Successfully reported this slideshow.

Eductech - prezentácia neziskovej organizácie

0

Share

Upcoming SlideShare
E Twinning PrezentáCia
E Twinning PrezentáCia
Loading in …3
×
1 of 20
1 of 20

Eductech - prezentácia neziskovej organizácie

0

Share

Download to read offline

Description

Eductech podporuje vzdelávanie v oblasti techniky a inovatívne metódy výučby. Viac na eductech.sk

Transcript

 1. 1. „Ako vzniká vynález? Všetci vedia, že je niečo nemožné, a potom sa objaví nejaký blázon, ktorý nevie, že je to nemožné, a urobí vynález.“
 2. 2. Prezentácia činnosti neziskovej organizácie
 3. 3. Prečo Eductech vznikol? ⊙ V posledných rokoch sa vyučovací predmet technika i prírodné vedy dostali do ústrania. ⊙ Uvedomujeme si potrebu podporovať nielen technické vzdelávanie, ale vôbec dobrý vzťah učiteľov a žiakov k vzdelávaniu ako takému. ⊙ Myslíme si, že technickému vzdelávaniu treba pomôcť nielen odborne, ale aj materiálne.
 4. 4. Čo robíme? ⊙ V prvých piatich rokoch našej existencie sme podporili projekty vo výške viac ako 14-tisíc eur. ⊙ Najväčšia oblasť našej podpory sa orientuje na základné školy a nadané deti. ⊙ Okrem toho realizujeme rozličné súťaže, sme aktívni na sociálnych sieťach a prostredníctvom webovej stránky zvyšujeme osvetu o vede a technike.
 5. 5. “ Technika je dobrým príkladom predmetu, ktorý núti žiakov zapojiť vlastné sily, predstavivosť a tvorivosť. Navyše žiakom prináša ako „bonus“ radosť z vlastnej práce a z jej výsledkov. Žiaci radi pracujú a tvoria vlastnými rukami a tento potenciál technika musí podchytiť a schopnosti žiakov posúvať vyššie. (Ivana Plachá, učiteľka)
 6. 6. PREHĽAD PROJEKTOV 2011-2016 alebo prvá päťročnica 
 7. 7. Žiaci ZŠ Juh z Vranova nad Topľou v konkurencii uspeli a postúpili na celoštátne finále, ktorého sa zúčastnili aj s podporou Eductech. Supertrieda - jeden z najúspešnejších európskych projektov žiackej kreativity Najmladší účastníci – prváci, ktorí súťažili v anglickej kategórii, si vyslúžili cenu poroty za kreativitu a jazykový prejav.
 8. 8. Projekt zapojil žiakov 2.A. triedy na základnej škole Juh vo Vranove nad Topľou s počtom 21 žiakov, z toho 8 dievčat a 13 chlapcov. Uskutočnil sa od januára do júna 2014. Múdra sova Aplikovali sme inovatívnu metódu výučby matematiky – tzv. Hejného metódu – na štyroch vyučovacích hodinách z piatich. Žiaci majú k matematike lepší vzťah, na hodiny sa tešia a dosahujú lepšie výsledky.
 9. 9. Podporili sme ZŠ Sačurov, kde do projektu zapojili štyri cieľové skupiny – 1. žiaci primárneho vzdelávania, 2. žiaci nižšieho stredného vzdelávania, 3. učitelia primárneho vzdelávania a 4. učitelia nižšieho stredného vzdelávania. Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky Opäť išlo o aplikáciu Hejného metódy. Cieľom bolo vytvoriť štyri ilustračné videá z rôznych prostredí Hejného matematiky, interaktívnu cvičebnicu vhodnú na prácu s interaktívnou tabuľou a súbor pracovných listov pre žiakov.
 10. 10. Našu podporu získal projekt ZŠ Dargovských hrdinov z Humenného, ktorý si dal za cieľ vytvorenie dvoch odborných učební matematiky v prostredí MacOS. „Blended learning“ na hodinách matematiky Tieto počítačové učebne umožnia žiakom a učiteľom tzv. „blended learning“, čiže využitie kombinácie kontaktného vyučovania s integrovaním prostriedkov IKT.
 11. 11. Na ZŠ Laborecká v Humennom sme podporili zakúpenie programovateľných robotov (Bee-Bot a Pro-Bot), ktorými dochádza k rozvíjaniu matematického myslenia a zručností žiakov. Ruka v ruke s robotmi na matematike Prostredníctvom využitia týchto moderných učebných pomôcok si žiaci hravou a efektívnou formou osvojujú a prehlbujú svoje vedomosti, nepriamo sa učia logicky myslieť, algoritmovať a skvalitňuje sa výchovno-vzdelávací proces.
 12. 12. Súťaž: Svetové slovenské deti Odmeňujeme žiakov a študentov Prešovského samosprávneho kraja za aktívnu a úspešnú reprezentáciu mesta, kraja a krajiny v zahraničí. Všímame si úspechy, prácu a usilovnosť žiakov a študentov na rôznych olympiádach a súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň má súťaž pomôcť zvýšiť u žiakov záujem prírodné a technické vedy a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu.
 13. 13. Súťaž: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky Zaujíma nás, ako svojimi očami vidia žiaci a študenti technické pamiatky. Sú to funkčné, účelové stavby a projekty. Slúžia ľudstvu a majú svoju technickú hodnotu: napríklad mlyny, hámre, banské pamiatky, mosty, hvezdárne, pivovary, papierne, elektrárne, jazdiarne či sýpky. Vyzvali sme školy, učiteľov i žiakov, aby vo svojom okolí našli technickú pamiatku a zaujímavo ju odprezentovali – mohli si vybrať formu powerpointu, videa, sérii fotografií či článku.
 14. 14. ĎALŠIE PLÁNY
 15. 15. Podpora Technickej olympiády V školskom roku 2016/2017 sme sa stali hrdým partnerom Technickej olympiády, jednej z najmladších olympiád na Slovensku. Táto olympiáda je však materiálne podhodnotená, preto sme sa rozhodli vybrať atraktívne ceny pre víťazov vo všetkých kategóriách na krajských kolách a na štátnom finále. Technickej olympiády, ktorá vznikla na základe iniciatívy pracovníkov Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, sa každoročne zúčastňuje približne 1 500 žiakov.
 16. 16. “ Technická olympiáda je v porovnaní s ostatnými súťažami (olympiádami) jedinečná. V žiadnej inej súťaži sa nehodnotia okrem teoretických vedomostí aj zručnosti. Technika je príťažlivá pre žiakov hlavne tým, že môžu „niečo robiť, vyrábať“. (Gabriel Bánesz, predseda slovenskej komisie Technickej olympiády)
 17. 17. SEDEM STATOČNÝCH Riadime sa etickým kódexom
 18. 18. Naše etické zásady 1. Podporujeme rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu. 2. Pre Eductech pracujeme zdarma. 3. Transparentnosť 4. Výber prijímateľov finančnej pomoci schvaľuje okrem zakladateľa aj správna rada. 5. Prevádzkové náklady sa nehradia z príspevkov darcov. 6. Rozvíjame technické vzdelávanie. 7. Ctíme a vážime si každého darcu bez ohľadu na výšku jeho finančného príspevku.
 19. 19. Ďakujeme! Otázky? Nájdete nás na www.eductech.sk alebo nám napíšte na eductech@eductech.sk

Description

Eductech podporuje vzdelávanie v oblasti techniky a inovatívne metódy výučby. Viac na eductech.sk

Transcript

 1. 1. „Ako vzniká vynález? Všetci vedia, že je niečo nemožné, a potom sa objaví nejaký blázon, ktorý nevie, že je to nemožné, a urobí vynález.“
 2. 2. Prezentácia činnosti neziskovej organizácie
 3. 3. Prečo Eductech vznikol? ⊙ V posledných rokoch sa vyučovací predmet technika i prírodné vedy dostali do ústrania. ⊙ Uvedomujeme si potrebu podporovať nielen technické vzdelávanie, ale vôbec dobrý vzťah učiteľov a žiakov k vzdelávaniu ako takému. ⊙ Myslíme si, že technickému vzdelávaniu treba pomôcť nielen odborne, ale aj materiálne.
 4. 4. Čo robíme? ⊙ V prvých piatich rokoch našej existencie sme podporili projekty vo výške viac ako 14-tisíc eur. ⊙ Najväčšia oblasť našej podpory sa orientuje na základné školy a nadané deti. ⊙ Okrem toho realizujeme rozličné súťaže, sme aktívni na sociálnych sieťach a prostredníctvom webovej stránky zvyšujeme osvetu o vede a technike.
 5. 5. “ Technika je dobrým príkladom predmetu, ktorý núti žiakov zapojiť vlastné sily, predstavivosť a tvorivosť. Navyše žiakom prináša ako „bonus“ radosť z vlastnej práce a z jej výsledkov. Žiaci radi pracujú a tvoria vlastnými rukami a tento potenciál technika musí podchytiť a schopnosti žiakov posúvať vyššie. (Ivana Plachá, učiteľka)
 6. 6. PREHĽAD PROJEKTOV 2011-2016 alebo prvá päťročnica 
 7. 7. Žiaci ZŠ Juh z Vranova nad Topľou v konkurencii uspeli a postúpili na celoštátne finále, ktorého sa zúčastnili aj s podporou Eductech. Supertrieda - jeden z najúspešnejších európskych projektov žiackej kreativity Najmladší účastníci – prváci, ktorí súťažili v anglickej kategórii, si vyslúžili cenu poroty za kreativitu a jazykový prejav.
 8. 8. Projekt zapojil žiakov 2.A. triedy na základnej škole Juh vo Vranove nad Topľou s počtom 21 žiakov, z toho 8 dievčat a 13 chlapcov. Uskutočnil sa od januára do júna 2014. Múdra sova Aplikovali sme inovatívnu metódu výučby matematiky – tzv. Hejného metódu – na štyroch vyučovacích hodinách z piatich. Žiaci majú k matematike lepší vzťah, na hodiny sa tešia a dosahujú lepšie výsledky.
 9. 9. Podporili sme ZŠ Sačurov, kde do projektu zapojili štyri cieľové skupiny – 1. žiaci primárneho vzdelávania, 2. žiaci nižšieho stredného vzdelávania, 3. učitelia primárneho vzdelávania a 4. učitelia nižšieho stredného vzdelávania. Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky Opäť išlo o aplikáciu Hejného metódy. Cieľom bolo vytvoriť štyri ilustračné videá z rôznych prostredí Hejného matematiky, interaktívnu cvičebnicu vhodnú na prácu s interaktívnou tabuľou a súbor pracovných listov pre žiakov.
 10. 10. Našu podporu získal projekt ZŠ Dargovských hrdinov z Humenného, ktorý si dal za cieľ vytvorenie dvoch odborných učební matematiky v prostredí MacOS. „Blended learning“ na hodinách matematiky Tieto počítačové učebne umožnia žiakom a učiteľom tzv. „blended learning“, čiže využitie kombinácie kontaktného vyučovania s integrovaním prostriedkov IKT.
 11. 11. Na ZŠ Laborecká v Humennom sme podporili zakúpenie programovateľných robotov (Bee-Bot a Pro-Bot), ktorými dochádza k rozvíjaniu matematického myslenia a zručností žiakov. Ruka v ruke s robotmi na matematike Prostredníctvom využitia týchto moderných učebných pomôcok si žiaci hravou a efektívnou formou osvojujú a prehlbujú svoje vedomosti, nepriamo sa učia logicky myslieť, algoritmovať a skvalitňuje sa výchovno-vzdelávací proces.
 12. 12. Súťaž: Svetové slovenské deti Odmeňujeme žiakov a študentov Prešovského samosprávneho kraja za aktívnu a úspešnú reprezentáciu mesta, kraja a krajiny v zahraničí. Všímame si úspechy, prácu a usilovnosť žiakov a študentov na rôznych olympiádach a súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň má súťaž pomôcť zvýšiť u žiakov záujem prírodné a technické vedy a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu.
 13. 13. Súťaž: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky Zaujíma nás, ako svojimi očami vidia žiaci a študenti technické pamiatky. Sú to funkčné, účelové stavby a projekty. Slúžia ľudstvu a majú svoju technickú hodnotu: napríklad mlyny, hámre, banské pamiatky, mosty, hvezdárne, pivovary, papierne, elektrárne, jazdiarne či sýpky. Vyzvali sme školy, učiteľov i žiakov, aby vo svojom okolí našli technickú pamiatku a zaujímavo ju odprezentovali – mohli si vybrať formu powerpointu, videa, sérii fotografií či článku.
 14. 14. ĎALŠIE PLÁNY
 15. 15. Podpora Technickej olympiády V školskom roku 2016/2017 sme sa stali hrdým partnerom Technickej olympiády, jednej z najmladších olympiád na Slovensku. Táto olympiáda je však materiálne podhodnotená, preto sme sa rozhodli vybrať atraktívne ceny pre víťazov vo všetkých kategóriách na krajských kolách a na štátnom finále. Technickej olympiády, ktorá vznikla na základe iniciatívy pracovníkov Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, sa každoročne zúčastňuje približne 1 500 žiakov.
 16. 16. “ Technická olympiáda je v porovnaní s ostatnými súťažami (olympiádami) jedinečná. V žiadnej inej súťaži sa nehodnotia okrem teoretických vedomostí aj zručnosti. Technika je príťažlivá pre žiakov hlavne tým, že môžu „niečo robiť, vyrábať“. (Gabriel Bánesz, predseda slovenskej komisie Technickej olympiády)
 17. 17. SEDEM STATOČNÝCH Riadime sa etickým kódexom
 18. 18. Naše etické zásady 1. Podporujeme rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu. 2. Pre Eductech pracujeme zdarma. 3. Transparentnosť 4. Výber prijímateľov finančnej pomoci schvaľuje okrem zakladateľa aj správna rada. 5. Prevádzkové náklady sa nehradia z príspevkov darcov. 6. Rozvíjame technické vzdelávanie. 7. Ctíme a vážime si každého darcu bez ohľadu na výšku jeho finančného príspevku.
 19. 19. Ďakujeme! Otázky? Nájdete nás na www.eductech.sk alebo nám napíšte na eductech@eductech.sk

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×