SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
TEKNOLOGISEN KEHITYKSEN JA REGULAATION TUOMAT
MAHDOLLISUUDET FINANSSIALALLA
PSD2 – MAKSUPALVELUIDEN MURROS
Singularity eli singulariteetti
Mooren lain mukaan tietokonekapasiteetti tuplaantuu joka toinen vuosi
Tiede ja teknologia ruokkivat toisiaan
Teknologian jakaminen nopeuttaa kehitystä
Siirtyminen tieto-pohjaisiin sovelluksiin
Tekoälyn ja erilaisen robotiikan käyttömahdollisuuksien leviäminen
FinTechs, IoT ym.
TEKNOLOGIAN KEHITYS
Koko finanssialan kehitys huomioon
Finanssi-instituutiot usein ”sekatavarataloja”
Toisella toiminnolla vaikutusta toiseen
Sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöt: MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive) muuttaa toimialan:
Poistaa palkkionpalautukset ja lisää läpinäkyvyyttä toimintaan
Toiminnan tehostaminen välttämätöntä
Uusia liiketoimintamalleja (automaatio, AI)
Alustatalous:
Peer to peer lending
Insurtech (Lemonade, Fair)
Crowdfunding
Digital market places (Funderbeam)
OLENNAISIMMAT MUUTOKSET FIN TOIMIALALLA
Vanhojen rakenteiden murtuminen
Blockchain (VISA)
Kiinan ym. vaikutus alalle (AliPay, TenPay, WePay, UniPay)
Tietosuoja-asetus
Voimaan 05/2018
Reippaat sanktiot
Ohjaa toimintaa ja sopimussuhteita
Regtech
Automaattiset valvontajärjestelmät
Onko valvojalla resursseja?
PSD2 – uusi maailma FIN sektorilla
Vanhat rakenteet murenevat
Tilaa uudelle näkemykselle ja uusille innovaatioille
OLENNAISIMMAT MUUTOKSET FIN TOIMIALALLA
Laajentaa sääntelyn alan kaikkiin valuuttoihin ja ”yhden jalan” (one-leg) -maksutapahtumiin;
Laajentaa sääntelyä maksujen aloituspalveluihin ja tilitietopalveluihin;
Rajoittaa poikkeusten laajuutta;
Muuttaa tiettyjä menettelytapoihin liittyviä vaatimuksia; sekä
Asettaa uusia maksutapahtumien turvallisuusvaatimuksia
OLENNAISIMMAT MUUTOKSET FIN REGULAATIOSSA
Payment Services Directive II
Suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoritukset
Maksutapahtumien toteuttaminen maksukortin tai vastaavan välineen välityksellä; ja
Luottotapahtumien toteuttaminen, mukaan lukien kestotilaukset
PSD II – MIKÄ ON SÄÄNNELTY MAKSUTAPAHTUMA?
Seuraavat maksutapahtumat:
Maksuvälineiden myöntäminen ja/tai maksutapahtumien vastaanottaminen
Rahan tallettaminen ja nostaminen maksutililtä (muiden tilin käyttöön liittyvien toimintojen ohella)
Rahansiirrot
Maksutoimeksiantopalvelut
Tilitietopalvelut
Maksulaitokset (edellytetään toimilupaa PSD II:n mukaisesti);
Luottolaitokset (toimilupa EU:n pankkitoimintadirektiivin mukaisesti);
E-rahalaitokset (toimilupa EU:n virtuaalirahadirektiivin mukaisesti);
Muut eli Payment Service Providers (PSP)
PSD II – KUKA VOI TUOTTAA SÄÄNNELTYJÄ MAKSUPALVELUJA?
Finanssi-instituutiot, jotka voivat tuottaa maksupalveluita
Kaupalliset edustajat (agentit), jotka ovat valtuutettuja neuvottelemaan tai sopimaan transaktioista joko
maksajalle tai maksunsaajalle
Vähäarvoiset maksut digitaalisesta sisällöstä, joka on tuotettu lisäsisällöksi sähköisille
viestintäverkkopalveluille (esimerkiksi soittoäänet, pelit, videot)
Rajoitetut verkostot (esimerkiksi kanta-asiakaskorttihankkeet) sekä;
Käteinen ja shekit
PSD II – MITÄ ON POISSULJETTU?
Tärkeimmät rajaukset:
”Maksutoimeksiannon käynnistämiseksi maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä toteutettavaa palvelua toisen
maksupalveluntarjoajan hallussa olevan maksutilin osalta”
Vaatii FIVAn toimiluvan
PSD II – TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
PSD II sisältää kaksi uutta säänneltyä aktiviteettia:
”Verkkopalvelu, jonka kautta annetaan koottua tietoa yhdestä tai useammasta maksutilistä, jotka
maksupalvelunkäyttäjällä on joko toisen maksupalveluntarjoajan tai useamman kuin yhden maksupalveluntarjoajan
hallussa”
Vapautettu toimiluvasta, mutta täytyy olla rekisteröitynä FIVA:an
Rekisteröinnin edellytykset vähemmän työläät kuin toimiluvan
Maksujen aloituspalvelut (Payment Initiation Services, ”Maksutoimeksiantopalvelut”):
Tilitietopalvelut (Account information services):
Tilejä ylläpitävän PSP:n tulee taata pääsy turvallisen kommunikaatiokäyttöliittymän välityksellä, jonka tulee olla
rajoituksetta saatavilla PSP:n internetsivuilla (ei eri maksua tai sopimusta)
Käytön ja toimivuuden tulee vastata sitä, mitä asiakas saisi kirjautumalla itse omalle tililleen
Tilejä ylläpitävät PSP:t ovat PSD II:n mukaan velvollisia kommunikoimaan turvallisella tavalla kolmansien palveluntarjoaja
osapuolien kanssa (vaatii asiakkaan nimenomaisen suostumuksen)
Em. suostumuksen muotoa ei ole täsmennetty PSD II:ssa
PSD II – TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
Pääsy tilille maksujen aloituspalveluita tarjoaville palveluntarjoajille ja tilitietopalveluita tarjoaville
palveluntarjoajille
Ns. ”Kolmannet osapuolet” (palveluntarjoajat)
Tilejä ylläpitävän PSP:n (esim. pankki) tulee tarjota kolmansille palveluntarjoajille yhtäläinen (non-discriminatory access) pääsy
asiakastileille;
Kaupallista edustajaa koskeva poikkeus ei enää koske verkkokauppayrityksiä, jotka käsittelevät maksuja sekä maksajalle että
maksunsaajalle;
Teleoperaattoreita koskeva poikkeus on nyt rajattu vähäarvoisiin maksuihin digitaalisesta sisällöstä (esimerkiksi soittoäänet,
pelit, videot) niin, että yksittäisen transaktio on enimmillään 50 euroa kerrallaan ja 300 euroa per laskutuskausi; ja
Rajattuja verkostoja koskeva poikkeus (esim. kanta-asiakaskorttihankkeet) edellyttää yhden seuraavan kriteerin täyttymistä:
PSD II – TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
PSD I:n kolme tärkeintä poikkeusta, jotka ovat nyt laajuudeltaan paljon rajoitetumpia:
Maksuvälineet, joiden haltija voi ostaa tavaroita tai palveluja vain liikkeeseenlaskijan tiloissa tai palveluntarjoajien
rajallisessa verkossa suoraan ammattimaisen liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn kaupallisen sopimuksen mukaisesti;
Käyttäjät voivat hankkia hyvin rajoitetun määrän hyödykkeitä tai palveluita käyttäen maksuvälinettä; tai
Maksuvälineet ovat valideja vain yhdessä jäsenvaltiossa, ja ne on myönnetty tiettyä sosiaalista tai verotuksellista tarkoitusta
varten tai tiettyjen hyödykkeiden hankkimiseksi, ja ne ovat viranomaisten sääntelemiä.
Hanki Tech osaamista, mutta myös maksupalveluosaamista
”Banks are Fintech Companies”
Omaa tai ulkoistettua
Rakenna oma yhteisösi
Avaa ovesi ja rajapintasi (jakamistalous ja plattformit)
Ohjattavuus, kontrolli ja markkinariskien minimoiminen (älä veikkaa vain yhtä hevosta)
Tiedonsaanti
Läpinäkyvyys toiminnassa
Maksujen ja kustannusten avaaminen
Tietojen käyttö ja kerääminen
Luottamus
KUKA VOITTAA MURROKSESSA? MITÄ PITÄÄ TEHDÄ?
Mikä on voittava strategia?
Tietojen ja tietosuojan merkitys
Data is King!
Kuka hallitsee asiakastietoja voittaa
Sopimusten keskeinen merkitys (Huom. GDPR voimaan 05/2018)
Regulatiivisten haasteiden voittaminen
Compliance- ja brandiriskit
Toimilupariskit, tehottomuus
Etukäteissuunnittelu keskeisessä asemassa
Loppuasiakkaan huomioiminen
Kuluttajat erittäin nopeasti reagoiva ryhmä
Osallistaminen ja tietojen saanti -> asiakassopimukset
FINTECHS VS. PERINTEISET FINANSSITALOT
Mikä on voittava strategia?
Olli Kiuru
Lexia Attorneys Ltd
Lönnrotinkatu 11
FI - 00120 Helsinki
tel. + 358 10 4244 200
fax. + 358 10 4244 210
www.lexia.fi

More Related Content

More from Verkkoteollisuus | Ecommerce Finland

Jukka Sippola: Kaupankäynti ja maksaminen virtuaalitodellisuudessa - kivijalk...
Jukka Sippola: Kaupankäynti ja maksaminen virtuaalitodellisuudessa - kivijalk...Jukka Sippola: Kaupankäynti ja maksaminen virtuaalitodellisuudessa - kivijalk...
Jukka Sippola: Kaupankäynti ja maksaminen virtuaalitodellisuudessa - kivijalk...Verkkoteollisuus | Ecommerce Finland
 

More from Verkkoteollisuus | Ecommerce Finland (18)

VAT and Custom Duties on Crossborder Ecommerce Sales
VAT and Custom Duties on Crossborder Ecommerce SalesVAT and Custom Duties on Crossborder Ecommerce Sales
VAT and Custom Duties on Crossborder Ecommerce Sales
 
Introducing the German Ecommerce Market
Introducing the German Ecommerce MarketIntroducing the German Ecommerce Market
Introducing the German Ecommerce Market
 
Jukka Sippola: Kaupankäynti ja maksaminen virtuaalitodellisuudessa - kivijalk...
Jukka Sippola: Kaupankäynti ja maksaminen virtuaalitodellisuudessa - kivijalk...Jukka Sippola: Kaupankäynti ja maksaminen virtuaalitodellisuudessa - kivijalk...
Jukka Sippola: Kaupankäynti ja maksaminen virtuaalitodellisuudessa - kivijalk...
 
Marja Merentie: Verkosta ostaminen ja ostokäyttäytyminen
Marja Merentie: Verkosta ostaminen ja ostokäyttäytyminenMarja Merentie: Verkosta ostaminen ja ostokäyttäytyminen
Marja Merentie: Verkosta ostaminen ja ostokäyttäytyminen
 
Uskalla kansainvälistyä digitoimija
Uskalla kansainvälistyä digitoimijaUskalla kansainvälistyä digitoimija
Uskalla kansainvälistyä digitoimija
 
Vaisalan kasvutarina
Vaisalan kasvutarinaVaisalan kasvutarina
Vaisalan kasvutarina
 
Vainun kasvutarina
Vainun kasvutarinaVainun kasvutarina
Vainun kasvutarina
 
Relexin kasvutarina
Relexin kasvutarinaRelexin kasvutarina
Relexin kasvutarina
 
Edututor Oy:n kasvutarina
Edututor Oy:n kasvutarinaEdututor Oy:n kasvutarina
Edututor Oy:n kasvutarina
 
LeadDeskin kasvutarina
LeadDeskin kasvutarinaLeadDeskin kasvutarina
LeadDeskin kasvutarina
 
Differon kasvutarina
Differon kasvutarinaDifferon kasvutarina
Differon kasvutarina
 
Boomerang distribution ou
Boomerang distribution ouBoomerang distribution ou
Boomerang distribution ou
 
Pakipoint prese for verkkoteollisuus 2016 01-28
Pakipoint prese for verkkoteollisuus 2016 01-28Pakipoint prese for verkkoteollisuus 2016 01-28
Pakipoint prese for verkkoteollisuus 2016 01-28
 
Going global from small country
Going global from small countryGoing global from small country
Going global from small country
 
Ecommerce europe - e-regulations update
Ecommerce europe - e-regulations updateEcommerce europe - e-regulations update
Ecommerce europe - e-regulations update
 
Verkkoliiketoiminnan trendit ja tarpeet
Verkkoliiketoiminnan trendit ja tarpeetVerkkoliiketoiminnan trendit ja tarpeet
Verkkoliiketoiminnan trendit ja tarpeet
 
Philipp Lück - Factor Returns in German E-Commerce
Philipp Lück - Factor Returns in German E-CommercePhilipp Lück - Factor Returns in German E-Commerce
Philipp Lück - Factor Returns in German E-Commerce
 
Kaupan digitalisaation trendit
Kaupan digitalisaation trenditKaupan digitalisaation trendit
Kaupan digitalisaation trendit
 

Olli Kiuru: PSD2 - maksupalveluiden murros

 • 1. TEKNOLOGISEN KEHITYKSEN JA REGULAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET FINANSSIALALLA PSD2 – MAKSUPALVELUIDEN MURROS
 • 2. Singularity eli singulariteetti Mooren lain mukaan tietokonekapasiteetti tuplaantuu joka toinen vuosi Tiede ja teknologia ruokkivat toisiaan Teknologian jakaminen nopeuttaa kehitystä Siirtyminen tieto-pohjaisiin sovelluksiin Tekoälyn ja erilaisen robotiikan käyttömahdollisuuksien leviäminen FinTechs, IoT ym. TEKNOLOGIAN KEHITYS
 • 3. Koko finanssialan kehitys huomioon Finanssi-instituutiot usein ”sekatavarataloja” Toisella toiminnolla vaikutusta toiseen Sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöt: MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive) muuttaa toimialan: Poistaa palkkionpalautukset ja lisää läpinäkyvyyttä toimintaan Toiminnan tehostaminen välttämätöntä Uusia liiketoimintamalleja (automaatio, AI) Alustatalous: Peer to peer lending Insurtech (Lemonade, Fair) Crowdfunding Digital market places (Funderbeam) OLENNAISIMMAT MUUTOKSET FIN TOIMIALALLA
 • 4. Vanhojen rakenteiden murtuminen Blockchain (VISA) Kiinan ym. vaikutus alalle (AliPay, TenPay, WePay, UniPay) Tietosuoja-asetus Voimaan 05/2018 Reippaat sanktiot Ohjaa toimintaa ja sopimussuhteita Regtech Automaattiset valvontajärjestelmät Onko valvojalla resursseja? PSD2 – uusi maailma FIN sektorilla Vanhat rakenteet murenevat Tilaa uudelle näkemykselle ja uusille innovaatioille OLENNAISIMMAT MUUTOKSET FIN TOIMIALALLA
 • 5. Laajentaa sääntelyn alan kaikkiin valuuttoihin ja ”yhden jalan” (one-leg) -maksutapahtumiin; Laajentaa sääntelyä maksujen aloituspalveluihin ja tilitietopalveluihin; Rajoittaa poikkeusten laajuutta; Muuttaa tiettyjä menettelytapoihin liittyviä vaatimuksia; sekä Asettaa uusia maksutapahtumien turvallisuusvaatimuksia OLENNAISIMMAT MUUTOKSET FIN REGULAATIOSSA Payment Services Directive II
 • 6. Suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoritukset Maksutapahtumien toteuttaminen maksukortin tai vastaavan välineen välityksellä; ja Luottotapahtumien toteuttaminen, mukaan lukien kestotilaukset PSD II – MIKÄ ON SÄÄNNELTY MAKSUTAPAHTUMA? Seuraavat maksutapahtumat: Maksuvälineiden myöntäminen ja/tai maksutapahtumien vastaanottaminen Rahan tallettaminen ja nostaminen maksutililtä (muiden tilin käyttöön liittyvien toimintojen ohella) Rahansiirrot Maksutoimeksiantopalvelut Tilitietopalvelut
 • 7. Maksulaitokset (edellytetään toimilupaa PSD II:n mukaisesti); Luottolaitokset (toimilupa EU:n pankkitoimintadirektiivin mukaisesti); E-rahalaitokset (toimilupa EU:n virtuaalirahadirektiivin mukaisesti); Muut eli Payment Service Providers (PSP) PSD II – KUKA VOI TUOTTAA SÄÄNNELTYJÄ MAKSUPALVELUJA? Finanssi-instituutiot, jotka voivat tuottaa maksupalveluita
 • 8. Kaupalliset edustajat (agentit), jotka ovat valtuutettuja neuvottelemaan tai sopimaan transaktioista joko maksajalle tai maksunsaajalle Vähäarvoiset maksut digitaalisesta sisällöstä, joka on tuotettu lisäsisällöksi sähköisille viestintäverkkopalveluille (esimerkiksi soittoäänet, pelit, videot) Rajoitetut verkostot (esimerkiksi kanta-asiakaskorttihankkeet) sekä; Käteinen ja shekit PSD II – MITÄ ON POISSULJETTU? Tärkeimmät rajaukset:
 • 9. ”Maksutoimeksiannon käynnistämiseksi maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä toteutettavaa palvelua toisen maksupalveluntarjoajan hallussa olevan maksutilin osalta” Vaatii FIVAn toimiluvan PSD II – TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET PSD II sisältää kaksi uutta säänneltyä aktiviteettia: ”Verkkopalvelu, jonka kautta annetaan koottua tietoa yhdestä tai useammasta maksutilistä, jotka maksupalvelunkäyttäjällä on joko toisen maksupalveluntarjoajan tai useamman kuin yhden maksupalveluntarjoajan hallussa” Vapautettu toimiluvasta, mutta täytyy olla rekisteröitynä FIVA:an Rekisteröinnin edellytykset vähemmän työläät kuin toimiluvan Maksujen aloituspalvelut (Payment Initiation Services, ”Maksutoimeksiantopalvelut”): Tilitietopalvelut (Account information services):
 • 10. Tilejä ylläpitävän PSP:n tulee taata pääsy turvallisen kommunikaatiokäyttöliittymän välityksellä, jonka tulee olla rajoituksetta saatavilla PSP:n internetsivuilla (ei eri maksua tai sopimusta) Käytön ja toimivuuden tulee vastata sitä, mitä asiakas saisi kirjautumalla itse omalle tililleen Tilejä ylläpitävät PSP:t ovat PSD II:n mukaan velvollisia kommunikoimaan turvallisella tavalla kolmansien palveluntarjoaja osapuolien kanssa (vaatii asiakkaan nimenomaisen suostumuksen) Em. suostumuksen muotoa ei ole täsmennetty PSD II:ssa PSD II – TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET Pääsy tilille maksujen aloituspalveluita tarjoaville palveluntarjoajille ja tilitietopalveluita tarjoaville palveluntarjoajille Ns. ”Kolmannet osapuolet” (palveluntarjoajat) Tilejä ylläpitävän PSP:n (esim. pankki) tulee tarjota kolmansille palveluntarjoajille yhtäläinen (non-discriminatory access) pääsy asiakastileille;
 • 11. Kaupallista edustajaa koskeva poikkeus ei enää koske verkkokauppayrityksiä, jotka käsittelevät maksuja sekä maksajalle että maksunsaajalle; Teleoperaattoreita koskeva poikkeus on nyt rajattu vähäarvoisiin maksuihin digitaalisesta sisällöstä (esimerkiksi soittoäänet, pelit, videot) niin, että yksittäisen transaktio on enimmillään 50 euroa kerrallaan ja 300 euroa per laskutuskausi; ja Rajattuja verkostoja koskeva poikkeus (esim. kanta-asiakaskorttihankkeet) edellyttää yhden seuraavan kriteerin täyttymistä: PSD II – TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET PSD I:n kolme tärkeintä poikkeusta, jotka ovat nyt laajuudeltaan paljon rajoitetumpia: Maksuvälineet, joiden haltija voi ostaa tavaroita tai palveluja vain liikkeeseenlaskijan tiloissa tai palveluntarjoajien rajallisessa verkossa suoraan ammattimaisen liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn kaupallisen sopimuksen mukaisesti; Käyttäjät voivat hankkia hyvin rajoitetun määrän hyödykkeitä tai palveluita käyttäen maksuvälinettä; tai Maksuvälineet ovat valideja vain yhdessä jäsenvaltiossa, ja ne on myönnetty tiettyä sosiaalista tai verotuksellista tarkoitusta varten tai tiettyjen hyödykkeiden hankkimiseksi, ja ne ovat viranomaisten sääntelemiä.
 • 12. Hanki Tech osaamista, mutta myös maksupalveluosaamista ”Banks are Fintech Companies” Omaa tai ulkoistettua Rakenna oma yhteisösi Avaa ovesi ja rajapintasi (jakamistalous ja plattformit) Ohjattavuus, kontrolli ja markkinariskien minimoiminen (älä veikkaa vain yhtä hevosta) Tiedonsaanti Läpinäkyvyys toiminnassa Maksujen ja kustannusten avaaminen Tietojen käyttö ja kerääminen Luottamus KUKA VOITTAA MURROKSESSA? MITÄ PITÄÄ TEHDÄ? Mikä on voittava strategia?
 • 13. Tietojen ja tietosuojan merkitys Data is King! Kuka hallitsee asiakastietoja voittaa Sopimusten keskeinen merkitys (Huom. GDPR voimaan 05/2018) Regulatiivisten haasteiden voittaminen Compliance- ja brandiriskit Toimilupariskit, tehottomuus Etukäteissuunnittelu keskeisessä asemassa Loppuasiakkaan huomioiminen Kuluttajat erittäin nopeasti reagoiva ryhmä Osallistaminen ja tietojen saanti -> asiakassopimukset FINTECHS VS. PERINTEISET FINANSSITALOT Mikä on voittava strategia?
 • 14. Olli Kiuru Lexia Attorneys Ltd Lönnrotinkatu 11 FI - 00120 Helsinki tel. + 358 10 4244 200 fax. + 358 10 4244 210 www.lexia.fi