Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cataleg serveis-educaweb-2012

252 views

Published on

Descobreix els serveis d'orientació acadèmica i professional que Edcuaweb ofereix a centres educatius, famílies i empreses.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cataleg serveis-educaweb-2012

 1. 1. Serveis i projectes a mida d’orientacióacadèmica i professional Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 2. 2. 2 presentacióServeis presencials als centres i institucionseducatives i administracionsEducaweb és una organització que des de l’any 1994 ofereix serveisespecialitzats en orientació acadèmica i professional a les personesque necessiten assessorament individual en la presa de decisionsrelativa a la seva carrera professional.Els nostres serveis sadrecen tant als joves com a les famílies,així com a tècnics, professorat i professionals dels centres,institucions educatives i administracions, a través dediferents modalitats: presencial, on-line i telefònica. Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 3. 3. 3 l’equip d’educawebEl nostre equip està format per psicòlegs,pedagogs, sociòlegs, periodistes i experts ensistemes d’informació.Des del 1998 www.educaweb.com és el primer portal dàmbitestatal especialitzat en educació, formació i treball que incloucercadors especialitzats, amb més de 75.000 recursos, més de200.000 usuaris registrats i més de 130.000 subscriptors de lesdiferents publicacions destinades a professionals de l’educació(butlletí i monogràfic), joves de 16 a 20 anys www.qestudio.cat ijoves a partir de 20 anys masters.educaweb.com.www.educaweb.cat és el primer portal d’orientació acadèmicai professional de Catalunya i en català. Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 4. 4. 4 serveis d’educawebadreçats · Aula-Mòbil destudis i professions adreçats · Seminari d’orientació acadèmica i professionalals joves · Taller: Autoconeixement als professionals · Programa de formació continuada útil per a matèria d’emprenedoria de l’orientació · Aula-Taller (autoconeixement + aula-mòbil) · Xerrada-col·loqui d’orientació · Taller: La mobilitat acadèmica i laboral, una oportunitat · Assessories individuals · Taller: Itineraris formatius útil per a matèria d’emprenedoria ·Taller: El món del treball i els seus valors útil per a matèria d’emprenedoriaadreçats · Xerrades-col·loqui d’orientació altres · Serveis presencials d’orientació a la seua les famílies · Escola de mares i pares serveis d’Educaweb · Servei telefònic d’informació-orientació · Plataforma de consultes on-line · Accés a la plataforma NEPTU (navegador d’estudis i professions per a tu) · Dossier dinformació acadèmica · Jornades i Fires educatives · Portal educatiu Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 5. 5. 5serveis adreçatsals joves Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 6. 6. 6 serveis adreçats als joves Taller TallerAula-mòbil d’estudis i professions AutoconeixementObjectius Objectius· Aprendre a buscar la informació necessària per conèixer i familiaritzar-se · Identificar els aspectes clau que conformen el perfil personal.amb els itineraris formatius i loferta educativa i professional. · Aprendre a analitzar un perfil professional.· Planificar diferents escenaris de tria abans de prendre decisions. · Aprendre a contrastar els perfils professionals amb el perfil personal.· Fomentar l’autonomia acompanyant el jove en la presa de decisions. MetodologiaMetodologia Aquest taller permet treballar els elements clau en l’elecció d’una professió i/o· Servei de recursos d’informació acadèmica i professional. Hi ha una uns estudis. Es presenten en primer lloc els elements clau per treballarprimera part expositiva per part de l’orientadora i a continuació els l’autoconeixement i a continuació els joves elaboren el seu perfil personal ambparticipants poden consultar tot el material i resoldre els dubtes. els materials de suport.· Els joves esdevenen actors del procés de recerca d’informació. · Dues modalitats:· En finalitzar l’activitat es lliura a cada assistent una guia–pòster dels Modalitat 1: analògica. Desplacem al centre material específic. Unaitineraris a partir de la secundària obligatòria i postobligatòria. orientadora dinamitza l’activitat.· Dues modalitats: Modalitat 2: digital. Requereix un ordinador per participant. Es treballa ambModalitat 1: analògica. Desplacem al centre tres baguls amb un extens el GR, una eina d’orientació on-line d’Educaweb, que els jovesvolum de material d’informació. Dues orientadores dinamitzen l’activitat. s’autoadministren durant la sessió i se’ls ofereix ajuda per interpretar-ne elsModalitat 2: digital. Requereix un ordinador per participant. Es treballa resultats. Una orientadora dinamitza l’activitat.amb el NEPTU (navegador d’estudis i professions per a tu), intranetd’Educaweb que conté recursos d’informació. Una orientadora dinamitza Activitat recomanada per a la matèria d’emprenedoria de 3r d’ESOl’activitat. Durada 1h Durada 1h Participants 12-15 joves Participants 12-15 joves Preu Modalitat 1: 4h 473€ / 6h 676€ Preu 213€ Modalitat 2: 4h 377€ / 6h 527€ Activitats incloses dins del Catàleg digualtat i ciutadania 2012 de la Diputació de Barcelona Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 7. 7. 7 serveis adreçats als joves Taller XerradaAula-Taller / Autoconeixement + Aula-mòbil Xerrada-col·loqui d’orientacióObjectius Objectius· Identificar els aspectes clau que conformen el propi perfil personal. · Saber com afrontar un bon procés orientador, metodologia i recursos.· Aprendre a analitzar un perfil professional. · Alertar dels condicionants que faciliten i dificulten la tria.· Planificar diferents escenaris de tria i fomentar l’autonomia abans de · Conèixer les diferents opcions d’estudis en finalitzar l’etapa educativa en quèprendre decisions. es troben.· Aprendre a buscar la informació necessària per conèixer i familiaritzar-se · Facilitar fonts d’informació actualitzades per portar a terme la recercaamb els itineraris formatius i loferta educativa i professional. d’informació.Metodologia· Primer es treballa l’autoconeixement i després el coneixement de l’entorn. Metodologia· Els joves esdevenen actors del seu propi procés de presa de decisions. · Una orientadora dinamitza l’activitat, tot combinant la part expositiva i la· En finalitzar l’activitat es lliura a cada assistent una guia–pòster dels participació dels participants.itineraris a partir de la secundària obligatòria i postobligatòria. · En finalitzar la xerrada hi ha un col·loqui que permet resoldre dubtes.· Dues modalitats*: · Alguns exemples: “Com afrontar les dificultats en la tria d’itinerari formatiu”,Modalitat 1: analògica. Desplacem al centre tres baguls amb un extens “El procés de decisió”, “I després de l’ESO, què?”, “I després del Batxillerat,volum de material d’informació. Dues orientadores dinamitzen l’activitat. què?”Modalitat 2: digital. Requereix un ordinador per participant. Es treballaamb el NEPTU (navegador d’estudis i professions per a tu), intranetd’Educaweb que conté recursos d’informació i amb el GR, eina d’orientacióon-line d’Educaweb. Una orientadora dinamitza l’activitat.* És possible combinar una part del taller analògica amb una digital. Durada 2h Durada 1 h o 1.30 h Participants 30 alumnes Participants 30 alumnes Preu Modalitat 1: 4h 824€ / 6h 1037€ Preu 245 €/1h o 270 €/1.30h Modalitat 2: 4h 571€ / 6h 800€ Activitats incloses dins del Catàleg digualtat i ciutadania 2012 de la Diputació de Barcelona Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 8. 8. 8 serveis adreçats als jovesEl món del treball i els seus valorsEl món del treball Taller Itineraris formatius TallerObjectius Objectius· Identificar què són els valors del treball i per a què serveixen. · Fer reflexionar als joves sobre la importància de definir el seu itinerari· Relacionar els valors amb les diferents professions. formatiu per poder dur a terme el seu projecte professional.· Promoure la interiorització dels valors a través de la reflexió. · Conèixer els diferents itineraris formatius que el sistema educatiu posa a la seva disposició quan ho necessitin.Metodologia · Aprendre a buscar la informació necessària per prendre decisions respecte a la tria que s’ajusti millor al seu perfil, a les seves expectatives i oportunitats.· L’orientadora fa la introducció conceptual prèvia i després a través deltreball grupal es descobreixen i es reflexiona sobre els diferents valors.S’utilitzen eines audiovisuals per realitzar l’activitat. Una orientadora Metodologiadinamitza la sessió. · Després d’una introducció per part de l’orientadora, els mateixos joves exploren i s’informen de les diferents opcions que tenen al seu abast i resolen tots els dubtes dels camins que poden seguir una vegada finalitzin l’etapa educativa que cursen. Una orientadora dinamitza la sessió. Activitat recomanada per la matèria d’emprenedoria de 3r d’ESO Activitat recomanada per la matèria d’emprenedoria de 3r d’ESO Durada 1h Durada 1h Participants 12-15 joves Participants 12-15 joves Preu 213 € Preu 213 € Activitats incloses dins del Catàleg digualtat i ciutadania 2012 de la Diputació de Barcelona Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 9. 9. 9 serveis adreçats als jovesLa mobilitat acadèmica i professional, Taller Assessories individuals Assessoriauna oportunitat ObjectiusObjectius · Acompanyar en una presa de decisions àgil i ben fonamentada.· Provocar i motivar els joves cap a una experiència de mobilitat acadèmica i · Atendre individualment els dubtes relacionats amb l’elecció d’itinerarislaboral. formatius i/o de recerca de feina.· Veure la mobilitat com una oportunitat de millora de la pròpiaocupabilitat. · Facilitar la informació necessària per conèixer més a fons les· Conèixer quins són els aspectes que cal plantejar-se abans de marxar. característiques de l’oferta formativa i professional, els canvis, els terminis,· Aprendre a planificar la mobilitat. les novetats i les seves particularitats.· Conèixer i accedir a les fonts d’informació necessàries que facilitin laplanificació (documentació que cal gestionar, llocs on dirigir-se, ajudes i Metodologiabeques...). · Les entrevistes es realitzen a la mateixa institució i són demanades pels mateixos interessats o les prescriuen els professors/tutors/tècnics delMetodologia municipi.· Expositiva. En finalitzar, l’orientadora que dinamitza l’activitat resol elsdubtes dels participants. Durada 1h Durada Sessions de 30, 45 i 60 minuts Participants Mínim 30 joves Participants 1 jove per sessió Preu 213€ Preu 68 €/hora Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 10. 10. 10serveis adreçatsals professionalsde l’orientació Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 11. 11. 11 serveis adreçats als professionals de l’orientacióSeminari d’orientació acadèmica i professional Seminari Programa de formació continuada Seminari/ TallerObjectius Objectius· Conèixer els aspectes clau del procés orientador: l’autoconeixement i el · Actualitzar els coneixements dels professionals de la docència i la formacióconeixement de l’entorn. i l’orientació escolar i proporcionar noves eines i recursos.· Donar les eines necessàries per poder acompanyar els joves a identificar i · Posar a disposició dels participants els materials necessaris per treballarsaber com desenvolupar aquests aspectes clau. els diferents aspectes. · Promoure un espai d’intercanvi i discussió entre els participants a partir de· Identificar els elements que poden dificultar o distorsionar el resultat del la proposta d’activitats pràctiques i eines de treball.procés orientador.· Disposar de recursos que facilitin l’acompanyament del jove durant elprocés d’orientació. Metodologia ·Predomini de la metodologia participativa i experiencial, sobre la base d’una exposició teòrica.Metodologia· Predomini de la metodologia participativa i experiencial, sobre la based’una exposició teòrica. Temàtiques:· Promoure un espai d’intercanvi i discussió entre els participants. - Coaching, una eina útil de diàleg transformador per als docents actuals - Com puc potenciar les competències emprenedores a l’aula.Temàtiques: - Com treure el màxim de profit de les reunions d’equip.-El procés de decisió - Principis bàsics de la PNL aplicats a l’entorn educatiu.- I després de l’ESO, què? - Aprèn a fer entrevistes de tutoria amb famílies difícils.- El món laboral i el procés de recerca de feina - Com dir les coses per arribar als altres. Entrenament i pràctica.- Panorama general del sistema educatiu vigent Variable, taller de com a mínim 2 h o seminari de Participants 15-20 professionals de l’orientació Durada com a mínim 9 h, en funció de la formació. Preu 337€ 1 h o 567€ 2h Participants Grup reduït Preu A mida Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 12. 12. 12serveis adreçatsa les famílies Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 13. 13. 13 serveis adreçats a les famíliesXerrada-col·loqui d’orientació Xerrada Escola de mares i pares FormacióObjectius Objectius· Conèixer els fonaments d’un bon procés d’orientació i quin paper tenen les · Proporcionar informació, formació i assessorament a les famílies perquèfamílies a l’hora d’acompanyar els seus fills i filles en la tria. afrontin amb més recursos les diferents etapes evolutives dels seus fills i· Identificar els condicionants que faciliten i dificulten la tria: els aspectes filles.personals, socials i familiars, i l’entorn educatiu i laboral. · Identificar els temes clau que dificulten la relació amb els fills relacionats· Conèixer les diferents opcions d’estudis disponibles en finalitzar l’etapa amb la convivència i les relacions personals, la salut, el desenvolupamenteducativa en què es trobin els seus fills o filles. (psicològic, emocional, social) i els estudis.· Facilitar fonts d’informació actualitzades per portar a terme la recerca · Proposar estratègies i recursos a les famílies per afrontar-los i fer possible,d’informació. si escau, un canvi positiu d’actituds i de valors.Metodologia Metodologia· Una orientadora dinamitza l’activitat. · La metodologia és participativa i experiencial, sobre la base d’una exposició teòrica. Es busca provocar la reflexió conjunta, compartir· En finalitzar la xerrada s’obre un torn de preguntes que l’orientadora estratègies i resoldre dubtes.s’encarrega d’atendre. TemàtiquesTemàtiques - Acompanyar en l’estudi- El procés de decisió - L’autoritat ben apresa- I després de l’ESO, què? - El meu fill no em fa cas: què puc fer?- El món laboral i el procés de recerca de feina - Conèixer el nostre fill adolescent, conviure-hi i educar-lo- Panorama general del sistema educatiu vigent - Del que no es parla a casa Durada 1.30 h Durada Distingim entre tres formats d’escola de pares i mares: xerrada, cicle de xerrades o curs i taller monogràfic. Participants Mínim 30 persones Preu 270€ Preu Pressupost a mida Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 14. 14. 14altresserveis Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 15. 15. 15 altres serveisServeis presencials d’orientació a la seu Servei telefònic d’informació-orientaciód’Educaweb Servei telefònic d’orientació acadèmica i professionalOferim dos tipus de serveis en funció de la situació i les necessitats S’atenen les consultes, es resolen els dubtes i s’acompanya en el procés depersonals: presa de decisions.· Servei d’orientació acadèmica i professionalProcés d’anàlisi adreçat a totes aquelles persones que se sentendesorientades en l’elecció dels estudis, la professió o el lloc de treball.· Servei d’informació i assessoramentServei adreçat a aquelles persones que saben el que volen però tenen dubtesconcrets sobre la seva elecció. 807 288 879 Horari De dilluns a dijous de 9 a 14 i de 16 a 18 h Divendres de 9 a 15 h Servei d’orientació acadèmica i professional 440 € (3 sessions) 0,88 €/minut (IVA inclòs) des de la xarxa fixa Servei d’informació i assessorament 70 € (1 sessió) 1,24 €/minut (IVA inclòs) des de la xarxa mòbil Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 16. 16. 16 altres serveisPlataforma de consultes on-line Accés a la plataforma NEPTU Navegador d’estudis i professions per a tuObjectius· Donar resposta als dubtes que els joves, el professional o la família tingui Objectiusrespecte de les diferents opcions de tria disponibles. · Donar resposta als dubtes que el jove, el professional o la família tingui respecte les diferents opcions de tria disponibles, mentre naveguen pelMetodologia portal.· Es tracta d’una plataforma integrada dins de la pàgina web de la institució · Facilitar la informació necessària per conèixer i familiaritzar-se ambdes d’on els usuaris poden resoldre les consultes on-line. l’oferta educativa i professional.· Educaweb respon en un termini de 24 h totes les consultes, exceptuant lesrebudes els divendres, que es respondran el dilluns següent. Metodologia · Mitjançant una clau els usuaris poden navegar pel portal i tenir accés als diferents continguts. Preu Pressupost a mida Preu Accés mensual: 150 € Accés trimestral: 300 € Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 17. 17. 17 altres serveisDossier d’informació acadèmica Jornades i Fires educativesObjectius· És un recurs informatiu i de consulta, en format paper, destinat a facilitar Objectiusinformació necessària per a la presa de decisions relativa als itineraris · Donar suport en l’organització, planificació i/o execució d’una jornada oformatius que es poden seguir quan es finalitza una determinada etapa fira educativa .educativa. · Posar en valor l’orientació acadèmica i professional i dotar-la de la· Conté informació actualitzada dels recursos formatius reglats i no reglats presència necessària perquè la comunitat la utilitzi com un recurs facilitadordisponibles dins i fora del sistema educatiu. de les transicions acadèmiques i professionals al llarg de la carrera· Excel·lent material de suport a l’orientador o orientadora de la institució. professional. · Mobilitzar tots els actors i recursos que es posen en joc en els processos de transició acadèmica o professional, en un territori determinat, i posar-los a disposició dels ciutadans en un moment de l’any. Metodologia · Presencial o virtual Preu 15 € la unitat Preu A mida Es pot trobar també a l’Abacus Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 18. 18. 18 altres serveisPortal educatiuObjectius· Aglutinar tots els recursos formatius d’un territori en un sol espai web, onqualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat, pugui trobar un curs ques’ajusti a les seves expectatives i necessitats.· Facilitar el creuament entre oferta i demanda formativa.· Posar en valor l’orientació acadèmica i professional i dotar-la de lapresència necessària perquè la comunitat la utilitzi com un recursfacilitador de les transicions acadèmiques i professionals al llarg de lacarrera professional. Preu A mida Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 19. 19. 19 confien i han confiat en educawebCentres EducatiusAmerican School of Barcelona Escola Sant Lluís de Gonzaga - La Garriga Institut Gili i Gaya - Lleida BarcelonaCentre de Batxillerat Cervetó - Granollers Escola Santa Clara - Sabadell Institut Joan Brossa - Barcelona La Salle dHorta - BarcelonaCol.legi Claver - Lleida Escola Solc - Barcelona Institut Joan Miró - Cornellà de Llobregat La Salle - Premià de MarCol·legi Escorial - Vic Escola Virolai - Barcelona Institut Joan Oró - Lleida Lestonnac - BarcelonaCol·legi Isabel de Villena - Barcelona Escola Voramar - Barcelona Institut Joan XXIII - Hospitalet de Llobregat Lestonnac - LleidaCol.legi Maristes Sants Les Corts - Barcelona Escoles Freta - Calella Institut Josep Lladonosa - Lleida Liceu Pàlcam - BarcelonaCol.legi Maristes Valldemia - Mataró Escoles Garbí - Barcelona Institut Leonardo da Vinci - Sant Cugat Lycée Français de BarceloneCol·legi Stel·la - Barcelona Institut Alella Institut Llavaneres - Sant Andreu de Maristes-Les Corts - BarcelonaCultura Pràctica - Terrassa Institut Alfons Costafreda - Tàrrega Llavaneres Mater Salvatoris - LleidaEscola adults l’Alzina Institut Alt Penedès - Vilafranca Institut Manuel Blancafort - La Garriga Nuestra Señora del Rosario - BarcelonaEscola El Carme - Sant Sadurní d’Anoia Institut Angeleta Ferrer - Sant Cugat Institut Manuel Raspall - Cardedeu Sagrat Cor Sarrià - BarcelonaEscola El Turó - Mataró Institut Apel.les Mestres - Hospitalet de Institut Maremar - El Masnou Sant Ignasi - BarcelonaEscola de Batxillerats CIC - Barcelona llobregat Institut Margarida Xirgu - Hospitalet de Sant Nicolau - SabadellEscola Episcopal - Lleida Institut Arnau Cadell - Sant Cugat Llobregat Santa Anna - LleidaEscola Gravi - Barcelona Institut Arquitecte Manuel Raspall - Cardedeu Institut Maria Rúbies - Lleida SEK - BarcelonaEscola Intermunicipal - Sant Sadurní d’Anoia Institut Ausiàs March - Barcelona Institut Martí i Franquès - Tarragona SES Pla Marcell - CardedeuEscola Joan Pelegrí - Barcelona Institut Barri Besòs - Barcelona Institut Mediterrània - El Vendrell THAU - BarcelonaEscola Joaquima Vedruna - Terrassa Institut Bellvitge - Hospitalet de Llobregat Institut Mercè Rodoreda - L’Hospitalet de THAU - Sant CugatEscola Mare de Déu de la Mercè - Institut Bernat Metge - Barcelona Llobregat Universitat Autònoma de BarcelonaSant Feliu de Llobregat Institut Bisbe Sivilla - Calella Institut Montserrat - Barcelona Universitat de BarcelonaEscola Meritxell - Mataró Institut Can Jofresa - Terrassa Institut Montserrat Guinardó - Barcelona Universitat Catalana d’Estiu a Prada deEscola Nostra Seyora del Carme - Balaguer Institut Can Vilumara - Hospitalet de Institut Montmeló ConflentEscola Pia de Nostra Senyora - Barcelona Llobregat Institut Pablo Ruiz Picasso - Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya -Escola Pia d’Igualada Institut Cendrassos - Figueres Institut Parc de l’Escorxador - Barcelona TerrassaEscola Pia de Mataró - Mataró Institut Costa i Llobera - Barcelona Institut Pedraforca - Hospitalet de Llobregat ESCI - Universitat Pompeu FabraEscola Pia de Sarrià - Barcelona Institut El Foix - Sta. Margarida i els Monjos Institut Pla Farreras - Sant CugatEscola Pia de Sitges Institut Escola del Treball - Barcelona Institut Ramon de la Torre - TorredembarraEscola Pia de Terrassa Institut Escola del Treball - Lleida Institut Sant Josep de Calassanç - BarcelonaEscola Pia de Vilanova Institut Escola Industrial - Sabadell Institut Sant Just - Sant Just DesvernEscola Pare Coll - Vic Institut Esteve Terrades - Cornellà de Institut Sant Quirze - Sant Quirze del VallèsEscola Pere Vergés - Badalona Llobregat Institut Santiago Sobrequés - GironaEscola Petit Estela la Nova - Terrassa Institut Eugeni d’Ors - Institut Serra de Marina - Premià de MarEscola del Roure/OAK House - Barcelona Hospitalet de Llobregat Institut Thos i Codina - MataróEscola Sagrat Cor - Vic Institut Gelida - Gelida Institució Pedagògica Sant Isidor, IPSI - Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 20. 20. 20 confien i han confiat en educawebAdministracions Altres institucionsAjuntament de Barcelona Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts Districte de Sant MartíAjunatment d’Abrera Ajuntament de Teià Escola de Mestres Rosa SensatAjuntament d’Alella Ajuntament de Tornabous Fundació BCN Formació ProfessionalAjuntament d’Esplugues del Llobregat Ajuntament de Torelló Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats enAjuntament de Cabrils Ajuntament de Vic Ciències Polítiques i SociologiaAjuntament de Calella Ajuntament de VilafrancaAjuntament de Canet de Mar Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats enAjuntament de Cardedeu Ajuntament de Vilassar de Mar Filosofia i Lletres i en Ciències de CatalunyaAjuntament de Castellterçol Ajuntament del Prat del Llobregat Germans MaristesAjuntament de Collbató Consell Comarcal del Barcelonès Moviment Educatiu del MaresmeAjuntament de Corbera Consell Comarcal del Vallès Oriental SalesiansAjuntament de Gavà Consell Comarcal de l’Alt PenedèsAjuntament de Gelida Consell Comarcal del Baix PenedèsAjuntament de Girona Consell Comarcal de la Vall d’AranAjuntament del Papiol Consell Comarcal de l’UrgellAjuntament de l’Hospitalet de Llobregat Diputació de BarcelonaAjuntament de Lleida Generalitat de Catalunya: DepartamentAjuntament de Lliçà d’Amunt dEducacióAjuntament de Mataró Generalitat de Catalunya: DepartamentAjuntament de Montmeló d’Acció Social i Ciutadania, Secretaria deAjuntament de Mollet JoventutAjuntament de Olesa de Montserrat Generalitat de Catalunya: DepartamentAjuntament de Palafrugell d’Universitats, Recerca i Societat de laAjuntament de Premià de Dalt InformacióAjuntament de Premià de MarAjuntament de SabadellAjuntament de Santa Margarida i els MonjosAjuntament de Sant Andreu de LlavaneresAjuntament de Sant Feliu de CodinesAjuntament de Sant Feliu de LlobregatAjuntament de Sant Cugat del VallèsAjuntament de Sant Sadurní d’AnoiaAjuntament de Sant Pere de RibesAjuntament de Sant Quirze del Vallès Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional
 21. 21. M. Cristina Caldas Montserrat Oliveras Olga Valls orientacio@educaweb.com www.educaweb.cat C/Aragó, 631-633, local 1-2 08026, Barcelona Tel. 932 151 365Serveis i projectes a mida d’orientació acadèmica i professional

×