SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Ese:”Drejtori si lider pedagogjik”
Viteve të fundit, ka pasur interes të konsiderueshëm në rëndësinë e lidershipit në fushën e të nxënit. Nga
përvojat e së përditshmes, kemi arritur të kuptojmë se puna më e rëndësishme që mund të bëjë një lider në këtë
fushë është të mbështesë dhe të promovojë mjediset cilësore të të nxënit për nxënësit. Mirëpo, përtej
udhëheqjes administrative, kjo kërkon lidership pedagogjik.
Pedagogjia mund të përkufizohet si filozofi e praktikë që mbështet të kuptuarit se si zhvillohet mësimi dhe të
mësuarit. Në thelb ajo është studimi i procesit të mësimdhënies dhe të të nxënit. Udhëheqja është përcaktuar
shpesh si akti i drejtimit të individëve apo grupeve. Në qoftë se ne kombinojmë këto të dyja, ne në fakt jemi
duke ofruar nocionin e udhëheqjes pedagogjike si udhëheqje ose drejtim i studimit të procesit të të nxënit.
Çdo person i cili ka një kuptim të thellë të të nxënit mund të marrë rolin e liderit pedagogjik. Këta individë e
shohin veten si partnerë, lehtësues, vëzhgues,dhe më e rëndësishmja, drejtuesit pedagogjikë e shohin veten si
hulumtues në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit,duke ndërtuar një kulturë të reflektimit .
Udhëheqja pedagogjike kërkon të rimendojmë mënyrën se si ne , punojmë dhe mësojmë së bashku me të
rriturit e tjerë. Ne e dimë se rritja dhe zhvillimi merr kohë. Ashtu si fëmijët, të rriturit mësojnë më mirë kur ata
janë të interesuar dhe të angazhuar. Lideri pedagogjik ushqen dispozitat që janë të dobishme për mësuesit në
praktikën e tyre të përditshme.Dispozitat janë qëllimplota dhe ndihmojnë për të krijuar një kulturë, ku ka më
shumë fokusim mbi atë si kryhet mësimi për të dy së bashku, fëmijë dhe të rritur(nxenes dhe mesues).
Udhëheqësit pedagogjikë sigurohen se mësuesit kanë edhe kohë, edhe metoda për të reflektuar mbi praktikat e
tyre, si dhe shqyrtojnë perspektiva të shumta. Ata bëjnë pyetje që i angazhojnë mësuesit si intelektualisht dhe
emocionalisht dhe kërkojnë të marrin parasysh se si teoria dhe praktika informojnë njëra-tjetrën.Një udhëheqës
pedagogjik mund të përdorë idenë e të bërit pyetje për të frymëzuar veten dhe të tjerët për të zhvilluar praktikat
e qëllimshme që sjellin në jetë parimet e Kornizës Kurrikulare.Pyetjet mund të jenë të tilla, si:
1. Si mund t’u japin dukshmëri kompetencave të fëmijëve në një mënyrë për të lëvizur përtej tradicionales?
2. Si mund të thellojmë angazhimin me familjet, si partnerë në mësimin e fëmijëve të tyre?
3. Si mund të vlerësojmë, promovojmë respektimin e diversitetit, barazisë dhe përfshirjes?
4. Si mund të angazhohen mesuesit në të menduarit në lidhje me mjediset, përvojat dhe jetën e përditshme të
klasës në mënyrë që të sfidojnë dhe të takohen me mendjet krijuese të fëmijëve?
5. Si mund të lidhim lojën dhe hetimin si mësim?(si të përdorim situatat e të nxënit)
6. Si mund të zhvillojmë një kulturë të praktikës reflektuese në mënyrë që zhvillimi professional të ndodhë ditë
pas dite në klasë ,ndërsa ne punojnë me fëmijët dhe njëri-tjetrin?
Këto lloje të pyetjeve mund të ndihmojnë edhe liderët dhe mesuesit për të bërë lidhjet në mes praktikës së tyre
dhe llojit të bashkësisë që ata duan të ushqejnë me të nxënë.
Një pjesë e rolit të liderit pedagogjik është për të krijuar sisteme dhe struktura që mbështesin vlerat dhe vizionin
që ata kanë për rritjen e një ambienti cilësor të të nxënit..
Vendimet që janë marrë rreth organizimit të kohës, se si të ngrenë mjedise dhe të mbështesin suksesin e të
tjerëve, vijnë nga vizioni i gjere që ata kanë për fëmijët, familjet dhe veten e tyre.
Udhëheqësit pedagogjikë krijojnë një infrastrukturë që mbështet procesin e mësimdhënies dhe të të
nxënit.Udhëheqësit pedagogjikë përcaktojnë vizionin dhe vlerat që janë në qendër të programit të tyre. Ata
fuqizojnë mësuesit të shohin veten e tyre si studiues, ku ata të bëhen përkthyes, dhe jo zbatues të thjeshtë të
një kornize të kurrikulumit. Udhëheqësit pedagogjike angazhohen për përdorimin e praktikave dhe
shpërndarjen e burimeve që ndërtojnë një kulturë të qëllimshme , ku të mësuarit dhe rritja ndodh në
marrëdhënie me të tjerët. Kjo qasje e udhëheqjes nuk është gjithmonë e lehtë. Kjo merr kohë dhe investime të
vazhdueshme. Megjithatë, kur udhëheqësit investojnë për veten e tyre dhe të tjerët rreth tyre, ajo mund të
transformojë praktikën dhe të ndërtojë programe me cilësi të lartë e të qëndrueshme.
EDLIRA EKMEKҪIU
Tetor 2016.

More Related Content

What's hot

Programi festa e abetares. agime komplet
Programi festa e abetares. agime kompletProgrami festa e abetares. agime komplet
Programi festa e abetares. agime kompletAberi Kajo
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisMarinela Abedini
 
Energjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e EnergjisëKlajdi Proko
 
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet  shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet  shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Mirsad
 
Kurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencatKurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencatValbona Imeraj
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesssuseree34b8
 
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.enerisaloti
 
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"Joana Eltjona Ymeraj
 
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreExhitah Vasija
 
Leter motivimi
Leter motivimi Leter motivimi
Leter motivimi Anida Ago
 
Aparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitAparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitMatilda Gremi
 
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeArlinda
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperisemelissa cani
 
problemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drproblemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drDonalda Kellezi
 

What's hot (20)

Programi festa e abetares. agime komplet
Programi festa e abetares. agime kompletProgrami festa e abetares. agime komplet
Programi festa e abetares. agime komplet
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
 
Energjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e Energjisë
 
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet  shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet  shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
 
Jeronim De Rada
Jeronim De RadaJeronim De Rada
Jeronim De Rada
 
Java olimpike
Java olimpikeJava olimpike
Java olimpike
 
Kurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencatKurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencat
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
 
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
 
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
 
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
 
Kimi- Hekuri
Kimi- HekuriKimi- Hekuri
Kimi- Hekuri
 
Kenget E milosaos
Kenget E milosaos Kenget E milosaos
Kenget E milosaos
 
Leter motivimi
Leter motivimi Leter motivimi
Leter motivimi
 
Aparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitAparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimit
 
Berati
BeratiBerati
Berati
 
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesme
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
 
problemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drproblemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te dr
 

Similar to Drejtori si lider pedagogjik

Met ndervepruese mesimin_mat
Met ndervepruese mesimin_matMet ndervepruese mesimin_mat
Met ndervepruese mesimin_matSeadin Xhaferi
 
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptxcomputerpc6
 
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE#MesueseAurela Elezaj
 
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreRiza Haxhiu
 
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaMetodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaanele892
 
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaMetodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaanele892
 
Qverisja dhe udhëheqja në arsim
Qverisja dhe udhëheqja në arsimQverisja dhe udhëheqja në arsim
Qverisja dhe udhëheqja në arsimVlora Osmani
 
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)Vilma Hoxha
 
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏Alush Kryeziu
 
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Zekë Muqkurtaj
 
_menaxhimi-i-klases.ppt
_menaxhimi-i-klases.ppt_menaxhimi-i-klases.ppt
_menaxhimi-i-klases.pptshpresa14
 
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveSelf employed
 
Menaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesAnida Ago
 
punimi seminarik h.k.docx
punimi seminarik h.k.docxpunimi seminarik h.k.docx
punimi seminarik h.k.docxhylikadriu
 

Similar to Drejtori si lider pedagogjik (20)

Ese
EseEse
Ese
 
Met ndervepruese mesimin_mat
Met ndervepruese mesimin_matMet ndervepruese mesimin_mat
Met ndervepruese mesimin_mat
 
Prezantimi
PrezantimiPrezantimi
Prezantimi
 
ESE
ESEESE
ESE
 
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
 
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
 
Tik
TikTik
Tik
 
Ese Pedagogjie
Ese PedagogjieEse Pedagogjie
Ese Pedagogjie
 
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
 
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaMetodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
 
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaMetodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
 
Mesimi Bashkekohor
Mesimi  BashkekohorMesimi  Bashkekohor
Mesimi Bashkekohor
 
Qverisja dhe udhëheqja në arsim
Qverisja dhe udhëheqja në arsimQverisja dhe udhëheqja në arsim
Qverisja dhe udhëheqja në arsim
 
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
 
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
 
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
 
_menaxhimi-i-klases.ppt
_menaxhimi-i-klases.ppt_menaxhimi-i-klases.ppt
_menaxhimi-i-klases.ppt
 
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
 
Menaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i Klases
 
punimi seminarik h.k.docx
punimi seminarik h.k.docxpunimi seminarik h.k.docx
punimi seminarik h.k.docx
 

More from Edlira Ekmekciu

Me se e kryera dhe e kryera e tejshkuar e deftores
Me se e kryera dhe e kryera e tejshkuar e deftoresMe se e kryera dhe e kryera e tejshkuar e deftores
Me se e kryera dhe e kryera e tejshkuar e deftoresEdlira Ekmekciu
 
Shqipja ne gjuhet indoevropiane indoevropiane
Shqipja ne gjuhet indoevropiane indoevropianeShqipja ne gjuhet indoevropiane indoevropiane
Shqipja ne gjuhet indoevropiane indoevropianeEdlira Ekmekciu
 
Sinonimia e me se te kryeres me te kryeren e tejshkuar
Sinonimia e me se te kryeres me te kryeren e tejshkuarSinonimia e me se te kryeres me te kryeren e tejshkuar
Sinonimia e me se te kryeres me te kryeren e tejshkuarEdlira Ekmekciu
 
Nje bashkepunim i suksesshem
Nje bashkepunim i suksesshemNje bashkepunim i suksesshem
Nje bashkepunim i suksesshemEdlira Ekmekciu
 
Standardet e reja te mesuesit
Standardet e reja te mesuesitStandardet e reja te mesuesit
Standardet e reja te mesuesitEdlira Ekmekciu
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONEEdlira Ekmekciu
 

More from Edlira Ekmekciu (9)

Me se e kryera dhe e kryera e tejshkuar e deftores
Me se e kryera dhe e kryera e tejshkuar e deftoresMe se e kryera dhe e kryera e tejshkuar e deftores
Me se e kryera dhe e kryera e tejshkuar e deftores
 
Shqipja ne gjuhet indoevropiane indoevropiane
Shqipja ne gjuhet indoevropiane indoevropianeShqipja ne gjuhet indoevropiane indoevropiane
Shqipja ne gjuhet indoevropiane indoevropiane
 
Greqia
GreqiaGreqia
Greqia
 
Iliret
IliretIliret
Iliret
 
Roma e vjeter
Roma e vjeterRoma e vjeter
Roma e vjeter
 
Sinonimia e me se te kryeres me te kryeren e tejshkuar
Sinonimia e me se te kryeres me te kryeren e tejshkuarSinonimia e me se te kryeres me te kryeren e tejshkuar
Sinonimia e me se te kryeres me te kryeren e tejshkuar
 
Nje bashkepunim i suksesshem
Nje bashkepunim i suksesshemNje bashkepunim i suksesshem
Nje bashkepunim i suksesshem
 
Standardet e reja te mesuesit
Standardet e reja te mesuesitStandardet e reja te mesuesit
Standardet e reja te mesuesit
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
 

Drejtori si lider pedagogjik

  • 1. Ese:”Drejtori si lider pedagogjik” Viteve të fundit, ka pasur interes të konsiderueshëm në rëndësinë e lidershipit në fushën e të nxënit. Nga përvojat e së përditshmes, kemi arritur të kuptojmë se puna më e rëndësishme që mund të bëjë një lider në këtë fushë është të mbështesë dhe të promovojë mjediset cilësore të të nxënit për nxënësit. Mirëpo, përtej udhëheqjes administrative, kjo kërkon lidership pedagogjik. Pedagogjia mund të përkufizohet si filozofi e praktikë që mbështet të kuptuarit se si zhvillohet mësimi dhe të mësuarit. Në thelb ajo është studimi i procesit të mësimdhënies dhe të të nxënit. Udhëheqja është përcaktuar shpesh si akti i drejtimit të individëve apo grupeve. Në qoftë se ne kombinojmë këto të dyja, ne në fakt jemi duke ofruar nocionin e udhëheqjes pedagogjike si udhëheqje ose drejtim i studimit të procesit të të nxënit. Çdo person i cili ka një kuptim të thellë të të nxënit mund të marrë rolin e liderit pedagogjik. Këta individë e shohin veten si partnerë, lehtësues, vëzhgues,dhe më e rëndësishmja, drejtuesit pedagogjikë e shohin veten si hulumtues në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit,duke ndërtuar një kulturë të reflektimit . Udhëheqja pedagogjike kërkon të rimendojmë mënyrën se si ne , punojmë dhe mësojmë së bashku me të rriturit e tjerë. Ne e dimë se rritja dhe zhvillimi merr kohë. Ashtu si fëmijët, të rriturit mësojnë më mirë kur ata janë të interesuar dhe të angazhuar. Lideri pedagogjik ushqen dispozitat që janë të dobishme për mësuesit në praktikën e tyre të përditshme.Dispozitat janë qëllimplota dhe ndihmojnë për të krijuar një kulturë, ku ka më shumë fokusim mbi atë si kryhet mësimi për të dy së bashku, fëmijë dhe të rritur(nxenes dhe mesues). Udhëheqësit pedagogjikë sigurohen se mësuesit kanë edhe kohë, edhe metoda për të reflektuar mbi praktikat e tyre, si dhe shqyrtojnë perspektiva të shumta. Ata bëjnë pyetje që i angazhojnë mësuesit si intelektualisht dhe emocionalisht dhe kërkojnë të marrin parasysh se si teoria dhe praktika informojnë njëra-tjetrën.Një udhëheqës pedagogjik mund të përdorë idenë e të bërit pyetje për të frymëzuar veten dhe të tjerët për të zhvilluar praktikat e qëllimshme që sjellin në jetë parimet e Kornizës Kurrikulare.Pyetjet mund të jenë të tilla, si: 1. Si mund t’u japin dukshmëri kompetencave të fëmijëve në një mënyrë për të lëvizur përtej tradicionales? 2. Si mund të thellojmë angazhimin me familjet, si partnerë në mësimin e fëmijëve të tyre? 3. Si mund të vlerësojmë, promovojmë respektimin e diversitetit, barazisë dhe përfshirjes? 4. Si mund të angazhohen mesuesit në të menduarit në lidhje me mjediset, përvojat dhe jetën e përditshme të klasës në mënyrë që të sfidojnë dhe të takohen me mendjet krijuese të fëmijëve? 5. Si mund të lidhim lojën dhe hetimin si mësim?(si të përdorim situatat e të nxënit) 6. Si mund të zhvillojmë një kulturë të praktikës reflektuese në mënyrë që zhvillimi professional të ndodhë ditë pas dite në klasë ,ndërsa ne punojnë me fëmijët dhe njëri-tjetrin? Këto lloje të pyetjeve mund të ndihmojnë edhe liderët dhe mesuesit për të bërë lidhjet në mes praktikës së tyre dhe llojit të bashkësisë që ata duan të ushqejnë me të nxënë.
  • 2. Një pjesë e rolit të liderit pedagogjik është për të krijuar sisteme dhe struktura që mbështesin vlerat dhe vizionin që ata kanë për rritjen e një ambienti cilësor të të nxënit.. Vendimet që janë marrë rreth organizimit të kohës, se si të ngrenë mjedise dhe të mbështesin suksesin e të tjerëve, vijnë nga vizioni i gjere që ata kanë për fëmijët, familjet dhe veten e tyre. Udhëheqësit pedagogjikë krijojnë një infrastrukturë që mbështet procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit.Udhëheqësit pedagogjikë përcaktojnë vizionin dhe vlerat që janë në qendër të programit të tyre. Ata fuqizojnë mësuesit të shohin veten e tyre si studiues, ku ata të bëhen përkthyes, dhe jo zbatues të thjeshtë të një kornize të kurrikulumit. Udhëheqësit pedagogjike angazhohen për përdorimin e praktikave dhe shpërndarjen e burimeve që ndërtojnë një kulturë të qëllimshme , ku të mësuarit dhe rritja ndodh në marrëdhënie me të tjerët. Kjo qasje e udhëheqjes nuk është gjithmonë e lehtë. Kjo merr kohë dhe investime të vazhdueshme. Megjithatë, kur udhëheqësit investojnë për veten e tyre dhe të tjerët rreth tyre, ajo mund të transformojë praktikën dhe të ndërtojë programe me cilësi të lartë e të qëndrueshme. EDLIRA EKMEKҪIU Tetor 2016.