Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ChangemakerXchange

423 views

Published on

Bugüne kadar 25 farklı ülkeden 100 fark yaratan genci buluşturan ve Ashoka’nın
Türkiye ofisinde hayata geçen ChangemakerXchange’in geçen yaz Almanya’da
gerçekleşen buluşmasını Türkiye’de seçilen Genç Optimist Eda Bayraktar anlatıyor

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ChangemakerXchange

  1. 1. FARKYARATAN SUDAMLALARIBugüne kadar 25 farklı ülkeden 100 fark yaratan genci buluşturan ve Ashoka’nın Türkiye ofisinde hayata geçen ChangemakerXchange’in geçen yaz Almanya’da gerçekleşen buluşmasını Türkiye’de seçilen Genç Optimist Eda Bayraktar anlatıyor. - EDA BAYRAKTAR SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OPTİMİSTKASIM 2014 104
  2. 2. OPTİMİSTKASIM 2014 105 O yuncu Lily Tomlin diyordu ki; “Sorunlarla ilgi- li neden birilerinin bir şeyler yapmadığını hep merak etmiştim, sonra fark ettim ki, o birileri bendim.” O birileri var! Dünyanın dört bir tarafında birbirlerinden bağımsız, dünya sorunları için çalışan birileri. Kendi çevrelerinde küçük su damlaları yaratıp büyüten, çev- relerine ilham veren, dünyada görmek istedikleri değişimin parçası olan birileri… Onlara şöyle diyorlar: Changemaker; Fark Yaratanlar! Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka’nın Türkiye ayağı tarafından geliştirilen ChangemakerXchange, 25 farklı ülkeden en ilham veren genç sosyal girişimcileri bir araya getiriyor. 2012 yılından beri Robert Bosch Stiftung Vakfı tarafından desteklenen, genç sosyal girişimciler için uluslararası işbirliği platformu ChangemakerXchange’de ortaya çıkan projeler fonlanıp destekleniyor. Bu sayede dün- yanın farklı yerlerinden gençler uluslararası bir projeyi ha- yata geçirme fırsatı yakalıyor. Ashoka Türkiye Temsilcisi ve ChangemakerXchange kurucusu Matthias Scheffelmeier ChangemakerXchange’in hikâyesini şöyle anlatıyor: “Dünya- nın pek çok ülkesinde genç sosyal girişimcileri desteklemek için kurgulanan üniversite programları, hızlandırıcılar, çeşitli platformlar gibi mekanizmalar daha çok ulusal düzeyde ka- lıyordu. Bunlardan hiçbiri genç girişimciler için gerçek an- lamda bölgesel veya küresel bir platform oluşturamıyordu. İşte tam da bu nedenle 2012 yılında ChangemakerXchange, İstanbul’da doğdu.” 18-28 yaş arasında kendi sosyal girişimini (kanıtlanabilir sosyal etkisi olan) başlatmış, işbirliğine ve paylaşmaya açık olan gençler Ashoka ülke ofislerinin temsilcileri tarafından seçilerek bu programa dahil oluyor. Bugüne kadar 25 farklı ülkeden 100 fark yaratan genci buluşturan topluluk çok ge- niş yelpazedeki sosyal sorunlar üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında Çek Cumhuriyeti’nde evsizlere, Fransa’da mülteci haklarına, Mısır’da kültürlerarası işbirliğine odaklanan sosyal girişimler bulunuyor. ChangemakerXchange bu farklı sosyal sorunlar üzerine çalışan gençleri ortak bir amaçta birleştiri- yor ve birlikte sınırötesi işbirliği projeleri üretmelerini sağlı- yor. Doğrudan 2000 gence, sosyal medya aracılığıyla da 40 binden fazla insana ulaşan bu projeler gençleri kendi toplu- luklarında fark yaratan olmaları için teşvik ediyor. 2012 yılından beri genç sosyal girişimcileri her yıl Ber- lin, İstanbul, Marakeş gibi farklı şehirlerde bir araya getiren ChangemakerXchange, bu buluşmalarda öne çıkan 30 genci geçen Temmuz ayında, Berlin’de düzenlenen “Fark Yaratan Mezunlar Zirvesi’nde (Alumni Co-Creation Summit) buluş- turdu. 2013 yılında ChangemakerXchange İstanbul’da, Gelece- ğini Ayarlama Enstitüsü (GAYE) sosyal girişimiyle Ashoka tarafından seçilen dünyanın fark yaratan genç sosyal giri- şimcilerinden biri de bendim. 16 farklı ülkeden 25 genç bir araya gelip projelerimizi tanıtma ve geliştirme fırsatı bulduk ve birlikte yeni fark yaratan projeler de geliştirdik. Bu sene de hem kurucusu olduğum GAYE’yi, hem koordinatörlerinden biri olduğum Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi’ni (SOGLA),aynızamandadabirGençOptimistolarakOptimist dergisini temsilen Berlin Alumni Summit Zirvesi’ndeydim. Beş gün süren zirvenin programında katılımcıların sosyal girişimlerini geliştirmeye yönelik aktiviteler, açık alan yete- nek paylaşımları, işbirliği atölyelerinin yanı sıra çok önemli bir başlık daha yer alıyordu: Dünyanın farklı yerlerindeki genç sosyal girişimciler için en iyi uluslararası işbirliği top- luluğu olmayı hedefleyen ChangemakerXchange platformu- nun geleceğini tasarlamak. Bu zirvenin önemini ChangemakerXchange Program Ko- ordinatörü Nick McGirl şöyle aktarıyor: “Bu mezunlar zirve- si ChangemakerXchange yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Robert Bosch Vakfı 2015 ve 2016 yıllarında da bu platformun devam ederek yeni bölgelere ve Ortadoğu’ya doğru açılacağını ilan etti. Böyle uluslararası bir platformun yenilenmesi, bu yenilenmenin de bu topluluğun üyeleri tarafından tasarlanabilmesi çok önemliydi. Biz de bu zirveyle, ChangemakerXchange’in geleceğini birlikte şekil- lendirmek için daha önceki programlardaki en aktif katılımcı- ları bir araya getirerek bir fırsat yaratmak istedik.” Programın açılışı Berlin Impact Hub’da farklı yerlerden ge- len Ashoka temsilcileri ve sosyal girişimcilikle ilgilenen genç ve yetişkinlerin de bulunduğu salonda Ashoka Türkiye Tem- silcisi Matthias Scheffelmeier’in konuşmasıyla başladı. Genç sosyal girişimcilerin asansör konuşmalarıyla devam eden ilk gün networking oturumuyla sona erdi. Genç sosyal girişimcilerin birbirleriyle kaynaşıp tanış- masına yönelik etkinliklerle başlayan ikinci günde ise, önce- ki etkinliklerin çıktıları paylaşıldı ve ChangemakerXchange için üç ana ortak başlık ortaya çıktı: İnsan etkileşimi, eşdüzey öğrenme/paylaşma ve işbirliği. ChangemakerXchange, genç Ashoka Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı As- hoka, günümüzün acil toplumsal sorunlarına kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri buluyor, onları maddi-manevi destekleyerek potansiyellerini ger- çekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmala- rını sağlıyor.
  3. 3. OPTİMİSTKASIM 2014 106 yenilikçilere eşdüzeyler arası öğrenme (fikirleri, kaynakları, araçları, zorlukları, iyi uygulamaları paylaşma ve birbirinden öğrenme), sınırötesi işbirliği ve fikirlerin birlikte oluşturulma- sı ve geliştirilmesi için olanak sağlıyor. Bunu fiziksel zirveler yanında online ve offline topluluklar üzerinden de yapıyor. Bu sayede konferans ve zirvelere katılan gençler, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu topluluğa hep bağlı ve aktif kalabiliyor. İşbirliği, platformun üzerinde durduğu en önemli konu- lardan biri. Programın içeriğinin bir bölümünde genç Fark Yaratanlar yarışma, rekabet gibi duygular olmadan birbirlerinin proje/ girişimlerinin güçlü ve zayıf yanlarıyla ilgili yapıcı geribildirimler verebiliyor. Bu sayede proje ve girişimlerini yeni işbirlikleri ve fikirlerle güçlendirebi- liyor. Platformun etkisini güçlü ve eşsiz kılan bu özelliği Fas’taki de- zavantajlı kadınlar için iş imkânları yaratmayı sağlayan Leeha’nın kuru- cusu Maha Ech-Chefaa şöyle anlatı- yor: “Güven ve işbirliği, grubumuzun en önemli özelliği. Bu zirve benim için projemi dünyanın diğer başarılı sosyal giri- şimcileriyle paylaşmak, onlardan geribildirim- ler almak adına çok büyük bir fırsattı. Bu- rayı bir network’ten daha çok kardeşlik platformu olarak görüyorum.” Bugüne kadar ChangemakerX- change bünyesinde 15’ten fazla uluslararası işbirliği projesi geliştirilerek desteklendi. Bu projelerden biri olan, insanla- rın sosyal meselelere ilgi duy- malarını sağlayacak “I am Re- solutionary” adlı aplikasyonun tasarlayıcılarından Google’da Ürün Sorumlusu olarak çalışan İngiliz Will Hines bu deneyimi şöyle anlatıyor: “2013 Aralık ayında İstanbul’da, Fransa’dan, Türkiye’den ve Almanya’dan dört arkadaşla bir işbirliği projesi gerçekleştirdik. Farklı geçmişleri olan tutkulu insanlarla birlikte bir projenin temellerini atmak inanılmazdı. İnternet üzerinden çalışmalarımızı yürü- terek kısa süre içinde binlerce insana ulaşmayı başardık.” Farklı oturumlara bölünmüş programın ikinci gününde, Ashoka Almanya’dan Dennis Hoenig Ohnsorg “Sosyal giri- şimlerin ihtiyaçları, yetenekleri, fırsatları” başlıklı atölyesinde gençlerin kendi sosyal girişimlerini gözden geçirmelerini sağladı. Sosyal girişimlerde kurumsal yapılar, finansal sürdü- rülebilirlik, doğrudan ve dolaylı etki ölçümü, fonlama, spon- sorluk, açık kaynak stratejileri, profesyonellik ve gönüllülük, sosyal bayilik konularını içeren bu oturumda genç sosyal gi- rişimciler kendi girişimlerinin hangi yapıda olduğu ve eksik tarafları hakkında düşünme fırsatı buldu. ChangemakerXchange içinde gelenekselleşmiş bir yapı var: Programın ilk iki günü, şehrin merkezinde, tarih ve kül- türle iç içe bir mekânda geçirilirken sonraki iki gün ise katı- lımcılar şehir dışı kamp programı için sürpriz bir yere götü- rülüyor. Bu yılın sürprizi ise, Berlin’in batısındaki küçük bir çiftlik kasabası olan Paretz idi. Paretz’de Change- makerXchange platformunun geleceğini in- şa etmek adına insan etkileşimi, eşdüzey öğrenme-paylaşma ve daha iyi işbirliği projelerinin nasıl geliştirilebileceğine dair beyin fırtınası ve grup çalışma- ları yapıldı. Gönüllü genç tasarımcılar, film yapımcıları, fotoğrafçılar ve iletişim öğrencilerini sivil toplum proje- leriyle bir araya getiren Youvo’nın kurucusu Sebastian Schütz, bu plat- formun yeni ve çılgın fikirlere çok açık bir alan yarattığına şöyle dikkat çekiyor: “Burası yeni fikirleri dönüştürmek ve sos- yal sektörde müthiş işler yapan insanlarla bu- luşmak için mükemmel bir alan.” Programın dördüncü gününde çık- tılar üzerinden sorumlular belirlendi. Platformun üyeleri sadece kendi projeleri için değil, bundan son- ra bu platformun parçası olacak potansiyel genç sosyal giri- şimcileri geliştirmek için de programda inisiyatif alıyorlar. Zirvenin organizatör ve eği- timcilerinden biri olan Christin Heuer, “Bu kadar yaratıcı ve il- ham verici genç bir araya gelince mucizeler gerçekleşiyor. Bu zirve- de de bunu yaşadık. Bu harika grup, ChangemakerXchange 2.0 için çok sayıda inovatif fikirle geldi ve bunlardan sekizi programa katılanlar tarafından yürütü- lecek. Kapasite artırma ve destek sistemi amacıyla ortaya çıkan Eşdüzey Mentorluk uygulamasıyla kaynak ve bilgilerin bir havuzda toplanıp paylaşılacağı Değişim Kiti fik- ri hayata geçti bile.” ChangemakerXchange’de gelenekselleşen bir başka önemli etkinlik ise Paralel Açık Alan Oturumları. Bu otu- rumlarda her genç sunmak istediği beceri ya da uzmanlığını kendi eşdüzeyleriyle paylaşıyor. Paralel oturumlar şeklinde düzenlenen bu etkinlikte aynı saatte birden fazla oturum dü- SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
  4. 4. OPTİMİSTKASIM 2014 107 zenlenebiliyor ve herkes kendi tercihine göre bir oturuma katılabiliyor. Bu seneki açık alan atölyelerinin içinde pozi- tif etki için oyunlaştırma, finansal sürdürülebilirlik, kaynak ve fon yaratma, akıllı telefonla kısa film çekimi, mobil web araçları dizayn etme ve kitlesel fonlama gibi başlıklar yer aldı. Son günün atölyesi ise Berlin Social Impact Laboratuvarı’nda gerçekleşti. Daha önceki programlardan işbirliği projesi olarak ortaya çıkan Kiss Farewell adında- ki atölyede girişimlerin nasıl konumlanacağı, deneyimli girişimcilerin hikâyeleri paylaşıldı. Paylaşılan hikâyelerin etkisini çevre dostu yaşam tarzını geliştirmek ve sosyal çevresel etki yaratmak için kurulan online oyun platformu MEGA’nın kurucusu Moldovalı Alexander Iscenco şöyle anlatıyor: “Burada paylaşılan hikâyeler projeme devam et- mek ve inanmak için büyük bir tetikleme oldu. İlham kay- nağı, öğrendiğim harika şeyler ve dünya çapında arkadaş- lık da cabası.” ChangemakerXchange’in, genç Fark Yaratanlar’ın sosyal girişimcilik yolculuklarında önemli bir kilometre taşı oldu- ğunu gösteren birçok örnek var. Programa katılan dört gen- cin sonrasında Ashoka Fellow’u seçilmesi bu örneklerden biri. Bu dört gençten biri olan Tunus’un Ashoka Fellow’u seçilen Tunus Sosyal Girişimciler Merkezi kurucu ortağı As- ma Mansour zirvenin etkisini şöyle dile getiriyor: “Bu zirvey- le daha etkili ve bağlantılı işler yapabilmek için yeni araçlar geliştirdik. Bu zirveyi sosyal etkiyi her yere yaygınlaştırmayı destekleyen büyük bir güç olarak görüyorum.” Almanya’da farklı sosyal ve kültürel geçmişlerden gelen çocuklara eşit olanaklar yaratmayı amaçlayan mentorluk projesinin yürütücüsü Gloria Amoruso, bu platformun onun için pozitif enerji ve ilham kaynağı olduğundan bahsediyor: “Dünyanın dört bir yanından inanılmaz değişim yaratanlarla bir araya gelmek bana umut ve güç veriyor. Güç, çünkü bir sosyal girişimci olarak bazen kendinizi yalnız ve güçsüz his- sedebiliyorsunuz ama ne şanslıyım ki güvenebileceğim ve çılgın yeni fikirler üretebileceğim Changemaker ailesine sa- hibim. Umut dolu; çünkü bu zirveden diğer değişim yaratan- larla dünyada bir şeyleri değiştirebiliriz inancıyla ayrıldım.” Platformun herkes tarafından ifade edilen ortak değeri, buradaki genç sosyal girişimcilerin diğer gençler için mü- kemmel örnekler oluşturması ve birçok kişiye sosyal mese- lelerle ilgilenmeleri için ilham olması. ChangemakerXchange platformunun parçası olmanın en güzel tarafı, bir sosyal girişimci olarak size yalnız olma- dığınızı hissettirmesi, fark yaratan su damlalarıyla bir araya getirmesi. Bu su damlaları her defasında şöyle fısıldıyor: “Yalnız de- ğilsin. Sen kendi etki alanında fark ve değişim yaratabilirsin, başkalarına ilham verip onları harekete geçirebilirsin. Gel birlikte su damlalarını su halkalarına dönüştürelim. Dünya bizim onu düşlediğimiz gibidir. Neden olmasın?” 100 Katılımcı 25 Ülke 4 Zirve 3 Şehir 15 İşbirliği Projesi 900 Doğrudan Yararlanıcı 40.000 Ulaşılan İnsan Sayısı 100 Fark Yaratan on binlerce insana ulaşıyor

×