Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OPTİMİSTHAZİRAN 2014 98
- EDA BAYRAKTAR
İTÜ’de açılan Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni (GİNOVA) merkezin
akademik yürü...
OPTİMİSTHAZİRAN 2014 99
FOTOĞRAF:ÖZGÜRGÜVENÇ
ve göstermek istiyoruz. İkincisi,
öğrencilere burada birlikte  proje-
leri iç...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GİNOVA - İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi

560 views

Published on

İTÜ’de açılan Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni (GİNOVA) merkezin akademik yürütücüsü Zeynep Erden Bayazıt’tan dinledik.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

GİNOVA - İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi

  1. 1. OPTİMİSTHAZİRAN 2014 98 - EDA BAYRAKTAR İTÜ’de açılan Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni (GİNOVA) merkezin akademik yürütücüsü Zeynep Erden Bayazıt’tan dinledik. MÜHENDISLIKILEGIRIŞIMCILIK GİNOVA’DABULUŞUYOR K U L U Ç K A M E R K E Z İ İTÜ GİNOVA’yı kurma fikri nasıl ortaya çıktı? İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisiyim. Birkaç yıldır kendi öğrencilerimize açtığımız bir girişimcilik dersimiz vardı. Sonra dersin tüm İTÜ öğrencilerine açılması fikri ortaya çıktı ve tüm fakültelere bu dersleri açtık. Öğren- cilerin fikri çok, mühendislik altyapısı var. Ama bazı eksikler söz konusu. Birbiriyle buluşma ve bölümler arası etkileşimin az olduğunu gördük. Bölümlerden ve fakültelerden bağımsız, öğrencilerin özgür bir ortamda daha rahat buluşacağı bir yeri- miz olsun istedik. Bir yandan da öğrencilere İTÜ’ye başladık- ları andan itibaren dokunalım ve bunu tek bir ders kapsamın- da değil de, tüm ilgili olanlara yayalım istedik. Girişimcilik ar- tık bir takım işi, disiplinlerarası etkileşimin artması gerekiyor. Bir yandan da İTÜ’nün en önemli kaynağı öğrencisi ve mü- hendislikgeçmişi.Bizdebukaynaklateknolojikgirişimcilikte öne çıkmalıyız diye düşünerek bu merkezi açtık.   Ekibiniz kimlerden oluşuyor? Çekirdek ekip, idari yürütücümüz Şebnem Burnaz, akade- mik yürütücü olarak ben ve bölümümüzde girişimcilikle ilgili öğretim üyelerimizden Deniz Tuncalp’tan oluşuyor. Nihan Yıldırım da özel sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra aramıza katıldı ve teknoloji yönetimi üzerine çalışıyor. Ok- tay Taş ise finans alanında çalışıyor ve gerek üniversitede, gerekse özel sektörde çok deneyimli bir arkadaşımız. Şim- diki arzumuz bu çekirdek kadroyu girişimcilik, inovasyon alanlarına ilgi duyan diğer akademisyen arkadaşlarımızla zenginleştirmek. Halihazırda fikri mülkiyet ile ilgili çalışan arkadaşlarımız Özgür Öztürk ve Çiçek Ersoy bize destek vermeye başladılar. Bölümümüze yeni katılan bir başka ar- kadaşımız Oğuzhan Aygören de hem özel sektör tecrübesi, hem girişimcilik deneyimi, hem de girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla bize destek veriyor.  GİNOVA’nın İTÜ Teknokent’ten farkı nedir? İTÜ’nün zaten bir girişimcilik ekosistemi vardı. Arı Tekno- kent ve Teknokent içindeki İTÜ Çekirdek bu alanda önde çalışıyorlar. Onların kampüs içi ayağı biraz eksik gibiydi. Biz de o anlamda ekosistemdeki eksikliği gideriyoruz. Biz kampüsteki hareketi artırmak için buradayız. En yakın işbir- liğini de bu merkezlerle yapıyoruz. İTÜ Çekirdek’in hazırlık noktasıyız diyoruz. Girişimcilik birikim ve deneyimlemeyle ilgili. Biz öğrenciyi en erken aşamada yakalayalım, burada dört yıl boyunca biraz pişsinler, sonra zaten önlerinde İTÜ Çekirdek ve Arı Teknokent gibi devam edebilecekleri bir yol var. Teknokent en ileri aşama, biz en erken aşamada devreye giriyoruz. Öğrenci, girişimciliği birinci sınıfa geldiğinde bir duysun istiyoruz. Kendi bölümündeki bilgiyle girişimcilik fikrini bir araya getirmeye başlasın. Üç ve dördüncü sınıftan itibaren de Çekirdek önünde zaten. Sonra da Teknopark’a geçsin. Özellikle teknolojiye dayalı girişimciliğin oluşması için öğrenciyi ne kadar erken yakalarsak o kadar iyi.   Merkezden kimler yararlanabiliyor?  İTÜ içindeki iç müşteri dediğimiz öğrenci ve akademisyen- ler. Girişimciliğin temelinde bir odaklanma var. Odağımız şu an İTÜ. Bizim yaklaşık 30 bin öğrencimiz var. Buranın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dışarıya açılabiliriz.   Girişimci adaylarına ne gibi imkânlar sunuyorsunuz? Birkaç fonksiyon var. Burada öğrencileri derslere hapset- mek yerine seminerler, atölyeler düzenleyerek girişimciliği çekici hale getiriyoruz. Bu, işin öğrenme fonksiyonu. İkinci fonksiyonu keşfetme dediğimiz şey; seminerler ve girişim- cilikle ilgili kaynaklardan, farklı merkezlerden, eğitimler ve yarışmalardan haberdar ediyoruz. Bir de “katıl” dediğimiz bir fonksiyon var. Onda da üç amacımız var. Birincisi ve en önemlisi, öğrencilerin birbirlerini bulmalarına yardımcı olmak, takımların burada oluşmasını sağlamak. Dersler- deki sunumlarda şunu görüyoruz: En iyi projeler birbirini tamamlayan iyi takımlardan çıkıyor. Bunu desteklemek
  2. 2. OPTİMİSTHAZİRAN 2014 99 FOTOĞRAF:ÖZGÜRGÜVENÇ ve göstermek istiyoruz. İkincisi, öğrencilere burada birlikte  proje- leri için çalışma imkânı sunuyoruz. Üçüncüsü ise, buradaki hocalardan, bizlerden danışmanlık alabiliyorlar. Bizle birlikte davet edeceğimiz misafir gi- rişimcilere, kimi zaman akademisyenlere de danışabilecekler. Yani bir buluşma noktasıyız. Hem öğrencilerin hem akademisyenlerin, hem de bizi dışarı- dan destekleyecek girişimcilerin bir araya gelebileceği bir ortam yarattık. İTÜ GİNOVA ile nasıl bir etki yaratmayı hedefliyorsunuz? Burada öğrencilerimizin bizden eğitim anlamında fayda- lanmasını istiyoruz. Bölümler arası etkileşimi gerçekleştir- mek, farklı alanlardan öğrencilerin birbirlerini bulmalarına ve fikirlerini birlikte geliştirmelerine destek olmak hedefi- miz. Geçmişten gelen birtakım ikonlar ve imajlar var, gi- rişimci tek kişi olmalıymış gibi. Ama artık öyle olmadığı görülüyor. Yarışmalarda bakıyorsunuz, takımınız kimler- den oluşuyor ilk soru. Takım üyeleri ile ikna oluyorlar. Hiç kimse o kadar işi tek başına yapamaz. Girişimcilik takım işi. Burada takım deneyimini yaşasınlar istiyoruz. Farklı alanlardan kişilerle çalışmayı deneyimletmek en büyük ar- zumuz. İşbirliğine inanıyoruz. Benzer merkezler arasında da bir ağ yaratalım, bu konuda öncü olalım istiyoruz. Önce- likle İTÜ’de ve sonrasında genelde girişimcilik ekosistemi- ni nasıl zenginleştiririz diye bakan bir grubuz.   Türkiye’deki genç girişimci adaylarının geliştirmesi gereken yanlar nedir sizce? İTÜ’de gözlemlediğimiz, öğrencilerin kendi bölümleri içinde belli bir müfreda- ta bağlı yetişiyor olmaları girişimcilik için bir dezavantaj. İkincisi ise, buluşçuluk bizim öğrencileri- mizin içlerinde zaten var.  Ama bunu bir ihtiyaca yönelik yapma tarafı biraz eksik. Bizim tamamlamak istediğimiz, fikirleri sorunlarla ve ihtiyaçlarla ilişkilendirmek tarafı.    İTÜ GİNOVA’nın geleceğe yönelik planları neler? Bu bahar yarı yılında TÜBİTAK desteğiyle sürdürdüğümüz bir sertifika programımızı tamamlamak üzereyiz. Gelecek akademik yılda, bu dönemden aldığımız geribildirimlerle bu programı yeniden şekillendirip yineleyeceğiz. Bir yan- dan da güz döneminde akademisyenlere yönelik sertifika programı açacağız. Akademisyenleri de bu şekilde bu ala- na çekmek ve bu alandaki becerilerini geliştirmek istiyo- ruz. Bir de İTÜ’ye getirmek istediğimiz “design thinking” (tasarım odaklı düşünme) yöntemi var. Çokdisiplinli ça- lışmaya ve fikirleri interaktif bir şekilde tasarlama ve ge- liştirmeye dayalı bu yöntemin mühendislikte girişimcilik için çok etkin bir yöntem olacağına inanıyoruz. Bunun ilk deneyimini önümüzdeki güz için planladık. Bir yandan ka- dın girişimciliğine ve sosyal girişimciliğe önem veriyoruz. Bu alanları da desteklemek istiyoruz. “Buluşçuluk bizim öğrencilerimizin içlerinde zaten var.  Ama bunu bir ihtiyaca yönelik yapma tarafı biraz eksik. Bizim tamamlamak istediğimiz, fikirleri sorunlarla ve ihtiyaçlarla ilişkilendirmek tarafı”

×