Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ETB - Focus: Bandy

1,143 views

Published on

Please find a compilation of everything that you might need for the 2009 Bandy World Championship in Västerås.
With the help of experienced sports journalists and bandy experts as well as Timo Oksanen, a Finnish goalie and 2004 World Championship hero, Nordström & Frank has developed a material that will hopefully take your bandy coverage to new heights.

Published in: Sports
  • Be the first to comment

ETB - Focus: Bandy

  1. 1. Editorial Toolbox Focus SwEdiSh EdiTioN An official supplement of Editorial Toolbox. Freeware for newspapers, printed and online editions. Non-commercial use – editorial use only. ©Nordström & Frank AB, www.nordstromfrank.se, info@nordstromfrank.se Contains templates to create simple, informative infographics. Freeware Please send a mail to: info@nordstromfrank.se to get original files for use in InDesign.
  2. 2. Editorial staff: Rickard Frank Anders Enström Initiator, art director, Proofreading. research and news Journalist and designer. graphics. Timo Oksanen Jacob Nordström Checking of facts and Initiator, design och photo. finish translation. Torkel Bohjort Ville Aaltonen Art director, research and Checking of facts. news graphics. Julia och Göran Holm Tomas Froms Russian translation. Research, texts and checking of facts.
  3. 3. Focus · Bandy World Championship 2009 Innehåll I februari lanserar Nordström & Frank den nya versionen Free of charge Innehåll Sida Allt material i denna manual är Grupp a · lagen ........................................6 av editorial toolbox. med hjälp av 70 tidningar i tio länder som freeware, dvs fritt att använda i valfri så spelas Vm ............................................7 använder den första utgåvan är denna version utvecklad till en kanal och vid valfritt antal tillfällen så länge det är på redaktionellt utrym- garanterad succé. läs mer på www.nordstromfrank.se. Fördjupning bandyhörnor.................8–9 me. Mer detaljerad information finns på sidan 18 i denna manual. Historia ..............................................10–11 som smakprov lanseras ett Fokus inför Bandy-Vm som inleds Typsnitt do-it-yourself kit · plan, tröjor...............12 den 18 januari i Västerås. med hjälp av tomas Froms och The text has been typeset in Benton do-it-yourself kit · matchguide ............13 Sans, which can be ordered from: torkel Bohjort, bandyexperter från Hälsingetidningar och www.fontbureau.com do-it-yourself kit · siluetter...................14 timo oksanen, finsk målvakt och Vm-hjälte 2004, har You can of course switch to your do-it-yourself kit · 3d-element .............15 newspaper’s own typography, but nordström & Frank tagit fram ett material som förhoppningsvis remember to change the settings and lyfter er bandybevakning till nya höjder. lycka till! Fördjupning målvakten.........................16 make any necessary adjustments. Freeware For newspapers printed and online editions. non-commercial use – editorial use only. ©nordström Frank aB, www.nordstromFrank.se, inFo@nordstromFrank.se

×