Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zbirne imenice - Radojka Lala Stefanović

Prezentacija "Zbirne imenice" za 4. razred iz predmeta "Srpski jezik". Radojka Lala Stefanović - Osnovna škola "Anta Bogićević" Loznica

  • Login to see the comments

Zbirne imenice - Radojka Lala Stefanović

  1. 1. ВРСТЕ ИМЕНИЦАВРСТЕ ИМЕНИЦА РЕШЕЊЕРЕШЕЊЕ заједничке именице заједничке именице ПетарПетар Велика Морава Велика Морава Нови СадНови Сад властите именице властите именице ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ ОГРЛИЦАОГРЛИЦА КЊИГАКЊИГА ПАЧЕПАЧЕ МАКМАК УГАЉУГАЉ ТЕСТОТЕСТО A 1 A 2 A 3 РЕШЕЊЕ Б 1 Б 2 Б 3 РЕШЕЊЕ В 1 В 2 РЕШЕЊЕ В 3 Хајде да се играмо! 28. 9. 2015. учитељица Лала, ОШ"Анта Богићевић« Лозница
  2. 2. Збирне именице -граматика IV р. учитељица Лала, ОШ"Анта Богићевић« Лозница Данашња тема: 28. 9. 2015. Microsoft Office Word 97 - 2003 Document Припрема за час
  3. 3. • Маја је убрала цвет. • Гога је ставила три цвета у вазу. • Мама залива цвеће у дворишту. учитељица Лала, ОШ"Анта Богићевић« Лозница Посматрај подвучене именице. Када смо употребили именицу цвет? А када цветови? Зашто смо у трећој реченици употребили именицу ЦВЕЋЕ? 28. 9. 2015.
  4. 4. Разлика је у броју. У чему је разлика? ЦВЕТ ЦВЕТОВИ ЦВЕЋЕ 28. 9. 2015. учитељица Лала, ОШ"Анта Богићевић« Лозница
  5. 5. Уочи разлику... • Мали црвени лист је опао. • Ема је угледала три жута листа. • На дрвету је све више жутог лишћа. једнина множина ? мноштво, не знамо колико Ово је збирна именица.Ово је збирна именица. Размисли шта означава?Размисли шта означава? 28. 9. 2015. учитељица Лала, ОШ"Анта Богићевић« Лозница
  6. 6. Шта су збирне именице? учитељица Лала, ОШ"Анта Богићевић« Лозница • Покушај да од датих заједничких именица смислиш збирне. Збирне именице – обично у једнини 28. 9. 2015. Именице које означавају збир (мноштво) предмета или бића називамо ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ.
  7. 7. Издвој именице и одреди врсту. • Моја бака има кућу поред густе шуме. У шуми расте разно дрвеће. Сваке јесени бака пошаље своју унучад да покупе опало грање. Док они сакупљају гранчице, бака Ружа спрема палачинке са шећером и орасима. учитељица Лала, ОШ"Анта Богићевић« Лозница И М Е Н И Ц Е заједничке властите градивне збирнеВежбај иВежбај и одређуј рододређуј род именицама.именицама. 28. 9. 2015.
  8. 8. Домаћи задатак: • Употреби што више збирних именица у реченицама различитог значења и облика. учитељица Лала, ОШ"Анта Богићевић« Лозница 28. 9. 2015.

×