Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olli Kiuru: PSD2 - maksupalveluiden murros

202 views

Published on

Lexia Asianajotoimiston Partner Olli Kiuru Verkkoteollisuuden maksuseminaarissa 24.4.17. Katso esitys: https://livestream.com/ITstriimIT/maksaminen-verkossa/videos/154851461

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Olli Kiuru: PSD2 - maksupalveluiden murros

 1. 1. TEKNOLOGISEN KEHITYKSEN JA REGULAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET FINANSSIALALLA PSD2 – MAKSUPALVELUIDEN MURROS
 2. 2. Singularity eli singulariteetti Mooren lain mukaan tietokonekapasiteetti tuplaantuu joka toinen vuosi Tiede ja teknologia ruokkivat toisiaan Teknologian jakaminen nopeuttaa kehitystä Siirtyminen tieto-pohjaisiin sovelluksiin Tekoälyn ja erilaisen robotiikan käyttömahdollisuuksien leviäminen FinTechs, IoT ym. TEKNOLOGIAN KEHITYS
 3. 3. Koko finanssialan kehitys huomioon Finanssi-instituutiot usein ”sekatavarataloja” Toisella toiminnolla vaikutusta toiseen Sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöt: MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive) muuttaa toimialan: Poistaa palkkionpalautukset ja lisää läpinäkyvyyttä toimintaan Toiminnan tehostaminen välttämätöntä Uusia liiketoimintamalleja (automaatio, AI) Alustatalous: Peer to peer lending Insurtech (Lemonade, Fair) Crowdfunding Digital market places (Funderbeam) OLENNAISIMMAT MUUTOKSET FIN TOIMIALALLA
 4. 4. Vanhojen rakenteiden murtuminen Blockchain (VISA) Kiinan ym. vaikutus alalle (AliPay, TenPay, WePay, UniPay) Tietosuoja-asetus Voimaan 05/2018 Reippaat sanktiot Ohjaa toimintaa ja sopimussuhteita Regtech Automaattiset valvontajärjestelmät Onko valvojalla resursseja? PSD2 – uusi maailma FIN sektorilla Vanhat rakenteet murenevat Tilaa uudelle näkemykselle ja uusille innovaatioille OLENNAISIMMAT MUUTOKSET FIN TOIMIALALLA
 5. 5. Laajentaa sääntelyn alan kaikkiin valuuttoihin ja ”yhden jalan” (one-leg) -maksutapahtumiin; Laajentaa sääntelyä maksujen aloituspalveluihin ja tilitietopalveluihin; Rajoittaa poikkeusten laajuutta; Muuttaa tiettyjä menettelytapoihin liittyviä vaatimuksia; sekä Asettaa uusia maksutapahtumien turvallisuusvaatimuksia OLENNAISIMMAT MUUTOKSET FIN REGULAATIOSSA Payment Services Directive II
 6. 6. Suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoritukset Maksutapahtumien toteuttaminen maksukortin tai vastaavan välineen välityksellä; ja Luottotapahtumien toteuttaminen, mukaan lukien kestotilaukset PSD II – MIKÄ ON SÄÄNNELTY MAKSUTAPAHTUMA? Seuraavat maksutapahtumat: Maksuvälineiden myöntäminen ja/tai maksutapahtumien vastaanottaminen Rahan tallettaminen ja nostaminen maksutililtä (muiden tilin käyttöön liittyvien toimintojen ohella) Rahansiirrot Maksutoimeksiantopalvelut Tilitietopalvelut
 7. 7. Maksulaitokset (edellytetään toimilupaa PSD II:n mukaisesti); Luottolaitokset (toimilupa EU:n pankkitoimintadirektiivin mukaisesti); E-rahalaitokset (toimilupa EU:n virtuaalirahadirektiivin mukaisesti); Muut eli Payment Service Providers (PSP) PSD II – KUKA VOI TUOTTAA SÄÄNNELTYJÄ MAKSUPALVELUJA? Finanssi-instituutiot, jotka voivat tuottaa maksupalveluita
 8. 8. Kaupalliset edustajat (agentit), jotka ovat valtuutettuja neuvottelemaan tai sopimaan transaktioista joko maksajalle tai maksunsaajalle Vähäarvoiset maksut digitaalisesta sisällöstä, joka on tuotettu lisäsisällöksi sähköisille viestintäverkkopalveluille (esimerkiksi soittoäänet, pelit, videot) Rajoitetut verkostot (esimerkiksi kanta-asiakaskorttihankkeet) sekä; Käteinen ja shekit PSD II – MITÄ ON POISSULJETTU? Tärkeimmät rajaukset:
 9. 9. ”Maksutoimeksiannon käynnistämiseksi maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä toteutettavaa palvelua toisen maksupalveluntarjoajan hallussa olevan maksutilin osalta” Vaatii FIVAn toimiluvan PSD II – TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET PSD II sisältää kaksi uutta säänneltyä aktiviteettia: ”Verkkopalvelu, jonka kautta annetaan koottua tietoa yhdestä tai useammasta maksutilistä, jotka maksupalvelunkäyttäjällä on joko toisen maksupalveluntarjoajan tai useamman kuin yhden maksupalveluntarjoajan hallussa” Vapautettu toimiluvasta, mutta täytyy olla rekisteröitynä FIVA:an Rekisteröinnin edellytykset vähemmän työläät kuin toimiluvan Maksujen aloituspalvelut (Payment Initiation Services, ”Maksutoimeksiantopalvelut”): Tilitietopalvelut (Account information services):
 10. 10. Tilejä ylläpitävän PSP:n tulee taata pääsy turvallisen kommunikaatiokäyttöliittymän välityksellä, jonka tulee olla rajoituksetta saatavilla PSP:n internetsivuilla (ei eri maksua tai sopimusta) Käytön ja toimivuuden tulee vastata sitä, mitä asiakas saisi kirjautumalla itse omalle tililleen Tilejä ylläpitävät PSP:t ovat PSD II:n mukaan velvollisia kommunikoimaan turvallisella tavalla kolmansien palveluntarjoaja osapuolien kanssa (vaatii asiakkaan nimenomaisen suostumuksen) Em. suostumuksen muotoa ei ole täsmennetty PSD II:ssa PSD II – TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET Pääsy tilille maksujen aloituspalveluita tarjoaville palveluntarjoajille ja tilitietopalveluita tarjoaville palveluntarjoajille Ns. ”Kolmannet osapuolet” (palveluntarjoajat) Tilejä ylläpitävän PSP:n (esim. pankki) tulee tarjota kolmansille palveluntarjoajille yhtäläinen (non-discriminatory access) pääsy asiakastileille;
 11. 11. Kaupallista edustajaa koskeva poikkeus ei enää koske verkkokauppayrityksiä, jotka käsittelevät maksuja sekä maksajalle että maksunsaajalle; Teleoperaattoreita koskeva poikkeus on nyt rajattu vähäarvoisiin maksuihin digitaalisesta sisällöstä (esimerkiksi soittoäänet, pelit, videot) niin, että yksittäisen transaktio on enimmillään 50 euroa kerrallaan ja 300 euroa per laskutuskausi; ja Rajattuja verkostoja koskeva poikkeus (esim. kanta-asiakaskorttihankkeet) edellyttää yhden seuraavan kriteerin täyttymistä: PSD II – TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET PSD I:n kolme tärkeintä poikkeusta, jotka ovat nyt laajuudeltaan paljon rajoitetumpia: Maksuvälineet, joiden haltija voi ostaa tavaroita tai palveluja vain liikkeeseenlaskijan tiloissa tai palveluntarjoajien rajallisessa verkossa suoraan ammattimaisen liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn kaupallisen sopimuksen mukaisesti; Käyttäjät voivat hankkia hyvin rajoitetun määrän hyödykkeitä tai palveluita käyttäen maksuvälinettä; tai Maksuvälineet ovat valideja vain yhdessä jäsenvaltiossa, ja ne on myönnetty tiettyä sosiaalista tai verotuksellista tarkoitusta varten tai tiettyjen hyödykkeiden hankkimiseksi, ja ne ovat viranomaisten sääntelemiä.
 12. 12. Hanki Tech osaamista, mutta myös maksupalveluosaamista ”Banks are Fintech Companies” Omaa tai ulkoistettua Rakenna oma yhteisösi Avaa ovesi ja rajapintasi (jakamistalous ja plattformit) Ohjattavuus, kontrolli ja markkinariskien minimoiminen (älä veikkaa vain yhtä hevosta) Tiedonsaanti Läpinäkyvyys toiminnassa Maksujen ja kustannusten avaaminen Tietojen käyttö ja kerääminen Luottamus KUKA VOITTAA MURROKSESSA? MITÄ PITÄÄ TEHDÄ? Mikä on voittava strategia?
 13. 13. Tietojen ja tietosuojan merkitys Data is King! Kuka hallitsee asiakastietoja voittaa Sopimusten keskeinen merkitys (Huom. GDPR voimaan 05/2018) Regulatiivisten haasteiden voittaminen Compliance- ja brandiriskit Toimilupariskit, tehottomuus Etukäteissuunnittelu keskeisessä asemassa Loppuasiakkaan huomioiminen Kuluttajat erittäin nopeasti reagoiva ryhmä Osallistaminen ja tietojen saanti -> asiakassopimukset FINTECHS VS. PERINTEISET FINANSSITALOT Mikä on voittava strategia?
 14. 14. Olli Kiuru Lexia Attorneys Ltd Lönnrotinkatu 11 FI - 00120 Helsinki tel. + 358 10 4244 200 fax. + 358 10 4244 210 www.lexia.fi

×