Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Medische
ongeschiktheden
Dr. Edelhart Y. Kempeneers
Bijblijven XL, 26 mei 2015
Werknemers met tijdelijke of definitieve on...
• Wet op het welzijn
• Types onderzoeken
• Concrete casussen
• WN niet akkoord
• Besluit
Wet op het welzijn
Wet op het Welzijn
Welzijn nagestreefd door maatregelen mbt:
• 1° arbeidsveiligheid
• 2° bescherming gezondheid werknemer ...
Wet op het Welzijn
WG treft nodige maatregelen ter bevordering welzijn wn
 Aanpassing werk aan de mens
• Inrichting werkp...
Gezondheidstoezicht
Onderzoeken uitgevoerd door PA-AG
Doel:
• Gezondheid WN bevorderen door risico’s te voorkomen
•  Tewe...
Advies PA-AG
Mogelijkheden
• Voldoende geschikt
• Tijdelijk of definitief ongeschikt voor werkpost
• Aanpassen werkpost
• ...
Types onderzoeken
Types onderzoeken
Ongeschiktheden
4,7%
Tijdelijk of definitief ongeschikt
4,7%
Redenen ongeschiktheid
Redenen ongeschiktheid
Enkele concrete casussen
KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 5, art 26-29
De kuchende kapper
Jean B.
Man, 45 jaar
Solliciteert voor functie kapper
Blijkt ...
Procedure aanwerving
Werkgever
• Verzoek om gezondheidstoezicht naar PA-AG
• Onderzoek is laatste stap in aanwervingsproce...
KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 5, art 35-36bis
De agressieve agent
Constant H.
Man, 50 jaar
Politiecommissaris
Vertoonde vóó...
Procedure werkhervatting / periodiek
Werkgever
• Bij werkhervatting, voor periodiek onderzoek of bij vermoeden van onderli...
KB 2 mei 1995, titel VIII, hfds I, art 1-10
De zwangere zuster
Anita W.
Vrouw, 43 jaar
Verpleegkundige
Sinds een maand zwa...
Procedure moederschapsbescherming
Werknemer
• Meldt zwangerschap aan WG
Werkgever
• Verzoek om gezondheidstoezicht naar PA...
KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 5, art 26-29
De knikkende knieën
Sylvain V.G.
Man, 63 jaar
Kinderverzorger
Langdurig in ziekt...
Procedure voorafgaand bezoek
Werknemer
• Vraag bezoek bij PA-AG
Werkgever
• Verzoek om gezondheidstoezicht naar PA-AG
Prev...
KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 5, art 39-41
De tanende tuinman
Kamiel S.
Man, 55 jaar
Tuinarbeider
Degeneratieve aandoening ...
Procedure re-integratie
Werknemer
• Behandelend geneesheer: “definitief ongeschikt” voor overeengekomen werk
• Aangetekend...
De werknemer niet akkoord gaat
Overlegprocedure
Werknemer
•Duidt behandelende arts aan
•5 werkdagen de tijd voor opstarten procedure
Werkgever
•Beslissin...
Beroepsprocedure
Werknemer
• Stuurt aangetekende brief naar geneesheer-arbeidsinspecteur
• 7 werkdagen de tijd voor opstar...
En, wat hebben we geleerd vandaag?
• 1 op 20 dossiers = ongeschiktheid
• Advies soms dwingend, vaak
adviserend
• Beroep te...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Medische ongeschiktheden

858 views

Published on

Werknemers met tijdelijke of definitieve ongeschiktheden zijn een uitdaging voor elk bedrijf. Soms is een aanpassing van de werkpost mogelijk, soms leidt een aanvraag tot re-integratie tot een ontslag om medische redenen. Welke zijn de verplichtingen, wettelijke mogelijkheden en procedures? Via een aantal casussen worden de mogelijkheden toegelicht.

Published in: Recruiting & HR
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medische ongeschiktheden

 1. 1. Medische ongeschiktheden Dr. Edelhart Y. Kempeneers Bijblijven XL, 26 mei 2015 Werknemers met tijdelijke of definitieve ongeschiktheden zijn een uitdaging voor elk bedrijf. Soms is een aanpassing van de werkpost mogelijk, soms leidt een aanvraag tot re-integratie tot een ontslag om medische redenen. Welke zijn de verplichtingen, wettelijke mogelijkheden en procedures? Via een aantal casussen worden de mogelijkheden toegelicht. Medisch directeur Vlaanderen & Brussel SPMT-ARISTA
 2. 2. • Wet op het welzijn • Types onderzoeken • Concrete casussen • WN niet akkoord • Besluit
 3. 3. Wet op het welzijn
 4. 4. Wet op het Welzijn Welzijn nagestreefd door maatregelen mbt: • 1° arbeidsveiligheid • 2° bescherming gezondheid werknemer op het werk • 3° psychosociale belasting door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag • 4° ergonomie • 5° arbeidshygiëne • 6° verfraaiing arbeidsplaatsen • 7° maatregelen inzake leefmilieu Wet op het Welzijn van 4 augustus 1996, Hfds II, art 4
 5. 5. Wet op het Welzijn WG treft nodige maatregelen ter bevordering welzijn wn  Aanpassing werk aan de mens • Inrichting werkposten • Keuze werkuitrusting en de werk- en produktiemethoden • Monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker maken • Gevolgen voor de gezondheid beperken Wet op het Welzijn van 4 augustus 1996, Hfds II, art 5
 6. 6. Gezondheidstoezicht Onderzoeken uitgevoerd door PA-AG Doel: • Gezondheid WN bevorderen door risico’s te voorkomen •  Tewerkstellingskansen bevorderen voor iedereen Door: • Aangepaste werkmethodes • Aanpassingen werkpost • Zoeken naar aangepast werk KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 2, art 3
 7. 7. Advies PA-AG Mogelijkheden • Voldoende geschikt • Tijdelijk of definitief ongeschikt voor werkpost • Aanpassen werkpost • Overplaatsen naar andere functie • In ziekteverlof zenden • Definitief arbeidsongeschikt Via FGB • A. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling DWINGEND • B. Veiligheidsfunctie of ioniserende straling DWINGEND • C. Andere gezondheidsbeoordeling ADVISEREND • D. Moederschapsbescherming DWINGEND • F. Uitgeschreven aanbevelingen KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 6, art 48-52
 8. 8. Types onderzoeken
 9. 9. Types onderzoeken
 10. 10. Ongeschiktheden 4,7%
 11. 11. Tijdelijk of definitief ongeschikt 4,7%
 12. 12. Redenen ongeschiktheid
 13. 13. Redenen ongeschiktheid
 14. 14. Enkele concrete casussen
 15. 15. KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 5, art 26-29 De kuchende kapper Jean B. Man, 45 jaar Solliciteert voor functie kapper Blijkt zwaar allergisch voor shampoo en kleurmiddelen
 16. 16. Procedure aanwerving Werkgever • Verzoek om gezondheidstoezicht naar PA-AG • Onderzoek is laatste stap in aanwervingsproces Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer • Oordeel geschikt – ongeschikt • Dwingend advies Werknemer • Kan NIET in beroep gaan tegen ongeschiktheid • GEEN aanwerving
 17. 17. KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 5, art 35-36bis De agressieve agent Constant H. Man, 50 jaar Politiecommissaris Vertoonde vóór zijn ziekteverlof emotioneel instabiel gedrag; nu gestuurd voor een werkhervattingsonderzoek
 18. 18. Procedure werkhervatting / periodiek Werkgever • Bij werkhervatting, voor periodiek onderzoek of bij vermoeden van onderliggende problematiek • Verzoek om gezondheidstoezicht naar PA-AG Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer • Oordeel geschikt – overplaatsen – ongeschikt • Veilig- of waakzaamheidsfunctie / ioniserende straling  dwingend advies Werkgever • Aanpassing werkinhoud/werkpost of andere functie • Niet mogelijk  tijdelijke of definitieve overmacht Werknemer • Kan in beroep gaan tegen ongeschiktheid • In tussentijd: advies geschorst, BEHALVE bij veiligheidsfunctie of ioniserende straling
 19. 19. KB 2 mei 1995, titel VIII, hfds I, art 1-10 De zwangere zuster Anita W. Vrouw, 43 jaar Verpleegkundige Sinds een maand zwanger
 20. 20. Procedure moederschapsbescherming Werknemer • Meldt zwangerschap aan WG Werkgever • Verzoek om gezondheidstoezicht naar PA-AG Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer • Oordeel geschikt – overplaatsen – ongeschikt op basis van risicorooster • DWINGEND advies Werkgever • Aanpassing werkinhoud/werkpost of andere functie • Niet mogelijk  tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst
 21. 21. KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 5, art 26-29 De knikkende knieën Sylvain V.G. Man, 63 jaar Kinderverzorger Langdurig in ziekteverlof na operatie aan de knieën Wil voorafgaand aan de werkhervatting consult bij PA- AG, voor inschatting benodigde werkaanpassingen
 22. 22. Procedure voorafgaand bezoek Werknemer • Vraag bezoek bij PA-AG Werkgever • Verzoek om gezondheidstoezicht naar PA-AG Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer • GEEN oordeel geschikt – overplaatsen – ongeschikt • Enkel aanbevelingen onder F
 23. 23. KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 5, art 39-41 De tanende tuinman Kamiel S. Man, 55 jaar Tuinarbeider Degeneratieve aandoening van de rug, door jarenlang voorovergebogen werken
 24. 24. Procedure re-integratie Werknemer • Behandelend geneesheer: “definitief ongeschikt” voor overeengekomen werk • Aangetekende brief naar WG, vraag voor reïntegratie Werkgever • Verzoek om gezondheidstoezicht naar PA-AG Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer • Overleg WN en WG • Oordeel geschikt – overplaatsen – ongeschikt Werkgever • Bij definitieve ongeschiktheid: C4 om medische redenen Werknemer • Verder op ziekenkas of op RVA • Kan nog binnen 5 werkdagen in beroep gaan!
 25. 25. De werknemer niet akkoord gaat
 26. 26. Overlegprocedure Werknemer •Duidt behandelende arts aan •5 werkdagen de tijd voor opstarten procedure Werkgever •Beslissing PA-AG geschorst •BEHALVE bij veilig- of waakzaamheidsfunctie, blootstelling ioniserende straling, zwangerschap of borstvoeding met specifiek risico en ernstige besmettelijke ziekte Behandelende arts •Overleg met PA-AG •14 werkdagen de tijd voor afwerken procedure Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer •Geen akkoord  vermelden op FGB •Dan opstart beroepsprocedure nog mogelijk KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 6, art 59-63
 27. 27. Beroepsprocedure Werknemer • Stuurt aangetekende brief naar geneesheer-arbeidsinspecteur • 7 werkdagen de tijd voor opstarten procedure Werkgever • Beslissing PA-AG geschorst • BEHALVE bij veilig- of waakzaamheidsfunctie, blootstelling ioniserende straling, zwangerschap of borstvoeding met specifiek risico en ernstige besmettelijke ziekte Geneesheer-arbeidsinspecteur • Overleg met PA-AG + behandelende arts + WN • 21 werkdagen de tijd voor afwerken procedure KB 28 mei 2003, hfds IV, afd 6, art 64-69
 28. 28. En, wat hebben we geleerd vandaag? • 1 op 20 dossiers = ongeschiktheid • Advies soms dwingend, vaak adviserend • Beroep tegen advies steeds mogelijk, behalve bij voorafgaande gezondheidsbeoordeling • Correct doorlopen van procedures belangrijk!

×