Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 02-05 -a- gassen in containers

672 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 02-05 -a- gassen in containers

 1. 1. Gassen in containers Rol arbeidsgeneesheer - EDPBW Dr. Edelhart Kempeneers Wetenschappelijk adviseur Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer 5 februari 2010
 2. 2. Inhoud <ul><li>Situering </li></ul><ul><li>Mogelijke stoffen </li></ul><ul><li>Rol arbeidsgeneesheer - EDPBWs </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul>
 3. 3. Situering
 4. 4. Situering <ul><li>Enkele miljoenen containers/jaar </li></ul><ul><li>Vooral containers uit niet-Europese landen: </li></ul><ul><ul><li>Biociden: goederen vrijwaren van ongedierte of schimmels </li></ul></ul><ul><ul><li>Schadelijke componenten: komen uit producten vrij </li></ul></ul><ul><li>In 20% containers </li></ul><ul><li>95% ervan geen label! </li></ul>
 5. 5. Mogelijke stoffen
 6. 6. Biociden (Fumiganten) <ul><li>Methylbromide </li></ul><ul><li>Fosfine </li></ul><ul><li>1,2-dichloorethaan </li></ul><ul><li>Chloorpicrine </li></ul><ul><li>(Sulfurylfluoride) </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 7. 7. Schadelijke componenten <ul><li>Benzeen </li></ul><ul><li>Tolueen </li></ul><ul><li>Xyleen </li></ul><ul><li>Chloormethaan </li></ul><ul><li>Tetrachloormethaan </li></ul><ul><li>(Chloorbenzeen) </li></ul><ul><li>(Hexachloorbutadieen) </li></ul><ul><li>(1,2-dibroomethaan) </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 8. 8. Methylbromide of broommethaan (CH 3 Br) <ul><li>Kleurloos, bijna reukloos en giftig gas </li></ul><ul><li>Vroeger: </li></ul><ul><ul><li>begassing in de landbouw (sterilisatie bodem) </li></ul></ul><ul><ul><li>verdelging ratten, insecten, schimmels (o.a. in zeecontainers) </li></ul></ul><ul><li>Kortstondige inademing  duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, maagkrampen en braken </li></ul><ul><li>Irriteert, veroorzaakt pijn aan de ogen </li></ul><ul><li>Mogelijk bij lage concentraties dodelijk ( Δ blootstellingsduur: 1600 tot 60.000 ppm) </li></ul><ul><li>Contact huid  irritatie, jeuk, blaarvorming en pijn </li></ul>
 9. 9. Fosfine of waterstoffosfide (PH 3 ) <ul><li>Fosforverbinding </li></ul><ul><li>Geurloos, kleurloos, brandbaar gas </li></ul><ul><li>Vaak gebruikt voor ongediertebestrijding door beroking </li></ul><ul><li>Zeer giftig; al in vrij lage concentraties dodelijk </li></ul>
 10. 10. 1,2-dichloorethaan <ul><li>Heldere vloeistof met een prettige, zoete geur </li></ul><ul><li>Inademen  schade aan het zenuwstelsel, lever, nieren en longen </li></ul><ul><li>Proefdieren: verhoogde kans op maag-, borst-, lever- en longkanker </li></ul>
 11. 11. Chloorpicrine of trichloornitromethaan <ul><li>Kleurloze, enigszins olieachtige vloeistof met een scherpe geur </li></ul><ul><li>Damp: 5,7 keer zwaarder dan lucht </li></ul><ul><li>Gevaarlijke concentratie kan zeer snel bereikt worden bij verdamping van de stof bij 20°C </li></ul><ul><li>Irriteert de ogen, huid en luchtwegen en veroorzaakt tranende ogen </li></ul><ul><li>Hoge concentraties  dodelijk longoedeem </li></ul><ul><li>Kortstondige blootstelling  buikpijn, hoesten, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, keelpijn, braken </li></ul><ul><li>Symptomen kunnen met vertraging tot uiting komen </li></ul>
 12. 12. Benzeen <ul><li>Bij kamertemperatuur een heldere kleurloze vloeistof </li></ul><ul><li>Vaak in grote hoeveelheden vervoerd via de binnenwateren per binnenvaartschip (Chemicaliëntanker) </li></ul><ul><li>Kankerverwekkende stof </li></ul><ul><ul><li>Vnl. leukemie </li></ul></ul>
 13. 13. Tolueen of methylbenzeen <ul><li>Bij kamertemperatuur een heldere kleurloze vloeistof </li></ul><ul><li>Gebruik: </li></ul><ul><ul><li>Verdunningsmiddel en grondstof in de chemie </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijkste bestanddeel van thinner </li></ul></ul><ul><ul><li>Oplosmiddel in solutie (bandenplakmiddel) </li></ul></ul><ul><li>Kankerverwekkende stof </li></ul><ul><ul><li>1000 maal minder carcinogeen dan benzeen </li></ul></ul>
 14. 14. Acute effecten <ul><li>Neurologisch </li></ul><ul><ul><li>Hoofdpijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Duizeligheid, misselijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewustzijnsdaling, -verlies, dood </li></ul></ul><ul><li>Ademhalingsstelsel </li></ul><ul><ul><li>Kortademigheid, hoesten </li></ul></ul><ul><ul><li>Longoedeem </li></ul></ul><ul><li>Cardiovasculair </li></ul><ul><ul><li>Hartaritmie </li></ul></ul><ul><ul><li>Tachycardie, hartstilstand </li></ul></ul><ul><li>Huid, slijmvliezen </li></ul><ul><ul><li>Irritatie </li></ul></ul>
 15. 15. Chronische effecten <ul><li>Neurologisch </li></ul><ul><ul><li>Zowel CVS als PZS </li></ul></ul><ul><ul><li>Parkinson-like </li></ul></ul><ul><ul><li>OPS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Concentratiestoornissen, vergeetachtigheid </li></ul></ul></ul><ul><li>Ademhalingsstelsel </li></ul><ul><ul><li>Beroepsastma, RADS </li></ul></ul><ul><li>Huid </li></ul><ul><ul><li>Eczeem </li></ul></ul><ul><li>Kanker </li></ul>
 16. 16. Rol arbeidsgeneesheer - EDPBW
 17. 17. Dienst Risicobeheersing <ul><li>Adviezen </li></ul><ul><ul><li>PBMs </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkmethodes </li></ul></ul><ul><ul><li>Risicoanalyse </li></ul></ul><ul><li>Metingen </li></ul><ul><ul><li>Drägerbuisjes (indicatief) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgebreider metingen op maat </li></ul></ul>
 18. 18. Arbeidsgeneesheer <ul><li>Periodiek onderzoek </li></ul><ul><ul><li>Anamnese </li></ul></ul><ul><ul><li>Ev vragenlijst </li></ul></ul><ul><ul><li>Klinisch onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Technische onderzoeken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biomonitoring </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Longfunctiemeting </li></ul></ul></ul><ul><li>Verwijzing verder onderzoek, bvb. </li></ul><ul><ul><li>Prof. Dr. Ben Nemery, toxicoloog (UZ GHB) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dr. Mineke Viaene, neuroloog (AZ Geel) </li></ul></ul><ul><li>Anonieme groepsresultaten </li></ul><ul><li>Aanvraag FBZ </li></ul>
 19. 19. Aanvraag FBZ <ul><li>Aanvraag via lijstsysteem </li></ul><ul><li>Medische verslagen </li></ul><ul><ul><li>Aard </li></ul></ul><ul><ul><li>Ernst </li></ul></ul><ul><li>Beschrijving </li></ul><ul><ul><li>Werk </li></ul></ul><ul><ul><li>Oorzaak </li></ul></ul><ul><li>Ev. metingen </li></ul>
 20. 20. Besluit
 21. 21. En, wat hebben we geleerd vandaag? <ul><li>1 op 5 containers bevatten schadelijke stoffen </li></ul><ul><li>Gezondheidseffecten op korte en lange termijn </li></ul><ul><li>Rol EDPBW: </li></ul><ul><ul><li>Risicobeheersing: advies, metingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsgeneesheer: gezondheidsopvolging, aanvraag FBZ </li></ul></ul>

×