Presentatie pensioenakkoord dhr. heemskerk 10 10-2012

434 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie pensioenakkoord dhr. heemskerk 10 10-2012

 1. 1. Faculteit der RechtsgeleerdheidVan Pensioenakkoord naar juridisch akkoord?10 oktober 2012Prof. mr. drs. Mark HeemskerkBijzonder hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit Nijmegenadvocaat Blom advocaten
 2. 2. Programma• Van Pensioenakkoord naar pensioencontract• De pensioenleeftijd• Het reële pensioencontract• Het dossier invaren• Wijziging en medezeggenschap
 3. 3. Wat is uw pensioenleeftijd?• Wet AOW- en pensioenrichtleeftijd: per 1 januari 2013 actie2013 2014 2015 2016 2017 2018 201965 + 1 mnd 65 + 2 mnd 65 + 3 mnd 65 + 5 mnd 65 + 7 mnd 65 + 9 mnd 66 jaar• Fiscale pensioenrichtleeftijd: 67 jaar per 1 januari 2014• Pensioenontslagbeding: 65 jaar? - Leeftijdsdiscriminatie• Tijdelijk AOW-gat 65+: voorschotregeling• Pensioenleeftijd pensioenreglement: naar 67 jaar?• Aanpassen en oppassen: stilzitten is geen optie
 4. 4. Het reële pensioencontract• Voorwaardelijke aanspraken• RAM• LAM• DB of (C)DC?• Is defined ambition geen streefregeling?
 5. 5. Invaren• Invaren is onvoorwaardelijke pensioenaanspraken voorwaardelijk maken - Economische ratio: leidt tot hoger pensioen• Wetgever faciliteert invaren - Algemeen belang - Bijvangst: beperkt risico eigendomsrechtclaims - FTK 0, 1 en 2• Wijziging Pensioenwet - Ouderdomspensioen - Schrappen veto waardeoverdracht : aantastverbod ontgaan - Karakter nieuwe pensioencontract
 6. 6. Invaren (2)• Werkgevers/sociale partners verantwoordelijk (lees: lopen aansprakelijkheidsrisico) voor invaren• Invaren, gedeeltelijk invaren of sterfhuis• Wijzigingstraject en medezeggenschap - Verschil bpf en opf• Invaren is niet verplicht• Collectieve waardeoverdracht - Checklist DNB?• Gevecht der generaties - Intergenerationele solidariteit = leeftijdsonderscheid
 7. 7. Wijziging jegens gepensioneerden• Wel of niet wijzigen na einde arbeidsovereenkomst• Hof Amsterdam 12 juni: geen uitgewerkte rechtsverhouding• Binding met pensioengerechtigden opschrijven
 8. 8. Conclusies• Besluit om al dan niet in te varen ligt bij sociale partners• Juridische risico’s bepalend• Wetgever moet eerst faciliteren bij wet• Risicomanagement bij invaren is juridische analyse op fondsniveau• Wijzigingsproblematiek en medezeggenschap• Het generatiegevecht• Bedoeling was: transparant en compleet pensioencontract…….
 9. 9. Vragen?Stellingen:I Het nieuwe pensioencontract is een premieovereenkomstII Niet invaren is minder risicovol dan invaren

×