Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huiswerkbegeleiding voortgangs administratie_resultaten engine blueprint

131 views

Published on

Huiswerkbegeleiding voortgangs administratie_resultaten engine blueprint

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Huiswerkbegeleiding voortgangs administratie_resultaten engine blueprint

  1. 1. By: Edward Feldbrugge Blue print: Huiswerkbegeleiding_voortgangs_admini stratie_resultaten blue print fields Source klasseringen Cito Nederland Voer nummer kandidaat in Nummer Voer naam kandidaat in Naam Voer adres kandidaat in adres Voer Woonplaats kandidaat in woonplaats Voer telefoonnummer kandidaat in Telefoonnummer Naam lagere school Lagere School Soort onderwijs Regulier of speciaal School Soort dd-mm-jjjj Geboorte datum Selecteer een land pijltjes toets in kollom Geboorteland Voer groep in geboorte land Groep geboorteland voer de datum in dd-mm-jjjj In Nederland sinds voer de datum in dd-mm-jjjj Begeleiding sinds Naam huiswerkbegeleider Naam Voer het aantal uren in dat gegeven wordt door huiswerk begeleiding aantal uur per week J=JA N=Nee Dyslexie J=JA N=Nee dyscalculie J=JA N=Nee Remedial teaching Dyslexie voer de datum in dd-mm-jjjj RT_SINDS Dyslexie J=JA N=Nee Remedial teaching dyscalculie voer de datum in dd-mm-jjjj RT_SINDS dyscalculie Voer naam leerling in vanuit tab gegevens kandidaat Naam Voer groep in groep 7 of 8 Groep voer meetmoment in M7 E7 M8 Meetmoment Zoals aangegeven in leerling volg systeem dit zijn twee cijfers bijvoorbeeld 94-100 (94=TL1 100=TL2 Technisch Lezen TL1 TL2 Leestempo LT1 LT2 Begrijpend Lezen 3.0 BL1 BL2 Spelling 3.0 SP1 SP2 Woordenschat 3.0 WS1 WS2
  2. 2. Rekenen en Wiskunde 3.0 RW1 RW2 Vak Type vak Score score as in table cito scores per M7 E7 M8 Score_groep 1 tm 5 Afname moment M7 E7 M8 Gemiddelden M7 E7 Technisch Lezen 88,3 92,5 Leestempo 137,2 145,8 Begrijpend lezen 3.0 189,2 194,5 Spelling 3.0 349,3 357 Woordenschat 3.0 86 91,1 Rekenen en Wiskunde 3.0 251,4 260,2
  3. 3. M8 95,5 155,6 204,7 366 97,2 273,5

×