồ bố trí bằng hình ảnh để mọi người phải trí ngư phả tuân theo các nội quy, quy định và phương pháp. quy, phươ phá ương Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 43 Global Consulting, Japan
 54. 54. Mối quan hệ giữa 5S! giữ Seiri 整理 Seiketsu Shitsuke Seiri 清潔 躾 整理 Seiso 清掃Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI 44 Global Consulting, Japan
 55. 55. Mối quan hệ giữa 5S! giữ Seiri 整理 Seiketsu Shitsuke Seiri 清潔 躾 整理 Seiso 清掃Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 45 Global Consulting, Japan
 56. 56. 5S tăng năng su tS n xu t = Hi u su t × Th i gian làm vi cHi u su t: Máy móc ↑ m b o ti n s n xu t ←b o dư ng t t ←Seiso Inspection Công vi c th công ↑ Không lãng phí lao ng ← S p x p nơi làm vi c h p lý ←Seiri, SeitonTh i gian làm vi c: Máy móc ↑ Không h ng hóc ←b o dư ng t t ←Seiso Inspection Rút ng n th i gian chu n b ←S p x p h p lý ← Seiri, Seiton Không m t th i gian ch i ← S p x p nơi làm vi c h p lý ←Seiri, Seiton Công vi c th công ↑ Không m t th i gian ch i ← S p x p nơi làm vi c h p lý ←Seiri, SeitonTháng 3/2006 Hajime SUZUKI 46 Global Consulting, Japan
 57. 57. Ví dụ về tính hiệu quả của cải tiến trong công việc thủ công hiệ quả tiế việ thủCông ty Dệt may D là một công ty hàng đầu tại địa phương sản xuất hàng may mặc cho phAụ nữ. Hàngnăm, năng suất của công ty bị thiếu vào vụ cao điểm tháng 10 - 11. Sau khi nghiên cứu quy trình sơ bộ,công ty đã nhận thấy sản xuất bị đình trệ tại khâu đóng gói. Hoạt động Seiri, Seiton đã giúp cơ cấu lại Seiri,khu vực làm việc và nâng cao năng suất hiệu quả. T1. 2003 T12. 2003 Kết quả thu được: quả đượ (tham khảo File3-1 VN.doc, 3-3-1-VN.ppt, 3-3-2-VN.ppt) Năng suất trong kỳ cao điểm T10 - 11. 2003 suấ tăng 30% so với T10 - 11. 2002 với cùng số lượng công nhân. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 47 Global Consulting, Japan
 58. 58. 5S để Nâng cao Chất lượng (Giảm phế phẩm) Chấ Giả phế phẩGiả phế phẩGiảm phế phẩm tại Cty Nhựa -1 (tham khảo File4-1-VN.ppt, File4-2-VN.doc) Nhự Giảm phế phẩm in Giả phế phẩ Phế phẩm cao do điều kiện tồi tại phòng in. 5S được áp dụng như sau, Seiri : Dời thùng các tông gây bụi bẩn ra khỏi phòng In Giảm sản phẩm dở dang (WIP) dư thừa Seiton: Seiton: Bố trí lại sản phẩm dở dang (WIP) sao cho sản xuất được trôi chảy Seiso: Seiso: Thay đổi phương pháp vệ sinh phòng và thiết bị (thu lượm rác mà không vứt bừa bãi) Đào tạo công nhân lau màn hình và hộp mực in cẩn thận hơn. Seiketsu: Seiketsu: Đặt một thảm ướt tại lối vào để ngăn ngừa bụi. Shitsuke: Shitsuke: Đào tạo công nhân những quy định và phương pháp làm việc mới Thực hiện điều kiện tốt nhất và Dòng sản xuất. Đạt được kết quả tốt. Kết quả: Phế phẩm giảm từ 11% xuống còn 2% quả Phế phẩ giả xuốTháng 3/2006 Hajime SUZUKI 48 Global Consulting, Japan
 59. 59. Giảm phế phẩm tại Công ty Nhựa -2 Giả phế phẩ Nhự (tham khảo File4-1-VN.ppt, File4-2-VN.doc) Giảm phế phẩm phun Giả phế phẩ phun Phế phẩm cao tại Máy Tạo khuôn phun #78. Lỗi chính là chấm đen. Áp dụng 5S cho máy #78 như sau. Seiso: Seiso: Đội sản xuất và bảo dưỡng đã áp dụng Seiso-Kiểm tra bằng Seiso-Kiể cách tháo rời phễu, màng lọc, các bộ phận phun và lau sạch hoàn toàn từng thứ này. i đã tìm ra tình trạng bất thường tại lò nung trước do thiết kế tấm chắn bên trong không hoàn thiện. Tấm chắn bên trong đã được sửa để ngăn ngừa tình trạng đó. Thực hiện Điều kiện tốt nhất và đạt kết quả tốt. quả Phế phẩ giả xuố thấ Kết quả: Phế phẩm giảm từ 6% xuống còn thấp hơn 1%Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 49 Global Consulting, Japan
 60. 60. 5S để Giảm Chi phí Giả phí Plastic Co. Cost Composition Tại sao tồn kho quá nhiều ? quá nhiề Cty Nhựa – Thành phần Chi phí Nhự Thà phầ phí Material NVL Nhân công Máy móc/Tbị Năng lượng KhácGiảGiảm Chi phí Nguyên vật liệu cho rất nhiều lĩnh vực: phí liệ nhiề1) Giảm phế phẩm: 5S rất hiệu quả như đã trình bày ở trên. Giả phế phẩ hiệ quả như trì trên.2) Tồn kho chết/lâu ngày: ・Seiri (nhãn Đỏ/Vàng) là bước đầu tiên để nhận biết tồn kho này. chế ngà /Vàng) nhậ biế ・Seiton là chìa khoá để giảm tồn kho không vào sổ (tồn kho tại kho chì khoá giả nhưng không ghi vào sổ sách) và ngăn ngừa sản xuất thừa. như ch) ngă ngừ xuấ thừ ・Seiton bằng nhãn (màu) ghi tháng sản xuất rất hiệu quả để kiểm tra thá xuấ hiệ quả kiể tồn kho lâu ngày hàng tháng giúp nhận biết nguyên nhân và đưa ra ngà thá giú nhậ biế đưa ngă ngừ hành động ngăn ngừa.Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 50 Global Consulting, Japan
 61. 61. 5S để Giao hàng đúng hạn (Giảm thời gian chết) Giả thờ chế Bao bì bằng chất dẻo cho Đồ ăn, Mỹ phẩm, v.v. chấ Mỹ phẩ Thiế Thiết kế Phân màu Tạo lô OK In 3- 8 màu Đóng gói Giao hàng Tạo film chậ chậm* ・ ・ Nếu Làm lại lô In ・ hỏng ・ Đóng gói 3.3% = 1 phế phẩm trong số 30 quả lô (5 công) Làm lại: 1 công trong số 5 công, Giao hàng chậm* ・Tìm thấy phế phẩm lô in tại quy trình Khắc axit Ảnh. thấ phế phẩ trì Khắ nh. ・Bên trong máy bị gỉ, nhưng không ai nhận thấy cho đến khi mở máy ra để như nhậ thấ Seiso-Kiể tra. Seiso-Kiểm tra. ・Sau khi lau sạch hoàn toàn, làm lại phụ tùng máy bằng thép không gỉ để ngăn hoà toà phụ thé ngă ngừ ngừa vấn đề giống như vậy (Thực hành Seiso- Kiểm tra). giố như Thự Seiso- Kiể tra). ・Kết quả: Phế phẩm trục lăn giảm từ 3.3% xuống 0.3% và góp phần làm giảm* quả Phế phẩ trụ giả xuố phầ giả giao hàng chậm từ 20% xuống 2%. chậ xuốTháng 3/2006 Hajime SUZUKI 51 Global Consulting, Japan
 62. 62. 5S để Nâng cao An toàn toà Thá Tháng 3 năm 2005 Rất tốt ! Vật liệu xẻ đã được chuyển đi và liệ đượ chuyể đườ đượ đường đi đã được mở . Hàng rào thép đã được sửa chữa thé đượ chữ Sẽ tốt hơn với vạch trắng chỉ báo an toàn trắ chỉ toà F9 Tháng 10 năm 2004 Thá Khu vực chưa đóng cuộn bị chặn chư cuộ chặ đượ thé không vào được bởi hàng rào thép Bây giờ nó đã bị hỏng và mọi người di giờ ngư qua khu vực đều gặp nguy hiểm hiể Bởi vì hiện tại không có đường đi hiệ đườ F9 Trong ngành công nghiệp nặng, An toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu. ngà nghiệ ng, toà trọ Một công ty thép đã nâng cao an toàn bằng cách áp dụng Seiri, Seiton. thé toà Seiri, Seiton.Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 52 Global Consulting, Japan
 63. 63. 5S để Nâng cao Tinh thần thầ thầ 1. Tinh thần bên trong Sau khi thực hiện 5S, nhà xưởng đã gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả nhân viên đều cảm thấy thoải mái khi làm việc trong một môi trường tốt. Nâng cao tinh thần nội bộ là nền tảng để xây dựng một công ty và nhà máy có năng suất cao. 2. Tinh thần bên ngoài thầ ngoà Khi nhà máy và công ty có nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ, họ sẽ thu hút được người mua đến tham quan. Kết quả là, công ty sẽ có thêm cơ hội để bán sản phẩm và dịch vụ cho người mua, tăng doanh thu. Khi nhà máy và công ty có nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ, họ cũng sẽ thu hút được những nhân viên có năng lực cùng làm việc với họ trong tương lai.Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 53 Global Consulting, Japan
 64. 64. 5S để nâng cao tinh thần, trường hợp tinh thần bên trong thầ trư thầ Công ty bao bì chất dẻo thực hiên 5S trong 4 năm theo cách riêng của họ. chấ thự Lãnh đạo cấp cao cử ra Uỷ ban 5S. Uỷ ban này cùng với lãnh đạo cấp cao lập ra ngày tổng vệ Uỷ ngà sinh công ty 2 lần một năm, đội 5S sẽ đánh giá mức độ 5S 6 lần một năm. Phòng nào thực hiện tốt giá thự hiệ nhấ nhất sẽ được Lãnh đạo cấp cao trao thưởng 1 năm 1 lần. đượ thư Sau 2 năm, tại Phòng Tạo Lô in và Phòng In, nơi thực sự cần gọn gàng sạch sẽ thì lại bỏ mất lợi thự thì ích bởi vì họ đã có số điểm thấp nhất mặc dù họ đã vất vả thực hành 5S. thấ nhấ thự Sau khi cải tiến Phòng Tạo lô in và Phòng In để giảm phế phẩm, họ đồng ý thực hiện tiế giả phế phẩ thự hiệ “Tái sinh 5S” để giữ mức chất lượng đã đạt được. 5S” giữ chấ đượ Họ đưa ra “Hệ thống điểm thưởng”. Đội dự án khuyến khích phòng kém nhất từng đưa thố thư ng” khuyế khí nhấ ngư thự thư ng. người thực hành tốt và ghi điểm thưởng. Phòng Tạo lô in đã giành giải trong lần đánh giá đầu tiên, phòng In trong lần thứ 4 và già giả giá tiên, thứ Nhà Nhà kho trong lần thứ 6 vào năm tái sinh đầu tiên. thứ tiên. Tất cả nhân viên đều thích hoạt động này tinh thần làm việc của họ được nâng cao rất thí hoạ thầ việ đượ nhiề nhiều. (tham khảo File 8)Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 54 Global Consulting, Japan
 65. 65. Ho t ng t ng th : Hư ng t i TPM, ví d trư ng h p Nachi(tham kh o File 7)M t công ty Nh t B n t i Singapore b t u th c hi n k ho ch TPM trong 2 năm.Ngay sau khi h b t u th c hi n “Seiso” bư c u như trong bi u ,h ã thamgia vào S ki n 5S trong toàn công ty.Ho t ng này ã y nhanh bư c 1 c a TPM và óng góp l n giúp TPM thành công.Bư c 1 “Seiso” bư c u ---------------- Seiso-Inspection l n và Seiso-Inspection hàng ngàyBư c 2 H n ch ngu n g c gây ra v nBư c 3 H n ch nh ng nơi khó “Seiso”Bư c 4 Duy trì c p t ư cBư c 5: 5-1 Máy móc 5-2 Bôi trơn 5-3 Thi t b truy n ng 5-4 Th y l c và khí nén 5-5 i nBư c 6: T qu n lý 0 1 2 3 4 năm Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 55 Global Consulting, Japan
 66. 66. Các hoạt động 5S tổng hợp bằng cách xem xét Mục tiêu tại từng nơi làm việc Mục tiêu Giải quyết PQCDSM Vấn đề 5S Hiệu quả •Năng suất•Seiri •Điều kiện •Thoả mãn tốt nhất •Chất lượng khách hàng•Seiton •Lợi nhuận •Dòng •Chi phí •Hiệu quả và •Cuộc•Seiso sản xuất an toàn trong sống tươi •Giao hàng công ty đẹp•Seiketsu •Kiểm soát bằng h.ảnh •An toàn•Shitsuke •PDCA •Tinh thần Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 56 Global Consulting, Japan
 67. 67. M t vài tình hu ng v Bư c đ m đ th c hi n KAIZEN 1. Tình hu ng t i công ty may m c (Tham kh o Vidu VN 1-2.ppt) 2. Tình hu ng t i công ty Văn phòng ph m (Tham kh o Vidu VN 2-2.ppt) Thă Thăm quan công ty Ngày 29/11/2006 (thứ 4)14:30-16:30 Công ty Hoàng Dương. Xuất phát tại VJCC lúc13:30 bằng xe ô tô c a trung tâm Đánh giá công ty thăm quan giá thă Ngà Ngày 30/11/2006 (thứ 5) Thảo luận: 8:30-10:00 Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 57 Global Consulting, Japan
 68. 68. Phiế kiểPhiếu kiểm tra 5S dành cho các hoạt động trong toàn nhà máy hoạ toà nhà (tham kh o File 6) Sau khi đã rút ra kinh nghệm từ Khu vực thí điểm, bắt đầu thực hiện các hoạt động 5S trong toàn nhà máy. Lúc này, dùng Phiếu kiểm tra để đánh giá các hoạt động 5S ở từng phòng ban/bộ phận thường xuyên, hàng tháng. Xem Phiếu kiểm tra cho Bước 1 (5S thông thường) và cho Bước 2 (5S thực tiễn). Phiếu kiểm tra A cho 5S thông thường: Phiế kiể thư ng: Phiế Phiếu này rất có ích cho giai đoạn đầu thực hiện 5S. thự hiệ Tuy nhiên, nó có thể gây ra vấn đề “5S vì 5S” nhiên, thể 5S” Và quên mất rằng “5S để cải tiến khu vực nhà xưởng thực sự, KAIZEN”. tiế nhà thự KAIZEN” Phiế kiể Phiếu kiểm tra bổ sung B cho “5S thực tiễn”: thự tiễ Kết hợp Phiếu A và B (50, 50) là một cách để đánh giá cả 2 cấp độ thông thường và Phiế giá thư thự tiễ nhằ thực tiễn nhằm cải tiến khu vực nhà xưởng thực sự. tiế nhà thự Tầm quan trọng của Phiếu kiểm tra B là: trọ Phiế kiể 1) Tư duy “Đối tượng của 5S” tại từng nơi làm việc 5S” việ 2) Duy trì và liên tục nâng cấp từng hoạt động S trì hoạ 3) Đánh giá “Kết quả” của việc cải tiến P, Q, C, D, S, M giá quả việ tiế Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 58 Global Consulting, Japan
 69. 69. 5S Cạnh tranh: Cách thực tiễn với hệ thống điểm thưởng Đánh giá 5S (1995 - 1997) 5S Cạnh tranh - 1 (3/1998) (Bộ phận) lần nào cũng đứng đầu Điểm thưởng cho Thực hành tốt Điểm cho cấp độ 5S Bộ phận sx quả lô. 5S Cạnh tranh - 4 (9/1998) 5S Cạnh tranh - 6 (12/1998) Bộ phận In ấn. Bộ phận Kho. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 59 Global Consulting, Japan
 70. 70. Bạn thực hành 5S bây giờ? Vâng, chắ chắ Vâng, chắc chắn rồi. R ấ t tố t ! Không, chắ Không, tôi không chắc. Qua các bước sau !Giai đoạn 1: Cứ thực hành cái đã Cứ thự Bước 1: Một hôm, bạn quyết định “thực hiện” Seiri, Seiton, Seiso tại góc làm việc nhỏ của mình. Duy trì nơi làm việc của mình ngăn nắp và sạch sẽ bằng cách thực hiện việc này hàng ngày. Bước 2: Sau đó, bàn bạc với giám đốc và đồng nghiệp rồi quyết định “thực hiện” Seiri, Seiton, Seiso tại nơi làm việc. Nếu khu vực thực hiện rộng và có rất nhiều thứ, b n cần một nhóm để thực hiện Seiri, Seiton bước đầu.Giai đoạn 2: Thực hành bằng cách xem xét mục tiêu đề ra Thự(tham kh o Handout: Hướng dẫn “thực hành 5S”) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 60 Global Consulting, Japan
 71. 71. Giai o n 2: Th c hành b ng cách xem xét m c tiêu ra (tham kh o Handout: Hư ng d n “th c hành 5S”)Bư c 3: Ti p t c t giai o n 1, bư c 2. Th o lu n và ch n m t v n l n t PQCDSM t i nơi làm vi c, sau ó ch n khu v c th c hi n 5S. M c tiêu c a b n có th là “Tăng năng su t” t i “Khu v c óng gói” . L p i d án do 1 i trư ng ph trách. Sau khi ã chu n b k , ti n hành “T ng v sinh” vào m t bu i. ngh Ban lãnh o c p cao và toàn th công nhân viên có liên quan cùng tham gia. Sau khi tho thu n, có th quy t nh t ng v sinh vào ngày Ch nh t. Ban lãnh o c p cao s m i toàn th công nhân viên tham d b a ti c k ni m vi c T ng v sinh và xác nh n các ho t ng ti p theo nh m gi i quy t v n b ng vi c t o ra i u ki n t t nh t, Dòng s n xu t thông qua 5S.Bư c 4: ánh giá k t qu c a Bư c 3.Bư c 5: M r ng ra các khu v c khác.Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 61 Global Consulting, Japan
 72. 72. thầ Tinh thần lạc quanTháng 3/2006 Hajime SUZUKI 62 Global Consulting, Japan
 73. 73. Tài liệu tham khảo (từ slide: 63-72) 1. Vài nét về Họat động của nhà máy và Quản lý sản xuất. 2. Tiếp cận thực tiễn 1) Vấn đề mấu chốt 2) Khu vực thí điểm (Mẫu) 3) Lý thuyết cơ bản của Quản lý sản xuất (1) Giải quyết vấn đề hiệu quả ・ Lý thuyết cơ bản -1 “Điều kiện tốt nhất” ・ Lý thuyết cơ bản - 2 “Dòng sản xuất” ・ Lý thuyết cơ bản - 3 “Kiểm soát bằng hính ảnh “ ・ Lý thuyết cơ bản - 4 “PDCA” 3. Các hoạt động tổng thểTháng 3/2006 Hajime SUZUKI 63 Global Consulting, Japan
 74. 74. 1. Vài nét về hoạt động của nhà máy và quản lý sản xuất hoạ nhà quả xuấ NHÀ NHÀ MÁYKỹ thuật phù hợp thuậ phù Kỹ thuật quản lý thuậ quả P, Q, C, D, S, M P: Khả năng SX, Q: Chất lượng, C: Chi phí, , , , D: Giao hàng, S: An toàn, M: tinh thần làm việc , , Nhậ Nhận nguyên liệu liệ SX Giao hàng Phế thả Loạ Phế thải, Loại bỏ, phế phẩm phế phẩ Sản phẩm chất lượng tốt phẩ chấ Lưu trữ nguyên liệu trữ liệ Sản phẩm dở dang phẩ Lưu trữ thành phẩm trữ thà phẩ Sản phẩm tồn kho lâu ngày, (sản phẩm chết) phẩ ngà (s phẩ chế Thiế Thiếu hàng Người LĐ Ngư LĐ PT nguồn lực* •(Phát triển nguồn lực) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 64 Global Consulting, Japan
 75. 75. Tiế thự tiễ 2. Tiếp cận thực tiễn để phát hiện và giải quyết vấn đề hiệu quả1. Cải tiến “Vấn đề mấu chốt” Vấn đề mấu chốt định hướng, chứ không phải là công cụ định hướng. Các công cụ chỉ là phương tiện để đạt được mục tiêu.2. Tại “Khu vực thí điểm (mẫu)” với những nỗ lực lớn, chứ không phải bắt đầu từ việc tiếp cận toàn bộ công ty* * 3. Bằng “Lý thuyết cơ bản của quản lý SX” trước tiên, chứ không phải bằng cách giới thiệu nhiều công cụ hay các công cụ bậc cao *Dành cho đối tượng là những nhà máy đã được xây dựng. Nhà máy mới cần có sự nhữ nhà đượ ng. Nhà hình thành hệ thống trong toàn bộ công ty và cần có chương trình đào tạo ở giai đoạn thà thố toà chươ trì ương đầu.Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 65 Global Consulting, Japan
 76. 76. chố 1) Vấn đề mấu chốt Vấn đề mấu chốt: giải quyết các vấn đề quan trọng trong một thời chố giả quyế trọ thờ giai nhất định. nhấ nh. Tùy vào cấp độ công ty, thông thường ty, thư Marketing và Phát triển sản phẩm/dịch vụ là điểm mấu chốt. Phá triể phẩm/dị chố Như trư Nhưng trước tiên nên giải quyết các vấn đề ở cấp nhà máy. giả quyế nhà Nhữ Những số vấn đề nên được thảo luận dưới góc độ của khách hàng, đượ thả luậ khá ng, P (Năng lực sản xuất có đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng ?) Q (Chất lương sản phẩm đã thỏa mãn khách hành chưa ?), C (Chi phí có đáp ứng được yêu cầu về giá của khách hàng ?), in order to make clear what yêu cầu của khách hàng ?) D (Có giao hàng đúng theo issue to be tackled first.Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 66 Global Consulting, Japan
 77. 77. 2) Khu vực thí điểm (mẫu) Từng bước, bắt đầu với khu vực thí điểm (mẫu) Mẫu thí điểm thí Toà Toàn bộ công ty Năng suất suấ khá Khu vực khác Mẫu thí điểm thí Bước 1 Bước 2 Bước 3 Khu vực Từng bước thay đổi, hiệu quả với 5S Năng suất suấ Mẫu thí điểm Tái sinh Toà Toàn bộ công ty Bước 1 Bước 3 Khu vực Bước 1Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 67 Global Consulting, Japan
 78. 78. 3) Nguyên lý cơ bản của Quản lý sản xuất Quả xuấ 1) Điều kiện tốt nhất Thực hiện 4M (Nguyên vật liệu, Máy móc, Nhân công và phương pháp) Thự hiệ liệ phương phá ươ kiệ nhấ thì phế phẩ trong điều kiện tốt nhất, thì sẽ không có phế phẩm. 2) Dòng sản xuất Thự hiệ toà Thực hiện toàn bộ quy trình trôi chảy* như một dòng sông, thì sẽ không trì chả như sông, thì có lãng phí trong lưu kho. *kể từ khi nhận nguyên vật liệu đến khi giao hàng phí kho. *k nhậ liệ 3) Kiểm soát bằng hình ảnh Thực hiện tất cả các hoạt động dễ nhìn, thì sẽ không có nhầm lẫn trong Thự hiệ hoạ nhì thì nhầ vận hành, hay hành động nhanh. nh, nhanh. 4) PDCA Quay vòng PDCA (Kế ho ch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động) (Kế , Thự hiệ Kiể tra, ng)Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 68 Global Consulting, Japan
 79. 79. Lý thuyết cơ bản-1: “Điều kiện tốt nhất” Phương phá Phương pháp tác nghiệp với ươ nghiệ điều kiện tốt kiệ Nếu 4M tốt (ổn định) nh) Sẽ không có phế phẩm phế phẩ liệ Nguyên liệu M á y m ó c tố t* Sản phẩm tốt phẩ tố t* * Chấ Chất lượng, Chi ng, Chất lượng đạt yêu Chấ phí Khố ng, phí, Khối lượng, cầu, Giá cả đạt yêu Giá ngư Nhân lực (con người) tốt Giao hàng cầu, Khối lượng đạt Khố (người vận hành SX) ngư yêu cầu và Giao hàng đúng hẹnThuật ngữ “Tốt*” ở đây không có nghĩa là nguyên liệu đắt tiền, máy móc đắt tiền màThuậ ngữ ” đây nghĩ liệ tiề tiềnguyên liệu được lưu trữ và xử lý trong điệu kiện tốt, máy móc thiét bị được bảo dưỡng tốt. liệ đượ trữ kiệ thié đượTháng 3/2006 Hajime SUZUKI 69 Global Consulting, Japan
 80. 80. Lý thuyết cơ bản-2: “Dòng SX” Bư c th nh t hư ng t thuyế SX” I JIT Nguyên liệu : Không có tồn kho lâu ngày/nguyên liệu “chết” Sản xuất Chu trình thứ 1 Chu trình cu i :S n ph m d dang ư c ki m soát t t Thành phẩm: Không có tồn kho lâu ngày, hàng “chết” trong kho Giao hàng: Giao hàng úng h n Dòng SX chảy êm thấm như một dòng sông. chả thấ như sông.Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 70 Global Consulting, Japan
 81. 81. Lý thuyết cơ bản – 3: Kiểm soát bằng hình ảnh thuyế Kiể soá 1. Để quản lý “Visual Report.XLS” dành cho các cán bộ quản lý; sử dụng màu đỏ để nêu bật những điểm quan trọng cho dễ nhận thấy… 2. Để kiểm soát khu vực sản xuất “In-line Visual control.ppt (Các quy định trong quá trình hay dây chuyền sản xuất) giúp cho các cán bộ điều hành sản xuất dễ dàng tuân theo những chuẩn mực trong công việc 3. Để khuyến khích các hoạt động ở khu vực sản xuất Các tiêu chuẩn sẽ được dán trên “Visual Control Board.ppt” (bảng ở nơi sản xuất)Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI 71 Global Consulting, Japan
 82. 82. Lý thuyết cơ bản - 4: PDCA thuyế Nhân tố cho hoạt động cải tiến liên tục trong sản xuất Mức độ cao Kiể Kiểm tra hơn nữa Thự Thực hiệ hiện Giả phá Giải pháp Mức độ tốt hơn Kiể Kiểm tra Lập KH Thự Thực Giả phá Giải pháp hiệ hiện Lập KH = Hệ thống và các phương pháp hiện thời Hệ thố phươ phá hiệ thờ ương Thự hiệ Hoạ xuấ ngà Thực hiện = Hoạt động sản xuất hàng ngàyMức độ hiện tại hiệ Kiể Kiểm tra = các hậu quả như khiếu nại, từ chối của quả như khiế chố Lập KH khách hàng, giao hàng chậm... khá ng, chậ Giả phá thố phươ phá ương tiế Giải pháp = Hệ thống và phương pháp cải tiếnTháng 3/2006 Hajime SUZUKI 72 Global Consulting, Japan
 83. 83. Hoạ Hoạt động tổng hợp L n l n do t ra quá nhi u Th ng nh t b ng cách chuy n t t c các công chương trình và công c c vào Lý thuy t cơ b n c a Qu n lý s n xu t t m c tiêu Báo cáo hành động nhưng Các uỷ ban không cải tiến thực sự Có thể báo cáo kết quả khi ứng dụng bất cứ công cụ nào Các uỷ ban LÝ THUY T CƠ B N C A QU N LÝ SX TQM TQM TQM Khu vực sản xuất Khu vực sản xuất Ế QCC QCC QCC TQM Cải tiến Ả 5S 5S những khó QCC ? 5S khăn phát Ủ Six Six sinh trong 5S Sigma Vận hà Sigma vận hành Ả nh hàng ngày hàng ngày TPM TPM TPM TPMTháng 3/2006 Hajime SUZUKI 73 Global Consulting, Japan

×