Presentatie Telezorg En Monitoring (21 6 2006)

842 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Telezorg En Monitoring (21 6 2006)

 1. 1. Ir S. Perdok, Projectleider TELEZORG & MONITORING Woensdag 21 juni 2006 Een kwalitatief onderzoek naar inzet van telemonitoring bij mensen met een chronische aandoening Resultaten <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Doel van het onderzoek </li></ul><ul><li>De gebruikte telemonitoring technologie </li></ul><ul><li>De onderzoeksmethode en uitrol pilot </li></ul><ul><li>Onderzoeksresultaten </li></ul><ul><li>Conclusies </li></ul><ul><li>Toekomst van Telemonitoring…. </li></ul>
 2. 2. 1. Inleiding <ul><li>Initiërende rol van Thuiszorg Stad Utrecht </li></ul><ul><ul><li>Innovatie in geboden zorg wenselijk: </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraag en aanbod in de zorg divergeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Andersoortige zorgvraag van (nieuwe) cliënten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg verplaatst naar de eigen omgeving van de cliënt </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraagstukken: </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe omgaan met technologie tbv zorg thuis? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan met Telemonitoring effectief zorg thuis geboden worden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke rol kan de Thuiszorg spelen bij een dienst als Telemonitoring? </li></ul></ul>Telemonitoring: biedt het voldoende perspectief voor de toekomst?
 3. 3. 2. Doel van het Onderzoek <ul><li>Primair: Haalbaarheidsonderzoek voor de dienst Telemonitoring </li></ul><ul><ul><li>Ervaringen patiënten </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaringen zorgprofessionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwachte effecten bij grootschalige toepassing </li></ul></ul><ul><li>Telemonitoring is nog nieuw voor patiënt en zorgprofessional (NL) </li></ul><ul><li>Start een pilot met bestaande Telemonitoring technologie </li></ul><ul><li>Secundair: Evaluatie van de gebruikte technologie </li></ul><ul><ul><li>Vooraf verkenning aanbod van Telemonitoring technologieën. </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluatie van het gebruikte Telemonitoring systeem (Tunstall) </li></ul></ul>Is uitrol van de dienst Telemonitoring op korte termijn haalbaar?
 4. 4. 3. De gebruikte Technologie <ul><li>Patiënten: S21-monitor van Tunstall </li></ul><ul><ul><li>Omgebouwde IC-monitor </li></ul></ul><ul><ul><li>Modulair aan te sluiten meetsensoren: </li></ul></ul><ul><ul><li>(o.a.: ECG, Bloeddruk, SpO2, Spirometry, Glucose) </li></ul></ul><ul><ul><li>Patiënt krijgt meetinstructie op het scherm </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarden worden via telefoonlijn verzonden. </li></ul></ul><ul><li>Zorgprofessional: Doktersworkstation </li></ul><ul><ul><li>Eigen PC van de zorgprofessional </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om op afstand monitor in te stellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beveiligde inzage patiëntendossier via inbelverbinding </li></ul></ul><ul><ul><li>Grafische en cijfermatige weergave van meetwaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om boven- en ondergrens in te stellen </li></ul></ul>En nu de vraag: hoe werkt het dan?
 5. 5. 3. De gebruikte Technologie Telemonitoring Database (Patiënten dossier & TM instellingen) DOKTERWORKSTATION TELEMONITOR SERVICE CENTRALE
 6. 6. 4. Onderzoeksmethode en uitrol pilot (1/2) <ul><li>Meetinstrument </li></ul><ul><ul><li>Evaluatie op verschillende parameters volgens strak schema: </li></ul></ul><ul><ul><li>Medisch, gedrag, technisch, efficiency, professioneel, instructie. </li></ul></ul><ul><li>Selectie patiënten door huisartsen van HAP Tuinwijk </li></ul><ul><ul><li>COPD en/of Diabetes Type II </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen direct risico op zware complicaties </li></ul></ul><ul><li>Twee meetperiodes: </li></ul><ul><ul><li>Per periode: Interventiegroep (N=10) en Controlegroep (N=10) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende interviewmomenten </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Huisartsen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verpleegkundigen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Patiënten </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. 4. Onderzoeksmethode en uitrol pilot (1/2) Interventiegroep Controlegroep Groep 2 N=9 (10-1) Groep 1 Pilotronde 1 Pilotronde 2 Voorbereiding Evaluatie & aanpassing Pilot 2 Eindevaluatie Van de pilot I 0 I 2 <ul><li>Voorbereidingen: </li></ul><ul><li>Informatiebijeenkomsten + brieven </li></ul><ul><li>Testrondes van de technologie </li></ul><ul><li>Selectie van 2 patiëntengroepen </li></ul><ul><li>Instructierondes HA en VP </li></ul>I 1 <ul><li>Eerste evaluatie: </li></ul><ul><li>- Verandering van rollen HA/VP </li></ul><ul><li>Vroegsignalering & Zelfmanagement </li></ul><ul><li>Mogelijkheden voor aanpassing technologie </li></ul>Groep 1 N=8 (10-2) I 1 I 0 Groep 2 Nov ‘05 Feb ‘06 Ma ‘06 Mei ‘06
 8. 8. 5. Onderzoeksresultaten - Medisch <ul><li>Verbeteringen in de gezondheidstoestand gedurende pilot? </li></ul><ul><li>Resultaten: </li></ul><ul><li>Uit het onderzoek komt de indruk naar voren dat patiënten beter in hun </li></ul><ul><li>medische proces begeleid kunnen worden. </li></ul><ul><li>Dit heeft tot gevolg: </li></ul><ul><ul><li>Betere therapietrouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Grote bewustzijn van eigen gezondheidssituatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Vroegsignalering van belangrijke symptomen </li></ul></ul>
 9. 9. 5. Onderzoeksresultaten – Gedrag <ul><li>Welke invloed heeft Telemonitoring op het gedrag van patiënten? </li></ul><ul><li>Resultaten </li></ul><ul><ul><li>Gevoel van zekerheid en veiligheid door frequente controle </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzicht in meetwaarden en relatie met aandoening </li></ul></ul><ul><ul><li>Meetwaarden worden actief gebruikt bij zelfmanagement </li></ul></ul><ul><li>Patiënten zien voordelen in vroegsignalering én zelfmanagement. </li></ul><ul><li>Neveneffecten: </li></ul><ul><ul><li>Patiënten schaffen na afloop zelf meetapparatuur aan (zelf willen beheersen van het eigen proces) </li></ul></ul><ul><ul><li>Patiënten komen zelf met vragen in relatie tot de aandoening </li></ul></ul>En als we de verschillen tussen patiënten in kaart brengen?
 10. 10. 5. Onderzoeksresultaten – Gedrag Blunters Monitors Intern Extern ‘ Millers Behavioral Scale’ Locus of Control DM Paternalistisch Informed Consent Patiënt beslist Zelfmanagement COPD DM COPD DM DM COPD COPD DM COPD DM/ COPD COPD DM/ COPD COPD Allen vinden ze FEEDBACK van essentieel belang! DM COPD COPD
 11. 11. 5. Onderzoeksresultaten - Professioneel <ul><li>Wat vinden huisartsen en verpleegkundigen ervan? </li></ul><ul><li>Huisartsen: </li></ul><ul><ul><li>Het moet binnen de focus en werkwijze van huisarts passen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Huisarts is primair gericht op Curatieve zorg. </li></ul></ul><ul><ul><li>TM is voor hoge risicogevallen interessant. (Vroegsignalering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfmanagement is belangrijk maar minder een taak van huisartsen. </li></ul></ul><ul><li>Verpleegkundigen: </li></ul><ul><ul><li>Het moet bij de werkwijze van verpleegkundigen passen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Is meer gericht op preventie, lifestyleverandering en zelfmanagement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telemonitoring biedt verpleegkundigen meer mogelijkheden. </li></ul></ul>Het verschil in focus vraagt om een juiste rolverdeling
 12. 12. 5. Onderzoeksresultaten – Efficiency <ul><li>Bewerkstelligt Telemonitoring een hogere efficiency? </li></ul><ul><li>Efficiencyvoordelen bestaan: </li></ul><ul><ul><li>Er kunnen meer mensen tegelijk begeleid worden. </li></ul></ul><ul><ul><li>TM ondersteunt taakverschuiving (Arts–VP–Patiënt) </li></ul></ul><ul><li>De volgende randvoorwaarden zijn hierbij van belang: </li></ul><ul><ul><li>Gedegen selectie van patiënten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rolverdeling ( Arts-VP-Patiënt ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Integratie in zorgproces </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegevens onafhankelijk van tijd en plaats beschikbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen relevante gegevens (samenvatting) </li></ul></ul>
 13. 13. 5. Onderzoeksresultaten – Technisch <ul><li>Welke technische aspecten zijn van belang? </li></ul><ul><li>Patiënten: </li></ul><ul><li>Gebruiksgemak (intuïtief) </li></ul><ul><li>Vertrouwen in de apparatuur </li></ul><ul><li>Dialoogfunctie en plaatsen van opmerkingen </li></ul><ul><li>Zorgprofessionals: </li></ul><ul><li>Gemakkelijk instellen van meetwaarden en frequentie </li></ul><ul><li>Snelle, overzichtelijke en revalante wijze van gegevenspresentatie </li></ul><ul><li>Inzicht in context van meetwaarden dmv vragenlijsten/dialogen </li></ul>Technologie moet matchen met het gekozen begeleidingsproces
 14. 14. 5. Onderzoeksresultaten – Instructies <ul><li>Welke waarde moet aan de instructie gehecht worden? </li></ul><ul><li>Resultaten: </li></ul><ul><li>Een gedegen instructie is van wezenlijk belang </li></ul><ul><li>Verschil in ‘leervermogen’ tussen patiënten is groot </li></ul><ul><li>Handleidingen worden als zeer nuttig ervaren en veelvuldig gebruikt. </li></ul><ul><li>Regelmatige controle op juiste uitvoering metingen </li></ul><ul><li>Kennis is 3 maanden na afloop blijven hangen </li></ul>
 15. 15. 6. Conclusies <ul><li>Kansen voor Telemonitoring zijn duidelijk aanwezig </li></ul><ul><li>De volgende aspecten zijn van belang: </li></ul><ul><li>Houdt rekening met verschillen tussen patiënten </li></ul><ul><li>Maak bij de rolverdeling verschil tussen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Zelfmanagement  (Zelfmonitoring onder begeleiding) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vroegsignalering  (Telemonitoring, begeleiding en opvolging) </li></ul></ul></ul><ul><li>Zorg voor frequente feedback (positieve, dan wel negatieve) </li></ul><ul><li>Het begeleiden moet aansluiten bij huidige werkproces </li></ul><ul><li>Voorkom een overload aan gegevens, relevante nav rolverdeling </li></ul>En nu?
 16. 16. 7. Toekomst van Telemonitoring (1/2) <ul><li>Drie onderdelen los en gecombineerd toe te passen: </li></ul><ul><ul><li>Informatievoorziening over de aandoening </li></ul></ul><ul><ul><li>Meetwaarden & Slimme vragen (risicoanalyse) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dialoog/Videocontact </li></ul></ul><ul><li>Flexibele inzet van Telemonitoring: </li></ul><ul><ul><li>Verschillen tussen mogelijkheden patiënten </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillen in stadium (stabiel, instabiel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillen in aandoening en bijbehorende rolverdeling ZP </li></ul></ul>
 17. 17. 7. Toekomst van Telemonitoring (2/2) <ul><li>Rolverdeling tussen zorgprofessionals </li></ul><ul><ul><li>Algemene vragen: Callcentermedewerker </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifieke vragen: Gespecialiseerd VP </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback: Callcenter en Gespecialiseerd VP </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleemsignalering: Gespecialiseerd VP </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij escalatie: Huisarts of Specialist </li></ul></ul><ul><li>Initiatie en financiering </li></ul><ul><ul><li>Behandelaars initiëren, thuiszorg neemt voortouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiering op basis van indicatie (verzekeraar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiering op basis van service (eigen betaling) </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Telemonitoring, een toekomstvisie die wellicht al dichterbij is dan u denkt…. </li></ul><ul><li>Bedankt voor uw aandacht </li></ul>

×