Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.eduka-centar.com TEST IZ OPŠTE i NEORGANSKE HEMIJE PRIMERI  pitanja sa prethodnih testova iz hemije na PRIJEMNIM I...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
4 . Koliko mililitara 36%-tne hlorovodonicne kiseline gustine 1.2 g/cm 3 treba odmeriti za pravljenje 4 dm 3 rastvora k...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 0...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Priprema za prijemni ispiti: Test iz opšte i neorganske hemije

28,602 views

Published on

Test iz opšte i neorganske hemije: PRIMERI pitanja sa prethodnih testova iz hemije na PRIJEMNIM ISPITIMA za upis na sledeće fakultete i odseke: Farmacija, Medicina, Stomatologija, PMF-hemija, Tehnološki fakultet, Veterina. Autor: Eduka Centar, Novi Sad - jedina registrovana institucija u Vojvodini, specijalizovana za pripremu za prijemne ispite prilikom upisa na fakultete i u srednje škole. Više o pripremnoj nastavi u Eduka Centru: http://www.eduka-centar.com/priprema.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

Priprema za prijemni ispiti: Test iz opšte i neorganske hemije

 1. 1. www.eduka-centar.com TEST IZ OPŠTE i NEORGANSKE HEMIJE PRIMERI pitanja sa prethodnih testova iz hemije na PRIJEMNIM ISPITIMA za upis na slede će fakultete i odseke : f armacija, medicina, stomatologija, PMF - hemija, tehnološki fakultet, veterina
 2. 2. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com <ul><li>Napisati molekulske formule: </li></ul><ul><li>a. nišador __________________________ </li></ul><ul><li>b. hlorni kreč __________________________ </li></ul><ul><li>c. azot-pentksid __________________________ </li></ul><ul><li>d. bazni barijum-nitrit _________________________ </li></ul><ul><li>e. tercijarni kalcijum-fosfat __________________________ </li></ul><ul><li>f. jodna kiselina __________________________ </li></ul><ul><li>g. mangan(II)-manganat __________________________ </li></ul><ul><li>h. selenatna kiselina __________________________ </li></ul><ul><li>i. ozon __________________________ </li></ul><ul><li>j. kalcijum-karbid __________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 3. 3. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 2 . Koliko m 3 ugljenik(IV)-oksida može da reaguje sa 10 kg litijum-oksida, pri čemu nastaje litijum-karbonat ? a. 0 . 12 b. 0 .5 4 c. 1 . 7 d. 3 . 3 e. 7 . 5  
 4. 4. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 3 . Koliko je potrebno kubnih centimetara rastvora kalijum-nitrata koji u jednom litru sadrzi 20.2 g za pravljenje 200 cm 3 rastvora koji u jednom litru sadrzi 0.1 mol kalijum nitrata? a. 5 b. 25 c. 50 d. 100 e. 500  
 5. 5. 4 . Koliko mililitara 36%-tne hlorovodonicne kiseline gustine 1.2 g/cm 3 treba odmeriti za pravljenje 4 dm 3 rastvora koncentracije 0.15 mol/dm 3 ? a. 2.20 b. 5.06 c. 6.08 d. 21.9 e. 50.6   EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com
 6. 6. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 5. Maseni udeo jednovalentnog metala u njegovom sulfatu dihidratu je 25.84%. Formula jedinjenja je: a. Li 2 SO 4 x 2 H 2 O b. K 2 SO 4 x 2 H 2 O c. NaHSO 4 x 2 H 2 O d. Na 2 SO 4 x 2 H 2 O e. CaSO 4 x 2 H 2 O  
 7. 7. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 6. Alotropske modifikacije su: a. masna soda i soda b. krečna voda i krečno mleko c. gorka so i magnezijum-sulfat d. sumpor(VI)-oksid i sumporna kiselina e. krečnjak, kreda i mermer  
 8. 8. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 7. Koliko je težak (g) atom silicijuma? a. 2.32 10 -23 b. 1.16 10 -23 c. 4.64 10 -23 d. 6.02 10 -23 e. 12.04 10 -23  
 9. 9. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 8. Najjače izražene osobine nemetala ima elemenat čija je elektronska konfiguracija: a . 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 b . 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 c . 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 d . 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 e . 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1  
 10. 10. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 9. Samo jonski tip veze prisutan je kod: a. K 2 O, CaF 2 , HCl, Na 2 S b. K 2 O, CaF 2 , KCl, H 2 S c. K 2 O, CaF 2 , KCl, Na 2 S d. K 2 O, CaF 2 , KCl, H 2 SO 4 e. K 2 O, CF 4 , KCl, H 2 SO 4  
 11. 11. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 10. Koliko se grama kalcijum-oksida dobija mešanjem 20 g kalcijuma i 20 g kiseonika: a. 14 b. 40 c. 28 d. 24 e. 22  
 12. 12. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 11. Koliko grama soli nastaje u reakciji kalcijum-hidroksida sa 50 ml rastvora azotne kiseline koncetracije 0.2 mol/l? a. 0 . 005 b. 0 . 41 c. 0 . 82 d. 1 . 64 e. 3 . 28  
 13. 13. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 12. Koji od navedenih oksida pri reakciji sa 0.3 mola perhlorne kiseline daje 0.15 mola neutralne soli: a . ZnO b . Al 2 O 3 c . K 2 O d . B 2 O 3 e . As 2 O 3    
 14. 14. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 13. U kom nizu jedinjenja se nalaze oni koji mogu reagovati sa kalijum-hidroksidom: a. N 2 O, H 2 SO 3 , CO 2 , KO 2 , As 2 O 5 b. BeO, H 3 PO 3 , Mn 2 O 7 , FeO, NO c. PbO, P 2 O 3 , Cl 2 O 5 , BeO, SO 3 d. Ag 2 O, CO 2 , CuO, CO, Cl 2 O 3 e. As 2 O 3 , Bi 2 O 3 , N 2 O, CO, B 2 O 3    
 15. 15. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 14. Napisati reakcije i odgovarajuće koeficijente: a. dobijanje kiseonika iz kalijum-superoksida     b. oksidacija natrijuma   c. natrijum i voda     d. natrijum-oksid i voda     e. bor(III)-oksid i voda   f. barijum-nitrit i amonijum-sulfat    
 16. 16. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 15. Neelektrolit je: a. sumpor(VI)-oksid b. natrijum-sulfit c. natrijum-sulfat d. natrijum-tiosulfat e. sumporna kiselina  
 17. 17. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 16. Taložno jedinjenje je: a. barijum-nitrat b. natrijum-hidroksid c. kalijum-hidroksid d. hromna kiselina e. mangan(II)-sulfid  
 18. 18. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 17. Kiselina i baza su pomešane u istom molarnom odnosu. Koji od navedenih rastvora reaguje kiselo ? a. HClO 4 + NaOH b. H 2 CO 3 + LiOH c. H 2 SO 3 + KOH d. HNO 2 + LiOH e. H 2 SO 4 + Fe(OH) 2  
 19. 19. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 18. Koliko grama bazne soli nastaje u reakciji azotne kiseline sa 50 ml rastvora kalcijum-hidroksida koncetracije 0.2 mol/l? a . 1.64 b . 11.9 c . 1.16 d . 16.4 e . 0.119  
 20. 20. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 19. Taložno jedinjenje nastaje reakcijom: a. natrijum-nitrata i natrijum-fluorida b. kalij um - sulfata i kalijum - sulfita c. aluminijum(III)-fluorida i natrijum-bromida d. natrijum(III)-sulfida i kalcijum-hlorida e. kalijum-nitrata i barijum-hidroksida  
 21. 21. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 20. Dvobazna kiselina nije : a. hromna kiselina b . fosfatna kiselina c . dihromna kiselina d . fosfitna kiselina e . sumporvodonična kiselina  
 22. 22. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 21. Fosforna kiselina nije jača od: a . sumporvodonične kiseline b . jodovodonične kiseline c. trihlorsirćetne kiseline d . hloritne kiseline e . hipohloritne kiseline  
 23. 23. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 22. Tretiranjem aluminijum(III)-oksida sa sumpor(VI)-oksidom: a. aluminijum(III)-oksid se ponaša kao kiselina b . aluminijum(III)-oksid se ponaša kao baza c. aluminijum(III)-oksid se oksiduje d . aluminijum(III)-oksid se redukuje e. ne dolazi do reakcije  
 24. 24. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 23. Gvožđe(III)-oksid: a. može da reaguje kao kiselina b . uvek reaguje kao kiselina c . ne može da reaguje kao kiselina d . je kiselog svojstva e . je amfoteran  
 25. 25. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 24. Koliko je potrebno miligrama kalijum-hidroksida za neutralizaciju 50 cm 3 rastvora hlorovodonične kiseline u kome je pH =2? a. 7 b . 14 c . 28 d . 42 e . 56  
 26. 26. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 25. Pufer nije : a. smeša mravlje kiseline i natrijum-formijata b. smeša amonijaka i amonijum-trihloracetata c. smeša natrijum-hidrogenkarbonata i natrijum-karbonata d. smeša natrijum-hidrogenfosfata i fosforne kiseline e. smeša natrijum-hidrogenfosfata i natrijum-dihidrogenfosfata  
 27. 27. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 26. pH Vrednost rastvora koji se dobija mešanjem 0.2 dm 3 rastvora sirćetne kiseline koncentracije 100 mmol/dm 3 ( K b (CH3COOH) =5.56∙10 -10 ) i 0.05 dm 3 rastvora kalijum-hidroksida koncentracije 50 mmol/dm 3 je: a. 2.05 b. 3.90 c. 8.80 d. 10.0 e. 11.1  
 28. 28. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 27. Fosforasta kiselina je: a. jaka trobazna kiselina, po sva tri stupnja b. slaba trobazna kiselina, po sva tri stupnja c. jaka dvobazna kiselina, po oba stupnja d. slaba dvobazna kiselina, po oba stupnja e. jaka trobazna kiselina po prvom i drugom, a slaba po trećem stupnju  
 29. 29. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 28. Mešanjem natrijuma i vode nastaje sistem čiji je pH : a. manji od 7 b. 7 c. veći od 7 d. natrijum i voda ne reaguju e. pH vrednost zavisi od masa natrijuma i vode  
 30. 30. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 29. Natrijumova so trifluorsirćetne kiseline mora imati pH vrednost: a. između 10 i 14 b. između 7 i 10 c. 7 d. između 4 i 7 e. između 1 i 4  
 31. 31. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 30. Koliki je kod tricijuma: a. broj protona _______ b. broj elektrona _______ c. broj neutrona _______ d. atomski broj _______ e. redni broj _______ f. broj čestica koje nose masu _______  
 32. 32. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 31. Neki metal se u prirodi nalazi u obliku izotopa 63 Me i 65 Me. Količinski udeo 63 Me je 69%. Kolika je relativna atomska masa tog metala? a. 63.00 b. 64.00 c. 65.00 d. 63.38 e. 63.62  
 33. 33. EDUKA CENTAR, DEVELOPMENT & CONSULTING 21000 Novi Sad, Mite Ružića 1 & Bulevar Kralja Petra I 13 (+381) 021 44 75 77, 021 63 20 100, 064 67 91 600 www.eduka-centar.com, office@eduka-centar.com 32. Koloidni rastvor je: a . smeša opiljaka gvožđa i aluminijuma b . dim c . ozon d . fudbalen e . krečnjak  

×