SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
CERTIFICACIÓ
D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
D’EDIFICIS

Divisió de Gestió Energètica
Institut Català d’Energia
Octubre 2013
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
DIRECTIVA 2010/31/UE de 19 de maig de 2010 relativa a l’eficiència
energètica dels edificis.

•

Edificis amb consum d’energia quasi nul (NZEB): edificis amb un
nivell d’eficiència energètica molt alt, on l’energia requerida seria
coberta, majoritàriament, per energia procedent de fonts renovables.

•

El 31 de desembre de 2020, els edificis nous hauran de ser edificis de
consum d’energia quasi nul. Quan l’edifici sigui propietat d’autoritats
públiques serà el 31 de desembre de 2018.

OBJECTIU: fomentar l’eficiència energètica dels edificis de la CE,
tenint en compte les condicions climàtiques exteriors i les
particularitats locals, així com els requisits ambientals interiors i la
relació cost – eficàcia.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
Serveis
1.792,9 ktep
12,3%

Primari
509,4
ktep
3,5%
Transport
5.959,3 ktep
41,0%

Domèstic
2.370,6 ktep
16,3%
Indústria
3.915,5 ktep
26,9%

OBJECTIU: fomentar l’eficiència energètica dels edificis de la CE,
tenint en compte les condicions climàtiques exteriors i les
particularitats locals, així com els requisits ambientals interiors i la
relació cost – eficàcia.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
PUNTS CLAU:

• Classificar els edificis en base
al criteri energètic.

• Mostrar informació d’una forma
entenedora

• Fomentar la construcció
d'edificis més eficients.

• Impulsar la rehabilitació
energètica.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
OPORTUNITAT
USUARIS
PROMOTORS

Informació i recomanacions
l’eficiència energètica.

de

millora

de

Atribut diferenciador a l’apostar per edificis d’alta
eficiència.
Conscienciació ciutadana.
Fomentar la
energètica.

ADMINISTRACIÓ

construcció

i

la

rehabilitació

Millora del disseny de les mesures per fomentar
l’estalvi.
Punt de partida per arribar als edificis de consum
quasi zero (NZEB).
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
COM SERÀ EL PROCEDIMENT
DEFINITIU EN UN FUTUR
PROPER

Tràmit
telemàtic

Registre
sol·licituds
EDIFICI
EXISTENT

CERTIFICAR

CERTIFICACIÓ
ENERGÈTICA
EDIFICIS

EDIFICI NOU
FASE
PROJECTE
EDIFICIS NOU
ACABAT

NO
CERTIFICAR

EXEMPCIÓ
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
PROCEDIMENT – WEB ICAEN
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Model de
representació

EDIFICIS EXISTENTS

Accés al tràmit
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’EDIFICIS EXISTENTS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’EDIFICIS EXISTENTS

La meva carpeta
1. Descarregar formulari

2. Omplir i signar-lo

Formulari amb o sense dades personals

3. Enviar
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
12/09/2013

09/09/2013

06/09/2013

03/09/2013

31/08/2013

28/08/2013

25/08/2013

22/08/2013

19/08/2013

16/08/2013

13/08/2013

10/08/2013

07/08/2013

04/08/2013

01/08/2013

29/07/2013

26/07/2013

23/07/2013

20/07/2013

17/07/2013

14/07/2013

11/07/2013

08/07/2013

05/07/2013

02/07/2013

29/06/2013

26/06/2013

23/06/2013

20/06/2013

17/06/2013

14/06/2013

11/06/2013

08/06/2013

05/06/2013

02/06/2013

30/05/2013

24/05/2013

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
DADES DEL REGISTRE (12 de setembre de 2013)

SOL·LICITUDS CERTIFICACIÓ

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
QUALIFICACIÓ CERTIFICATS
A
0%

G
26%

B
1%
C
3%

D
10%
A
B
C
D

ÚS DE L'EDIFICI
7%

8%

F
E
50%

7%
Bloc d'habitatges plurifamiliar
Habitatge individual en bloc
d'habitatges
Habitatge unifamiliar
Terciari

78%

E

F
10%

G
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

MOTIU DE LA CERTIFICACIÓ
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
58

0
Compra o Venda

Habitatges de
Protecció oficial
(HPO)

Informe d'Avaluació
de l'Edifici (antiga ITE)

418

38
Lloguer

466

Millora de l'eficiència
Renovació de
energètica voluntària l'etiqueta energètica
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
TÈCNICS CERTIFICADORS
1%
8%
Arquitecte

9%
36%

Arquitecte Tècnic
Enginyer
Enginyer Tècnic

46%

Tècnic competent de
l'Administració Pública
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
VISOR CERTIFICATS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
NO S’HA DE CERTIFICAR...

•

Edificis i monuments protegits oficialment o pel seu particular valor
arquitectònic o històric.

•
•
•
•
•
•

Edificis utilitzats com a llocs de culte.
Construccions provisionals – termini d’utilització < a 2 anys.
Edificis industrials, de la defensa i agrícoles.
Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil < 50 m².
Edificis que es comprin per a reformes importants o per enderrocar.
Edificis o habitatges amb un ús inferior a 4 mesos l’any, i amb un
consum previst d’energia < 25% del consum anual.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
EINES DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA - EDIFICIS EXISTENTS
Procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden
descarregar de la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

OPCIÓ DE QUALIFICACIÓ
CE3
SIMPLIFICADES

CE3X

DIFICULTAT DE
L’EINA

USOS

Mitjana

Tots

CERMA
Calener VyP

Totes (A-G)

Habitatge
Alta

GENERAL
Calener GT

QUALIFICACIÓ
POSSIBLE

Molt alta

Habitatge
Petit terciari
Petit terciari
(instal·lacions
complexes)
Gran terciari

Totes (A-G)
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
EINES DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA - EDIFICIS NOUS
Procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden
descarregar de la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

OPCIÓ DE QUALIFICACIÓ
Ministerio-IDAE*
SIMPLIFICADES

DIFICULTAT DE
L’EINA
Baixa

Ce2
CES

Mitjana

CERMA
Calener VyP

Alta

GENERAL
Calener GT

Molt alta

USOS
Habitatges amb
menys 60% de
vidre a
l'envolupant.

QUALIFICACIÓ
POSSIBLE
DiE
Totes (A-E)

Habitatges
Petit terciari
Petit terciari
(instal·lacions
complexes)
Gran terciari

Totes (A-E)
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
EDIFICIS NOVA CONSTRUCCIÓ

Certificats d’eficiència energètica:

1.

Certificat d’eficiència energètica del projecte: S’incorpora al
projecte executiu.

2.

Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat: S’incorpora
al Llibre de l’Edifici, el subscriu la Direcció Facultativa d’Obra.

EDIFICIS EXISTENTS

•
•

Un únic certificat d’eficiència energètica pels edificis existents
Col·laboració amb INCASOL per tal de fer un seguiment dels
lloguers a Catalunya.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

RÈGIM SANCIONADOR
AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM

•

Els incompliments de les obligacions establertes en aquest Decret
referents a la informació, documentació, publicitat i comunicacions
comercials en habitatges posats al mercat per part d’empresaris i
dirigits a les persones consumidores se sancions de conformitat
amb els articles 331-1 a 331-6 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol,
del Codi de Consum de Catalunya, d’acord amb la qualificació i
graduació prevista als articles 332-2 i 333-2.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
RÈGIM SANCIONADOR (Llei 8/2013)
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
RÈGIM SANCIONADOR (Llei 8/2013)
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Formació i
comunicació

Aplicació a
edificis públics

Procediment de
certificació

Registre
Certificadors

ICAEN

Taxes

Registre
Certificats

Decret
català
Inspecció
Carrer Pamplona 113
08018 Barcelona
Tel. 93 622 05 00
Fax. 93 622 05 01
www.gencat.cat/icaen

29

More Related Content

Similar to EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)

Marc legal de la certificació energètica en edificis existents
Marc legal de la certificació energètica en edificis existentsMarc legal de la certificació energètica en edificis existents
Marc legal de la certificació energètica en edificis existentsMarc Sales i Coll
 
Pgi engineering serveis i referencies eee 2011
Pgi engineering   serveis i referencies eee 2011Pgi engineering   serveis i referencies eee 2011
Pgi engineering serveis i referencies eee 2011Estudi Tecnoambiental
 
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existentsIi. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existentsgremicons
 
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsEstalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsleaderrgb
 
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicAproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicICGCat
 
Iii. certificacio energetica d'edifici existent
Iii. certificacio energetica d'edifici existentIii. certificacio energetica d'edifici existent
Iii. certificacio energetica d'edifici existentgremicons
 
Aeca enginyeria presentació (cat)
Aeca enginyeria presentació (cat)Aeca enginyeria presentació (cat)
Aeca enginyeria presentació (cat)Aeca group
 
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar TèrmicaTríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmicamelsionma
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...ICGCat
 
Páginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_terPáginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_ternuripalmada
 
2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica
2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica
2014-05-20_Infraestructures de Supervisió EnergèticaAlex Ciurana Fenes, CEM, CMVP
 
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonialPGI ENGINEERING
 
L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...
L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...
L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici..."La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...ITeC Instituto Tecnología Construcción
 
3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica.
3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica. 3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica.
3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica. Empresa i Emprenedoria Granollers
 
CABA. Serveis per a la sostenibilitat
CABA. Serveis per a la sostenibilitatCABA. Serveis per a la sostenibilitat
CABA. Serveis per a la sostenibilitatCaba_sostenibilidad
 

Similar to EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN) (20)

Marc legal de la certificació energètica en edificis existents
Marc legal de la certificació energètica en edificis existentsMarc legal de la certificació energètica en edificis existents
Marc legal de la certificació energètica en edificis existents
 
Pgi engineering serveis i referencies eee 2011
Pgi engineering   serveis i referencies eee 2011Pgi engineering   serveis i referencies eee 2011
Pgi engineering serveis i referencies eee 2011
 
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existentsIi. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
 
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsEstalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
 
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicAproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
 
La Nostra Meta
La Nostra MetaLa Nostra Meta
La Nostra Meta
 
Mosaic d'experiències
Mosaic d'experiènciesMosaic d'experiències
Mosaic d'experiències
 
Iii. certificacio energetica d'edifici existent
Iii. certificacio energetica d'edifici existentIii. certificacio energetica d'edifici existent
Iii. certificacio energetica d'edifici existent
 
Aeca enginyeria presentació (cat)
Aeca enginyeria presentació (cat)Aeca enginyeria presentació (cat)
Aeca enginyeria presentació (cat)
 
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar TèrmicaTríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Páginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_terPáginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_ter
 
2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica
2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica
2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica
 
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
 
L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...
L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...
L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...
 
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici..."La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
 
Gm 14 juny 2018 gestio energetica industria
Gm 14 juny 2018 gestio energetica industriaGm 14 juny 2018 gestio energetica industria
Gm 14 juny 2018 gestio energetica industria
 
3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica.
3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica. 3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica.
3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica.
 
CABA. Serveis per a la sostenibilitat
CABA. Serveis per a la sostenibilitatCABA. Serveis per a la sostenibilitat
CABA. Serveis per a la sostenibilitat
 
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
 

More from Efienar Eficiencia Energética

Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Efienar Eficiencia Energética
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.Efienar Eficiencia Energética
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.Efienar Eficiencia Energética
 
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.Efienar Eficiencia Energética
 

More from Efienar Eficiencia Energética (13)

Congrès Energia Catalunya programa_181113
Congrès  Energia Catalunya programa_181113Congrès  Energia Catalunya programa_181113
Congrès Energia Catalunya programa_181113
 
Informe energía eólica AWEA (EEUU)
Informe energía eólica AWEA (EEUU)Informe energía eólica AWEA (EEUU)
Informe energía eólica AWEA (EEUU)
 
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPREFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ConductoresEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
 
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
 
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAENEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN
 
2013 06 principals indicadors energètics 20130820
2013 06 principals indicadors energètics 201308202013 06 principals indicadors energètics 20130820
2013 06 principals indicadors energètics 20130820
 
CTE DB HE SEP 2013
CTE DB HE SEP 2013CTE DB HE SEP 2013
CTE DB HE SEP 2013
 
CTE DB HE 2009 (anterior)
CTE DB HE 2009 (anterior)CTE DB HE 2009 (anterior)
CTE DB HE 2009 (anterior)
 

Recently uploaded

JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.Lasilviatecno
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaISMAELALVAREZCABRERA
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)nfulgenc
 

Recently uploaded (10)

JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)