Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Republika Poljska Tanja Notaroš Gagić

Prezentacija za predmet "Geografija" 6. razred - "Republika Poljska"
Tanja Notaroš Gagić - Osnovna škola "Branko Radičević" Novi Sad

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Republika Poljska Tanja Notaroš Gagić

  1. 1. РЕПУБЛИКА ПОЉСКА П = 300 000 км² 38 000 000 Варшава 1 700 000
  2. 2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ • У ком делу средње Европе се налази Пољска? • На које море излази Пољска? • Са којим државама се Пољска граничи? • Објасни постанак назива Пољске.
  3. 3. РЕЉЕФ • низијска земља (Која низија је у питању?) • леднички рељеф (Који су облици ледничког рељефа?) • Судети и Татре (Какве су ово планине по начину постанка?) мало ледничко језеро у Татрама
  4. 4. КЛИМА И ХИДРОГРАФИЈА • Опиши одлике континенталне климе. • Који део Пољске је прекривем мочварама? • Који пољски градови се налазе на реци Висла? ток реке Одра
  5. 5. СТАНОВНИШТВО • етнички хомогена држава (98% Пољаци) • Којој групи европских народа припадају пољаци? • низак природни прираштај + велика емиграција = опадање броја становника полно – старосна пирамида мазурка – пољски плес
  6. 6. ПРИВРЕДА • највећи произвођач кромпира у Европи • узгој свиња • Шљонск – рударско – индустријска област • угаљ, бакар, олово, цинк, камена со, сребро • шуме – прерада дрвета лука Гдањск
  7. 7. главни и највећи град Варшава Катовице – центар туризма Краков
  8. 8. УКРАТКО • низијска земља на североистоку • леднички рељеф • Висла и Одра • западни словени • опадање броја становника • кромпир и свиње • Шљонск

×