Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wetswijzigingen voor externe diensten in een notendop

730 views

Published on

Dr. Edelhart Y. Kempeneers, medisch directeur Vlaanderen & Brussel bij spmt arista, geeft een korte toelichting over de nieuwe tarifering van externe diensten, en wijzigingen in het gezondheidstoezicht.

Published in: Health & Medicine
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Wetswijzigingen voor externe diensten in een notendop

 1. 1. Wetswijzigingen voor externe diensten CRESEPT Terugkomdag 5 februari 2016 Dr. Edelhart Y. Kempeneers SPMT-ARISTA Medisch directeur Vlaanderen & Brussel
 2. 2. Inhoud • Situering • Wetgeving • Tarifering • Dienstverlening • Voorbeeld • Aandachtspunten • BSW en Voeding • Besluit
 3. 3. Situering Arbeidsgeneeskundige Diensten Externe Diensten
 4. 4. Arbeidsgeneeskundige Diensten • ARAB: KB van 16 april 1965 • Opdrachten: • Toezicht op de arbeidsvoorwaarden en –hygiëne • Medisch toezicht over de werknemers • Eén arbeidsgeneesheer voldoende voor oprichting dienst • > 100 grote en (heel) kleine diensten
 5. 5. Externe diensten • KB 27 maart 1998 – Eisen sterk verstrengd • Fusies  Nu nog slechts elf diensten • Erkenningen tot eind 2017 (behalve CLB EDPB) • Cijfers: • 3000 personeelsleden • > 3 miljoen werknemers • > 200.000 bedrijven • Attentia • CESI • CLB EDPB • CPS • Idewe • Mediwet • Mensura • Premed • Provikmo • Securex • SPMT-ARISTA
 6. 6. Wetgeving Geïntegreerd welzijnsbeleid Waar in de Codex Structuur van het KB Externe diensten
 7. 7. Geïntegreerd welzijnsbeleid • Interne dienst PBW • Preventieadviseurs met disciplines: • Arbeidsveiligheid • Arbeidsgeneeskunde • Ergonomie • Industriële hygiëne • Psychosociale aspecten van het werk • Taken afhankelijk van grootte + risico’s bedrijf • Intern niet mogelijk  externe dienst
 8. 8. De Codex over het welzijn op het werk • Titel I – Algemene beginselen • Titel II – Organisatorische structuren • Titel III – Arbeidsplaatsen • Titel IV – Omgevingsfactoren en fysische agentia • Titel V – Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia • Titel VI – Arbeidsmiddelen • Titel VII – Collectieve en individuele bescherming • Titel VIII – Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties
 9. 9. Titel II – Organisatorische structuren • Hoofdstuk I: De interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk • Hoofdstuk II: De externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk • Hoofdstuk III: Externe diensten voor technische controles op de werkplaats • Hoofdstuk IV: De comités voor preventie en bescherming op het werk • Hoofdstuk V: Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk • Hoofdstuk VI: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs • Hoofdstuk VII: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 10. 10. KB Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 27 maart 1998 • Afdeling 1: Algemene bepalingen • Afdeling 2: Oprichting en beheer • Afdeling 2bis: Minimumbijdragen • Afdeling 3: Organisatie • Afdeling 4: Statuut preventieadviseurs • Afdeling 5: Erkenning Bijlage 1 Bijlage 2
 11. 11. Wijzigingen in tarifering NACE-codes en tariefgroepen Welke werknemers
 12. 12. Onderverdeling A/B/C+ 5 tarieven Preventie- eenheden C-/D 5 tarieven Forfaitaire prestaties ≤ 5 WN 85% vd 5 tarieven Forfaitaire prestaties Forfaitaire prestaties 5 tarieven
 13. 13. Tarifering • Vroeger: op basis van onderworpenheid werknemers aan gezondheidstoezicht • JO: 120,60 Euro • NJO3 en NJO5: 120,60 Euro /3 of /5 • NO: 120,60 Euro /7 • Sinds 01/01/2016: op basis van • NACE-code • Grootte
 14. 14. NACE-codes – 5 tariefgroepen* •41,5 € per WN Groep 1 •60,5 € per WN Groep 2 •75,5 € per WN Groep 3 •95,5 € per WN Groep 4 •112 € per WN Groep 5 * Tarieven aan 85% voor micro-ondernemingen
 15. 15. Tariefgroep 1 – 41,5 € per WN • Uitgeverijen • Computeractiviteiten • Financiële activiteiten en verzekeringen • Rechtskundige dienstverlening • Onderwijs (behalve hoger onderwijs en beroepsopleiding) • Algemene reiniging van gebouwen • Enz.
 16. 16. Tariefgroep 2 – 60,5 € per WN • Vervaardiging van kleding • Exploitatie van en handel in onroerend goed • Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs • Hoger onderwijs en beroepsopleiding • Verenigingen • Productie van films, video's, geluid, radio- en televisieprogramma's • Enz.
 17. 17. Tariefgroep 3 – 75,5 € per WN • Handel in auto’s en in onderdelen en accessoires van voertuigen • Luchtvaart • Groothandel • Verschaffen van accommodatie en maaltijden • Federale overheid, overheden van gemeenschappen en gewesten, provinciale overheid, openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en bedrijfsleven • Haar- en schoonheidsverzorging • Rechtbanken en overige activiteiten in verband met justitie • Postdiensten en koeriers • Overige persoonlijke diensten • Enz.
 18. 18. Tariefgroep 4 – 95,5 € per WN • Voedingsindustrie • Vervaardiging van dranken, textiel, tabaksproducten, schoenen, elektrische apparatuur, informaticaproducten, elektronische producten… • Houtbewerking, vervaardiging van meubels • Drukkerijen • Farmaceutische industrie • Vervaardiging van metalen in primaire vorm • Veterinaire diensten • Onderhoud en reparatie van voertuigen • Vervaardiging en assemblage van voertuigen • Industriële reiniging en overige reiniging van gebouwen • Gemeentelijke overheid (behalve OCMW) • Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting • Enz.
 19. 19. Tariefgroep 5 – 112 € per WN • Bouwnijverheid • Politie, brandweer • OCMW • Vrachtbehandeling • Menselijke gezondheidszorg • Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting • Vervaardiging van chemische producten en winning van delfstoffen • Distributie en productie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering • Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten • Enz.
 20. 20. Werknemers • Iedereen* • 1/12 tarief per maandWie • Dimona • Personeelsregister • Gelijkaardig systeem Via * Behalve stagiairs, (job)studenten, bruggepensioneerden en langdurig zieken (≥ 1 jaar)
 21. 21. Wijzigingen in dienstverlening C- en D: forfait A, B en C+: preventie-eenheden
 22. 22. Dienstverlening C- of D: Forfait • Meewerken aan risicoanalyse en preventiemaatregelen voorstellen (minstens 3- jaarlijks) • Gezondheidstoezicht (behalve voorafgaande en periodieke voor micro-ondernemingen) • Analyses beeldschermwerk • Meewerken aan opleiding voedselhygiëne en risicoanalyse voedingswaren • Bijwonen CPBW • Bijstand na ernstig arbeidsongeval (max. 5u) • Opdrachten psychosociale aspecten (tot mededeling identiteit aan werkgever) • Onderzoek werkplaatsen en werkposten • Advies over preventiebeleid (binnen 5 jaar na aansluiting) • Elektronische inventaris uitgevoerde prestaties
 23. 23. Dienstverlening C- of D: Buiten forfait • Technische handelingen • Risicobeheer (opzoekingen, laboanalyses) • Gezondheidstoezicht (analyses, foto’s, enz.) • Verplaatsingskosten • Overige prestaties inzake opdrachten risicobeheer
 24. 24. Dienstverlening A, B of C+: Preventie-eenheden 1 PE per 150 € • Alle activiteiten externe dienst • 1 uur per PE • Opgebruikt: extra PE aan 115 € per uur (of 77,53 € per medisch onderzoek) Wegingsfactor • PA niv I: 1 • PA-AG: 1,25 • PA niv II / VPK: 0,75 Modaliteiten • Prioriteit gezondheidstoezicht en opdrachten PA psychosociale aspecten • Overdraagbaar naar een volgend jaar • Terugvorderbaar wanneer externe dienst in gebreke
 25. 25. Een schoolvoorbeeld Een scholengroep met 173 werknemers en 10 scholen
 26. 26. Titels 173 WN 15% JO = 26 WN 15% NJO (50% > 50J) = 26 WN 70% NO = 121 WN Kost 26 WN x 120,60 € = 3136 € 26 WN x 120,60 € /(3 + 5) = 784 € 121 WN x 120,60 € /7 = 2084 € Dienstverlening Eerstelijn 32+ Consultaties 10 BB 2 CPBW Tweedelijn 173 x 10min = 29 uur = (waarde van) 2980 € Meer: 103,37 € per uur 6000 € 2015
 27. 27. 173 WN 15% JO = 26 WN 0% NJO (50% > 50J) = 0 WN 85% NO = 147 WN Kost School met NACE-code 85311: tariefgroep 1 = 41,5 € x 173 WN = 7180 € Dienstverlening 1 PE per 150 € = 48* PE Meer: 115* € per uur * x Wegingsfactor 7000 € 2016
 28. 28. Te doen 32+ Consultaties 10 Bedrijfsbezoeken 2 Comités 29 uur tweedelijn Kost Co: 32 * 1/4u * (1,25+0,75) = 16 PE BB: 10 * 4u * 1,25 = 50 PE CPBW: 2 * 4u * 1,25 = 10 PE 29 uur tweedelijn = 29 PE TOTAAL: = 105 PE Extrakost: 57 PE * 115 € = 6550 € 13750 € 2016 Dienstverlening 173 WN tariefgroep 1 = 7000 € 1 PE per 150 € = 48 PE Meer: 115* € per uur * x Wegingsfactor
 29. 29. Aandachtspunten Wat krijg je voor je preventie-eenheden en waar moet je op letten
 30. 30. Gezondheidstoezicht - Principe Preventie- eenheden Consul- taties Risico’s
 31. 31. Gezondheidstoezicht Wie voert onderzoek uit Arts solo + VPK + 2 VPK + ASS Kwaliteit onderzoek Tijdsduur Inhoud Rapportering Aanrekening consultaties Per onderzoek Per uur Per blok (4u?) Wie krijgt onderzoek Sleutelen aan onderwerping Co-prev richtlijnen Extra aanrekeningen Verplaatsings- kosten Technische onderzoeken
 32. 32. Psychosociale aspecten Ondersteuning interne dienst Hoe aangerekend Inhoud Rapportering SLA’s Collectief onderzoek Kost Inhoud Rapportering Individueel onderzoek (Gemiddelde) kost per onderzoek Rapportering Extra aanrekeningen? Overhead Verplaatsings- kosten
 33. 33. Bedrijfsbezoeken Wie voert bezoek uit Arts PA niv I PA niv II Kwaliteit bezoek Tijdsduur Inhoud Rapportering Aanrekening bezoeken Per locatie Per uur Per blok (4u?) Extra aanrekeningen Verplaatsings- kosten Opmaak verslag
 34. 34. Opleidingen Wie voert opleiding uit Arts PA niv I PA niv II Ander profiel Kwaliteit opleiding Catalogus Inhoud Referenties Aanrekening opleiding Per deelnemer Per uur Per opleiding Extra aanrekeningen Verplaatsings- kosten Voorbereiding
 35. 35. KB Gezondheidstoezicht Beeldschermwerk Voeding Periodiciteit medische onderzoeken
 36. 36. Beeldschermwerk • Risico blijft, maar systematisch medisch toezicht afgeschaft • Min. 1x/5J risicoanalyse werkposten, bvb. via bevraging • Op basis van analyse / op vraag Comité: ev. opnieuw systematisch medisch toezicht
 37. 37. Voeding • Risico blijft, maar systematisch medisch toezicht afgeschaft • Min. 1x/5J risicoanalyse werkposten, bvb. via bevraging • Opleiding over voedselhygiëne • Op basis van analyse / op vraag Comité: ev. opnieuw systematisch medisch toezicht
 38. 38. Periodiciteit medische onderzoeken •Consensustekst Coprev (> alle EDPBW’s) •Lage risico’s + goedkeuring WG, PA-AG en Comité: Jaarlijkse periodiciteit  tweejaarlijkse periodiciteit •Elk jaar opnieuw beoordeeld
 39. 39. Besluit
 40. 40. TitelsEn, wat hebben we geleerd vandaag? Vanaf 01/01/2016: - Nieuwe tarifering - Werken met preventie-eenheden - Afbouw periodieke onderzoeken
 41. 41. edelhart.kempeneers@spmt-arista.be @edelhart https://be.linkedin.com/in/edelhartkempeneers http://edelhart.kempeneers.org

×