Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Certificat d'Associació

85 views

Published on

Models i formats de certificats que necessita una associació

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Certificat d'Associació

  1. 1. CERTIFICAT D'ASSOCIACIÓ
  2. 2. BARCELONA ACTIVA>2 CERTIFICAT D'ASSOCIACIÓ Què és i per a què serveix Els certificats es poden utilitzar per a diferents conceptes. Per exemple, poden ser justificants de donatius econòmics per incloure'ls a la comptabilitat de l'entitat i de qui l’emet, o per a una persona voluntària que ha col·laborat amb vosaltres. Aquest model és una plantilla oberta que podeu utilitzar com a certificat per a associacions. Nom de l'associació NIF Número d'inscripció en el registre d'associacions Nom i cognoms de la persona que emet el certificat Càrrec DNI Certifico que, …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… I, perquè així consti, signo aquest certificat. Nom i cognoms Càrrec Signatura i segell Barcelona, ………d…………………………………………de 20………
  3. 3. Certificat d´Associació / Fitxa per associacions >3 EXEMPLE de certificat ASSOCIACIÓ AMICS I AMIGUES DE LA FESTA MAJOR 12345678A 7895 Maria Planes Puig Presidenta 98765432B Certifico que l’Albert Mitjans ha participat com a voluntari a la nostra entitat durant els mesos de maig i juny de 2018 donant suport a l’organització dels actes de la Festa Major ’18. I, perquè així consti, signo aquest certificat. Maria Planes Puig Presidenta Signatura i segell Barcelona, 12 de juliol de 2018 EXEMPLE de carta de rebut ASSOCIACIÓ AMICS I AMIGUES DE LA FESTA MAJOR 12345678A 7895 Barcelona, 12 de juliol de 2018 En nom de la nostra entitat, vull agrair la vostra col·laboració a la Festa Major ’18. La vostra aportació econòmica de 100€ va contribuir a l’acte d’inauguració dels decorats dels carrers. I perquè així consti, signo aquest document que ho certifica. Maria Planes Puig Presidenta Signatura i segell
  4. 4. BARCELONA ACTIVA>4 EXEMPLE de proposta de col·laboració ASSOCIACIÓ AMICS I AMIGUES DE LA FESTA MAJOR 12345678A 7895 Barcelona, 12 de juliol de 2018 Benvolgut Josep Fernández, Des de l’associació d’Amics i Amigues de la Festa Major creiem que la cultura i les tradicions són importants per recordar d’on venim. És per aquest motiu que treballem en la seva difusió des de l’esforç comú i el territori. Preveient l’assistència d’unes 50 persones a l’acte de cloenda de la Festa Major ’18, ens agradaria poder comptar amb el seu suport facilitant-nos taules i cadires per a aquest esdeveniment tan important. És per aquest motiu que els proposem establir una col·laboració amb el seu negoci. A canvi, els oferim aparèixer a la contraportada del programa de la Festa Major. Esperem la seva resposta. Maria Planes Puig Presidenta Signatura i segell
  5. 5. Certificat d´Associació / Fitxa per associacions >5 Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

×