SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
„Ako vzniká vynález?
Všetci vedia, že je niečo nemožné,
a potom sa objaví nejaký blázon,
ktorý nevie, že je to nemožné,
a urobí vynález.“
Prezentácia
činnosti
neziskovej
organizácie
Prečo
Eductech
vznikol?
⊙ V posledných rokoch sa vyučovací
predmet technika i prírodné vedy
dostali do ústrania.
⊙ Uvedomujeme si potrebu
podporovať nielen technické
vzdelávanie, ale vôbec dobrý vzťah
učiteľov a žiakov k vzdelávaniu ako
takému.
⊙ Myslíme si, že technickému
vzdelávaniu treba pomôcť nielen
odborne, ale aj materiálne.
Čo robíme?
⊙ V prvých piatich rokoch našej existencie
sme podporili projekty vo výške viac ako
14-tisíc eur.
⊙ Najväčšia oblasť našej podpory sa
orientuje na základné školy a nadané
deti.
⊙ Okrem toho realizujeme rozličné súťaže,
sme aktívni na sociálnych sieťach a
prostredníctvom webovej stránky
zvyšujeme osvetu o vede a technike.
“
Technika je dobrým príkladom predmetu,
ktorý núti žiakov zapojiť vlastné sily,
predstavivosť a tvorivosť. Navyše žiakom
prináša ako „bonus“ radosť z vlastnej práce a
z jej výsledkov. Žiaci radi pracujú a tvoria
vlastnými rukami a tento potenciál technika
musí podchytiť a schopnosti žiakov posúvať
vyššie. (Ivana Plachá, učiteľka)
PREHĽAD PROJEKTOV
2011-2016 alebo prvá päťročnica 
Žiaci ZŠ Juh
z Vranova nad Topľou v
konkurencii uspeli a
postúpili na celoštátne
finále, ktorého sa
zúčastnili aj s podporou
Eductech.
Supertrieda
-
jeden z
najúspešnejších
európskych
projektov
žiackej
kreativity
Najmladší účastníci –
prváci, ktorí súťažili
v anglickej kategórii, si
vyslúžili cenu poroty
za kreativitu a jazykový
prejav.
Projekt zapojil žiakov
2.A. triedy na
základnej škole Juh vo
Vranove nad Topľou s
počtom 21 žiakov, z
toho 8 dievčat a 13
chlapcov.
Uskutočnil sa od
januára do júna 2014.
Múdra sova Aplikovali sme
inovatívnu metódu
výučby matematiky –
tzv. Hejného metódu
– na štyroch
vyučovacích hodinách
z piatich. Žiaci majú k
matematike lepší
vzťah, na hodiny sa
tešia a dosahujú lepšie
výsledky.
Podporili sme ZŠ
Sačurov, kde do
projektu zapojili štyri
cieľové skupiny – 1.
žiaci primárneho
vzdelávania, 2. žiaci
nižšieho stredného
vzdelávania, 3. učitelia
primárneho
vzdelávania a 4.
učitelia nižšieho
stredného
vzdelávania.
Zaujímavo a
hravo na
hodinách
matematiky
Opäť išlo o aplikáciu
Hejného metódy.
Cieľom bolo vytvoriť
štyri ilustračné videá z
rôznych prostredí
Hejného matematiky,
interaktívnu
cvičebnicu vhodnú na
prácu s interaktívnou
tabuľou a súbor
pracovných listov pre
žiakov.
Našu podporu získal
projekt ZŠ
Dargovských hrdinov z
Humenného, ktorý si
dal za cieľ vytvorenie
dvoch
odborných učební
matematiky v
prostredí MacOS.
„Blended
learning“ na
hodinách
matematiky
Tieto počítačové
učebne umožnia
žiakom a učiteľom tzv.
„blended learning“,
čiže využitie
kombinácie
kontaktného
vyučovania s
integrovaním
prostriedkov IKT.
Na ZŠ Laborecká v
Humennom sme
podporili zakúpenie
programovateľných
robotov (Bee-Bot
a Pro-Bot), ktorými
dochádza k rozvíjaniu
matematického
myslenia a zručností
žiakov.
Ruka v ruke s
robotmi na
matematike
Prostredníctvom
využitia týchto
moderných učebných
pomôcok si žiaci
hravou a efektívnou
formou osvojujú
a prehlbujú svoje
vedomosti, nepriamo
sa učia logicky
myslieť, algoritmovať
a skvalitňuje sa
výchovno-vzdelávací
proces.
Súťaž:
Svetové
slovenské
deti
Odmeňujeme
žiakov a
študentov
Prešovského
samosprávneho
kraja za aktívnu a
úspešnú
reprezentáciu
mesta, kraja a
krajiny v
zahraničí.
Všímame si
úspechy, prácu a
usilovnosť žiakov
a študentov na
rôznych
olympiádach a
súťažiach v
oblasti
prírodných vied
a techniky.
Zároveň má
súťaž pomôcť
zvýšiť u žiakov
záujem prírodné
a technické vedy
a motivovať ich k
ďalšiemu štúdiu.
Súťaž:
Najkrajšia
prezentácia
technickej
pamiatky
Zaujíma nás, ako
svojimi očami
vidia žiaci a
študenti
technické
pamiatky.
Sú to funkčné,
účelové stavby a
projekty.
Slúžia ľudstvu a
majú svoju
technickú
hodnotu:
napríklad mlyny,
hámre, banské
pamiatky, mosty,
hvezdárne,
pivovary,
papierne,
elektrárne,
jazdiarne či
sýpky.
Vyzvali sme
školy, učiteľov i
žiakov, aby vo
svojom okolí
našli technickú
pamiatku a
zaujímavo ju
odprezentovali –
mohli si vybrať
formu
powerpointu,
videa, sérii
fotografií či
článku.
ĎALŠIE PLÁNY
Podpora
Technickej
olympiády
V školskom roku
2016/2017 sme
sa stali hrdým
partnerom
Technickej
olympiády,
jednej z
najmladších
olympiád na
Slovensku.
Táto olympiáda
je však
materiálne
podhodnotená,
preto sme sa
rozhodli vybrať
atraktívne ceny
pre víťazov vo
všetkých
kategóriách na
krajských kolách
a na štátnom
finále.
Technickej
olympiády, ktorá
vznikla na
základe iniciatívy
pracovníkov
Katedry techniky
a informačných
technológií PF
UKF v Nitre, sa
každoročne
zúčastňuje
približne 1 500
žiakov.
“
Technická olympiáda je v porovnaní s
ostatnými súťažami (olympiádami)
jedinečná. V žiadnej inej súťaži sa
nehodnotia okrem teoretických vedomostí aj
zručnosti. Technika je príťažlivá pre žiakov
hlavne tým, že môžu „niečo robiť, vyrábať“.
(Gabriel Bánesz, predseda slovenskej
komisie Technickej olympiády)
SEDEM STATOČNÝCH
Riadime sa etickým kódexom
Naše etické
zásady
1. Podporujeme rozvoj vzdelávania, vedy a
výskumu.
2. Pre Eductech pracujeme zdarma.
3. Transparentnosť
4. Výber prijímateľov finančnej pomoci
schvaľuje okrem zakladateľa aj správna
rada.
5. Prevádzkové náklady sa nehradia z
príspevkov darcov.
6. Rozvíjame technické vzdelávanie.
7. Ctíme a vážime si každého darcu bez
ohľadu na výšku jeho finančného príspevku.
Ďakujeme!
Otázky?
Nájdete nás na
www.eductech.sk
alebo nám napíšte na
eductech@eductech.sk

More Related Content

Viewers also liked (8)

Wonders of nature
Wonders of natureWonders of nature
Wonders of nature
 
Winter
WinterWinter
Winter
 
შენი ჯანმრთელობა შენს ხელთაა!
შენი ჯანმრთელობა შენს ხელთაა!შენი ჯანმრთელობა შენს ხელთაა!
შენი ჯანმრთელობა შენს ხელთაა!
 
Video meetings
Video meetingsVideo meetings
Video meetings
 
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესიცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
 
ბაბილონის სამეფო
ბაბილონის სამეფობაბილონის სამეფო
ბაბილონის სამეფო
 
სლაიდები
სლაიდებისლაიდები
სლაიდები
 
ეფექტური პრეზენტაცია
ეფექტური პრეზენტაციაეფექტური პრეზენტაცია
ეფექტური პრეზენტაცია
 

Similar to Eductech - prezentácia neziskovej organizácie

Skola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre RoadshowSkola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
modernyucitel
 
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00
Rado Bačik
 
Podolanova e twinning
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinning
Indicia
 
Sedliakova - ucime sa inak
Sedliakova - ucime sa inakSedliakova - ucime sa inak
Sedliakova - ucime sa inak
Indicia
 
Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola
Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skolaDanka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola
Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola
Indicia
 
Cernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projekty
Indicia
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
LuciaKrcmarikova
 
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuKvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Zuzana Mészárosová
 

Similar to Eductech - prezentácia neziskovej organizácie (20)

Skola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre RoadshowSkola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
 
Prezent
PrezentPrezent
Prezent
 
E twinning prezent.
E twinning  prezent.E twinning  prezent.
E twinning prezent.
 
INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)
INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)
INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)
 
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...
 
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
 
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00
 
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver01
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver01Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver01
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver01
 
ABC ovládania digitálnych technológií
ABC ovládania digitálnych technológiíABC ovládania digitálnych technológií
ABC ovládania digitálnych technológií
 
ITexperience 2013
ITexperience 2013ITexperience 2013
ITexperience 2013
 
Podolanova e twinning
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinning
 
Sedliakova - ucime sa inak
Sedliakova - ucime sa inakSedliakova - ucime sa inak
Sedliakova - ucime sa inak
 
ETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentaciaETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentacia
 
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad BodvouGymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou
 
Úvod do eTwinningu
Úvod do eTwinninguÚvod do eTwinningu
Úvod do eTwinningu
 
Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola
Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skolaDanka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola
Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola
 
Cernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projekty
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
 
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuKvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
 
Sote ICT prehľad aktivít 2014 a budúcich cieľov
Sote ICT prehľad aktivít 2014 a budúcich cieľovSote ICT prehľad aktivít 2014 a budúcich cieľov
Sote ICT prehľad aktivít 2014 a budúcich cieľov
 

Eductech - prezentácia neziskovej organizácie

 • 1. „Ako vzniká vynález? Všetci vedia, že je niečo nemožné, a potom sa objaví nejaký blázon, ktorý nevie, že je to nemožné, a urobí vynález.“
 • 2.
 • 4. Prečo Eductech vznikol? ⊙ V posledných rokoch sa vyučovací predmet technika i prírodné vedy dostali do ústrania. ⊙ Uvedomujeme si potrebu podporovať nielen technické vzdelávanie, ale vôbec dobrý vzťah učiteľov a žiakov k vzdelávaniu ako takému. ⊙ Myslíme si, že technickému vzdelávaniu treba pomôcť nielen odborne, ale aj materiálne.
 • 5. Čo robíme? ⊙ V prvých piatich rokoch našej existencie sme podporili projekty vo výške viac ako 14-tisíc eur. ⊙ Najväčšia oblasť našej podpory sa orientuje na základné školy a nadané deti. ⊙ Okrem toho realizujeme rozličné súťaže, sme aktívni na sociálnych sieťach a prostredníctvom webovej stránky zvyšujeme osvetu o vede a technike.
 • 6. “ Technika je dobrým príkladom predmetu, ktorý núti žiakov zapojiť vlastné sily, predstavivosť a tvorivosť. Navyše žiakom prináša ako „bonus“ radosť z vlastnej práce a z jej výsledkov. Žiaci radi pracujú a tvoria vlastnými rukami a tento potenciál technika musí podchytiť a schopnosti žiakov posúvať vyššie. (Ivana Plachá, učiteľka)
 • 7. PREHĽAD PROJEKTOV 2011-2016 alebo prvá päťročnica 
 • 8. Žiaci ZŠ Juh z Vranova nad Topľou v konkurencii uspeli a postúpili na celoštátne finále, ktorého sa zúčastnili aj s podporou Eductech. Supertrieda - jeden z najúspešnejších európskych projektov žiackej kreativity Najmladší účastníci – prváci, ktorí súťažili v anglickej kategórii, si vyslúžili cenu poroty za kreativitu a jazykový prejav.
 • 9. Projekt zapojil žiakov 2.A. triedy na základnej škole Juh vo Vranove nad Topľou s počtom 21 žiakov, z toho 8 dievčat a 13 chlapcov. Uskutočnil sa od januára do júna 2014. Múdra sova Aplikovali sme inovatívnu metódu výučby matematiky – tzv. Hejného metódu – na štyroch vyučovacích hodinách z piatich. Žiaci majú k matematike lepší vzťah, na hodiny sa tešia a dosahujú lepšie výsledky.
 • 10. Podporili sme ZŠ Sačurov, kde do projektu zapojili štyri cieľové skupiny – 1. žiaci primárneho vzdelávania, 2. žiaci nižšieho stredného vzdelávania, 3. učitelia primárneho vzdelávania a 4. učitelia nižšieho stredného vzdelávania. Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky Opäť išlo o aplikáciu Hejného metódy. Cieľom bolo vytvoriť štyri ilustračné videá z rôznych prostredí Hejného matematiky, interaktívnu cvičebnicu vhodnú na prácu s interaktívnou tabuľou a súbor pracovných listov pre žiakov.
 • 11. Našu podporu získal projekt ZŠ Dargovských hrdinov z Humenného, ktorý si dal za cieľ vytvorenie dvoch odborných učební matematiky v prostredí MacOS. „Blended learning“ na hodinách matematiky Tieto počítačové učebne umožnia žiakom a učiteľom tzv. „blended learning“, čiže využitie kombinácie kontaktného vyučovania s integrovaním prostriedkov IKT.
 • 12. Na ZŠ Laborecká v Humennom sme podporili zakúpenie programovateľných robotov (Bee-Bot a Pro-Bot), ktorými dochádza k rozvíjaniu matematického myslenia a zručností žiakov. Ruka v ruke s robotmi na matematike Prostredníctvom využitia týchto moderných učebných pomôcok si žiaci hravou a efektívnou formou osvojujú a prehlbujú svoje vedomosti, nepriamo sa učia logicky myslieť, algoritmovať a skvalitňuje sa výchovno-vzdelávací proces.
 • 13. Súťaž: Svetové slovenské deti Odmeňujeme žiakov a študentov Prešovského samosprávneho kraja za aktívnu a úspešnú reprezentáciu mesta, kraja a krajiny v zahraničí. Všímame si úspechy, prácu a usilovnosť žiakov a študentov na rôznych olympiádach a súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň má súťaž pomôcť zvýšiť u žiakov záujem prírodné a technické vedy a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu.
 • 14. Súťaž: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky Zaujíma nás, ako svojimi očami vidia žiaci a študenti technické pamiatky. Sú to funkčné, účelové stavby a projekty. Slúžia ľudstvu a majú svoju technickú hodnotu: napríklad mlyny, hámre, banské pamiatky, mosty, hvezdárne, pivovary, papierne, elektrárne, jazdiarne či sýpky. Vyzvali sme školy, učiteľov i žiakov, aby vo svojom okolí našli technickú pamiatku a zaujímavo ju odprezentovali – mohli si vybrať formu powerpointu, videa, sérii fotografií či článku.
 • 16. Podpora Technickej olympiády V školskom roku 2016/2017 sme sa stali hrdým partnerom Technickej olympiády, jednej z najmladších olympiád na Slovensku. Táto olympiáda je však materiálne podhodnotená, preto sme sa rozhodli vybrať atraktívne ceny pre víťazov vo všetkých kategóriách na krajských kolách a na štátnom finále. Technickej olympiády, ktorá vznikla na základe iniciatívy pracovníkov Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, sa každoročne zúčastňuje približne 1 500 žiakov.
 • 17. “ Technická olympiáda je v porovnaní s ostatnými súťažami (olympiádami) jedinečná. V žiadnej inej súťaži sa nehodnotia okrem teoretických vedomostí aj zručnosti. Technika je príťažlivá pre žiakov hlavne tým, že môžu „niečo robiť, vyrábať“. (Gabriel Bánesz, predseda slovenskej komisie Technickej olympiády)
 • 18. SEDEM STATOČNÝCH Riadime sa etickým kódexom
 • 19. Naše etické zásady 1. Podporujeme rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu. 2. Pre Eductech pracujeme zdarma. 3. Transparentnosť 4. Výber prijímateľov finančnej pomoci schvaľuje okrem zakladateľa aj správna rada. 5. Prevádzkové náklady sa nehradia z príspevkov darcov. 6. Rozvíjame technické vzdelávanie. 7. Ctíme a vážime si každého darcu bez ohľadu na výšku jeho finančného príspevku.
 • 20. Ďakujeme! Otázky? Nájdete nás na www.eductech.sk alebo nám napíšte na eductech@eductech.sk