Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

17,998 views

Published on

Test iz organske hemije: PRIMERI pitanja sa prethodnih testova iz hemije na PRIJEMNIM ISPITIMA za upis na sledeće fakultete i odseke: Farmacija, Medicina, Stomatologija, PMF-hemija, Veterina. Autor: Eduka Centar, Novi Sad - jedina registrovana institucija u Vojvodini, specijalizovana za pripremu za prijemne ispite prilikom upisa na fakultete i u srednje škole. Više o pripremnoj nastavi: http://www.eduka-centar.com/priprema.html

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,998
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,314
Actions
Shares
0
Downloads
158
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Priprema za polaganje prijemnih ispita: Test iz organske hemije

 1. 1. TEST IZ ORGANSKE HEMIJE <br />PRIMERIpitanja sa prethodnih testova iz hemije naPRIJEMNIM ISPITIMA<br />zaupisnasledećefakulteteiodseke:farmacija, medicina, stomatologija, PMF-hemija, veterina<br />www.eduka-centar.com<br />
 2. 2. Nukleofil ne može biti: <br />a. OH-<br />b. NH3<br />c. H2O <br />d. H+<br />e. CN-<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 3. 3. 2.U molekulu izoprena postoje:<br />a. 5 sp3 hibridozovana C atoma<br />b. 4 sp3 hibridozovana i 1 sp2 hibridizovani C atom<br />c. 3 sp3 hibridozovana i 2 sp2 hibridizovana C atoma<br />d. 2 sp3 hibridozovana i 3 sp2 hibridizovana C atoma<br />e. 1 sp3 hibridozovani i 4 sp2 hibridizovana C atoma<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 4. 4. 3.Bromoform sadrži:<br />a.1 atom broma<br />b.2 atoma broma<br />c. 3 atoma broma<br />d.4 atoma broma<br />e.ne sadrži brom<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 5. 5. 4.Bilirubin sadrži: <br />a. porfirinski sistem<br />b. četiri pirolova prstena<br />c. sistem kumulovanih dvostrukih veza<br />d. jon Fe2+ kao centralni atom porfinskog sistema <br />e. jon Fe3+ kao centralni atom porfinskog sistema<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 6. 6. 5. Reakcijom metil-jodida i natrijuma nastaje:<br />a. metan<br />b. etan<br />c. butan<br />d. natrijum-acetilid<br />e. dijodmetanž<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 7. 7. 6. Neće doći do supstitucije hidroksilne grupe u reakciji sa fosfor(III)-hloridom kod:<br />a. p-nitrofenola<br />b.propanske kiseline<br />c.izoheksanola<br />d.mlečne kiseline<br />e. terc-butanola<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 8. 8. 7. Najmanji procenat sumpora ima:<br />a.1,4-butanditiol<br />b.ciklopentantiol<br />c. dialil-disulfid<br />d.metil-propilsulfid<br />e. natrijum-etantiolat<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 9. 9. 8. Amin je:<br />a.(CH3)2CHNO2<br />b.(CH3)2NNO<br />c.C2H5CONH2<br />d.CH3ONO2<br />e.C6H5NH2<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 10. 10. 9. Formula CH2=C=CH2 predstavlja:<br />a. konjugovani dien <br />b. izolovani dien<br />c. trien <br />d. alen <br />e. etilen<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 11. 11. 10. Benzil grupa je:<br />a.C6H5CH2-<br />b.CH2=CH-<br />c. CH2=CH-CH2-<br />d.CH2=<br />e.C6H5-<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 12. 12. 11. Diazo grupa je:<br />a.-NH2<br />b.-N3<br />c.-CONH2<br />d.-N=N-<br />e.=NH<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 13. 13. 12. Najbazniji je:<br />a.tiofen<br />b.furan<br />c.pirol<br />d.piridin<br />e.benzen<br /> <br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 14. 14. 13. Oksidacioni broj ugljenikovog atoma u metilenhloridu je:<br />a. -4<br />b. -1<br />c. 0<br />d.+1<br />e. +4<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 15. 15. 14. Nikotin sadrži prsten:<br />a. pirimidina<br />b. pirola<br />c. pirolidina<br />d. piperidina<br />e. azolidina<br /> <br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 16. 16. 15. Aldolnoj kondenzaciji može da podlegne:<br />a. furfural<br />b. benzaldehid<br />c. formaldehid<br />d. trihloracetaldehid<br />e. 2-fenilacetaldehid<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 17. 17. 16. Reakcijom alkil-halogenida i benzena u prisustvu aluminijum(III)-jodida nastaje:<br />a. aldehid<br />b. keton <br />c. halogeno aromatično jedinjenje <br />d. diazonijumova so<br />e. alkilbenzen<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 18. 18. 17. 1,3-tiazolidin sadrži:<br />a. petočlani heterociklični sistem, dva atoma sumpora u m-položaju, nije aromatičan<br />b. petočlani heterociklični sistem dva atoma azota u m-položaju, aromatičan<br />c. petočlani heterociklični sistem, atomi sumpora i azota u m-položaju, nije aromatičan<br />d.šestočlani heterociklični sistem, dva atoma sumpora u m-položaju, nije aromatičan<br />e.šestočlani heterociklični sistem, atomi sumpora i azota u m-položaju, aromatičan<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 19. 19. 18. Slobodni elektronski par na atomu azota ne postoji kod:<br />a. nitrila buterne kiseline<br />b. anilina<br />c. tetrametilamonijum-jodida<br />d.N-metilanilina<br />e.N,N-dimetilanilina<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 20. 20. 19. Prolin sadrži:<br />a. prsten pirola<br />b. prsten pirolidina<br />c. amidnu grupu<br />d. tercijarnu amino grupu<br />e. dva atoma azota<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 21. 21. 20. Formula CH3OCH3 predstavlja:<br />a. dimetiletar<br />b. dimetilestar<br />c. poluacetal<br />d. dimetilperoksid<br />e. acetal<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 22. 22. 21. Soli tiola nazivaju se:<br />a. merkaptani<br />b. merkaptidi<br />c. sulfoni<br />d. sulfonati<br />e. diazonijumove soli<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 23. 23. 22. Hlorovanjem benzena na normalnoj temperaturi i u prisustvu gvožđe(III)-hlorida nastaje:<br />a. hlorbenzen<br />b. hlorcikloheksan<br />c. 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksan<br />d. 2,4,6-trihlortoluen<br />e. 1,3,5-trihlorbenzen<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 24. 24. 23. Zagrevanjem 2-heksanola u prisustvu dehidratacionog sredstva nastaje kao glavni proizvod: <br />a. heksan, po mehanizmu eliminacije<br />b. 2-heksen, shodno Markovnjikovom pravilu<br />c. 2-heksen, shodno Zajcevljev-om pravilu<br />d. 2-heksanon, po mehanizmu aldolne kondenzacije <br />e. 1,2-heksandiol po mehanizmu adicije<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 25. 25. 24. Bazniji je:<br />a.furan od tiofena<br />b.pirol od furana<br />c. pirol od tiofena<br />d.pirol od piridina<br />e.benzen od piridina<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 26. 26. 25. Ciklopropan:<br />a. lako raskida prsten<br />b. je veoma stabilno jedinjenje<br />c. je epoksid<br />d. je heterociklično jedinjenje<br />e. je poznato po trivijalnom imenu acetilen<br /> <br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 27. 27. 26. U reakciji piridina i hlorovodonične kiseline, piridin je:<br />a. baza<br />b. kiselina<br />c. elektron-akceptor<br />d. sekundarni amin<br />e. aromatični amin<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 28. 28. 27. Zajcevljev-o pravilo moguće je vezati za proces:<br />a. supstitucije<br />b. adicije po Markovnjik-u<br />c. adicije po anti-Markovnjik-u<br />d. eliminacije<br />e. polimerizacije<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 29. 29. 28. Aceton ne može da podleže reakciji:<br />a. redukcije pod normalnim uslovima<br />b. oksidacije pod normalnim uslovima<br />c. aldolne kondenzacije<br />d. jodoformske reakcije<br />e. građenja poluacetala<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 30. 30. 29. Molarne mase (g/mol) fumarne i maleinske kiseline se razlikuju za:<br />a. 0<br />b. 1<br />c. 2<br />d. 12<br />e. 13<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 31. 31. 30. m-Lakton je po strukturi:<br />a. estar<br />b.acetal<br />c.poluacetal<br />d.amid<br />e. imid<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 32. 32. 31. Broj ugljenikovih atoma u neoheksil grupi je:<br />a. 4<br />b. 6<br />c. 8<br />d. 10<br />e. 20<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 33. 33. 32. V-Naftol ne podleže reakciji:<br />a. elektrofilne aromatske supstitucije<br />b. adicije<br />c. oksidacije fenolne hidroksilne grupe<br />d. esterifikacije<br />e. građenja zelenog kompleksnog jedinjenja sa Fe3+ jonom<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 34. 34. 33. CH3-CH2-CH=C=CH2 je:<br />a. konjugovani dien<br />b. 3,4-pentadien<br />c. konstitucioni izomer ciklopentana<br />d. alken koji ne podleže reakciji adicije<br />e. kumulovani dien<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 35. 35. 34. Jedinjenje formule C6H5CH2O-CO-CH2CH2CH3 je:<br />a. benzilbutiletar<br />b. benzil-butirat<br />c. butilbenzoat<br />d. benzilbutilketon<br />e. butanaloksim<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 36. 36. 35. Benzendiazonijum-hlorid u reakciji sa natrijum-acetilidom gradi:<br />a. imin<br />b. azo jedinjenje<br />c. amid<br />d. imid<br />e. oksim<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 37. 37. 36. Za potpuno zasićenje kiselina koje nastaju kiselom hidrolizom dioleoglicerola potrebno je:<br />a. 1 mol vodonika<br />b. 2 mola vodonika<br />c. 3 mola vodonika<br />d. 4 mola vodonika<br />e. vodonik ne može reagovati u navedenim uslovima<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 38. 38. 37. Di-terc-butilsulfat je:<br />a. merkaptan<br />b. estar<br />c. etar<br />d. merkaptid<br />e. sulfonat<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 39. 39. 38. Broj hiralnih ugljenikovih atoma u molekulu mokraćne kiseline je:<br />a. 0<br />b. 1<br />c. 2<br />d. 3<br />e. 10<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 40. 40. 39. Broj dijastereoizomera a-metilglukopiranoze je:<br />a. 0<br />b. 2<br />c. 8<br />d. 16<br />e. 32<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />
 41. 41. 40. Moguća reakcija je:<br />a. butan i natrijum-hidroksid<br />b. 2-pentanol i natrijum-hidroksid<br />c. 3-heksin i natrijum-hidrid<br />d. natrijum-metanolat i brombenzen<br />e. hlormetan i elementarni natrijum<br /> <br />EDUKA CENTAR, Development & Consulting<br />21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & BulevarKralja Petra I 13<br />(+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91600<br />www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com<br />

×