Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicació, projecció, imatge... del centre

615 views

Published on

* Comunicació, projecció, imatge... del centre
* Isabel Sánchez
* 29 de novembre de 2012
* Institut Joaquim Blume d’Esplugues del Llobregat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Comunicació, projecció, imatge... del centre

 1. 1. comunicació projecció imatge ... ... del centreBaix Llobregat 29 de novembre de 2012
 2. 2. Societat mediàtica paper dels mitjans de comunicació massius paper de les tecnologies de la informació i comunicació
 3. 3. Els mitjans de comunicacióPoder social: controlar accions i comportament dels membres d’un altre grup menys poderósTransmissió de missatges a molta gent almateix tempsÚs de la imatge, colors que acompanyen almissatge té influència en el públic> canvial’opinióVeracitat del missatge poc contrastableMissatge referits als sectors de la vida:economia, política, salut, societat,educació,... Infoxicació!!!
 4. 4. Sobrecàrregainformativa Dificultats per la presa de decisions (influència en el canvi) excés de quantitat per analitzar contradiccions en la informació disponible soroll en la identificació d’informació rellevant
 5. 5. Un cop d’ull a la realitat
 6. 6. També parlen d’educació...Informes: • PISA • OCDE • Eurydice • Fundació Jaume Bofill • CSA • ...
 7. 7. Sensibilitat! Preocupació.............................. .............. ocupació????? Centre educatiu Projecció externa per l’establiment de relacions amb la societat i contribuir-hi positivament
 8. 8. Comunicació • Organització • Coherència • Estructura • Diversitat • Solidesa • Optimisme •................................ Qualitat!!!!!
 9. 9. Comunicació.... .... informació??Conjunt organitzat de dades processades que constitueixen un missatge capaçde canviar l’estat de coneixement de qui el repSignificat: què es vol dir l’altre per a que avaluï les conseqüències i adeqüi actituds i accions - QUÈImportància: en quin grau canviarà l’actitud o comportament de l’altre? – PER A QUÈValor: és útil per a qui va destinada? – PER A QUIVigència: es actual o desfasada? Cal considerar la sincronització dels fets - QUANValidesa: és fiable qui dóna la informació? – QUI
 10. 10. informació......quan l’altre capta elmissatge.... Comunicació!!!! Procés de transmissió de la informació
 11. 11. Informar?Comunicar?“La comunicació en una organització juga el paper quejuga la sang en un organisme viu: fa possible que totfuncioni, que tot flueixi, que cadascú faci correctament elque li toca fer.”“El 90% dels problemes quotidians de qualsevolorganització tenen a veure directament amb errors en lacomunicació.” Albert Lacruz Bassols- www.utilapd.com Revista FÒRUM nº 29
 12. 12. Comunicació
 13. 13. Comunicacions clau Què és el més important que els hem de dir? Què és el més important que ens hem de dir?
 14. 14. QUÈ QUALITAT •Caràcter •Valors •Personalitat •....
 15. 15. PER A QUÈ QUALITAT •Transmetre la cultura de centre •Generar autoestima •Facilitar la tasca •Facilitar relacions •Generar sentit de pertinença
 16. 16. PER A QUI QUALITAT •Professionals •Alumnes •Famílies •Entorn •... •.............................. societat
 17. 17. QUAN QUALITAT •Permanentment •..................actualitzada •Puntualment •........antelació suficient
 18. 18. QUI QUALITAT • Coresponsabilitat •........................... actitud
 19. 19. Procés de transmissió de la informacióComunicació f. [DE] Art de projectar i dirigir grans moviments i operacions militars.1 2 f. [LC] [PO] Coordinació de les forces polítiques, econòmiques i diplomàtiques per a aconseguir els objectius d’un estat,d’un grup o d’un partit. L’estratègia parlamentària.1 3 f. [ECT] Art de coordinar les accions i de maniobrar per tal d’aconseguiruna finalitat.2 f. [EG] Manera com un organisme respon a les característiques del medi enquè viu. • Diagnosticar • Acotar necessitats • Definir pla d’acció • Actuar • Avaluar
 20. 20. Procés de transmissió de la informacióComunicació• Diagnosticar – ens coneixem - • Diagnosticar • Què passa – estem aconseguint el que volem??? • Acotar necessitats • Definir pla d’acció • Perquè passa – quines són les causes que... • Actuar • Avaluar ... ho dificulten (-) ... ho faciliten (+)
 21. 21. Diagnosianàlisi les causes el tractament 21
 22. 22. Procés de transmissió de la informacióComunicació• Acotar necessitats • Diagnosticar • Objectius que pretenem aconseguir • Acotar necessitats • Definir pla d’acció Definir.... • Actuar • Avaluar Millorar ... Implicar .... ...
 23. 23. Procés de transmissió de la informacióComunicació• Definir pla d’acció • Diagnosticar Actuacions concretes • Acotar necessitats • Definir pla d’acció QUI – paper de cadascú en l’organització- protagonisme • Actuar • Avaluar COM – canal QUAN - planificació Autoregulació - mecanismes Destinatari: Mitjans Capacitat Receptibilitat ... EMPATIA
 24. 24. Procés de transmissió de la informacióComunicació• Actuar • Diagnosticar • segons previsió • Acotar necessitats • Definir pla d’acció • Actuar • Avaluar • autoregulació • observar • escoltar • compartir
 25. 25. Procés de transmissió de la informacióComunicació• Avaluació – eina de millora • • Diagnosticar Diagnosticar • Eficàcia - hem aconseguit el que ens proposàvem? • • Acotar necessitats Acotar necessitats • • Definir pla d’acció Definir pla d’acció • Eficiència – s’han evitat pèrdues? • • Actuar Actuar • • Avaluar Avaluar • feedback
 26. 26. ComunicacióConfiança treball ordenat - evita pèrdues de temps, malentesos, repetició de tasques, queixes, ... protagonisme – genera implicació en l’organització actitud – principal canal que visualitza la coherència i els valors de la institucióBenestar treballar a gust – genera satisfacció i estimula el creixement professional tothom té un paper important – rellevància del que cadascú fa pertinença – formar part de la institució és un orgullProjecció treball per l’èxit educatiu – l’alumne i el seu futur és la raó de ser del centre compromís – tothom comparteix els objectius de l’organització clima escolar – ambient que afavoreix l’aprenentatge i el desenvolupament de tothom
 27. 27. Factors que ho dificultenExterns no recollir i estudiar les valoracions externes tenir por del judici exterior que impossibiliti la reflexió demostrar poca confiança en la cultura sentir-se amenaçats i amb poca capacitat per competirInterns informació i comunicació incorrecta ocultació de fracassos desconfiança no destacar el treball dels alumnes i la tasca diària falta d’autoavaluació i reflexióDels membres falta de sentit de pertinença actituds poc compromeses no comptar amb tots J. Gairín/ M.Navarro/ A. Barrera manca de presa de consciència Grupo EDO.UAB
 28. 28. La comunicació és un art!!!!
 29. 29. • exemple – fugir de discursos teòrics • obrir les portes – actitud receptiva • mostrar interès individual • projectar optimisme (des del realisme) • dedicar-hi temps • guanyar el crèdit a través del diàlegCREATIVITAT • compartir • decisions que es prenen i motius – transparència • la situació del centre – bona o dolenta – amb naturalitat • sociabilització dels èxits – reconeixement de la feina
 30. 30. ComunicacióEs comunica en cada gestLa comunicació és l’eina per la confiançaL’objectiu de la comunicació és establir col·laboracions i complicitatsComunicar és la disposició d’ocupar-se dels altres – actitud – interessar-se icreure en les seves possibilitats- generositat -Comunicar és un art que requereix tècnica i treball És essencial vetllar pel protocol en la comunicació Alegria, bon humor i seguretat són fonamentals! Carles Capdevila- director del diari ARA Sopar col·loqui del FEAEC- 17 d’abril de 2012
 31. 31. Moltes gràciesIsabel Sánchez Ibáñez isanchez@xtec.cat

×