Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bernat el Ferrer

1,040 views

Published on

Projecte EduCAT1x1 Bernat el Ferrer

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bernat el Ferrer

 1. 1. Projecte 1x1 Curs 2009-10
 2. 2. La decisió inicial <ul><li>Valoració de l’equip directiu </li></ul><ul><li>Explicació al professorat, i recerca d’un petit grup </li></ul><ul><li>que volgués treballar amb llibres digitals </li></ul><ul><li>Decidim fer-ho amb els 4 grups que faran 2n. el curs </li></ul><ul><li>2009-10 (106 alumnes) </li></ul><ul><li>Convocatòria als pares i sessió informativa i de debat, </li></ul><ul><li>amb molts dubtes </li></ul><ul><ul><li>Ordinadors portàtils, </li></ul></ul><ul><ul><li>Llibres electrònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Connexió a internet </li></ul></ul>Projecte 1x1
 3. 3. La preparació del curs <ul><li>L’equip docent de 2n. ESO va optar per triar el materials </li></ul><ul><li>de l’editorial Teide </li></ul><ul><li>Vam demanar a una empresa que ens fes la instal·lació </li></ul><ul><li>elèctrica. Vam posar els endolls de manera perimetral. </li></ul><ul><li>Vam instal·lar les pissarres digitals i els projectors </li></ul><ul><li>El setembre ens van instal·lar les caixes per a les </li></ul><ul><li>antenes, les antenes wifi, el cable de fibra òptica i el </li></ul><ul><li>router de connexió a la fibra òptica </li></ul>Projecte 1x1
 4. 4. La formació <ul><li>Tot el professorat que participa en el Projecte té l’ordinador </li></ul><ul><li>Hem ofert sessions de formació puntual al professorat </li></ul><ul><ul><li>Ús de l’ordinador portàtil </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús dels llibres digitals </li></ul></ul><ul><ul><li>Connexió a internet i a la xarxa del centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús de la PDI </li></ul></ul><ul><li>Realitzem dins del Pla de Formació de Zona un curs de </li></ul><ul><li>Moodle (en horari adaptat al centre i amb formador del centre). </li></ul><ul><li>Les reunions d’equip docent ens permeten anar solucionant </li></ul><ul><li>els problemes que sorgeixin. </li></ul><ul><li>També hem fet formació amb pares. Una sessió trimestral sobre l’ús de l’ordinador, com accedir al llibre digital, com veure les qualificacions, lliurament de treballs, calendari al moodle... </li></ul>Projecte 1x1
 5. 5. Els ordinadors portàtils I <ul><li>No vam poder triar, tenim el Toshiba NB200 i n’estem </li></ul><ul><li>molt contents. </li></ul><ul><li>Si és possible, cal obligar l’alumnat a usar l’ordinador </li></ul><ul><li>triat pel centre (assegura la connexió, i en canvi amb els </li></ul><ul><li>ordinadors dels alumnes hem tingut força problemes) </li></ul><ul><li>Insistir que els ordinadors són propietat dels alumnes </li></ul><ul><li>Per seguretat vam reforçar les taquilles existents amb </li></ul><ul><li>una argolla perquè asseguressin l’ordinador amb un </li></ul><ul><li>cable de seguretat. </li></ul>Projecte 1x1
 6. 6. Els ordinadors portàtils II <ul><li>Gairebé tots els alumnes se l’emporten a casa </li></ul><ul><li>No hem tingut cap problema per robatoris ni al centre ni </li></ul><ul><li>al carrer. </li></ul><ul><li>Hem tingut alguns problemes per avaries o cops (unes </li></ul><ul><li>10 fins ara). Les reparacions les gestionen les famílies. </li></ul><ul><li>Nosaltres els deixem un ordinador de recanvi. </li></ul><ul><li>No suposa una feina excessiva per al Coordinador </li></ul><ul><li>d’Informàtica. Els ordinadors tenen la possibilitat de </li></ul><ul><li>restaurar-los a la configuració inicial fàcilment. </li></ul><ul><li>El problema actual és l’ús indegut (jocs, msn...) </li></ul><ul><li>Estem elaborant una normativa, però primer hem de </li></ul><ul><li>detectar els problemes per buscar-hi solucions </li></ul>Projecte 1x1
 7. 7. El llibre digital <ul><li>El llibre que vam triar té: </li></ul><ul><ul><li>Les explicacions, lectures, comentaris... </li></ul></ul><ul><ul><li>Els exercicis: autocorrectius o no </li></ul></ul><ul><ul><li>Explicacions en format de presentació o animació </li></ul></ul><ul><ul><li>Llistats dels exercicis realitzats i de les puntuacions </li></ul></ul><ul><li>Per assegurar el servei: </li></ul><ul><ul><li>En algun cas hem escanejat i tenim en pdf alguna </li></ul></ul><ul><ul><li>part del llibre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hem creat una biblioteca d’aula amb els llibres que </li></ul></ul><ul><ul><li>teníem socialitzats del curs passat (molt valorat pels </li></ul></ul><ul><ul><li>pares) </li></ul></ul>Projecte 1x1
 8. 8. Els programes <ul><li>Els programes imprescindibles per treballar són: </li></ul><ul><ul><li>Navegadors d’internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Paquet Office </li></ul></ul><ul><ul><li>Els programes necessaris en alguna àrea: Cmaps, </li></ul></ul><ul><ul><li>Xmind... </li></ul></ul><ul><li>Porta antivirus </li></ul><ul><li>Té arrencada dual: LinkCat i Windows que usem </li></ul><ul><li>majoritàriament </li></ul>Projecte 1x1
 9. 9. El currículum I <ul><li>Distrubució de la part optativa del currículum de 2n (3 hores d’optativa i 1 d’alternativa): </li></ul><ul><ul><li>2 hores d’optativa (francès, estudi guiat...) </li></ul></ul><ul><ul><li>1 hora per aprendre a usar l’ordinador, el sistema operatiu, resoldre dubtes...: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Connexió a la xarxa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Còpies de seguretat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actualització de programes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestió de l’ordinador </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neteja de l’ordinador </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Realitzada per professorat especialista (tecnologia...) </li></ul></ul>Projecte 1x1
 10. 10. El currículum II <ul><li>1 hora per aprendre a usar programes, relacionant-ho </li></ul><ul><li>amb les matèries que cursen, anomenada Gestió de la </li></ul><ul><li>Informació i Competència Digital (volíem oferir una proposta </li></ul><ul><li>d’estudi diferent perquè ja no es pot subratllar, escriure al llibre, </li></ul><ul><li>lliurar treballs en paper...): </li></ul><ul><ul><ul><li>Mapes mentals, mapes conceptuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mecanografia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glossaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esquemes, resums </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recerques a internet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ús del word, excel, power point... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El portfoli digital com a recurs d’aprenentatge i avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Realitzada per psicopedagoga, tutor, professor... </li></ul></ul>Projecte 1x1
 11. 11. Les matèries <ul><li>Matèries amb llibre digital i/o moodle: </li></ul><ul><li>Llengua catalana: llibre digital i moodle </li></ul><ul><li>Ciències naturals: llibre digital i moodle (Aprenent. Multinivell) </li></ul><ul><li>Optativa GICD: Moodle </li></ul><ul><li>Llengua castellana: llibre digital i moodle inicial </li></ul><ul><li>Matemàtiques: llibre digital, moodle inicial i apunts en paper </li></ul><ul><li>Tecnologia: llibre digital i moodle inicial </li></ul><ul><li>Ciències socials: llibre digital i moodle inicial </li></ul><ul><li>Anglès: llibre en paper i moodle inicial </li></ul><ul><li>Visual i plàstica: moodle inicial </li></ul><ul><li>Hi ha molts recursos a la xarxa. Poc temps per treballar-ho tot. Es troba a faltar un lloc on trobar-los, on poder posar els que creem entre tots... </li></ul>Projecte 1x1
 12. 12. Gràcies per la vostra atenció

×