Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Edelman Stockholm Trust 2013, med diagram.

 1. #Edeltrust2013se Edelman Stockholm
 2. Edelmans 13:e återkommande undersökning. Största globala undersökningen av förtroende. Onlineundersökning i 26 länder. Informed Publics • 31 000+ respondenter • 500 respondenter i U.S.A. och Kina och 200 I övriga • 5 år på 20+ marknader länder. • 8 år på 10+ marknader • Åldrarna 25-64 • Högskoleutbildade General Population • I översta 25% av hushållsinkomst per åldersgrupp i varje land. • 1000 respondenter per land. • Har rapporterat signifikant mediekonsumtion och • Ålder 18+ engagemang i affärsnyheter och offentliga principer. • Två års data. • 13 års data. Jämförelser mellan marknader. Utvecklade: U.S.A., Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan. Global data Tillväxt: Brasilien, Mexiko, Ryssland, Mexiko, Ryssland, Indien och Kina. EU-regionen-data EU-länder: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Svensk data Spanien, Nederländerna, Sverige, Irland och Polen. Edelman Stockholm
 3. Vem är trovärdig när du bildar dig uppfattning om ett företag? Per! 63% 34% Linda! En VD för ett företag En akademiker eller expert på företagets bransch eller frågeställningar Edelman Stockholm I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trolig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig?
 4. HEART AND BALLS
 5. En tillbakablick på tidigare Edelman Trust Barometers. 2013 Crisis of leadership. 2012 The fall of government. 2011 Rise of authority figures. 2010 Trust is now an essential line of business. 2009 Business must partner with government to regain trust. 2008 Young influencers have more trust in business. 2007 Business more trusted than government and media. 2006 “A person like me” emerges as credible spokesperson. 2005 Trust shifts from “authorities” to peers. 2004 U.S. companies in Europe suffer trust discount. 2003 Earned media more credible than advertising. 2002 Fall of the celebrity CEO. 2001 Rising influence of NGO’s. Edelman Stockholm
 6. Förtroende påverkar: Konsumenters vilja att köpa våra varor och tjänster i framtiden. Vår kommunikations trovärdighet. Medarbetarnas stolthet att arbeta för oss. Investerarnas förtroende att investera i oss. Politikers benägenhet att hjälpa eller stjälpa oss. Journalisters preferens för att vinkla oss positivt eller negativt. NGO:ers benägenhet att arbeta med eller mot oss. Folkets vilja att faktiskt lyssna på vad vi har att säga. Edelman Stockholm
 7. EU ses generellt som ”off track”. Men, de företag med huvudkontor i Nordvästra Europa är bland de mest betrodda i världen. Edelman Stockholm
 8. I vilken riktning går Europa? I Rätt Riktning I Fel Riktning Vet ej / vill ej svara 68% 69% 69% 69% 63% 63% 63% 58% 56% 53% 32% 25% 23% 23% 20% 21% 20% 17% 18% 18% 18% 15% 15% 16% 15% 16% 15% 14% 13% 12% Anser du att saker och ting i Europa under det senaste året har gått i rätt riktning eller åt fel håll? Edelman Stockholm
 9. anser att Europa är på väg i fel riktning.
 10. Förtroende för att Europeiska centralbanksystemet kommer göra det som är rätt för Europa i allmänhet. Litar på centralbanksystemet Litar inte på centralbanksystemet 57% 52% 53% 53% 50% 50% 49% 49% 38% 38% 35% 32% 28% 27% 27% 25% 24% 25% 25% 23% Ange hur stort förtroende du har för att det europeiska centralbankssystemet kommer att göra det som är rätt för Europa i allmänhet. Använd en 9- Edelman Stockholm gradig skala där ett betyder att du ”inte har något förtroende alls” och nio betyder att du ”har stort förtroende” för att man kommer att göra det som är rätt för Europa i allmänhet.
 11. Bara 27% litar på att centralbankssystemet ska “göra det som är rätt för Europa”.
 12. Störst förtroende att hantera skuldkrisen i Eurozonen. Den Europeiska Unionen Min Egen Regering 64% 54% 53% 52% 42% 43% 40% 41% 38% 36% 31% 30% 29% 29% 27% 24% 18% 18% 16% 14% Vem har du störst förtroende för när det gäller att hantera den nuvarande skuldkrisen inom Eurozonen? Din nationella regering eller EU? Edelman Stockholm
 13. Tror att svenska regeringen är bättre än EU själva på att hantera Eurozonens skuldkris.
 14. Störst förtroende att hantera skuldkrisen i Eurozonen. Den Europeiska Unionen Min Egen Regering 64% 54% 53% 52% 42% 43% 40% 41% 38% 36% 31% 30% 29% 29% 27% 24% 18% 18% 16% 14% Vem har du störst förtroende för när det gäller att hantera den nuvarande skuldkrisen inom Eurozonen? Din nationella regering eller EU? Edelman Stockholm
 15. Bara England litar mer på sin egen regering.
 16. Litar du på Tyska regeringen att göra det som är rätt för skuldkrisen i Eurozonen? 59% 54% 52% 51% 50% 50% 40% 38% 38% 38% 39% 35% 36% 37% 29% 30% 28% 28% Litar 24% Litar inte 18% Hur stort förtroende har du för att den tyska regeringen kommer att göra det som är rätt för Eurozonen för att lösa Eurozonens skuldkris? Använd en 9- gradig skala där ett betyder att ”du inte litar på den tyska regeringen alls” och nio betyder att du ”har stort förtroende för den tyska regeringen” när Edelman Stockholm det gäller att göra det som är rätt för Eurozonen för att lösa Eurozonens skuldkris
 17. Länderna som är mest påverkade av skuldkrisen har högst förtroende för att EU ska lösa den. Edelman Stockholm
 18. När far och mor är döda och våra släktningar har ta'tt gift och alla våra vänner har valt sej själva och våra lärare och fröknar har gått och dränkt sej med varann och nu när sömntabletterna har slutat hjälpa och när vår präst från konfirmationen står och pekar i det blå och ingen fattar om han visar vägen eller känner vilket håll vinden blåser åt, då kommer Halta Lotta hem till mej med rösten fylld av gråt och snyftar, vem i hela världen kan man lita på? Hoola Bandola Band – Vem Kan Man Lita På. Edelman Stockholm
 19. Vem är trovärdig när du bildar dig en uppfattning om ett företag? 63% 63% 60% 51% 43% 45% 40% 42% 38% 33% 34% 34% 16% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trolig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? Edelman Stockholm
 20. Bara har förtroende för ett företags VD.
 21. Vem är trovärdig när du bildar dig en uppfattning om ett företag? 63% 63% 60% 51% 43% 45% 40% 42% 38% 33% 34% 34% 16% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trolig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? Edelman Stockholm
 22. Bara har förtroende för ett företags styrelse.
 23. Förtroende för att en förtegsledare säger sanningen, oavsett hur komplicerad eller illa omtyckt den än är? Vet ej / Ej svar, 5% Stort, 28% Inget, 32% Visst, 36% Hur stort förtroende har du för att företagsledare gör följande? Säger sanningen, oavsett hur komplicerad eller illa omtyckt den än är? Har inget förtroende för dem Har ett visst förtroende för dem Har stort förtroende för dem Vet inte/vill inte svara Edelman Stockholm
 24. tror inte att en VD talar sanning.
 25. Förtroende för att en ledare inom regeringen säger sanningen, oavsett hur komplicerad eller illa omtyckt den än är? Vet ej / ej svar, 4% Stort, 18% Inget, 39% Visst, 39% Hur stort förtroende har du för att ledare inom regeringen gör följande? Säger sanningen, oavsett hur komplicerad eller illa omtyckt den än är? Har inget förtroende för dem Har ett visst förtroende för dem Har stort förtroende för dem Vet inte/vill inte svara Edelman Stockholm
 26. tror inte att politiker talar sanning.
 27. Who do I trust? Me. T hat’s who. Edelman Stockholm
 28. Vem är trovärdig när du bildar dig en uppfattning om ett företag? 63% 63% 60% 51% 43% 45% 40% 42% 38% 33% 34% 34% 16% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trolig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? Edelman Stockholm
 29. % Förtroende för en person som jag själv.
 30. Vem är trovärdig när du bildar dig en uppfattning om ett företag? 63% 63% 60% 51% 43% 45% 40% 42% 38% 33% 34% 34% 16% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trolig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? Edelman Stockholm
 31. % Förtroende för vanliga medarbetare.
 32. Åtgärder som bygger förtroende för ett företag. Produkter eller tjänster av hög kvalitet 70% Behandla sina anställda väl 68% Lyssna på kundernas behov och återkoppling 64% Ta ansvar för att lösa ett problem eller en kris 61% Ha etiska affärsmetoder 60% Sätta kunderna före vinsten 58% Arbeta för att skydda och förbättra miljön 55% Ha transparenta och öppna affärsmetoder 49% Ta hänsyn till samhällets behov i sin dagliga verksamhet 45% Ofta och öppet informera om hur affärerna går 44% Skapa program som har en positiv påverkan på sitt lokalsamhälle. 43% Ledning som är respekterad och allmänt beundrad 38% Samarbeta med NGO:er, myndigheter och tredje part för att lösa… 35% Komma med nya produkter, tjänster och idéer 33% Finnas med på en global lista över ledande företag. 25% Ge konsekvent utdelning till sina investerare 24% Hur viktiga är följande åtgärder för att bygga upp ditt förtroende för ett företag? Använd en skala från 1 till 9, där 1 bet yder att åtgärden ”inte alls är viktig för att bygga upp ditt förtroende” och 9 att den är ”extremt viktig för att bygga upp ditt förtroende” för ett företag . Edelman Stockholm
 33. anser att behandla sina medarbetare väl driver förtroende.
 34. Åtgärder som bygger förtroende för ett företag. Produkter eller tjänster av hög kvalitet 70% Behandla sina anställda väl 68% Lyssna på kundernas behov och återkoppling 64% Ta ansvar för att lösa ett problem eller en kris 61% Ha etiska affärsmetoder 60% Sätta kunderna före vinsten 58% Arbeta för att skydda och förbättra miljön 55% Ha transparenta och öppna affärsmetoder 49% Ta hänsyn till samhällets behov i sin dagliga verksamhet 45% Ofta och öppet informera om hur affärerna går 44% Skapa program som har en positiv påverkan på sitt lokalsamhälle. 43% Ledning som är respekterad och allmänt beundrad 38% Samarbeta med NGO:er, myndigheter och tredje part för att lösa… 35% Komma med nya produkter, tjänster och idéer 33% Finnas med på en global lista över ledande företag. 25% Ge konsekvent utdelning till sina investerare 24% Hur viktiga är följande åtgärder för att bygga upp ditt förtroende för ett företag? Använd en skala från 1 till 9, där 1 bet yder att åtgärden ”inte alls är viktig för att bygga upp ditt förtroende” och 9 att den är ”extremt viktig för att bygga upp ditt förtroende” för ett företag . Edelman Stockholm
 35. Näst viktigast.
 36. Åtgärder som bygger förtroende för ett företag. Produkter eller tjänster av hög kvalitet 70% Behandla sina anställda väl 68% Lyssna på kundernas behov och återkoppling 64% Ta ansvar för att lösa ett problem eller en kris 61% Ha etiska affärsmetoder 60% Sätta kunderna före vinsten 58% Arbeta för att skydda och förbättra miljön 55% Ha transparenta och öppna affärsmetoder 49% Ta hänsyn till samhällets behov i sin dagliga verksamhet 45% Ofta och öppet informera om hur affärerna går 44% Skapa program som har en positiv påverkan på sitt lokalsamhälle. 43% Ledning som är respekterad och allmänt beundrad 38% Samarbeta med NGO:er, myndigheter och tredje part för att lösa… 35% Komma med nya produkter, tjänster och idéer 33% Finnas med på en global lista över ledande företag. 25% Ge konsekvent utdelning till sina investerare 24% Hur viktiga är följande åtgärder för att bygga upp ditt förtroende för ett företag? Använd en skala från 1 till 9, där 1 bet yder att åtgärden ”inte alls är viktig för att bygga upp ditt förtroende” och 9 att den är ”extremt viktig för att bygga upp ditt förtroende” för ett företag . Edelman Stockholm
 37. Bara högkvalitativa produkter och tjänster är viktigare.
 38. Åtgärder som bygger förtroende för ett företag. Produkter eller tjänster av hög kvalitet 70% Behandla sina anställda väl 68% Lyssna på kundernas behov och återkoppling 64% Ta ansvar för att lösa ett problem eller en kris 61% Ha etiska affärsmetoder 60% Sätta kunderna före vinsten 58% Arbeta för att skydda och förbättra miljön 55% Ha transparenta och öppna affärsmetoder 49% Ta hänsyn till samhällets behov i sin dagliga verksamhet 45% Ofta och öppet informera om hur affärerna går 44% Skapa program som har en positiv påverkan på sitt lokalsamhälle. 43% Ledning som är respekterad och allmänt beundrad 38% Samarbeta med NGO:er, myndigheter och tredje part för att lösa… 35% Komma med nya produkter, tjänster och idéer 33% Finnas med på en global lista över ledande företag. 25% Ge konsekvent utdelning till sina investerare 24% Hur viktiga är följande åtgärder för att bygga upp ditt förtroende för ett företag? Använd en skala från 1 till 9, där 1 bet yder att åtgärden ”inte alls är viktig för att bygga upp ditt förtroende” och 9 att den är ”extremt viktig för att bygga upp ditt förtroende” för ett företag . Edelman Stockholm
 39. Medan bara % anser att samarbete med välgörenhetsorganisationer driver förtroende.
 40. Åtgärder som bygger förtroende för ett företag. Produkter eller tjänster av hög kvalitet 70% Behandla sina anställda väl 68% Lyssna på kundernas behov och återkoppling 64% Ta ansvar för att lösa ett problem eller en kris 61% Ha etiska affärsmetoder 60% Sätta kunderna före vinsten 58% Arbeta för att skydda och förbättra miljön 55% Ha transparenta och öppna affärsmetoder 49% Ta hänsyn till samhällets behov i sin dagliga verksamhet 45% Ofta och öppet informera om hur affärerna går 44% Skapa program som har en positiv påverkan på sitt lokalsamhälle. 43% Ledning som är respekterad och allmänt beundrad 38% Samarbeta med NGO:er, myndigheter och tredje part för att lösa… 35% Komma med nya produkter, tjänster och idéer 33% Finnas med på en global lista över ledande företag. 25% Ge konsekvent utdelning till sina investerare 24% Hur viktiga är följande åtgärder för att bygga upp ditt förtroende för ett företag? Använd en skala från 1 till 9, där 1 bet yder att åtgärden ”inte alls är viktig för att bygga upp ditt förtroende” och 9 att den är ”extremt viktig för att bygga upp ditt förtroende” för ett företag . Edelman Stockholm
 41. Och bara anser att ranking på global lista driver förtroende.
 42. Så? Edelman Stockholm
 43. Gör om. Gör rätt. Ta hand om de egna. Edelman Stockholm
 44. Medarbetarmakt. Edelman Stockholm
 45. Vem Var Edelman Stockholm
 46. Förtroende för information om företag i olika medietyper 84% 76% 73% 32% Traditionella medier Sök Egna kanaler Sociala medier Nedan följer en lista över platser från vilka du kan få information om ett företag. För var och en vill jag att du anger om d u har förtroende för den – i hög grad, i någon mån, inte särskilt mycket eller inte alls – som informationskälla om ett företag? (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm
 47. Sociala medier är den medietyp vi har lägst förtroende för:
 48. Förtroende för bloggar som informationskälla om ett företag. 72% 67% 67% 64% 60% 58% 58% 58% 55% 56% 56% 52% 48% 48% 49% 37% 37% 38% 38% 38% 35% 36% 33% 33% 27% 27% Edelman Stockholm Nedan följer en lista över platser från vilka du kan få information om ett företag. För var och en vill jag att du anger om d u har förtroende för den – i hög grad, i någon mån, inte särskilt mycket eller inte alls – som informationskälla om ett företag?
 49. Svenskar har förtroende för bloggar i världen.
 50. Mognat.
 51. av våra unga använder % Facebook dagligen. .Se-stiftelsen – Svenskarna och Internet 2012 (Internetstatistik.se).
 52. Vem är trovärdig när du bildar dig en uppfattning om ett företag? En person som du själv 63% Bloggare 12% Edelman Stockholm
 53. En person som mig själv är över mer trovärdig än en bloggare.
 54. Förtroende för information om företag i olika medietyper 84% 76% 73% 32% Traditionella medier Sök Egna kanaler Sociala medier Nedan följer en lista över platser från vilka du kan få information om ett företag. För var och en vill jag att du anger om d u har förtroende för den – i hög grad, i någon mån, inte särskilt mycket eller inte alls – som informationskälla om ett företag? (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm
 55. 45% 10% Ett företags koncernchef En engagerad konsument/aktivist Edelman Stockholm Specifikt förtroende i sociala medier.
 56. Alicia Keys Creative Director, Blackberry. Justin Timberlake Creative Director, Bud Light Platinum. Lady Gaga Creative Director, Polaroid. Edelman Stockholm
 57. Vem älskar redan ditt varumärke? Match made in heaven? Vem identifierar den du vill nå sig med? Edelman Stockholm
 58. Medarbetarmakt. Sannbassadörer. Edelman Stockholm
 59. Förtroende för information om företag i olika medietyper 84% 76% 73% 32% Traditionella medier Sök Egna kanaler Sociala medier Nedan följer en lista över platser från vilka du kan få information om ett företag. För var och en vill jag att du anger om d u har förtroende för den – i hög grad, i någon mån, inte särskilt mycket eller inte alls – som informationskälla om ett företag? (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm
 60. Traditionella medier Sök Egna kanaler Sociala Medier Edelman Stockholm
 61. Förtroende för information om företag i olika medietyper 84% 76% 73% 32% Traditionella medier Sök Egna kanaler Sociala medier Nedan följer en lista över platser från vilka du kan få information om ett företag. För var och en vill jag att du anger om d u har förtroende för den – i hög grad, i någon mån, inte särskilt mycket eller inte alls – som informationskälla om ett företag? (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm
 62. Traditionella medier Sök Egna kanaler Sociala Medier Edelman Stockholm
 63. Medarbetarmakt. Sannbassadörer. Googlegudar. Edelman Stockholm
 64. Mest trovärdiga nationella identiteter för företag. 70% 58% 55% 53% 53% 51% 47% 45% 34% 29% 21% 22% 19% 16% 16% 10% 10% Nu vill vi fokusera på globala företag med huvudkontor i specifika länder. Ange hur stort förtroende du har för företag med h uvudkontor i följande länder. Använd samma 9-poängskala där 1 betyder att du ”inte har något förtroende för” och 9 ”har stort förtroende för”. Edelman Stockholm
 65. Helst Svenskt HQ.
 66. Mest trovärdiga nationella identiteter för företag. 75% 76% 74% 74% 70% 68% 68% 65% 61% 50% 48% 46% 41% 35% 36% 34% 31% Edelman Stockholm
 67. litar på företag med huvudkontor i Sverige.
 68. Teknik Konsumentelektronik Alkohol och dryck Flyg och försvar Metall Livsmedel Läkemedel Snabbrörligt Livsmedelstillverkning Underhållning Fordon Telekom Energi Banker Konsumenthälsa Media Kemikalier Finans Edelman Stockholm
 69. En person som du själv Akademiker / branschexpert Expert inom företaget En vanlig medarbetare Framgångsrik entreprenör Innovatör / uppfinnare Analytiker NGO-företrädare Bolagsstyrelse VD Nyhetsankare Kändis Bloggare Edelman Stockholm
 70. Vilken flagg hissar hen?
 71. Vem är trovärdig när du bildar dig en uppfattning om ett företag? 63% 63% 60% 51% 43% 45% 40% 42% 38% 33% 34% 34% 16% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trolig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? Edelman Stockholm
 72. VD? Uppfinnare? Entreprenör? T eknisk expert? En person som du själv?
 73. Vem är trovärdig när du bildar dig en uppfattning om ett företag? 63% 63% 60% 51% 43% 45% 40% 42% 38% 33% 34% 34% 16% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trolig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? Edelman Stockholm
 74. Bloggare? Entreprenör? En person som du själv?
 75. Vem är trovärdig när du bildar dig en uppfattning om ett företag? 63% 63% 60% 51% 43% 45% 40% 42% 38% 33% 34% 34% 16% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trolig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? Edelman Stockholm
 76. Statlig tjänsteman? Akademiker / expert?
 77. Medarbetarmakt. Sannbassadörer. Googlegudar. Flaggval. Edelman Stockholm
 78. Åtgärder som bygger förtroende för ett företag. Produkter eller tjänster av hög kvalitet 70% Behandla sina anställda väl 68% Lyssna på kundernas behov och återkoppling 64% Ta ansvar för att lösa ett problem eller en kris 61% Ha etiska affärsmetoder 60% Sätta kunderna före vinsten 58% Arbeta för att skydda och förbättra miljön 55% Ha transparenta och öppna affärsmetoder 49% Ta hänsyn till samhällets behov i sin dagliga verksamhet 45% Ofta och öppet informera om hur affärerna går 44% Skapa program som har en positiv påverkan på sitt lokalsamhälle. 43% Ledning som är respekterad och allmänt beundrad 38% Samarbeta med NGO:er, myndigheter och tredje part för att lösa… 35% Komma med nya produkter, tjänster och idéer 33% Finnas med på en global lista över ledande företag. 25% Ge konsekvent utdelning till sina investerare 24% Hur viktiga är följande åtgärder för att bygga upp ditt förtroende för ett företag? Använd en skala från 1 till 9, där 1 bet yder att åtgärden ”inte alls är viktig för att bygga upp ditt förtroende” och 9 att den är ”extremt viktig för att bygga upp ditt förtroende” för ett företag . Edelman Stockholm
 79. anser att etiska affärsmetoder driver förtroende.
 80. Har stort förtroende för att företagsledare gör följande: 28% 26% 23% 21% Arbetar för att åtgärda problem i Fattar etiska och moraliska beslut Hjälper till att lösa sociala problem Säger sanningen, oavsett hur branscher som har problem eller samhällsproblem komplicerad eller illa omtyckt den än är? Hur stort förtroende har du för att företagsledare gör följande? Edelman Stockholm
 81. Bara % tror att företagsledare fattar etiska beslut.
 82. Huvudsakliga orsaken till minskat förtroende för företag Korruption eller bedrägeri 20% Affärsbeslut fattas på felaktiga grunder 49% Bristande reglering eller kontroll 10% Insynsproblem 4% Dåligt utförande/inkompetens 15% Vet inte 2% Med tanke på allt du läst, sett och hört om respektive institution under det senaste året, ange hur mycket ditt förtroende för varje institution har förändrats under det gångna året. 22% minskade förtroende. Edelman Stockholm Vilken av följande är den huvudsakliga orsaken till att ditt förtroende för företag har minskat under det senaste året?
 83. Av de som minskat sitt förtroende för företag har gjort det för att affärsbeslut fattas på fel grunder.
 84. Medarbetarmakt. Sannbassadörer. Googlegudar. Flaggval. Hjärtestyre. Edelman Stockholm
 85. Ta hand om de egna. Gör det med hjärta. Gör det på riktigt. Edelman Stockholm
 86. Ta hand om de egna. Gör det med hjärta. Gör det på riktigt. Edelman Stockholm
Advertisement