Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektu nedēļa

7,958 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektu nedēļa

 1. 1. Skolēnu projektu nedēļas organizācija 5.-9.klase
 2. 2. Plāns stāstījumam• Kopumā kā izskatās ideja• Organizatoriskās lietas
 3. 3. Projektu nedēļa kopumā
 4. 4. Mērķis un uzdevumi Projektu nedēļai• Mērķis – dot iespēju skolēniem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes radošā un interesantā veidā.• Uzdevumi: • radīt vidi, kurā veidojas skolēnu projektēšanas prasmes un iemaņas; • attīstīt skolēnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes; • veido mācīšanās motivāciju un skolēnam atbilstošu vērtības izjūtu, jo projektā tiek ietverta katra skolēna darbība, viņa pieredze, domas un intereses.
 5. 5. Projektu nedēļa - sagatavošanās1) Sagatavošanās posms: 1) Projektu komandas izveidošana un pirmās «projekta tēmas/idejas» definēšana; 2) Projekta idejas izvērsums un darba plāna izveide; 3) Informācijas (teorētiskā materiāla) apkopošana. 4) Projekta izstrāde (pēc nepieciešamības).
 6. 6. Projektu nedēļa1) Projekta «produktu» izstrāde (3 dienas).2) Projektu izstāde (2 dienas).
 7. 7. Projekta «produkti»??? Projekta «galaprodukts» Stends Projekta prezentācija
 8. 8. Projekta produkts• Projekta galaprodukts ir skolēnu projekta rezultāts, kas var būt dažādos formātos veidots produkts, kas ir skolēnu izvēlētās tēmas ietvaros un atspoguļo skolēnu pētījuma rezultātu, piemēram, tas var būt: • makets; • referāts; • rakstisks produkts; • grafiks; • digitāls produkts; • prototips; • video/audio materiāls. • U.tml.
 9. 9. Projekta stendsSkolēnu projekta stends ir viens no projekta produktiem, kas paredzēts, laiiepazīstinātu skolas projektu nedēļas izstādes apmeklētājus ar skolēnuveikto projektu. Projekta stendam pamatā ir jāatbild uz sekojošiemjautājumiem: • kas veica konkrēto projektu; • kāda bija projekta īstenošanas darba gaita; • kāds ir projekta galaprodukts; • kādi ir projekta mērķi un uzdevumi; • kādi ir ieguvumi no projekta īstenošanas.
 10. 10. Projekta prezentācijaSkolēnu projektu prezentācija norisināsies projektu izstādes laikā.Prezentācijas tiek sadalītas atbilstoši projektu tēmām. Katra projektaprezentācijai tiek dots laiks līdz 5 minūtēm un 2 minūtes jautājumiem.
 11. 11. Skolas projektu izstāde1) Skolēnu stendi + galaprodukti + prezentācijas (pa tēmām)2) Skolēnu balsojums par labāko projektu dabu3) Skolotāju žūrija + skolotāju balsojums (simpātiju balva)4) Vecāku žūrija + vecāku balsojums (simpātiju balva)
 12. 12. Organizatoriskās lietas
 13. 13. Skolēnu pienākumi• pieteikties grupā vai individuāli projekta realizēšanai;• atbilstoši skolotāja norādēm veikt nepieciešamo dokumentācijas izstrādi un reģistrēšanos;• pašiem izraudzīties sevi interesējošu tēmu;• pēc nepieciešamības lūgt skolotāju atbalstu tēmas izvēlē/konsultācijas satura lietās;• sadalīt pienākumus sava projekta īstenošanā;• izplānot projekta īstenošanu (kā to paveiks);• īstenot projektu – sagatavot projekta produktus;
 14. 14. Darbu vērtēšanaIzmantojot rubrikas (digitālā formātā), tiktu vērti:• Stendi 25%• Galaprodukti 50%• Prezentācija 25%Vērtētu – skolotāju žūrija un vecāku žūrija + vadītāja vērtējums(priekšmeta skolotājs) + (audzinātāja vērtējums)
 15. 15. Termiņi• Reģistrācija – bit.ly/PNregistracija 9.02• Projekta idejas apraksts – bit.ly/Pnprojekts 22.02

×