Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde:
de praktijk van het gezondheidstoezicht
Studievoormiddag 8 oktober 2015
Dr. Edelhart Y...
• Situering
• Groep 1
• Groep 2 (medische schifting)
• Veiligheidsfunctie
• Gezondheidstoezicht
• Onderzoek door erkende a...
Situering
Wie heeft een medische schifting nodig
Wat is het verschil met een veiligheidsfunctie
Groep 1
• Rijbewijzen van categorieën A, B en B+E
• Verklaring kandidaat
• Lichamelijke en geestelijke geschiktheid
• Visu...
Groep 2
• Rijbewijzen van categorieën
• A, B en B+E
• Taxichauffeur
• Chauffeur van verhuurdiensten van voertuigen
met cha...
Veiligheidsfunctie
• Werkuitrusting
• Motorvoertuigen
• Kranen
• Rolbruggen
• Hijstoestellen
• Dienstwapens
• Gebruik/best...
Samenvattend
A/B niet bezoldigd
Groep 1
A/B bezoldigd/C/D
Groep 2
+ Veiligheidsfunctie
Met collega of externe
werknemer al...
Onderzoek door erkende arts
Eigen verklaring door kandidaat
Medische minimumnormen
Inhoud onderzoek
Attest
Onderzoek op vr...
Onderzoek door erkende arts
• Arts van medisch centrum Bestuur medische expertise
• Arbeidsgeneesheer van erkende dienst
•...
Eigen verklaring door kandidaat
• Twintig vragen
• Aandoeningen die normaal besturen van een
voertuig kunnen belemmeren
• ...
Minimumnormen - criteria
• Functiestoornissen en aandoeningen
• Neurologische aandoeningen
• Geestelijke aandoeningen
• Ep...
Inhoud onderzoek
• Urinetest
• Bespreking vragenlijst
• Klinisch onderzoek
• Visustest
• Verwijzing
KB Rijbewijs 23 maart ...
Inhoud onderzoek - Urinetest
• Bepaling bloed, eiwit, suiker
• Evaluatie mogelijke suikerziekte
KB Rijbewijs 23 maart 1998...
Inhoud onderzoek – bespreking vragenlijst
• Alle vragen “neen” = niet zomaar ok
• Ja  evaluatie aard en ernst van aandoen...
Inhoud onderzoek – klinisch onderzoek
• Algemeen uitzicht
• Beeld van mogelijke aandoeningen met impact op
rijgeschiktheid...
Inhoud onderzoek - visustest
• Gezichtsscherpte
• Gezichtsveld
• Zicht bij schemerlicht
• Of verslag van oogarts (model be...
Inhoud onderzoek – verwijzing
• Vermoeden /gekende aandoening met
mogelijke impact op rijgeschiktheid
 Huisarts of specia...
Attest
• Wettelijk bepaald
• Met aanduiding categorieën
• Met melding beperkingen
• Type voertuig
• Aanpassingen aan voert...
CasussenCasussen
Alcoholisme
Suikerziekte
Lichamelijke beperking
Casus – Boris Y.
• Buschauffeur van 59 jaar, komt voor rijbewijs D
• Vraag 17: “Bent u afhankelijk van het gebruik van alc...
Casus – Maggie D.
• Vrachtwagenchauffeur van 53 jaar, komt voor rijbewijs
C
• Vraag 11: “Bent u in behandeling of in behan...
Casus – Gregory H.
• Ambulancechauffeur van 47 jaar, komt voor rijbewijs B
• Vraag 10: “Mist u het normale gebruik van een...
CasussenOnderzoek op vraag werkgever
Bij vermoeden probleem rijgeschiktheid
Onderzoek op vraag werkgever
• Voor elke werknemer
• Werkgever verwittigt PA-AG wanneer de
lichamelijke of geestelijke toe...
Besluit
Conclusies
• Groep 2 voor B enkel bij bezoldigd vervoer
• Veiligheidsfunctie onafhankelijk van
categorie rijbewijs
• Medis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rijgeschikheid. Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde: de praktijk van het gezondheidstoezicht.

634 views

Published on

Vakbekwaamheid, rijgeschiktheid, medisch toezicht voor chauffeurs. Studievoormiddag 8 oktober 2015. Georganiseerd door Preventie & Interim, Federgon en de Confederatie Bouw in samenwerking met de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rijgeschikheid. Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde: de praktijk van het gezondheidstoezicht.

 1. 1. Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde: de praktijk van het gezondheidstoezicht Studievoormiddag 8 oktober 2015 Dr. Edelhart Y. Kempeneers Medisch directeur Vlaanderen & Brussel SPMT-AristA
 2. 2. • Situering • Groep 1 • Groep 2 (medische schifting) • Veiligheidsfunctie • Gezondheidstoezicht • Onderzoek door erkende arts • Eigen verklaring door kandidaat • Medische minimumnormen • Inhoud onderzoek • Attest • Casussen • Onderzoek op vraag werkgever • Besluit
 3. 3. Situering Wie heeft een medische schifting nodig Wat is het verschil met een veiligheidsfunctie
 4. 4. Groep 1 • Rijbewijzen van categorieën A, B en B+E • Verklaring kandidaat • Lichamelijke en geestelijke geschiktheid • Visuele functies • Niet ok  arts/oogarts naar keuze KB Rijbewijs 23 maart 1998, Artikel 41 + Bijlage 6
 5. 5. Groep 2 • Rijbewijzen van categorieën • A, B en B+E • Taxichauffeur • Chauffeur van verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur • Bezoldigd leerlingenvervoer • Ambulancediensten • Instructeurs van rijscholen • C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E • Attest groep 2 van erkende geneesheer • Lichamelijke en geestelijke geschiktheid; ev. verwijzing naar CARA • Visuele functies; ev. verwijzing naar oogarts KB Rijbewijs 23 maart 1998, Artikel 42-44 + Bijlage 6
 6. 6. Veiligheidsfunctie • Werkuitrusting • Motorvoertuigen • Kranen • Rolbruggen • Hijstoestellen • Dienstwapens • Gebruik/besturen  Risico veiligheid/ gezondheid van andere werknemers (eigen onderneming of ondernemingen van buitenaf) • Onder Wet Welzijn  beoordeling door arbeidsgeneesheer Codex Welzijn, Titel I, Hoofdstuk IV, Artikel 2, Alinea 1
 7. 7. Samenvattend A/B niet bezoldigd Groep 1 A/B bezoldigd/C/D Groep 2 + Veiligheidsfunctie Met collega of externe werknemer als passagier
 8. 8. Onderzoek door erkende arts Eigen verklaring door kandidaat Medische minimumnormen Inhoud onderzoek Attest Onderzoek op vraag werkgever Gezondheidstoezicht groep 2
 9. 9. Onderzoek door erkende arts • Arts van medisch centrum Bestuur medische expertise • Arbeidsgeneesheer van erkende dienst • Arts van VDAB/FOREM/ADG • Arts van medische dienst leger • Arts van CLB • Arts van medische dienst federale politie KB Rijbewijs 23 maart 1998, Artikel 44, Paragraaf 1 en 4
 10. 10. Eigen verklaring door kandidaat • Twintig vragen • Aandoeningen die normaal besturen van een voertuig kunnen belemmeren • Verklaring “op woord van eer” KB Rijbewijs 23 maart 1998, Artikel 44, Paragraaf 1, tweede lid
 11. 11. Minimumnormen - criteria • Functiestoornissen en aandoeningen • Neurologische aandoeningen • Geestelijke aandoeningen • Epilepsie • Pathologische somnolentie • Locomotorische aandoeningen • Aandoeningen van hart en bloedvaten • Diabetes mellitus • Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem • Nier- en leveraandoeningen • Alcohol, psychotrope stoffen en geneesmiddelen • Visuele functies • Algemeen • Gezichtsscherpte • Gezichtsveld • Zicht bij schemerlicht KB Rijbewijs 23 maart 1998, Bijlage 6
 12. 12. Inhoud onderzoek • Urinetest • Bespreking vragenlijst • Klinisch onderzoek • Visustest • Verwijzing KB Rijbewijs 23 maart 1998, Bijlage 6
 13. 13. Inhoud onderzoek - Urinetest • Bepaling bloed, eiwit, suiker • Evaluatie mogelijke suikerziekte KB Rijbewijs 23 maart 1998, Bijlage 6
 14. 14. Inhoud onderzoek – bespreking vragenlijst • Alle vragen “neen” = niet zomaar ok • Ja  evaluatie aard en ernst van aandoeningen KB Rijbewijs 23 maart 1998, Bijlage 6
 15. 15. Inhoud onderzoek – klinisch onderzoek • Algemeen uitzicht • Beeld van mogelijke aandoeningen met impact op rijgeschiktheid • Indruk van abusus alcohol of andere drugs • Cardiovasculair • BMI (gewicht in verhouding tot lengte) en/of buikomtrek • Auscultatie hart + longen • Bloeddruk • Neurologisch • Romberg • Hand-neuscoördinatie KB Rijbewijs 23 maart 1998, Bijlage 6
 16. 16. Inhoud onderzoek - visustest • Gezichtsscherpte • Gezichtsveld • Zicht bij schemerlicht • Of verslag van oogarts (model bepaald in bijlage 6) KB Rijbewijs 23 maart 1998, Bijlage 6
 17. 17. Inhoud onderzoek – verwijzing • Vermoeden /gekende aandoening met mogelijke impact op rijgeschiktheid  Huisarts of specialist • Afwijking bij uitvoering visustest  Oogarts • Aantastingen musculoskeletaal / neurologisch / overige motorische impact  CARA (advies geschiktheid + aanpassingen voertuig) KB Rijbewijs 23 maart 1998, artikel 45 + Bijlage 6
 18. 18. Attest • Wettelijk bepaald • Met aanduiding categorieën • Met melding beperkingen • Type voertuig • Aanpassingen aan voertuig • Maximale geldigheidsduur 5 jaar KB Rijbewijs 23 maart 1998, artikel 44 + Bijlage 6, XI + Bijlage 7
 19. 19. CasussenCasussen Alcoholisme Suikerziekte Lichamelijke beperking
 20. 20. Casus – Boris Y. • Buschauffeur van 59 jaar, komt voor rijbewijs D • Vraag 17: “Bent u afhankelijk van het gebruik van alcohol, drugs of overmatig gebruik van geneesmiddelen, of bent u daarvoor in behandeling geweest ?” • Algemeen beeld van chronisch alcoholgebruik, ethylgeur • Bij anamnese: gemiddeld vijf vodka’s per dag • Wet: De kandidaat die aan alcohol verslaafd is of zich niet kan onthouden van alcoholgebruik wanneer hij een motorvoertuig bestuurt, is niet rijgeschikt. De kandidaat die aan alcohol verslaafd is geweest, kan na een periode van bewezen onthouding van minstens zes maand rijgeschikt worden verklaard. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot maximaal drie jaar. • Verwijzing naar huisarts voor bloedafname met lever- en pancreastesten en CDT-test • Gestoorde testen  minstens 6M geen schifting KB Rijbewijs 23 maart 1998, Bijlage 6, artikel 12
 21. 21. Casus – Maggie D. • Vrachtwagenchauffeur van 53 jaar, komt voor rijbewijs C • Vraag 11: “Bent u in behandeling of in behandeling geweest voor diabetes ?” • Behandeling met bloedsuikerverlagende tabletten, suiker in urinestaal +++, beeld van morbide obesitas • Wet: Een diabetespatiënt die wordt behandeld met een dieet of bloedsuikerverlagende tabletten die in een therapeutische dosis geen hypoglycemieaanvallen kunnen veroorzaken, kan rijgeschikt worden verklaard indien hij geen diabetesverwikkelingen aan ogen, zenuwstelsel, enz. heeft, een stabiele diabetes heeft, onder regelmatig geneeskundig toezicht staat, een volledig inzicht heeft in zijn aandoening, blijk geeft van strikte therapietrouw. Een verslag van een endocrinoloog is vereist. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximum drie jaar. • Verwijzing naar endocrinoloog voor advies KB Rijbewijs 23 maart 1998, Bijlage 6, artikel 12
 22. 22. Casus – Gregory H. • Ambulancechauffeur van 47 jaar, komt voor rijbewijs B • Vraag 10: “Mist u het normale gebruik van een arm, een hand en/of vingers, een been en/of een voet of van de bijhorende gewrichten ?” • Beperking rechter been • Wet: De kandidaat die verminderde functionele vaardigheden vertoont ten gevolge van een aantasting van spieren, beenderen of gewrichten, een aandoening van het centraal of perifeer zenuwstelsel of elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van zijn motorische controle, zijn waarnemingen of zijn gedrag en zijn beoordelingsvermogen, die een invloed hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig, is niet rijgeschikt. Alleen het Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van gehandicapte Automobilisten (CARA) van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid kan een rijgeschiktheidsattest afleveren. Op dit attest kunnen beperkingen of noodzakelijke aanpassingen aan het voertuig vermeld worden. De kandidaat dient, met zijn aangepast voertuig, dezelfde prestaties te kunnen leveren als een valide bestuurder met een niet aangepast voertuig. • Verwijzing naar CARA voor advies KB Rijbewijs 23 maart 1998, Bijlage 6, artikel 5
 23. 23. CasussenOnderzoek op vraag werkgever Bij vermoeden probleem rijgeschiktheid
 24. 24. Onderzoek op vraag werkgever • Voor elke werknemer • Werkgever verwittigt PA-AG wanneer de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer de risico’s verbonden aan de werkpost verhoogt • PA-AG beoordeelt of gezondheidsbeoordeling aangewezen is Codex Welzijn, Titel I, Hoofdstuk IV, artikel 35-36bis
 25. 25. Besluit
 26. 26. Conclusies • Groep 2 voor B enkel bij bezoldigd vervoer • Veiligheidsfunctie onafhankelijk van categorie rijbewijs • Medische minimumcriteria expliciet beschreven • Mogelijk risico  mogelijkheid consult bij PA-AG Meer info: www.bivv.be

×