Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ThE FREsh coNNEcTIoN   Er I de skrappeste til   supply chain Management?   Danmarks første virtuelle konkurrence.  ...
ThE FREsh coNNEcTIoNSimulering i undervisningen af ingeniørstuderende               for at træffe de rigtig...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The fresh connection

407 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

The fresh connection

 1. 1. ThE FREsh coNNEcTIoN Er I de skrappeste til supply chain Management? Danmarks første virtuelle konkurrence. selskabs formål er at bidrage til udviklingen af kompetencer i drift af The Fresh connection er en lærerig spiloplevelse med fokus på supply en professionel supply chain med udgangspunkt i vores medlemsbase chain Management. I et virtuelt, webbaseret miljø skal I vende en elen- bestående af danske ingeniører. Normalt er vores virke at arrangere dig situation hos en producent af frugtdrikke. medlemsmøder i virksomheder og faglige arrangementer samt samarbej- det bag Den Danske Logistikkonference, men tilbuddet til de ingeniørstu- spillet simulerer producentens hverdag, hvor I træffer strategiske og derende ser vi som en spændende mulighed for dels at introducere vores taktiske beslutninger som VP for hhv. Purchasing, operations, supply og selskab, men også at give ingeniørstuderende med interesse for supply sales. Jeres beslutninger analyseres, og I præsenteres for resultaterne af chain en udfordrende og lærerig oplevelse. hold sponsoreret af IDA P&L Jeres valg samt de øvrige konkurrerende teams valg. vil blive kaldt IDA-holdene, og vi håber naturligvis at se dem klare sig godt i konkurrencen. som team vil I blive presset til at tænke strategisk og agere på Bestyrelsen i IDA Produktion og Logistik baggrund af jeres analyser og erfaring. I vil blive udfordret af de andre teams. Skal din virksomhed eksponeres i forbindelse med Professionel læringsproces Danmarks første virtuelle konkurrence inden for Implement consulting Group (IcG) deltog sidste år i den åbne hollandske Supply Chain Management……. konkurrence. ”Vi oplevede at vi nok tog for let på opgaven fra start og - få vist virksomhedens logo på den danske website for spillet: www. fra første runde var vi uhjælpeligt bagud, men vi fik kæmpet os bravt thefreshconnection.dk, i artikler der omhandler The Fresh connection, på tilbage, siger Peter Jørgensen som indtog rollen som salgs- og marketing materialet ved workshop for deltagende hold og endelig ved den afslut- direktør”. tende finale, er der mulighed for at præsentere virksomhedens materiale. I år tager Implement consulting Group en mere aktiv del i afhold- elsen af The Fresh connection. effektivitet.dk, som er blevet den danske Pris for sponsorat: kr. 7500,- ex moms. partner på The Fresh connection, og arrangerer den første danske kon- Der gives kr. 1000,- rabat til sponserede virksomhed på tilmeldte hold. kurrence i februar-april 2011, har valgt at alliere sig med IcG i at tilbyde ekstra læring omkring spillet. Det sker igennem afholdelse af workshops, hvor deltagerne kan mødes for at diskutere spillet og relatere det til deres egne udfordringer. Implement consulting Group vil endvidere lade eksperter i produkton og supply chain facilitere afholdelsen af finalerun- den og også her være med til at sætte spillet i perspektiv. Konkurrencen skydes i gang den 28. februar og løber over 7 uger. De seks teams der leverer de bedste resultater (RoI) møder hinanden i fina- len. her mødes de duellerende fysisk i en intens 1-dags arrangemet. og Deltagergebyr Prisen er pr. hold á 4 deltagere: det vinden team får betalt deres deltagelse i den internationale konkur- For medlemmer af effektivitet.dk: Kr. 8.500 ekskl. moms/hold rence i Italien den 10-11 sep. For ikke-medlemmer af effektivitet.dk: Kr. 9.500 ekskl. moms/hold Prisen inkluderer spil, afsluttende rapport samt opfølgningsdag. IDA Produktion & Logistik bakker op om The Fresh Connection Bestyrelsen i det faglige selskab IDA Produktion og Logistik har besluttet at sponsorere hold for ingeniørstuderende i The Fresh connection. Vores40 EFFEKTIVITET NR. 4 2010
 2. 2. ThE FREsh coNNEcTIoNSimulering i undervisningen af ingeniørstuderende for at træffe de rigtige beslutninger. Ingen har overblikket fra starten ogpå AAU det er vanskeligt at lægge en strategi som holder hele vejen igennem ogAalborg Universitet i København (AAU) har i de seneste måneder anvendt skærmer for kompleksiteten.spillet The Fresh connection i undervisningen sponsoreret af IDA P&L. Det er min opfattelse at mange virksomheder vil kunne få meget ud Vi har en ambition om at forsøge med nye undervisningsformer under af spillet. Det kan anvendes som en form for teambuilding, hvor det eroverskrifterne – Think, Play, Do – siger Anders Paarup Nielsen. simu- muligt at diskutere nogle problemstillinger på en neutral bane. spillet il-lering og spil er en oplagt mulighed, hvor man skal forholde sig til en lustrerer tydeligt behovet for at samarbejde og koordinere. Man vil forhå-ukendt eller kompleks logik og afprøve forskellige strategier uden at løbe bentlig få en endnu større erkendelse af konsekvenserne af suboptime-den store risiko. ring eller hvordan en dårlig kemi imellem to funktioner kan bringe en hel The Fresh connection er væsentligt mere kompleks end traditionelle forsyningskæde i fare. Derudover er der jo generelt læring om hvordan enspil indenfor produktion og supply chain. De tradionelle spil varer typisk forsyningskæde fungerer og hvilke håndtag man i optimerings sammen-3-4 timer. For at prøve noget som kunne bruges henover en længere hæng kan dreje på.periode har vi ledt efter noget med en større kompleksitet. spillet kan være med til at skabe nogle anledninger til at man samar- spillet gennemføres som del af et kursus i ”global operations manage- bejder lærer sammen i en kontekst, hvor man ikke løber en forretnings-ment”, hvor der bl.a. er fokus på ledelse af globale forsyningskæder. I mæssig risiko. The Fresh connection er med til at skabe et læringsrumdette semester spiller 5 grupper af studerende The Fresh connection, for refleksioner. Men heri ligger også den store advarsel: Det fuldehvor de kan konkurrere med deres medstuderende. udbytte kræver at man afsætter tid til at snakke og drøfte hvad som er Det er min opfattelse af vores studerende er glade for spillet, men godt og skidt og hvilken strategi som skal følges fremadrettet.at de syntes det er krævende – kommenterer Anders Paarup. Det De største læringspunkter i spillet er klart at det kræver samtale ogopleves som værende meget komplekst og selvom der naturligvis er diskussioner i hvilken strategi man ønsker at følge og senere hvordanen underliggende logik, så er det svært at finde en klar årsag-virknings- man tilpasser sig til markedet og skaber resultater.sammenhæng. Forsøger man at dække alle aspekter i spillet knækkerman simpelthen halsen, idet man drukner i information. Øvelsen bliver Lektor Anders Paarup Nielsen, Institut for Produktion Aalborg Universi-også at kunne udvælge de informationer og KPI’ere som er afgørende tet København, ap@engsci.aau.dk Læs mere på www.thefreshconnection.dk under The Fresh ConnectionEFFEKTIVITET NR. 4 2010 41

×