Empúries

1,040 views

Published on

Projecte EduCAT1x1 Empúries

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Empúries

 1. 1. eduCAT 1 x 1 - Empúries Plataforma per a l’accés a continguts de múltiples fonts
 2. 2. Continguts de múltiples fonts Sistema d’accés avui Continguts Plataforma d’accés Entorn virtual de treball Continguts Plataforma d’accés Entorn virtual de treball Continguts Plataforma d’accés Continguts Continguts Plataforma d’accés Entorn virtual de treball
 3. 3. Continguts de múltiples fonts Passarel·la d’adaptació Continguts Plataforma d’accés Entorn virtual de treball Continguts Plataforma d’accés Entorn virtual de treball Continguts Plataforma d’accés Continguts Continguts Plataforma d’accés Entorn virtual de treball
 4. 4. Continguts de múltiples fonts Arquitectura de funcions del sistema Passarel·la Marsupial Plataforma Empúries Plataforma d’accés Continguts Plataforma d’accés Entorn virtual de treball Continguts Plataforma d’accés Entorn virtual de treball Continguts Continguts Continguts Recomanació per Xarxa Social Recomanació per Filtrat Col·laboratiu Gestió de drets (compra / compensació) Control d’identitat / Registre d’activitat Catàleg Informació Publicitat
 5. 5. Empúries: Plataforma personal per a l’aprenentatge i l’ensenyament (oberta) (i global)
 6. 6. Objectius pedagògics Oferta múltiple, “consum” individualitzat <ul><li>Alumnes: Accés unificat als continguts educatius, en forma transparent a la font de la que provenen </li></ul><ul><li>Docents: Elaboració dels seus propis &quot;llibres de text&quot; enllaçant mòduls d’editorials i de producció pròpia </li></ul><ul><li>Experts: Disseny d'&quot;itineraris curriculars“ recomanats </li></ul><ul><li>Continguts educatius enfocats a minories: alumnat nouvingut i alumnat amb alguna discapacitat, especialment la visual </li></ul><ul><li>Personalització de l'educació: itineraris curriculars individualitzats en funció de les característiques personals i estratègies d'aprenentatge dels alumnes (intel·ligències múltiples). </li></ul>
 7. 7. Objectius econòmics Lliure competència i estímul a la producció <ul><li>Estimular la lliure competència en el mercat dels continguts digitals educatius </li></ul><ul><li>Facilitar l’evolució al format digital a les petites editorials de llibres de text actuals: focus en la producció de continguts </li></ul><ul><li>Donar entrada i facilitar el negoci a noves empreses de producció de continguts multimèdia educatius (accions conjuntes amb la Direcció General de la Societat de la Informació) </li></ul>
 8. 8. Objectius estratègics Gratuïtat del llibre de text i protecció de la indústria local <ul><li>Gratuïtat dels llibres de text gràcies a la reducció de preus per la lliure competència </li></ul><ul><li>Revalorització dels continguts produïts pel Departament (localització i accés) </li></ul><ul><li>Evolució del sector editorial català i de la resta d’Espanya, abans de l’entrada massiva de les produccions estrangeres </li></ul>
 9. 9. Operativa <ul><li>Passarel·la “Marsupial” </li></ul><ul><li>1ª versió: Contractació negociada </li></ul><ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Guanyar temps </li></ul><ul><li>Avançar en l’anàlisi dels problemes d’interoperabilitat </li></ul><ul><li>“ Empúries” </li></ul><ul><li>Operador de plataforma de distribució </li></ul><ul><li>Concurs de concessió: </li></ul><ul><li>Desenvolupament i evolució de la plataforma </li></ul><ul><li>Operació en règim d’exclusivitat per un període de temps determinat </li></ul>La passarel·la (codi obert) assumida i gestionada per l’operador de la concessió Entorn virtual de treball Recomanació per Xarxa Social Recomanació per Filtrat Col·laboratiu Gestió de drets (compra / compensació) Control d’identitat / Registre d’activitat Catàleg Informació Publicitat
 10. 10. Operativa <ul><li>Estructura de preus </li></ul><ul><li>En línia amb la situació actual del mercat digital </li></ul><ul><li>Pla de negoci basat en la rotació i no en el marge </li></ul>Ajuts a les famílies per a la compra de les llicències dels continguts digitals Objectiu: Gratuïtat del llibre de text Via: “Saldo” que el Departament ingressarà en els moneders electrònics dels alumnes. Contribució de les famílies Carregar “saldo” en els moneders electrònics dels alumnes: Gestió de drets (Compra / compensació) € > 0 = 0 €
 11. 11. Operativa Llistes de la compra Centres i docents prepararan les “llistes de la compra” dels seus alumnes amb els continguts obligatoris Famílies i alumnes podran comprar continguts complementaris, per recomanació dels docents, d’altres alumnes o decidides individualment Comercialització de bens i serveis addicionals als llibres de text i continguts educatius complementaris € Gestió de drets (Compra / compensació)
 12. 12. Dramatis personae Marsupial i Empúries <ul><li>La realització de la primera fase de la passarel·la “Marsupial”: empresa “3&punt” </li></ul><ul><li>Grups empresarials nacionals i estrangers interessats en participar en el concurs de concessió </li></ul><ul><li>Constitució de grups empresarials integrant entitats financeres, empreses de tecnologies TIC i de distribució de materials educatius, amb l’objectiu de presentar-se al concurs </li></ul>
 13. 13. Dramatis personae Proveïdors de continguts <ul><li>Els grans grups editorials de llibres de text </li></ul><ul><li>Les petites editorials tradicionals </li></ul><ul><li>Editorials de nova generació </li></ul><ul><li>Petites i grans empreses productores de continguts educatius en format multimèdia </li></ul><ul><ul><li>TVC preveu entrar en la producció de continguts educatius reutilitzant produccions pròpies, degudament encapsulades per a aquest objectiu </li></ul></ul><ul><li>Repositoris de continguts del Departament (edu365) i del Ministeri d’Educació (Agrega) </li></ul><ul><li>Productors independents, especialment els propis docents </li></ul>
 14. 14. Calendari <ul><li>1/5/2010: Primera versió de la plataforma “Marsupial” </li></ul><ul><ul><li>Els docents podran conèixer l’oferta de continguts educatius per al curs 2010-2011 amb prou temps per poder fer una selecció acurada abans de l’estiu </li></ul></ul><ul><li>15/2/2010: Publicació del concurs de concessió </li></ul><ul><li>15/5/2010: Adjudicació del concurs de concessió </li></ul><ul><li>1/9/2010: Posada en servei de la primera versió de la plataforma Empúries </li></ul>
 15. 15. Àmbit geogràfic <ul><li>Concessió del Departament: Catalunya </li></ul><ul><li>L’empresa concessionària molt probablement es plantejarà oferir un servei de plataforma semblant a la resta de CCAA ... </li></ul><ul><li>... i també en els països d’Amèrica Llatina </li></ul>
 16. 16. eduCAT 1 x 1 - Empúries Plataforma per a l’accés a continguts de múltiples fonts

×